Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
2.8. 3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8.
6
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
00 kaa­pe­li-tv:ssä.
ma: Päivän ohjelmatarjonta alkaa klo 08.
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
Päivän ohjelmatarjonta alkaa klo 07. 30 an­ten­niverkossa.
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.00 Nan­cy Wa­ke: Ges­ta­pon et­sityin nainen
Us­ko­ma­ton to­si­ta­ri­na Nan­cy Wakesta,..
08.00 Ho­vin palveluksessa
(U) . (Kaapeli-tv) .
ti: Englanti.
ke: Skotlanti.
to: Pohjois-Irlanti. Kur­kis­tus Hills­bo­roug­hin lin­nan ku­lisseihin...
pe: Wales.
08.00 Ark­tik­sen kuo­le­mat­tomat valaat
08.00 Kosketuskohta
08.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
08.55 Uutiset
9
09.00 Mestarien maa
09.00 Mök­ki ja potkuri
09.00 Fil­la­ri­päiväkirja
09.00 TerveysSummit
Villiyrttien perässä Raija Kivimetsä ja Sami Tallberg.
09.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
09.00 Fris­bee­golf: Pro­di­gy Disc Pro Tour, Tampere
Mies­ten fi­naa­li­kier­rok­sel­la näh­dään, kun Lau­ri Leh­ti­nen, Väi­nö Mä­ke­lä, Nik­las Ant­ti­la ja Joo­nas Aal­to kil­pai­le­vat sent­te­rin herruudesta.
09.00 Täh­täimessä Kuu
09.30 Ultimate Rush
09.30 Huippunaiset
09.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
09.30 Huippunaiset
10.00 Jus­sin kalajutut
10.00 H.E.T.K.I. saaristossa
10.00 Autohullut
10.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
10.00 Mök­ki ja potkuri
10.00 Astu Tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet - tie valtaan
Do­ku­men­tis­sa kes­ki­ty­tään ajan­jak­soon sii­tä hetkestä,..
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
11.00 Koi­ran pa­ras ystävä
11.00 Lukutoukat
11.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
11.00 Do­sent­ti: Sa­kari Lauriala
11.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.30 Äärirajoilla
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Pentula
11.30 Mayn keittiö
11.30 Läs­nä - Tommy Hellsten
12
12.00 Sielunrauha
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: He­lena Immonen
12.00 Ki­ken kanssa kuntoon
12.00 Autohullut
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.30 Las­ten­sairaalan syke
12.30 Hur­jia perinnejuhlia
Tapati Rapa Nui.
12.30 Mestarien maa
12.30 Tanssi kanssain
Marko, Jukka ja Jackpot. Ka­jas­teen la­va, Nurmes. (U) .
12.30 Mayn keittiö
Rapukakkuja.
13.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
Isä työkaverina. Tom­my poh­tii poikansa,..
13.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.00 Ultimate Rush
13.00 Jus­sin kalajutut
Vedder -joen koiralohet.
13.30 Lukutoukat
13.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
13.30 Jus­sin kalajutut
13.30 Koi­ran pa­ras ystävä
13.30 Ke­sä­päi­vä Evijärvellä
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
15
15.00 Ke­sä­päi­vä Evijärvellä
15.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
15.00 Kil­pai­li­ja numero 539
15.00 Bom apetite!
15.00 Tassula
Ottaisinko koiran? Ro­se Rau­tio läh­tee po­me­ra­nian Cal­len kans­sa eräilemään...
15.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
Tervetuloa laulamaan ja liikkumaan!
15.30 Ki­ken kanssa kuntoon
15.30 Se­nioriseisake
15.30 H.E.T.K.I. saaristossa
15.30 Läs­nä - Tommy Hellsten
15.30 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 H.E.T.K.I. saaristossa
16.00 Mayn keittiö
16.00 Bom apetite!
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Kil­pai­li­ja numero 539
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Pentula
Pomeranian.
17.00 Se­nioriseisake
Bridge ja shakki - iloa elämään.
17.00 Do­sent­ti: Sa­kari Lauriala
An­ne Ber­ne­rin tak­siuu­dis­tuk­sen vas­ta­re­for­mi tu­li voi­maan toukokuussa...
17.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
17.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
Tervetuloa laulamaan ja liikkumaan!
17.00 Fris­bee­golf: Pro­di­gy Disc Pro Tour, Tampere
Mies­ten fi­naa­li­kier­rok­sel­la näh­dään, kun Lau­ri Leh­ti­nen, Väi­nö Mä­ke­lä, Nik­las Ant­ti­la ja Joo­nas Aal­to kil­pai­le­vat sent­te­rin herruudesta.
17.00 H.E.T.K.I. saaristossa
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Ka­ro Hämäläinen
17.30 Mayn keittiö
Rapukakkuja.
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.30 Mestarien maa
Extra 1.
17.55 Uutiset
18
18.00 Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet - tie valtaan
Do­ku­men­tis­sa kes­ki­ty­tään ajan­jak­soon sii­tä hetkestä,..
18.00 TerveysSummit
Villiyrttien perässä Raija Kivimetsä ja Sami Tallberg. Li­sä­ra­vin­tei­den laa­tu ja tur­vallisuus...
18.00 Tassula
Ottaisinko koiran? Ro­se Rau­tio läh­tee po­me­ra­nian Cal­len kans­sa eräilemään...
18.00 Mök­ki ja potkuri
18.00 Ultimate Rush
Haastava droppi.
18.00 Port­ti se­lit­tä­mättömään
Jak­sos­sa pae­taan vai­no­ja, löy­si­vät­kö pu­ri­taa­nit uu­den Ee­de­nin Poh­jois Amerikasta?
18.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
18.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
18.30 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka PRO
Ison-Bri­tan­nian osa­kil­pai­lu, kil­pai­lu­päi­vä 1, Luokka PRO...
19.00 Koi­ran pa­ras ystävä
19.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
19.00 Mök­ki ja potkuri
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
19.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Oppia puutarhasta.
19.00 Sielunrauha
19.15 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka 2
Ison-Britannian osakilpailu, kilpailupäivä 1, Luokka 2.
19.30 Ho­vin palveluksessa
ma: Englanti.
ti: Skotlanti. Pe­ne­lo­pe Keith suun­taa Ho­ly­roo­din pa­lat­siin ja pää­see hu­vi­jah­din kyytiin.
ke: Pohjois-Irlanti. Kur­kis­tus Hills­bo­roug­hin lin­nan ku­lisseihin...
to: Wales.
19.30 Ark­tik­sen kuo­le­mat­tomat valaat
19.30 Ral­li­mes­ta­rin kyydissä
19.55 Uutiset
20.00 Tanssi kanssain
Marko, Jukka ja Jackpot. Ka­jas­teen la­va, Nurmes. (U) .
20.00 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
20.25 Uutiset
20.30 Trac­tor Pul­ling: Tyrnävä
Tyrnävän osakilpailu, selostajana Kalle Lauronen.
20.30 Jus­sin kalajutut
Helikalastusta Pitt-joella.
20.30 Koi­ran pa­ras ystävä
20.30 Huippunaiset
20.30 Autohullut
Säh­köau­to tes­ta­taan kunnolla,..
20.30 Kosketuskohta
21
21.00 Fil­la­ri­päiväkirja
21.00 Tanssi kanssain
Marko, Jukka ja Jackpot. Ka­jas­teen la­va, Nurmes. (U) .
21.00 Lukutoukat
21.00 Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet - tie valtaan
Do­ku­men­tis­sa kes­ki­ty­tään ajan­jak­soon sii­tä hetkestä,..
21.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Arja Koriseva
Oh­jel­ma­sar­jan toi­sen osan vie­raa­na rak­kaus­lau­lu­ja tul­kit­see ai­na yh­tä hur­maa­va Ar­ja Koriseva.
21.00 Eläinten vaistot
Kameleontit saalistajina. Ma­da­gas­ka­ril­la asus­te­lee maail­man pie­ni­ko­koi­sin ka­meleontti,..
21.30 Autohullut
Säh­köau­to tes­ta­taan kunnolla,..
21.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
22.00 Ho­vin palveluksessa
(U) . (Kaapeli-tv) .
ma: Englanti.
ti: Skotlanti. Pe­ne­lo­pe Keith suun­taa Ho­ly­roo­din pa­lat­siin ja pää­see hu­vi­jah­din kyytiin.
ke: Pohjois-Irlanti. Kur­kis­tus Hills­bo­roug­hin lin­nan ku­lisseihin...
to: Wales.
22.00 Ark­tik­sen kuo­le­mat­tomat valaat
22.00 Toivesäveliä
22.00 Is­rael tu­tuksi: En Gedi
22.30 Fil­la­ri­päiväkirja
22.30 Täh­täimessä Kuu
22.55 Uutiset
23.00 H.E.T.K.I. saaristossa
23.00 Mayn keittiö
23.00 Kil­pai­li­ja numero 539
23.00 Bom apetite!
23.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
23.00 Pentula
Pomeranian.
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Do­sent­ti: Sa­kari Lauriala
00.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
00.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
00.00 Fris­bee­golf: Pro­di­gy Disc Pro Tour, Tampere
00.00 Mestarien maa
00.00 Uutiset
00.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Ka­ro Hämäläinen
00.25 Uutiset
00.30 Mayn keittiö
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.30 Ultimate Rush
Haastava droppi.
00.55 Uutiset
01.00 Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet - tie valtaan
01.00 TerveysSummit
01.00 Tassula
01.00 Mök­ki ja potkuri
01.00 Port­ti se­lit­tä­mättömään
01.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
01.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
01.45 NAS­CAR Whe­len Eu­ro Se­ries: Luokka 2
02.00 Koi­ran pa­ras ystävä
02.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
02.00 Mök­ki ja potkuri
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
02.00 Sielunrauha
02.30 Ho­vin palveluksessa
(U) . (Kaapeli-tv) .
Kausi 1. Jaksot 1-4.
02.30 Ark­tik­sen kuo­le­mat­tomat valaat
02.30 Tanssi kanssain
Marko, Jukka ja Jackpot. Ka­jas­teen lava,..
02.30 Ral­li­mes­ta­rin kyydissä
02.55 Uutiset
3
03.00 Musiikkia
03.25 Uutiset
03.30 Trac­tor Pul­ling: Tyrnävä
03.30 Jus­sin kalajutut
03.30 Koi­ran pa­ras ystävä
03.30 Huippunaiset
03.30 Autohullut
03.30 Soi­va pos­ti­kort­ti: Arja Koriseva
03.30 Kosketuskohta
04.00 Fil­la­ri­päiväkirja
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Lukutoukat
04.00 Ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet - tie valtaan
04.00 Eläinten vaistot
Kameleontit saalistajina.
04.30 Autohullut
04.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
04.30 Toivesäveliä
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 07.30
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00