Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 27 28 29 30 31
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
6
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
00 kaa­pe­li-tv:ssä.
ti: Päivän ohjelmatarjonta alkaa klo 08.
07.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.00 Val­ta­mer­ten saalistajat
08.00 Maail­maa pelastamassa
Kau­si 1. Kes­kus­te­lun mo­de­raat­to­ri­na San­na Stel­lan. (U) . (Kaapeli-tv) .
ke: Jak­son ai­hee­na me­dia maail­man pe­lastajana...
to: Jak­son ai­hee­na val­ta ja demokratia...
pe: Jak­son ai­hee­na tek­niik­ka ja tavara...
08.00 Se­nioriseisake
08.00 Kosketuskohta
08.30 Bom apetite!
08.30 Sa­ta kau­nis­ta koh­detta Suomesta
08.55 Uutiset
9
09.00 Huipulle
09.00 Kaasujalka
09.00 Fil­la­ri­päiväkirja
09.00 TerveysSummit
Ko­ti­mai­sia ra­vin­to­li­siä Nur­mi­järveltä,..
09.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
09.00 Val­ta­mer­ten saalistajat
09.00 Uu­si Silkkitie
Lohikäärme kynnyksellä.
09.30 Hur­jia perinnejuhlia
Kuninkaallinen laskiaisjalkapallo.
09.30 Tanssin tähden
Avoimen luokan grande finale.
09.30 Lahtis
09.30 Huippunaiset
10.00 Autohullut
10.00 Ripen Grilli
10.00 Kaasujalka
10.00 Hur­jia perinnejuhlia
10.00 Astu Tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
11.00 Koi­ran pa­ras ystävä
11.00 Lukutoukat
11.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
11.00 Do­sent­ti: Mi­kae­li Langinvainio
11.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
11.00 Mayn keittiö
Kiitospäivän ateria.
11.30 Äärirajoilla
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Se­nioriseisake
11.30 Mayn keittiö
11.30 Sal­me­lan kulttuurikesä
11.30 Jus­sin kalajutut
Kalastusta vuoristojärvillä.
12
12.00 Tanssin tähden
Avoimen luokan grande finale.
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Anneli Kanto
12.00 Ki­ken kanssa kuntoon
12.00 Autohullut
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Puutarhurit maailmaa parantamassa.
12.00 Sielunrauha
Vei­jo Mu­ro­ke on arkkitehti,..
12.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Di­mitri Keiski
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
12.30 Huipulle
12.30 Tanssi kanssain
Helminauha, Harri Nuutinen ja Tanssin Taika. Hel­sin­ki Pa­vi, Vantaa. (U) .
12.30 Mayn keittiö
Kreikkalainen souvlaki.
12.30 Trac­tor Pul­ling 2018: Piikkiö
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Trac­tor Pul­ling eli trak­to­ri­ve­don SM-osa­kil­pai­lu, se­los­ta­ja­na Kal­le Lau­ronen. (U) .
13.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
13.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.00 PikeMasters
PikeMastersin voittajajoukkue selviää.
13.00 Jus­sin kalajutut
Haida Gwaiin kuninkaat.
13.30 Lukutoukat
13.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
13.30 Koi­ran pa­ras ystävä
13.30 Yh­tey­des­sä luontoon
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
14.00 Kul­tai­nen ja ho­pei­nen har­monikka 2021
Suora lähetys Ikaalisten kylpylästä. Le­gen­daa­ri­sen har­mo­nik­ka­kil­pai­lun juon­ta­vat Lo­la Odu­so­ga ja Kim­mo Mat­tila. (U) .
15
15.00 Yh­tey­des­sä luontoon
15.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
15.00 Sielunrauha
15.00 Bom apetite!
15.00 Hur­jia perinnejuhlia
15.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
Tervetuloa laulamaan ja liikkumaan!
15.30 Ki­ken kanssa kuntoon
15.30 Pal­ta­mo­lai­nen Eino Leino
Missä on Eino Leinon runouden paikka maailmassa?
15.30 Sal­me­lan kulttuurikesä
15.30 Äärirajoilla
15.30 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
16.00 Lahtis
16.00 Bom apetite!
16.00 Las­ten­sairaalan syke
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Sielunrauha
Vei­jo Mu­ro­ke on arkkitehti,..
16.00 Mayn keittiö
Sunnuntaibrunssi.
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Ripen Grilli
16.30 Jus­sin kalajutut
Punalohta Alaskan vesillä.
17.00 Se­nioriseisake
Kulttuurilaitokset koronan kourissa.
17.00 Do­sent­ti: Mi­kae­li Langinvainio
Vie­raa­na krii­sin­hal­lin­nan am­mat­ti­lai­nen Mi­kae­li Lan­ginvainio...
17.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
17.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
Tervetuloa laulamaan ja liikkumaan!
17.00 Huipulle
17.00 H.E.T.K.I. saaristossa
Saa­ris­to­kau­pun­ki Tur­ku yl­lät­tää konseptilla,..
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Ti­mo Kietäväinen
Työe­lä­ke­po­mo Ti­mo Kie­tä­väi­nen soit­taa hä­ly­tys­kel­lo­ja työ­voi­ma­pu­lasta. (U) .
17.30 PikeMasters
PikeMastersin voittajajoukkue selviää.
17.30 Las­ten­sairaalan syke
Täs­sä jak­sos­sa hoi­de­taan Miaa,..
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.30 Sal­me­lan kulttuurikesä
17.30 Mestarien maa
17.55 Uutiset
18
18.00 TerveysSummit
Ko­ti­mai­sia ra­vin­to­li­siä Nur­mi­jär­vel­tä, muis­ti­sai­rauk­sia vas­taan ruokavaliolla.
18.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
18.00 Kaasujalka
18.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Puutarhurit maailmaa parantamassa.
18.00 PikeMasters
PikeMastersin voittajajoukkue selviää.
18.00 Sielunrauha
18.30 Mayn keittiö
Kreikkalainen souvlaki.
18.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
18.30 Ripen Grilli
18.30 Kon­sert­ti: Mak­setut Viulut
Kon­sert­ti Ta­pio­lan kir­kos­ta vuo­del­ta 2017. Mak­se­tut Viu­lut on yhtye,..
19.00 Koi­ran pa­ras ystävä
19.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Puutarhurit maailmaa parantamassa.
19.00 Kaasujalka
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Täs­sä jak­sos­sa kerron,..
19.00 Wins­ton Churc­hill: ver­ta, hi­keä ja öljyvärejä
19.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Meiju Suvas
Uu­sin­ta vuo­delta 2017...
19.30 Maail­maa pelastamassa
Kau­si 1. Kes­kus­te­lun mo­de­raat­to­ri­na San­na Stellan. (U) .
ti: Jak­son ai­hee­na me­dia maail­man pe­lastajana...
ke: Jak­son ai­hee­na val­ta ja de­mok­ra­tia. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Mat­ti Vanhanen,
to: Jak­son ai­hee­na tek­niik­ka ja ta­va­ra. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Mi­ka Anttonen,
19.30 Sal­me­lan kulttuurikesä
19.55 Uutiset
20.00 Jus­sin kalajutut
20.00 Kon­sert­ti: Mei­ju Su­vas 35-vuo­tis­juhlakonsertti
Vie­rai­le­vi­na täh­ti­nä Mei­jun ys­tä­vät Ei­ni, Ka­ke Ran­de­lin, Son­ja Lum­me ja Vir­ve Ros­ti. (U). (U).
Suomi-iskelmän ikonin 35-vuotisen uran showjuhlakonsertti vuodelta 2017.
20.00 Nyt lauletaan!
Yh­teis­lau­luoh­jel­mas­sa lau­le­taan hen­gel­li­siä lau­lu­ja ja kan­san­lau­lu­ja or­kes­te­rin säestyksellä.
20.25 Uutiset
20.30 Lukutoukat
20.30 Sal­me­lan kulttuurikesä
20.30 Koi­ran pa­ras ystävä
20.30 Sielunrauha
Vei­jo Mu­ro­ke on arkkitehti,..
20.30 Autohullut
Kor­jauk­seen hae­taan Sko­da Octavia,..
20.45 Kosketuskohta
21
21.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
21.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Täs­sä jak­sos­sa kerron,..
21.00 Tanssi kanssain
Helminauha, Harri Nuutinen ja Tanssin Taika. Hel­sin­ki Pa­vi, Vantaa. (U) .
21.00 Lukutoukat
21.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
21.15 Val­ta­mer­ten saalistajat
21.30 Huippunaiset
21.30 Autohullut
Kor­jauk­seen hae­taan Sko­da Octavia,..
21.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
22.00 Maail­maa pelastamassa
Kau­si 1. Kes­kus­te­lun mo­de­raat­to­ri­na San­na Stel­lan. (U) . (Kaapeli-tv) .
ti: Jak­son ai­hee­na me­dia maail­man pe­lastajana...
ke: Jak­son ai­hee­na val­ta ja de­mok­ra­tia. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Mat­ti Vanhanen,
to: Jak­son ai­hee­na tek­niik­ka ja ta­va­ra. Ee­ro Pa­lo­hei­mon vie­rai­na Mi­ka Anttonen,
22.00 Do­sent­ti: Mi­kae­li Langinvainio
Vie­raa­na krii­sin­hal­lin­nan am­mat­ti­lai­nen Mi­kae­li Lan­ginvainio...
22.00 Soi­va postikortti
22.00 Is­rael tu­tuk­si: Ris­hon Le Tsion
22.30 Fil­la­ri­päiväkirja
Extra Miten ja millä minä videoni teen?
22.30 Uu­si Silkkitie
Lohikäärme kynnyksellä.
22.55 Uutiset
23.00 Lahtis
23.00 Koi­ran pa­ras ystävä
23.00 Sielunrauha
23.00 Bom apetite!
23.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
23.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Do­sent­ti: Mi­kae­li Langinvainio
00.00 Fol­ke West mat­kalla Suomessa
00.00 Tun­ne­Mu­siikki-tuokio
00.00 Huipulle
00.00 Mestarien maa
00.00 Uutiset
00.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Ti­mo Kietäväinen
00.30 PikeMasters
00.30 Las­ten­sairaalan syke
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.30 Sal­me­lan kulttuurikesä
00.25 Uutiset
Päivän uutiset. (Kaapeli-tv) .
01.00 TerveysSummit
01.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
01.00 Kaasujalka
01.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
00.55 Uutiset
01.30 Mayn keittiö
01.30 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
01.30 Ripen Grilli
01.30 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Meiju Suvas
01.30 Kon­sert­ti: Mak­setut Viulut
02.00 Koi­ran pa­ras ystävä
02.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
02.00 Kaasujalka
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Wins­ton Churc­hill: ver­ta, hi­keä ja öljyvärejä
02.25 Uutiset
02.30 Maail­maa pelastamassa
Kau­si 1. Kes­kus­te­lun mo­de­raat­to­ri­na San­na Stel­lan. (U) . (Kaapeli-tv) .
Kausi 1. Jaksot 5-8.
02.30 Kon­sert­ti: Mei­ju Su­vas 35-vuo­tis­juhlakonsertti
Vie­rai­le­vi­na täh­ti­nä Mei­jun ys­tä­vät Ei­ni, Ka­ke Ran­de­lin, Son­ja Lum­me ja Vir­ve Rosti. (U).
Suomi-iskelmän ikonin 35-vuotisen uran showjuhlakonsertti vuodelta 2017.
02.30 Ih­meel­linen luonto
3
03.00 Jus­sin kalajutut
03.00 Nyt lauletaan!
03.25 Uutiset
03.30 Lukutoukat
03.30 Sal­me­lan kulttuurikesä
03.30 Koi­ran pa­ras ystävä
03.30 Sielunrauha
03.30 Autohullut
03.45 Kosketuskohta
04.00 Maa­lais­lää­kä­ri Kiminkinen
04.00 Fil­la­ri­päiväkirja
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Lukutoukat
04.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
04.15 Val­ta­mer­ten saalistajat
04.30 Huippunaiset
04.30 Autohullut
04.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
04.30 Soi­va postikortti
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00
05.00 Oh­jel­ma jat­kuu klo 08.00