Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5. 23.5.
08.00 Kansan kesken
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 360 Studio
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 San­na Uk­ko­la ja Pandoran lipas
08.00 Kansan kesken
08.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.45 Uutiset
9
09.00 Maas­to­pyö­räl­lä koh­ti tuntematonta
Yh­dek­sän kuu­kau­den ka­ru kyl­myys ei jä­tä ti­laa ih­miselolle,..
09.00 Kaasujalka
09.00 Fil­la­ri­päiväkirja
09.00 TerveysSummit
09.00 Toivesäveliä
09.00 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
09.00 Uu­si Silkkitie
09.30 Autohullut
09.30 Soi­va postikortti
09.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
09.30 Huippunaiset
Toi­mit­ta­ja­na Jaa­na Villanen.
10.00 Ki­ken kanssa kuntoon
10.00 Huippunaiset
10.00 Ripen Grilli
10.00 Kaasujalka
10.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta. Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
10.00 Astu tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.15 Be­hind The Sce­nes: Pal­lon viemää
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Ki­ken kanssa kuntoon
11.00 Huipulle
11.00 Kil­pai­li­ja numero 539
11.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
11.00 Do­sent­ti: Mika Niikko
11.00 Mök­ki ja potkuri
Rai­kas va­paa-ajan viet­toon ja ke­sään pu­reu­tu­va ma­ka­sii­niohjelma...
11.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.30 Kil­pai­li­ja numero 539
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Somero
11.30 Mayn keittiö
12
12.00 Päi­vä tu­tun matkassa
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Anneli Aunola
12.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
12.00 Huippunaiset
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Kestokasseissa satoisa hyötytarha.
12.30 Autohullut
12.30 TerveysSummit
12.30 Huipulle
12.30 Tanssi kanssain
Finlanders. Jenk­ka­pirt­ti, Asik­kala. (U) .
12.30 Mayn keittiö
Meksikolainen tacosalaatti.
13.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
13.00 Toivesäveliä
13.00 PikeMasters
Kalastusurheilijat ovat kokoontuneet Bromarvin kylälle.
13.00 Jus­sin kalajutut
Syvänveden jättiläiset.
13.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.30 Päi­vä tu­tun matkassa
13.30 Soi­va postikortti
13.30 Yh­tey­des­sä luontoon
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
15
15.00 Yh­tey­des­sä luontoon
15.00 Kil­pai­li­ja numero 539
15.00 Sielunrauha
15.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
15.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
15.00 Somero
15.30 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
15.30 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
15.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
15.30 Mök­ki ja potkuri
Rai­kas va­paa-ajan viet­toon ja ke­sään pu­reu­tu­va ma­ka­sii­niohjelma...
15.30 Kil­pai­li­ja numero 539
16.00 Somero
16.00 Mayn keittiö
16.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Sielunrauha
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Ripen Grilli
17.00 Mayn keittiö
Meksikolainen tacosalaatti.
17.00 Do­sent­ti: Mika Niikko
Do­sent­ti haas­tat­te­lee kan­sa­ne­dus­ta­ja ja ul­koa­siain­va­lio­kun­nan pu­heen­joh­ta­jaa Mika Niikkoa.
17.00 Mök­ki ja potkuri
Rai­kas va­paa-ajan viet­toon ja ke­sään pu­reu­tu­va ma­ka­sii­niohjelma...
17.00 Somero
17.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Su­san­na Ingerttilä
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
17.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: He­lena Immonen
Ken­raa­lien ke­hu­ma up­see­ri ja kir­jai­li­ja He­le­na Im­mo­nen ker­too jännärissä,
17.30 PikeMasters
Kalastusurheilijat ovat kokoontuneet Bromarvin kylälle.
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.30 Mestarien maa
Lassi Hurskainen palaa ja kuolee.
17.55 Uutiset
18
18.00 TerveysSummit
18.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
18.00 Kaasujalka
Kaasujalka tapasi Sipe Santapukin.
18.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Kestokasseissa satoisa hyötytarha.
18.00 PikeMasters
Kalastusurheilijat ovat kokoontuneet Bromarvin kylälle. Olo­suh­teet ovat täy­del­li­set ison hauen ka­las­ta­mi­seen. (U) .
18.00 Sielunrauha
18.30 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
18.30 Autohullut
18.30 Ripen Grilli
18.30 Ko­ko kansan kirja
Mies as­tuu maail­man­his­to­rian näyt­tämölle,..
19.00 Jus­sin kalajutut
19.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
19.00 Kaasujalka
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
19.00 Päi­vä tu­tun matkassa
19.00 Autohullut
19.00 TerveysSummit
Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin asian­tun­ti­jat ker­to­vat mi­tä voim­me teh­dä it­se ol­lak­sem­me ter­veem­piä ja voi­dak­sem­me paremmin.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
19.30 Kansan kesken
Karavaanarit. Mi­kä ka­ra­vaa­na­rie­lä­mäs­sä kiehtoo?..
19.25 Soi­va postikortti
19.55 Uutiset
20.00 Tanssi kanssain
Finlanders. Jenk­ka­pirt­ti, Asik­kala. (U) .
20.00 Nyt lauletaan!
Yh­teis­lau­luoh­jel­mas­sa lau­le­taan tu­tuim­pia hen­gel­li­siä lau­lu­ja ja kan­sanlauluja...
20.15 Uutiset
20.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
20.30 Päi­vä tu­tun matkassa
20.30 Jus­sin kalajutut
Syvänveden jättiläiset.
20.30 Sielunrauha
20.30 Huippunaiset
Toi­mit­ta­ja­na Jaa­na Villanen.
20.45 Kosketuskohta
21
21.00 Toivesäveliä
21.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Kymijoen jokirotat osa 2.
21.00 Tanssi kanssain
Finlanders. Jenk­ka­pirt­ti, Asik­kala. (U) .
21.00 Lukutoukat
21.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
21.00 Tan­go­ku­nin­kaal­lis­ten ku­nin­kaal­liset iltamat
Tan­go­ku­nin­kaal­li­set ko­koon­tui­vat Aki Sa­mu­lin maa­ti­lal­le viet­tä­mään ku­nin­kaal­li­sia il­ta­mia. Mu­sii­kis­ta vas­ta­si Tais­to Lun­kan Tan­go-or­kes­te­ri. Juon­ta­ji­na Tai­na Kok­ko­nen ja Aki Sa­muli. (U) .
21.15 San­na Uk­ko­la ja Pandoran lipas
Henkilökuviin keskittyvä ohjelmasarja.
21.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
21.30 Huippunaiset
Toi­mit­ta­ja­na Jaa­na Villanen.
21.30 Toivesäveliä
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 Uu­si Silkkitie
22.00 Kansan kesken
Karavaanarit. Mi­kä ka­ra­vaa­na­rie­lä­mäs­sä kiehtoo?..
22.00 Is­rael tu­tuksi: Magdala
22.30 Fil­la­ri­päiväkirja
Kymijoen jokirotat osa 2.
22.30 Uu­si Silkkitie
22.45 Uutiset
(Kaapeli-tv) .
23.00 Somero
23.00 Mayn keittiö
23.00 Sielunrauha
23.00 Pa­ra­tii­si ta­ka­pi­hal­la viherstudio
23.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
23.00 Kil­pai­li­ja numero 539
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
23.35 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
0
00.00 Mayn keittiö
00.00 Do­sent­ti: Mika Niikko
00.00 Mök­ki ja potkuri
00.00 Somero
00.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Su­san­na Ingerttilä
00.00 Mestarien maa
00.25 Uutiset
00.30 PikeMasters
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.30 PikeMasters
01.00 TerveysSummit
01.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
01.00 Kaasujalka
01.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
01.30 Yrit­tä­jä­foo­ru­mi - Yrit­täjätarinat
01.30 Autohullut
01.30 Ripen Grilli
01.30 Autohullut
02.00 Jus­sin kalajutut
02.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
02.00 Kaasujalka
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
02.00 Päi­vä tu­tun matkassa
01.55 Soi­va postikortti
02.25 Uutiset
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 360 Studio
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 Uu­si Silkkitie
02.30 Kansan kesken
02.30 Tanssi kanssain
Finlanders. Jenk­ka­pirt­ti, Asik­kala. (U) .
3
03.15 Uutiset
03.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
03.30 Päi­vä tu­tun matkassa
03.30 Jus­sin kalajutut
03.30 Sielunrauha
03.30 Huippunaiset
03.30 Tan­go­ku­nin­kaal­lis­ten ku­nin­kaal­liset iltamat
04.00 Toivesäveliä
04.00 Fil­la­ri­päiväkirja
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Lukutoukat
04.00 Läs­nä - Tommy Hellsten
04.30 Mik­ko, Tam­pe­re ja Tähdet
04.30 Huippunaiset
04.30 Toivesäveliä