Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 10 11 12 13 14 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
6.3. 7.3. 8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3.
6
06.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.00 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
06.40 Simpsonit
06.40 Simpsonit
06.45 Simpsonit
06.45 Huu­to­kau­pan metsästäjät
07.30: Os­ta­jat saa­vat vihiä,..
07.45 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
07.50 Moderni perhe
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
08.15 Melkein MENSA
08.30 Tuho-osasto
08.30 Tuho-osasto
08.50 Huu­to­kau­pan metsästäjät
08.50 Huu­to­kau­pan metsästäjät
9
09.00 Moderni perhe
09.30: Glo­ria käyt­tää ai­kan­sa kak­sos­ten kans­sa siihen,..
10.00: Ca­me­ro­nin ja Mitc­hel­lin ys­tä­vät olettavat,..
10.30: Dunp­hy­jen ta­lo on rat­ke­ta lii­toksistaan,..
09.15 En­si­silmäyksellä
09.40 En­si­silmäyksellä
10.05 Simpsonit
10.05 Simpsonit
10.00 En­nätystehdas
Jak­sos­sa hei­te­tään volt­te­ja fly­boar­dil­la se­kä he­vo­sen selässä,..
11.00 Family Guy
11.30: Pe­ter on vihainen,..
11.00 Family Guy
kausi 19...
11.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
11.00 Simpsonit
12
12.00 Simpsonit
12.30: Bart ta­paa ko­dit­to­man miehen,..
12.00 Simpsonit
12.30 Tuho-osasto
13.00: El­liot tajuaa,..
13.30: D...
13.00 En­nätystehdas
13.00 En­si­silmäyksellä
to: Kun häät ovat ohi,..
14.00 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
15.00: Nuo­ri nai­nen on ka­ran­nut ko­toa ja jou­tu­nut hy­vin pa­hoil­le teille,..
14.00 Moderni perhe
14.00 En­nätystehdas
Jak­sos­sa hei­te­tään volt­te­ja fly­boar­dil­la se­kä he­vo­sen selässä,..
14.00 Family Guy
15.00: Kun Brian py­säyt­tää va­hin­gos­sa ryöstön,..
15.30: kausi 19...
16.00: Tu­le­vai­suu­des­sa Ste­wies­tä on tul­lut ri­kas, vanha mies,..
16.30: Kun Pe­ter val­men­taa Car­te­rin las­ten ba­se­ball­joukkuetta,..
14.00 Si­lent Library Suomi
Kau­si 1. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Ri­ku Ran­ta­la, jo­ka ei anna armoa.
15
15.00 Ih­me­mies MacGyver
Fee­niks­läi­set yrit­tä­vät hoi­dat­taa her­mo­jaan fir­man erä­retkellä,..
15.00 Melkein MENSA
15.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
16.00: Char­lie ha­luaa to­dis­taa Alanille,..
17.00: Ju­dith nä­kee punaista,..
17.30: Kun Ja­ken kärt­tyi­syys saa Alanin,..
16.00 Tuho-osasto
16.00 Tuho-osasto
16.30 Simpsonit
16.30 Simpsonit
17.00 Moderni perhe
17.30: Glo­ria käyt­tää ai­kan­sa kak­sos­ten kans­sa siihen,..
18.00: Ca­me­ro­nin ja Mitc­hel­lin ys­tä­vät olet­ta­vat, et­tä nä­mä ovat eronneet,..
18.30: Dunp­hy­jen ta­lo on rat­ke­ta lii­toksistaan,..
17.30 Family Guy
17.30 Family Guy
to: Kun mie­het päät­tä­vät teh­dä jo­tain il­man juomista,..
18
18.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
19.00: Ted pää­tyy Bar­neyn kans­sa Phi­la­delp­hiaan. Mars­hal­lin pi­tää päntätä,
19.30: Ted löy­tää kaa­pis­taan pai­dan, jo­ta ei ole pi­tä­nyt kuu­teen vuoteen,..
20.00: Ro­bin jär­jes­tää Te­din ja Bar­neyn suo­si­tul­le klubille,..
20.30: Bar­ney ha­luai­si viet­tää hal­lo­wee­nia mal­lien kanssa,..
18.30 Simpsonit
18.30 Simpsonit
Kun Ho­mer osoit­tau­tuu mel­koi­sek­si nyrk­ki­sankariksi,..
19.00 Simpsonit
20.00: Joh­ta­ja Burn­sil­la on mur­han­hi­moi­sia ai­kei­ta isoi­sä Simp­so­nia kohtaan,..
20.00 Moderni perhe
20.30: Clai­re ha­luaa, et­tä kaik­ki läh­te­vät ta­losta pois,..
20.00 Si­lent Library Suomi
Kau­si 1. Kir­jas­tos­sa ku­ria pi­tää Suo­men tiu­kin juon­ta­ja Riku Rantala,
20.30 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
21
21.00 9-1-1
118:n jä­se­net kii­reh­ti­vät pai­kal­le nai­sen pu­dot­tua kat­to­huo­neis­ton­sa par­vek­keen reunan yli...
21.00 9-1-1: Lone Star
21.00 En­si­silmäyksellä
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00: Ted pää­tyy Bar­neyn kans­sa Phi­la­delphiaan...
22.30: Ted löy­tää kaa­pis­taan paidan,..
23.25: Bar­ney ha­luai­si viet­tää hal­lo­wee­nia mal­lien kanssa,..
21.00 Elokuva: Val­tion vihollinen
(Ene­my of the Sta­te, USA 1998) O:To­ny Scott. P: Will Smith, Ge­ne Hack­mann, Jon Voight. Me­nes­ty­vä asia­na­ja­ja saa tie­tä­mät­tään hal­tuun­sa vi­deo­nau­han, jo­ka näy­tää sa­lai­sen tur­val­li­suus­pal­ve­lun osal­li­suu­den po­lii­ti­kon murhaan.
21.00 Elokuva: The Beach
The Beach, USA, 2000. O: Dan­ny Boy­le. P: Leo­nar­do Di­Cap­rio, Til­da Swin­ton, Vir­gi­nie Le­doyen. Ame­rik­ka­lai­nen tu­ris­ti Ric­hard läh­tee rans­ka­lais­pa­ris­kun­nan kans­sa et­si­mään sa­la­pe­räis­tä ja kiel­let­tyä pa­ra­tii­si­saar­ta Thai­maas­sa. Trilleri.
22.00 Mie­hen puolikkaat
Ame­rik­ka­lai­nen ko­mediasarja.
22.00 Criminal Minds
22.00 Elokuva: Kuo­le­maantuomittu
Dead Man Wal­king, USA 1995. O: Tim Rob­bins. P: Su­san Sa­ran­don, Sean Penn. Nun­na He­len ryh­tyy tu­ki­hen­ki­lök­si kuo­le­maan­tuo­mi­tul­le Matthewille,
23.00 Family Guy
23.00 Elokuva: Flightplan
Flightp­lan, USA, 2005. O: Ro­bert Sch­went­ke. P: Jo­die Fos­ter, Pe­ter Sars­gaard, Sean Bean...
23.00 Melkein MENSA
23.20 9-1-1: Lone Star
23.35 Simpsonit
23.50 Simpsonit
00.00 Family Guy
23.55 Family Guy
0
00.25 Elokuva: Flightplan
Flightp­lan, USA, 2005. O: Ro­bert Schwentke...
00.15 9-1-1
00.55 Family Guy
00.50 Simpsonit
00.50 Family Guy
01.35 Elokuva: Kuo­le­maantuomittu
Dead Man Wal­king, USA 1995. O: Tim Robbins...
01.45 Simpsonit
02.15 Family Guy
Kausi 19...
02.05 Criminal Minds
02.35 9-1-1
02.30 So­lar Opposites
02.55 Huu­to­kau­pan metsästäjät
3
03.05 Simpsonit
03.25 Ih­me­mies MacGyver
03.40 Ih­me­mies MacGyver
Ame­rik­ka­lai­nen toi­mintasarja.
03.50 9-1-1
03.50 The Or­vil­le: New Horizons
04.10 Family Guy
04.30 Ih­me­mies MacGyver
04.25 Why Women Kill