Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
06.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Myrskyn yllättämät.
ti: Outo mies.
ke: Isän tyttö. Ma­ja ei usko,..
to: Rakkauden symboli.
pe: Jotain tuttua. Se­li­na ihmettelee,..
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Younger
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia­sar­ja 40-vuo­tiaas­ta Li­zas­ta, jo­ka te­key­tyy 26-vuo­tiaak­si saa­dak­seen työpaikan.
Kausi 4. Jaksot 5-8.
09.30 First Dates Hotel
09.30: Ranskaan rakkautta etsimään.
10.25: Nuoria sydämiä. Rak­kaut­ta Ete­lä-Rans­kan au­rin­gon al­la et­sii jäl­leen kah­dek­san sinkkua...
11.20: Ankerias ja muusansa.
10.00 Maa­jus­sille morsian
Maa­jus­sit ovat va­lin­to­jen edessä,..
10.00 Su­pernanny Suomi
Somekoukku.
10.00 Il­lal­li­nen äidille
Joanna Kuvaja. Ita­lia val­taa Espoon,..
10.00 Kotoisa
Sporttiperheen monitoimipiha. Es­poo­lai­nen per­he toi­voo per­soo­nal­lista pihaa,..
10.00 Kokkisota
Johanna Rusanen ja Janina Frey.
11.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Patrick Stewart.
11.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
11.00: Davina McCall.
11.55: Vegaanipäivä.
11.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
ke: Stephen Mangan.
to: Russell Howard.
11.00 Dii­li Ryan Ser­hantin tapaan
Ihmeitä iholle.
11.10 Koiralle koti
11.30 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
11.55 Supernanny
Braidot ja aidot kohtaamiset.
11.55 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Jälkiruoat.
11.55 New Yor­kin luksuslukaalit
Saint Lucia.
11.55 Grand De­signs - unelma-asunnot
Kalkkikiven uumeniin.
12.00 Ja­mien par­haat kasvisruoat
Ruoka mitä vehrein. Ja­mie pää­see vie­rai­le­maan sus­hikoulussa,..
12
12.15 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
12.50 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
13.00 En­sit­ref­fit alttarilla USA
Ame­rik­ka­lai­nen rea­lityohjelma.
13.00: Uudet parit uunista ulos.
14.00: Polttarit paineen alla. Täs­sä jak­sos­sa tu­tus­tu­taan pa­rem­min kol­meen sok­ko­hää­pa­riim­me se­kä val­mis­tau­du­taan tie­tys­ti häihin...
13.05 En­sit­ref­fit alttarilla USA
Ame­rik­ka­lai­nen rea­lityohjelma.
13.05: Hämmentävä häähetki.
14.00: Kokka kohti paratiisia. Vih­ki­mi­nen ja hää­juh­la ovat ohi,..
13.15 Sa­la­tut elä­mät: Satula
13.15 Sa­la­tut elä­mät: Young Man, Cash Man
(Emil Hallberg)..
13.40 Younger
13.40 Koiralle koti
14.05 Home and Away
Kausi 28. Jaksot 48-52.
14.30 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15
15.00 Emmerdale
ma: Piippua tuijottamassa. Ei rikettä.
ti: Aina epätoivoinen. Lomatunnelmissa. Bel­le tajuaa,..
ke: Äitiyden iloja. Virkavallan väliintulo.
Sadismia ja vallanhimoa.
pe: Harhapoluilla. Luottamus ei palaa.
15.00 Ja­mie Oli­ve­rin helpot herkut
15.30 Kardashianit
Selkäänpuukotus. Ki­min ja Kourt­neyn vä­lit ovat jäl­leen koetuksella,..
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Outo mies.
ti: Isän tyttö. Ma­ja ei usko,..
ke: Rakkauden symboli.
to: Jotain tuttua. Se­li­na ihmettelee,..
pe: Maineen tuho.
16.00 Kardashianit
Syntymä ja kuolema. Kh­loen ra­kas Gab­ba­na-koi­ra al­kaa ol­la van­ha ja sairas,..
16.30 Pilanpäiten
16.45 Los An­ge­le­sin luksuslukaalit
Omaisuus myyntiin. Tra­cy aut­taa näyt­te­li­jä Ro­se Mc­Go­wa­nia myy­mään omaisuuttaan,..
17.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Jättimäinen savimaja.
17.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Jessica Chastain. Kup­pi­laan saa­puu vie­raak­si täh­ti suo­raan Hol­lywoodista,..
17.00 Supernanny
Masennuksen kourissa.
17.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Piiraat. Kun yh­dek­sän kil­pai­li­jaa on jäl­jel­lä, tis­kiin is­ke­tään haas­ta­via piiraita...
17.00 Ruo­ka­ri­ta­rit Ja­mie ja Jimmy
Mel B. Kup­pi­laan tuo maus­tet­ta Spi­ce Girl­sin Mel B,..
17.00 New Yor­kin luksuslukaalit
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja Man­hat­ta­nin me­nes­ty­neim­piin lu­keu­tu­vis­ta kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jis­tä mil­joo­na­dii­lien äärellä.
17.00: Ilmassa on taikaa.
18.00: Isompaa kalaa koukkuun.
18
18.00 En­sit­ref­fit alttarilla
18.00: Yhteinen aika.
19.00: Kiitollisuuden aiheita. Pa­rit tu­tus­tut­ta­vat toi­siaan it­sel­leen tär­kei­siin har­rastuksiin,..
18.00 Grand De­signs Australia
Vuosikausien rakennusprojekti. Sy­väl­le Vic­to­rian osa­val­tion maaseudulle,..
18.00 Grand De­signs - par­haat unelma-asunnot
Grand De­sign -oh­jel­ma­sar­ja on saa­vut­ta­nut 20 vuoden iän...
18.00 Grand De­signs - unelma-asunnot
Brit­ti­läi­nen ra­ken­ta­mi­sen ohjelma.
to: Kalkkikiven uumeniin.
pe: Historiallista ja modernia.
18.00 Grand De­signs - par­haat unelma-asunnot
Grand De­sign -oh­jel­ma­sar­ja on saa­vut­ta­nut 20 vuoden iän...
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
ti: Málagan maakunta.
ke: Fuerteventura. Jan ja Phil Jack­son ovat ihas­tu­neet Fuer­te­ven­tu­ran saareen,..
to: Estepona. Re­nu­ka Jo­seph ha­luaa lo­ma­ko­din Au­rin­ko­rannikolta,..
pe: Torrevieja. Da­ve ja Deb­bie Cham­bers pe­rus­ti­vat per­heen nuorina,..
19.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
la: Frigiliana. Fuerteventura. Jan ja Phil Jack­son ovat ihas­tu­neet Fuer­te­ven­tu­ran saa­reen, jon­ne Ja­nin sis­ko on muut­ta­nut edel­li­se­nä vuonna...
su: Estepona. Re­nu­ka Jo­seph ha­luaa lo­ma­ko­din Au­rin­ko­ran­ni­kol­ta, kos­ka sen il­mas­to ja ran­nat tuo­vat mie­leen lap­suu­den Sri Lankassa... Torrevieja. Da­ve ja Deb­bie Cham­bers pe­rus­ti­vat per­heen nuo­ri­na, mut­ta nyt kun nel­jä las­ta ovat kas­va­neet aikuisiksi,..
20.00 Emmerdale
ma: Aina epätoivoinen. Lomatunnelmissa. Bel­le tajuaa,..
ti: Äitiyden iloja. Virkavallan väliintulo.
ke: Uusinta. Sadismia ja vallanhimoa. Ma­lo­ne ja Har­riet tapaavat,..
to: Harhapoluilla. Ma­lo­ne lä­hen­te­lee Harrietia,.. Luottamus ei palaa.
pe: Kompastuskiviä. Perhe ensin.
21
21.00 Agat­ha Ch­ristie: Ikiyö
Nei­ti Marp­len ta­paa­ma nuo­ri mies haa­vei­lee ra­ken­ta­van­sa ark­ki­teh­tiys­tä­vän­sä suun­nit­te­le­man mo­der­nin ta­lon ton­til­le, jo­ka mus­ta­lais­ten mu­kaan on ki­rot­tu. Va­rak­kaan mor­sia­men an­sios­ta unel­ma saat­taa toteutua,
Ohjaus: David Moore, UK 2013
21.00 Il­lal­li­nen äidille
Joanna Kuvaja. Ita­lia val­taa Espoon,..
21.00 Su­pernanny Suomi
Hektinen suurperhe. Vii­si­lap­si­ses­sa per­hees­sä las­ten kes­ki­näi­nen yh­teys on kateissa,..
21.00 Tans­sii Täh­tien Kans­sa - par­haat kautta aikojen
Sävähdyttävimmät hetket.
21.00 Kokkisota
Maarit Poussa ja Pete Lattu. Keit­tiöön kil­pa­sil­le saa­pu­vat näyt­te­li­jät Maa­rit Pous­sa se­kä Pete Lattu.
21.00 Char­lien enkelit
Charlien enkelit. Eric Knox, tie­to­ko­ne­jät­ti Knox Tech­no­lo­gies-yri­tyk­sen pe­rus­ta­ja, on ke­hit­tä­nyt oh­jel­man, jo­ka tun­nis­taa ih­mi­siä ää­nen pe­rus­teel­la. Vää­ris­sä kä­sis­sä oh­jel­ma voi ol­la tu­hoi­sa. Kun Kno­xin oh­jel­ma va­ras­te­taan, apuun kut­su­taan Char­lien en­ke­lit, Na­ta­lie, Dy­lan ja Alex.
USA 2000.
21.00 Batman
Batman. DC Co­mic­sin suo­sit­tuun sar­ja­ku­vaan pe­rus­tu­va toi­min­ta­seik­kai­lu trau­ma­ti­soi­tu­nees­ta mil­jo­nää­ris­tä Bru­ce Way­nes­ta, jo­ka ri­kol­lis­ten uha­tes­sa muut­tuu Got­ha­min kau­pun­kia suo­je­le­vak­si su­per­san­ka­rik­si. Le­pak­ko­mie­hen apua tar­vi­taan nyt enem­män kuin kos­kaan, sil­lä kau­pun­kia ter­ro­ri­soi ir­vok­kaas­ti vir­nui­le­va Jo­ke­ri (Jack Nic­hol­son) jul­mi­ne kä­ty­reineen. . .
Ohjaus: Tim Burton, 1989
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: NCIS: New Orleans
Tuhoaja.
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Kova laki
Politiikan alttarilla. Va­paaeh­toi­nen kam­pan­ja-avus­ta­ja löy­tyy murhattuna...
22.00 True cri­me: Sar­ja­mur­haa­ja Den­nis Nil­senin tarina
Sarjamurhaaja Dennis Nilsenin tarina.
22.00 Younger
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia­sar­ja 40-vuo­tiaas­ta Li­zas­ta, jo­ka te­key­tyy 26-vuo­tiaak­si saa­dak­seen työpaikan.
Kausi 4. Jaksot 5-8.
22.55 Se­du­ced: NXIVM-kultin tarina
Koukussa.
23.00 AVA Ri­kosputki: Bull
Omin voimin.
23.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
Himon uhri.
23.00 AVA doc: Miesst­rip­pa­rin tunnustukset
Miesstripparin tunnustukset.
23.05 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
23.05: Vaarallista viestintää.
00.00: Kilparatsastajan kuolema. Mies am­mu­taan kadulle...
23.40 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 9. Jaksot 19-1.
23.35 The Affair
Totuus valkenee.
0
00.00 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
00.10 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen rikossarja,..
00.05 NCIS: New Orleans
00.35 Rou­va Ministeri
Strategista hämärrytystä.
01.00 Kova laki
01.05 Unel­ma-asun­to auringon alta
00.55 Unel­ma-asun­to auringon alta
Brit­ti­läi­nen li­fes­tyleohjelma.
00.55 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­ti­tai­dois­ta. Lo­puk­si asun­not huu­tokaupataan,
01.30 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
02.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
01.50 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sarja,..
02.00 True cri­me: Ta­ka­pi­halle haudatut
02.55 Emmerdale
02.45 Emmerdale
02.55 Emmerdale
02.55 Sar­ja­mur­haa­ja Den­nis Nil­senin tarina
3
03.05 Grand De­signs - unelma-asunnot
03.25 Ru­Paul's Drag Race
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa drag quee­nit ki­saa­vat su­per­tähteydestä.
03.35 Se­du­ced: NXIVM-kultin tarina
03.45 Home and Away
03.45 Home and Away
03.55 Emmerdale
04.00 Yön AVA
04.10 Yön AVA
04.10 Yön AVA
04.15 Emmerdale
04.20 Grand De­signs - unelma-asunnot
04.50 Home and Away
05.15 Home and Away
05.15 Yön AVA
05.05 Home and Away
05.15 Yön AVA
05.40 Yön AVA
05.30 Yön AVA