Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
06.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Maineen tuho.
ti: Varomaton lipsautus.
ke: Syntipukin paikka vapaana.
to: Tähtitaivas.
pe: Uusia todisteita.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Younger
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia­sar­ja 40-vuo­tiaas­ta Li­zas­ta, jo­ka te­key­tyy 26-vuo­tiaak­si saa­dak­seen työpaikan.
Kausi 4. Jaksot 9-12. (kausi loppuu)
09.30 First Dates Hotel
Brit­ti­läi­ses­sä deit­ti­rea­li­tys­sa sin­kut kir­jau­tu­vat ho­tel­liin et­si­mään rakkautta.
09.30: Tuplatreffit.
10.25: Unelmien prinssi. Seit­se­män uut­ta sink­kua saa­puu et­si­mään rakkautta...
11.20: Usko rakkauteen.
10.00 Maa­jus­sille morsian
Maa­jus­sil­le mor­sian -oh­jel­man 11. jak­sos­sa ky­sy­tään, mi­tä heil­le kuuluu nyt...
10.00 Su­pernanny Suomi
Hektinen suurperhe. Vii­si­lap­si­ses­sa per­hees­sä las­ten kes­ki­näi­nen yh­teys on kateissa,..
10.00 Il­lal­li­nen äidille
Tommi Evilä.
10.00 Kotoisa
Omakotitalon parvekkeella.
10.00 Kokkisota
Maarit Poussa ja Pete Lattu.
11.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Maineen tuho.
ti: Varomaton lipsautus.
ke: Syntipukin paikka vapaana.
to: Tähtitaivas.
pe: Uusia todisteita.
11.10 Koiralle koti
11.30 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
11.55 Supernanny
Masennuksen kourissa.
11.55 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Jessica Ennis-Hill.
11.55 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Piiraat. Kun yh­dek­sän kil­pai­li­jaa on jäljellä,..
11.55 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
to: Linnani on kotini.
pe: Pieni suuri talo.
12.00 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Rastat heilumaan.
12
12.15 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
12.50 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
13.00 En­sit­ref­fit alttarilla USA
Ame­rik­ka­lai­nen rea­lityohjelma.
la: Pakkoloma paratiisissa. Hynttyyt yhteen. Hää­mat­kan vii­mei­nen päi­vä koit­taa, ja mat­ka ta­kai­sin ko­ti­kau­pun­kiin on edessä...
su: Hyvä, paha isänpäivä. Pa­rit aset­tu­vat uu­siin ko­tei­hin­sa. Yh­tei­se­lo ei ole pelk­kää ruu­suil­la tanssimista,.. Kipinöitä, onko niitä? . Pa­rit ovat ol­leet yh­des­sä kak­si ja puo­li viikkoa...
13.15 Sa­la­tut elä­mät: Young Girl, Dream Girl
Jaksot 1-4.
13.15 Koiralle koti
Ame­rik­ka­lai­nen koiraohjelma.
13.40 Younger
14.05 Home and Away
Kausi 28. Jaksot 53-57.
14.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15
15.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
15.00 Maail­man kar­meim­mat aviomiehet
15.00 AVA doc: Va­rak­kaat vuokraajat
Varakkaat vuokraajat.
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Varomaton lipsautus.
ti: Syntipukin paikka vapaana.
ke: Tähtitaivas.
to: Uusia todisteita.
pe: Lucyn hyvästit. Lu­cyn ai­ka Fürs­ten­ho­fis­sa päättyy...
16.00 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa seu­ra­taan Kar­das­hian-Jen­ne­rin dy­nas­tian elämää.
la: Japani.
su: Pallo peliin.
17.00 Grand De­signs - par­haat unelma-asunnot
Grand De­sign -oh­jel­ma­sar­ja on saa­vut­ta­nut 20 vuoden iän...
17.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Russell Howard.
17.00 Supernanny
Suurperheen suru. Ric­hard­so­nien uus­per­hees­sä on kuusi lasta,..
17.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Keksit. Iha­nan rap­sak­kaa! Kek­sik­kääs­sä jak­sos­sa kil­pai­li­jat aloit­ta­vat omal­la ta­va­ra­merk­ki­kek­sillään...
17.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Claudia Winkleman. Kup­pi­lan vie­raak­si saa­puu Clau­dia Winkleman,..
17.00 New Yor­kin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja Man­hat­ta­nin me­nes­ty­neim­piin lu­keu­tu­vis­ta kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jis­tä mil­joo­na­dii­lien äärellä.
17.00: Reviiritietoiset.
18.00: Yhdessä tai ei ollenkaan.
17.00 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Tervetuloa naapuriin.
18
18.00 En­sit­ref­fit alttarilla
18.00: Juhannusjuhlat.
19.00: Tyyntä ja myrskyä. Kau­si6, Yk­si pa­reis­ta ajau­tuu myrs­kyi­sään riitaan...
18.00 Grand De­signs Australia
Iso talo pienellä tontilla.
18.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
ke: Linnani on kotini.
to: Pieni suuri talo.
pe: Ulkorakennuksen hengessä.
18.00 AVA doc: Maail­man kar­meim­mat aviomiehet
Maailman karmeimmat aviomiehet. Hu­mo­ris­ti­nen do­ku­ment­ti ker­too vii­den maail­man kar­meim­man avio­mie­hen tarinan...
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
ti: Maaseudulle Almeríaan.
ke: Nuorenparin Costa Blanca. Wa­le­si­lai­set Kel­ly ja Ben Ju­kes odot­ta­vat esikoistaan,..
to: Menorcalle asumaan.
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
la: Maaseudulle Almeríaan. Nuorenparin Costa Blanca. Wa­le­si­lai­set Kel­ly ja Ben Ju­kes odot­ta­vat esi­kois­taan, mut­ta ovat on­nis­tu­neet sääs­tä­mään lo­ma-asun­toon Espanjassa...
su: Menorcalle asumaan. Syö­väs­tä toi­pu­nut Jon Ben­bow-Brow­ne ja pian eläk­keel­le jää­vä An­ge­la Kee­nan ha­lua­vat muut­taa au­rin­koi­sel­le Menorcalle,.. Uusinta.
20.00 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
ma: Isän paluu. Suhdekiemuroita.
ti: Visainen pähkinä. Salaisia neuvotteluja.
ke: Tytöt karkusilla. Koronasulku: Sam ja Lydia.
to: Koronasulku: Cain ja Aaron. Koronasulku: Jimmy ja Nicola.
pe: Koronasulku: Mandy ja Vinny. Koronasulku: Chas ja Paddy.
21
21.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Ruu­mis kirjastossa
Nei­ti Marp­len ys­tä­vän kir­jas­tos­ta löy­tyy tun­te­mat­to­man nuo­ren nai­sen ruu­mis. Po­lii­si­pääl­lik­kö al­kaa sel­vit­tää ri­kos­ta, jon­ka jäl­jet joh­ta­vat hie­nos­to­ho­tel­liin ja erää­seen rik­kaa­seen vanhukseen.
Ohjaus: Andy Wilson, Iso-Britannia/USA 2005
21.00 Il­lal­li­nen äidille
Tommi Evilä. Tom­mi Evi­lä ja Ka­pe Ai­hi­nen loih­ti­vat juh­lal­li­sen il­lal­li­sen Tom­min Syl­via-äidille...
21.00 Su­pernanny Suomi
Pelin imaisemat. Kän­ny­käl­lä viih­ty­vä yk­sin­huol­ta­jaäi­ti ei tie­dä mi­tä lap­set puu­haa­vat ruuduillaan...
21.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Yhdessä. Vaik­ka täh­ti­pa­rit tans­si­vat­kin pareina,..
21.00 Kokkisota
Susanna Laine ja Emma Kimiläinen.
21.00 Char­lien en­ke­lit: Kur­vit suoriksi
Charlien enkelit: Kurvit suoriksi. Char­lien en­ke­lit Na­ta­lie Cook (Ca­me­ron Diaz) , Dy­lan San­ders (Drew Bar­ry­mo­re) ja Alex Mun­day (Lu­cy Liu) lä­he­te­tään suo­rit­ta­maan teh­tä­vää Jim­my Bos­leyn (Ber­nie Mac) kans­sa. Hei­dän täy­tyy löy­tää USA:n oi­keus­mi­nis­te­riöl­tä va­ras­te­tut ti­taa­nisormukset,
Ohjaus: McG, USA 2003.
21.00 Batman - paluu
Batman - paluu. Got­ham Ci­tys­sä ta­pah­tuu: teol­li­suus­joh­ta­ja Max Sch­reck (Ch­ris­top­her Wal­ken) päät­tää pys­tyt­tää kau­pun­kiin uu­den ydin­voi­ma­lan. Sa­maan ai­kaan ka­tu­jen vie­mä­reis­tä nou­see ih­mi­se­läin Ping­vii­ni (Dan­ny De­Vi­to) vaa­ti­maan oi­keut­ta kär­si­mil­leen vää­ryyk­sil­le. Got­ha­min goot­ti­lai­sen tum­miin kort­te­lei­hin il­mes­tyy myös kak­si muu­ta pii­nat­tua sie­lua, mys­ti­nen Kis­sa­nai­nen (Mic­hel­le Pfeiffer)
Ohjaaja: Tim Burton, USA 1992, 122'.
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: NCIS: New Orleans
Laivaston täydelliset naiset.
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Kova laki
Kiristäjän pihdeissä.
22.00 The Avia­tor - Lentäjä
The Aviator - Lentäjä. Vii­si Os­ca­ria voit­ta­nut elä­mä­ker­ral­li­nen draa­ma len­tä­jä, in­si­nöö­ri ja elo­ku­va­tuot­ta­ja Ho­ward Hug­he­sin elä­mäs­tä 1920-lu­vun lo­pul­ta 1940-lu­vul­le. Pääo­sis­sa: Leo­nar­do Di­Cap­rio, Ca­te Blanc­hett, Ka­te Bec­kin­sa­le, John C. Reil­ly, Alec Baldwin.
Ohjaaja: Martin Scorsese, USA 2004.
22.00 Younger
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia­sar­ja 40-vuo­tiaas­ta Li­zas­ta, jo­ka te­key­tyy 26-vuo­tiaak­si saa­dak­seen työpaikan.
Kausi 4. Jaksot 9-12. (kausi loppuu)
22.55 Se­du­ced: NXIVM-kultin tarina
Indoktrinaatio.
23.00 AVA Ri­kosputki: Bull
Oikeutensa kullakin. TAC jou­tuu han­ka­laan vä­likäteen,..
23.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Kadonnut äiti.
23.15 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
23.40 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 10. Jaksot 2-6.
23.35 The Affair
Valheita.
0
00.00 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
00.10 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen rikossarja,..
Kausi 16. Jaksot 19-20.
00.00 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen rikossarja,..
Kausi 16. Jaksot 21-22. (kausi loppuu)
00.35 Rou­va Ministeri
01.00 Kova laki
Keinoja kaihtamatta.
01.05 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­titaidoista.
01.20 NCIS: New Orleans
01.30 Kova laki
Kiristäjän pihdeissä.
01.50 Re­mon­tilla rahoiksi
02.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
02.20 Re­mon­tilla rahoiksi
02.30 Ru­Paul's Drag Race
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa drag quee­nit ki­saa­vat su­per­tähteydestä.
02.30: Julkkikset äänessä.
03.25: Kuin kaksoset.
04.20: Divinen jalanjäljissä.
02.45 Emmerdale
02.55 AVA doc: Miesst­rip­pa­rin tunnustukset
02.55 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
3
03.15 Emmerdale
03.15 Grand De­signs - unelma-asunnot
03.35 Se­du­ced: NXIVM-kultin tarina
04.00 Emmerdale
03.50 Emmerdale
04.05 Grand De­signs - unelma-asunnot
04.25 Grand De­signs - unelma-asunnot
04.15 Emmerdale
04.10 Yön AVA
04.40 Home and Away
05.05 Yön AVA
04.55 Home and Away
05.20 Home and Away
05.20 Yön AVA
05.15 Yön AVA
05.45 Yön AVA