Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
6
06.00 Aamun AVAus
06.00 Aamun AVAus
06.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
07.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Kohtalokas puhelu.
ti: Lunnasvaatimus.
ke: Saalfeldit pitävät yhtä.
to: Piina jatkuu. Ch­ris­top­hin ja Fran­zin pii­na jatkuu,..
pe: Löydän sinut, Tim.
08.00 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
08.30 Os­tos­ka­na­va Tvins.com
9
09.30 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
09.30 Mi­tä tä­nään syö­täi­siin? Perjantai
10.00 Maa­jus­sil­le mor­sian maailmalla
Mitä heille kuuluu nyt?
10.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa pa­rit re­mon­toi­vat ja myy­vät asun­toja kilpaa.
ti: Kaikki päättyy aikanaan.
ke: Tervetuloa talolle!
10.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Huutokauppa. Tä­tä het­keä kaik­ki tii­mit ovat odot­ta­neet. On ai­ka huu­to­kau­pa­ta val­miit asunnot...
10.00 Grand De­signs - Unel­mien kotikatu
Seniorit raksalla.
10.00 Younger
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia­sar­ja 40-vuo­tiaas­ta Li­zas­ta, jo­ka te­key­tyy 26-vuo­tiaak­si saa­dak­seen työpaikan.
Kausi 1. Jaksot 1-4. (Sarja alkaa!)
10.00 Bac­he­lor Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
10.00: Vesileikkejä ja tanssin taikaa.
11.00: Imuttelua ja itkuisia vauvoja. Yk­si­löt­ref­feil­lä tans­si­taan yk­si­tyis­kei­kal­la, ja se­kös saa tun­teet kuumenemaan...
12.00: Olympiahuumaa. Ryh­mät­ref­feil­lä ki­sa­taan Bac­he­lor-olym­pialaisissa...
11.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Tudorien ajan herkut.
11.00 Maail­man ru­mim­mat lemmikit
Kaik­ki ra­kas­ta­vat pör­röi­siä lemmikkejä,..
11.00 Il­lal­li­nen äidille
Veronica Verho.
11.00 Suurmestari
Luo dominoefekti. Luo do­minoefekti...
11.30 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
12
12.00 Ru­Paul's Drag Race
Divinen jalanjäljissä.
12.05 AVA doc: Maail­man kar­meim­mat aviomiehet
Maailman karmeimmat aviomiehet.
12.00 Ru­Paul's Drag Race
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja, jos­sa drag quee­nit ki­saa­vat su­per­tähteydestä.
ke: Kissamaista menoa.
to: Kohti kolmen kovaa.
12.00 Muo­din huipulle
Mallin vapaapäivä. Mal­lit pää­se­vät nyt näyt­tä­mään per­soo­nal­lisuutensa,..
12.00 Ex-Onnelliset
Takakuristus. Lau­ra häm­men­tyy tör­mä­tes­sään mie­hiin men­nei­syy­destään...
13.00 Ex-Onnelliset
Läjäsuku.
13.05 Ru­Paul's Drag Race
Tanssii kuningatarten kanssa.
13.00 Pöllötöllö
Puhtaat valkeat hyvät herrat!
13.00 Kokkisota
Janne Kataja ja Kiti Kokkonen.
13.00 Su­pernanny Suomi
Perheen peliongelma. Ruu­tu­riip­pu­vai­nen per­he ha­kee ra­jo­ja ja rakenteita...
13.00 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
Anoppilaan. Pa­ris­kun­nil­la on edes­sään jäl­leen uu­si koitos,..
13.00 Maail­man kar­meim­mat aviomiehet
14.00 Younger
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia­sar­ja 40-vuo­tiaasta Lizasta,
Kausi 1. Jaksot 1-4. (Sarja alkaa!)
14.00 Täy­dellinen kesä
14.00 Ja­mie Oli­ver Italiassa
Puglia. Ja­mie läh­tee tutkimaan,..
14.00 The Real Hou­se­wi­ves of Orange County
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vä­rik­käi­den ka­li­for­nia­lais­la­dy­jen elä­mää ylel­li­sel­lä Oran­ge Coun­tyn asuinalueella.
14.00: Suukopua.
15.00: Punaiset juhlat.
14.30 Home and Away
Kausi 27. Jaksot 65-2.
14.30 Home and Away
Aust­ra­lia­lai­nen draa­ma­sar­ja seu­raa Sum­mer Bayn asuk­kai­den elä­mää niin au­rin­gon­pais­tees­sa kuin synk­kien pil­vien il­maantuessa.
14.30: Pelkoja kohtaamassa.
15.00: Vastuunottoa.
15.30: Eron hetki.
16.00: Kovaa kuria.
16.30: Menneisyyden haamut.
15
15.00 Kau­niit ja rohkeat
Ame­rik­ka­lai­nen saip­pua­sar­ja Los An­ge­le­sin muo­ti­maailmasta.
15.30 Emmerdale
Em­mer­da­len ky­län asuk­kai­den elä­män­me­noa seu­raa­va draamasarja.
16.00 Lem­men viemää
Sak­sa­lai­nen te­le­no­ve­la huip­pu­ho­tel­lin omis­ta­ja­per­heen ja hen­ki­lö­kun­nan mut­kik­kais­ta ja myrs­kyi­sis­tä ih­missuhteista.
ma: Lunnasvaatimus.
ti: Saalfeldit pitävät yhtä.
ke: Piina jatkuu. Ch­ris­top­hin ja Fran­zin pii­na jatkuu,..
to: Löydän sinut, Tim.
pe: Totuus vapauden takana. Fran­zi löy­tää Timin,..
16.00 Ja­mie kok­kaa Italiassa
Basilicata. Ja­mie ja Gen­na­ro tu­tus­tu­vat cu­ci­na po­ve­raan eli "köy­hään keit­tiöön" Ba­si­licatassa...
17.00 Muo­din huipulle
Mallin vapaapäivä. Mal­lit pää­se­vät nyt näyt­tä­mään per­soo­nal­lisuutensa,..
17.00 En­sit­ref­fit alttarilla USA
17.00 Suurmestari
Luo dominoefekti. Luo do­mi­noe­fek­ti. Mil­lai­set ovat Mii­kan nä­ky­mät­tö­mät por­taat ket­ju­reaktiossa?..
17.00 Ko­ko Bri­tannia leipoo
Tudorien ajan herkut.
17.00 Grand De­signs Australia
Haavetalon hinta.
17.00 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan Kar­das­hian-Jen­ne­rin dy­nas­tian elämää.
17.00: Kohti parempaa oloa.
18.00: Ongelmia Palm Springsissä. Ken­dal­lin ja Ky­lien iso rii­ta vie reis­sun raiteiltaan,..
17.00 Unel­ma-asun­to auringon alta
Aruba.
18
18.00 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
Eng­lan­ti­lai­nen ruokaohjelma.
Kausi 1. Jaksot 9-10.
18.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­ti­tai­dois­ta. Lo­puk­si asun­not huu­to­kau­pa­taan, ja eni­ten voit­toa saa­nut pa­ri voittaa!
ti: Päämakuuhuoneen kylpyhuone, osa 1.
ke: Päämakuuhuoneen kylpyhuone, osa 2.
to: Päämakuuhuoneen kylpyhuone, osa 3.
18.00 Esit­te­lys­sä: mtv Dokkarit
18.00 Agat­ha Ch­ris­tie: Nei­ti Marp­lea ei petetä
Nei­ti Marp­len ys­tä­vä­tär pyö­rit­tää lai­tos­ta, jos­sa kun­tou­te­taan ri­kol­li­sia ta­kai­sin yh­teis­kun­taan. Kos­ka ta­los­sa on ta­pah­tu­nut tu­ho­polt­to, ys­tä­vät­tä­ren huo­les­tu­nut sis­ko pyy­tää nei­ti Marp­lea sel­vit­tä­mään asiaa. Pian vai­kut­taa sil­tä, et­tä ih­mis­hen­kiä­kin uhataan...
(They do it with Mirrors, UK 2009)
18.05 Re­mon­tilla rahoiksi
Päämakuuhuoneen tuomarointi. Ki­san jat­ko on epä­var­maa ko­ko maail­maa ra­vis­te­le­van ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi,..
19.01 En­sit­ref­fit alttarilla
Uusi kausi alkaa! Sin­kut val­mis­tau­tu­vat häi­hin tie­tä­mät­tä ku­ka alt­ta­ril­la on vastassa.
19.00 Bac­he­lor Australia
Aust­ra­lia­lai­nen realitysarja.
ti: Vesileikkejä ja tanssin taikaa.
ke: Imuttelua ja itkuisia vauvoja. Yk­si­löt­ref­feil­lä tans­si­taan yk­si­tyiskeikalla,..
to: Olympiahuumaa. Ryh­mät­ref­feil­lä ki­sa­taan Bac­he­lor-olym­pialaisissa...
19.00 The Real Hou­se­wi­ves of New York City
Ame­rik­ka­lai­nen rea­li­ty­sar­ja seu­raa va­rak­kai­den ja vä­rik­käi­den la­dy­jen ih­mis­suh­de­kie­mu­roi­ta New Yorkissa.
19.00: Koiria, kaloja ja kummituksia.
20.00: Kala-gate.
19.30 Täy­dellinen kesä
Viini lopussa ja nuori rakkaus.
20.00 Sa­la­tut elämät
Pih­la­ja­ka­dun asuk­kais­ta ker­to­vas­sa sar­jas­sa kul­je­taan kieh­to­vien ta­ri­noi­den po­luil­la kos­ket­ta­via tai ar­ko­ja­kaan asioi­ta kaihtamatta.
20.00 Grand De­signs Australia
Haavetalon hinta. To­ny ja Ta­nia ha­lua­vat mil­joo­nan dol­la­rin ta­lon 400 000 dol­la­rin budjetilla...
20.30 Home and Away
Aust­ra­lia­lai­nen draa­ma­sar­ja seu­raa Sum­mer Bayn asuk­kai­den elä­mää niin au­rin­gon­pais­tees­sa kuin synk­kien pil­vien il­maantuessa.
Kausi 27. Jaksot 66-3.
21
21.00 Pöllötöllö
Puhtaat valkeat hyvät herrat! . Tä­nään Pöl­lö­töl­lös­sä kat­so­ta­na muun muas­sa Hy­viä Herroja,..
21.00 Il­lal­li­nen äidille
Veronica Verho. Ve­ro­ni­ca Ver­ho pyy­tää Ka­pe Ai­hi­sel­ta apua An­ne­li-äi­tin­sä yl­lät­tämisessä...
21.00 Su­pernanny Suomi
Perheen peliongelma. Ruu­tu­riip­pu­vai­nen per­he ha­kee ra­jo­ja ja rakenteita...
21.00 Ex-Onnelliset
Takakuristus. Lau­ra häm­men­tyy tör­mä­tes­sään mie­hiin men­nei­syy­destään...
21.00 Kokkisota
Ville Haapasalo ja Antti Reini.
21.00 Focus
Focus. Ri­kos­ko­me­dia kah­des­ta hui­ja­ris­ta, jot­ka ra­kas­tu­vat toi­siin­sa. Nic­ky on har­hau­tus­ten mes­ta­ri, Jess on aloit­te­le­va hui­ja­ri. Nick kui­ten­kin säi­käh­tää va­ka­vak­si muut­tu­vaa suh­det­ta ja jät­tää Jes­sin. Vuo­sia myö­hem­min Jess il­mes­tyy ku­vioi­hin Bue­nos Ai­re­sis­sa, ei­kä tä­mä ole­kaan enää mi­kään ei­li­sen tee­ren tyt­tö. . . (101')
Ohjaus: Glenn Ficarra ja John Requa, USA 2015.
21.00 Miss FBI - aseis­tettu ja ihana
Miss FBI - aseistettu ja ihana. Ko­me­dia oma­päi­ses­tä FBI-agen­tis­ta, jo­ka läh­tee esi­mie­hen­sä kiel­lois­ta piit­taa­mat­ta Las Ve­ga­siin et­si­mään sie­pat­tua mis­siys­tä­vään­sä. Pääo­sis­sa: Sand­ra Bul­lock, Re­gi­na King, En­ri­que Mur­cia­no, Wil­liam Shat­ner, Er­nie Hud­son, Heather Burns.
Ohjaaja: John Passquin, USA 2005, 111'.
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Gåsmamman
Kunnes kuolema meidät erottaa.
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: NCIS: New Orleans
Näkemisiin. Pri­de tais­te­lee hen­ges­tään te­ho-osastolla,..
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Kova laki
Salaiset muistiot. Ter­ro­ris­min vas­tai­sen so­dan ve­te­raa­ni am­mu­taan hengiltä...
22.00 AVA Ri­kos­put­ki: Killing Eve
Vallan tuoksu. Vil­la­nel­le ot­taa työn vas­taan ja pa­laa Lontooseen...
22.00 Younger
Ame­rik­ka­lai­nen draa­ma­ko­me­dia­sar­ja 40-vuo­tiaas­ta Li­zas­ta, jo­ka te­key­tyy 26-vuo­tiaak­si saa­dak­seen työpaikan.
Kausi 1. Jaksot 1-4. (Sarja alkaa!)
23.00 True cri­me: Mur­haa­ja nurkan takana
Kunnes kuolema erottaa.
23.00 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
Avaruuden matelijat.
23.00 Se­du­ced: NXIVM-kultin tarina
Indoktrinaatio.
23.00 True cri­me: Murhan DNA
Sadistinen surma. Ku­ka ha­lu­si ki­dut­taa ja tap­paa vii­si­kymp­pi­sen miehen,..
23.10 Gåsmamman
Kunnes kuolema meidät erottaa. Li­nus ja Kas­per al­ka­vat ym­mär­tää mi­tä tekivät...
23.20 AVA Ri­kos­put­ki: Killing Eve
Vallan tuoksu.
23.40 Baywatch
Le­gen­daa­ri­nen sar­ja San­ta Mo­ni­cas­sa si­jait­se­van vaa­ral­li­sen ran­nan hen­gen­pe­las­ta­jis­ta ja hei­dän elä­mästään.
Kausi 7. Jaksot 13-17.
0
00.01 Alas­to­mat treffit USA
00.00 En­sit­ref­fit alttarilla
00.00 NCIS: New Orleans
00.15 En­sit­ref­fit alt­ta­ril­la Australia
00.10 C.S.I. Cyber
00.15 Rou­va Ministeri
Kaaospeli.
00.50 True cri­me: Murhan DNA
01.00 True cri­me: Mur­haa­ja nurkan takana
01.00 Se­du­ced: NXIVM-kultin tarina
01.05 Kova laki
Yh­dys­val­ta­lai­nen ri­kos­sar­ja, jos­sa sel­vi­te­tään ta­pauk­sia se­kä po­lii­sin et­tä syyt­tä­jän nä­kökulmasta.
01.10 True cri­me: Kuo­le­man­vaa­ral­liset kultit
01.10 En­sit­ref­fit alttarilla USA
01.50 Kova laki
Mur­ha­tut­ki­mus­ten yh­tey­des­sä käy ilmi,..
02.05 Kardashianit
Ame­rik­ka­lai­ses­sa rea­li­ty­sar­jas­sa seu­ra­taan Kar­das­hian-Jen­ne­rin dy­nas­tian elämää.
02.05 Grand De­signs Australia
02.15 Por­no­keisari Damon
Ame­rik­ka­lai­nen realitysarja.
Kausi 1. Jaksot 6-2.
02.45 Emmerdale
03.00 Emmerdale
03.00 Kova laki
Salaiset muistiot.
02.55 Maail­man kar­meim­mat aviomiehet
3
03.15 Re­mon­tilla rahoiksi
03.30 Re­mon­tilla rahoiksi
Aust­ra­lia­lai­nen to­si-tv-sar­ja, jos­sa vii­si kil­pai­li­ja­pa­ria ot­taa mit­taa tois­ten­sa re­mont­titaidoista.
04.00 Re­mon­tilla rahoiksi
Päämakuuhuoneen kylpyhuone, osa 1.
03.55 Emmerdale
03.55 Yön AVA
04.10 Yön AVA
04.15 Emmerdale
04.25 Yön AVA
04.45 Ja­mie Oli­ver: Kaik­ki kokkaamaan
04.45 Yön AVA
04.55 Yön AVA
05.35 Yön AVA
05.50 Yön AVA