Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
6
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
00 kaa­pe­li-tv:ssä.
ma: Päivän ohjelmatarjonta alkaa klo 08.
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.00 Val­ta­mer­ten saalistajat
08.00 Maail­maa pelastamassa
Kau­si 1. Kes­kus­te­lun mo­de­raat­to­ri­na San­na Stel­lan. (U) . (Kaapeli-tv) .
ke: Jak­son ai­hee­na kou­lu­tus ja kulttuuri...
to: Jak­son ai­hee­na pla­neet­tam­me maail­man­kaikkeudessa...
pe: Jak­son ai­hee­na Suo­mi esi­merkkinä...
08.00 Se­nioriseisake
08.00 Kosketuskohta
08.30 Bom apetite!
08.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
08.55 Uutiset
9
09.00 Mestarien maa
09.00 Kaasujalka
09.00 Fil­la­ri­päiväkirja
09.00 TerveysSummit
Mi­ten He­le­na Ah­ti-Hall­berg ja Sa­tu Tuo­mis­to huo­leh­ti­vat hy­vin­voinnistaan...
09.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
09.00 Fris­bee­golf: Ramirent Open
Ramirent Open. Jouk­ko Suo­ma­lai­sia fris­bee­gol­fin kär­ki­ni­miä ta­voit­te­lee ra­ha­pal­kin­to­ja. Fi­naa­li­kier­rok­sel­la pe­laa Tee­mu Lampainen,
09.00 Uu­si Silkkitie
Vyö ja tie -hankkeen solki.
09.30 PikeMasters
PikeMastersin voittajajoukkue selviää.
09.30 Ripen Grilli
09.30 Äärirajoilla
09.30 Huippunaiset
10.00 H.E.T.K.I. saaristossa
10.00 Autohullut
10.00 Ripen Grilli
10.00 Kaasujalka
10.00 Astu Tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Kissinger
Do­ku­ment­ti pal­jas­taa, mil­lai­nen to­del­la oli tä­mä ris­ti­rii­tainen mies,..
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
11.00 Koi­ran pa­ras ystävä
11.00 Lukutoukat
11.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
11.00 Do­sent­ti: Mi­kael Kivivuori
11.00 Mayn keittiö
Kurpitsapiirakka.
11.30 Äärirajoilla
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Se­nioriseisake
11.30 Mayn keittiö
11.30 Val­ta­mer­ten saalistajat
Sar­jan toi­ses­sa osas­sa tu­tus­tu­taan Uu­den-See­lan­nin täp­lä­ki­dushaihin,..
11.30 Jus­sin kalajutut
Punalohta Alaskan vesillä.
12
12.00 Jahtikuksa
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Ti­mo Kietäväinen
12.00 Ki­ken kanssa kuntoon
12.00 Autohullut
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.00 Sielunrauha
12.30 Las­ten­sairaalan syke
12.30 Hur­jia perinnejuhlia
12.30 Mestarien maa
12.30 Tanssi kanssain
Nina Åkerman ja Jackpot, Tanssiorkesteri FBI-Beat. Ka­jas­teen la­va, Nurmes.
12.30 Mayn keittiö
Paella ja pavlova.
12.30 Läs­nä - Tommy Hellsten
Ex-po­lii­tik­ko Ti­mo Soi­ni Tom­myn vie­raa­na poh­ti­mas­sa mi­tä valta on,
13.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
13.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.00 Jahtikuksa
13.00 Jus­sin kalajutut
13.30 Lukutoukat
13.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
13.30 Jus­sin kalajutut
13.30 Koi­ran pa­ras ystävä
13.30 Yh­tey­des­sä luontoon
13.30 Trac­tor Pul­ling 2018: Haapajärvi
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Trac­tor Pul­ling eli trak­to­ri­ve­don SM-osa­kil­pai­lu, se­los­ta­ja­na Kal­le Lau­ronen. (U) .
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
15
15.00 Yh­tey­des­sä luontoon
15.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
15.00 Sielunrauha
15.00 Bom apetite!
15.00 Hur­jia perinnejuhlia
Ja­pa­nis­sa jär­jes­te­tään jo­ka kuu­des vuo­si 1200 vuot­ta van­ha On­bas­hira-juhla,..
15.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
Tervetuloa laulamaan ja liikkumaan!
15.00 Eläinten vaistot
Jo­ka ke­vät mil­joo­nat kelt­ti­ka­lat suun­taa­vat ma­kean ve­den suo­jis­ta koh­ti valtamerta...
15.30 Ki­ken kanssa kuntoon
15.30 Se­nioriseisake
15.30 H.E.T.K.I. saaristossa
15.30 Äärirajoilla
15.30 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 H.E.T.K.I. saaristossa
16.00 Mayn keittiö
16.00 Bom apetite!
16.00 Las­ten­sairaalan syke
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Sielunrauha
16.00 Mayn keittiö
Kiinalainen wokki.
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Pentula
Lassie, eikun Collie.
16.30 Jus­sin kalajutut
Kalastusta vuoristojärvillä.
17.00 Se­nioriseisake
Kulttuurilaitokset koronan kourissa.
17.00 Do­sent­ti: Mi­kael Kivivuori
Lää­kä­ri Mi­kael Ki­vi­vuo­ri kes­kus­te­lee Do­sen­tin kans­sa ko­ro­na­rokotuksista.
17.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
17.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
Tervetuloa laulamaan ja liikkumaan!
17.00 Frisbeegolf
Ramirent Open. Jouk­ko Suo­ma­lai­sia fris­bee­gol­fin kär­ki­ni­miä ta­voit­te­lee ra­ha­pal­kin­to­ja. Fi­naa­li­kier­rok­sel­la pe­laa Tee­mu Lam­pai­nen, Ka­le­vi Louhivuori,
17.00 H.E.T.K.I. saaristossa
En­nen­nä­ke­mä­tön golf­buu­mi jatkuu,..
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Hannu Sokala
Tut­ki­va toi­mit­ta­ja Han­nu So­ka­la vastaa,..
17.30 Mayn keittiö
Paella ja pavlova.
17.30 Las­ten­sairaalan syke
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.30 Huipulle
17.55 Uutiset
18
18.00 Val­ta­mer­ten saalistajat
Sar­jan toi­ses­sa osas­sa tu­tus­tu­taan Uu­den-See­lan­nin täp­lä­ki­dushaihin,..
18.00 TerveysSummit
Mi­ten He­le­na Ah­ti-Hall­berg ja Sa­tu Tuo­mis­to huo­leh­ti­vat hy­vin­voinnistaan...
18.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
Ex-po­lii­tik­ko Ti­mo Soi­ni Tom­myn vie­raa­na poh­ti­mas­sa mi­tä valta on,
18.00 Kaasujalka
18.00 Ultimate Rush
Viikingin vauhdissa.
18.00 Port­ti se­lit­tä­mättömään
En­sim­mäi­ses­sä jak­sos­sa mat­kus­tam­me kris­ti­nus­kon kehtoon,..
18.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
18.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
18.30 Trac­tor Pul­ling 2018: Haapajärvi
Tek­ni­sen vian vuok­si uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Trac­tor Pul­ling eli trak­to­ri­ve­don SM-osa­kil­pai­lu, se­los­ta­ja­na Kal­le Lau­ronen. (U) .
19.00 Koi­ran pa­ras ystävä
19.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Puutarhanhoitoa yhdessä.
19.00 Kaasujalka
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
19.00 Kissinger
Do­ku­ment­ti pal­jas­taa, mil­lai­nen to­del­la oli tä­mä ris­ti­rii­tainen mies,..
19.00 Sielunrauha
Jak­sos­sa ta­va­taan teks­tii­li­tai­tei­li­ja Rai­ja Jokinen,..
19.30 Maail­maa pelastamassa
Kau­si 1. Kes­kus­te­lun mo­de­raat­to­ri­na San­na Stellan. (U) .
ti: Jak­son ai­hee­na kou­lu­tus ja kult­tuu­ri. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Kirs­ti Manninen,
ke: Jak­son ai­hee­na pla­neet­tam­me maail­man­kaikkeudessa...
to: Jak­son ai­hee­na Suo­mi esi­merk­ki­nä. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na At­te Harjanne,
19.30 Ih­meel­linen luonto
Lä­hi-idän mo­ni­puo­lis­ta luontoa. (U) .
20.00 Jus­sin kalajutut
20.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Ma­ri­ta Taavitsainen
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2017. Äi­ti, lau­la­ja, si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja, ar­tis­ti ja näyttelijä.
20.00 Nyt lauletaan!
Yh­teis­lau­luoh­jel­mas­sa lau­le­taan hen­gel­li­siä lau­lu­ja ja kan­san­lau­lu­ja säes­tyksellä...
20.25 Uutiset
20.30 Lukutoukat
20.30 Jahtikuksa
20.30 Koi­ran pa­ras ystävä
20.30 Sielunrauha
20.30 Autohullut
20.45 Kosketuskohta
21
21.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
21.00 Fil­la­ri­päiväkirja
21.00 Tanssi kanssain
Nina Åkerman ja Jackpot, Tanssiorkesteri FBI-Beat. Ka­jas­teen la­va, Nurmes. (U) .
21.00 Lukutoukat
21.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
Ex-po­lii­tik­ko Ti­mo Soi­ni Tom­myn vie­raa­na poh­ti­mas­sa mi­tä valta on,
21.00 Tan­go­ku­nin­kaal­lis­ten ku­nin­kaal­liset iltamat
Tan­go­ku­nin­kaal­li­set ko­koon­tui­vat Aki Sa­mu­lin maa­ti­lal­le. Mu­sii­kis­ta vas­ta­si Tais­to Lun­kan Tan­go-or­kes­te­ri. Juon­ta­ji­na Tai­na Kok­ko­nen ja Aki Sa­muli. (U) .
21.15 Val­ta­mer­ten saalistajat
21.30 Huippunaiset
21.30 Autohullut
21.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
22.00 Maail­maa pelastamassa
Kau­si 1. Kes­kus­te­lun mo­de­raat­to­ri­na San­na Stel­lan. (U) . (Kaapeli-tv) .
ti: Jak­son ai­hee­na kou­lu­tus ja kult­tuu­ri. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Kirs­ti Manninen,
ke: Jak­son ai­hee­na pla­neet­tam­me maail­man­kaikkeudessa...
to: Jak­son ai­hee­na Suo­mi esi­merk­ki­nä. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na At­te Harjanne,
22.00 Kissinger
Do­ku­ment­ti pal­jas­taa, mil­lai­nen to­del­la oli tä­mä ris­ti­rii­tainen mies,..
22.00 Is­rael tu­tuk­si: Tiberias
22.30 Fil­la­ri­päiväkirja
22.30 Uu­si Silkkitie
Vyö ja tie -hankkeen solki.
22.55 Uutiset
23.00 H.E.T.K.I. saaristossa
23.00 Mayn keittiö
23.00 Sielunrauha
23.00 Bom apetite!
23.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
23.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Do­sent­ti: Mi­kael Kivivuori
00.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
00.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
00.00 Fris­bee­golf: Ramirent Open
00.00 Huipulle
00.00 Uutiset
00.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Hannu Sokala
00.30 Mayn keittiö
00.30 Las­ten­sairaalan syke
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.25 Uutiset
00.55 Uutiset
01.00 Val­ta­mer­ten saalistajat
01.00 TerveysSummit
01.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
01.00 Kaasujalka
01.00 Trac­tor Pul­ling 2018: Haapajärvi
Tek­ni­sen vian vuok­si uu­sin­ta vuo­delta 2018...
01.00 Port­ti se­lit­tä­mättömään
01.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
01.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
02.00 Koi­ran pa­ras ystävä
02.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
02.00 Kaasujalka
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Kissinger
02.00 Sielunrauha
02.30 Maail­maa pelastamassa
Kau­si 1. Kes­kus­te­lun mo­de­raat­to­ri­na San­na Stel­lan. (U) . (Kaapeli-tv) .
Kausi 1. Jaksot 9-12. (kausi loppuu)
02.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Ma­ri­ta Taavitsainen
02.30 Ih­meel­linen luonto
3
03.00 Jus­sin kalajutut
03.00 Nyt lauletaan!
03.25 Uutiset
03.30 Lukutoukat
03.30 Jahtikuksa
03.30 Koi­ran pa­ras ystävä
03.30 Sielunrauha
03.30 Autohullut
03.30 Tan­go­ku­nin­kaal­lis­ten ku­nin­kaal­liset iltamat
03.45 Kosketuskohta
04.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.00 Fil­la­ri­päiväkirja
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Lukutoukat
04.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
04.15 Val­ta­mer­ten saalistajat
04.30 Huippunaiset
04.30 Autohullut
04.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00