Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 17 18 19 20 21
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5. 2.5.
08.00 Kansan kesken
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 360 Studio
08.00 San­na Ukkola Live
08.00 AlfaStudio
08.00 Kansan kesken
08.30 John An­ker­berg vas­tauk­sia etsimässä
08.45 Uutiset
9
09.00 Mestarien maa
09.00 Las­ten­sairaalan syke
09.00 Fil­la­ri­päiväkirja
09.00 TerveysSummit
Lää­ke­tie­teen toh­to­ri Ol­li Po­lo ja au­to­no­mi­sen her­mos­ton vai­ku­tus terveyteen.
09.00 Toivesäveliä
09.00 Eläinten vaistot
Arokissa - arojen valtias. Mon­go­lian ka­ruil­la aroil­la sel­viää par­hai­ten arokissa,
09.00 Vapputapahtuma
09.30 Ult­ra Trail World Tour 2020
09.30 Autohullut
09.30 Soi­va postikortti
09.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
09.30 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
10.00 Mo­bil 1 The Grid
10.00 Ki­ken kanssa kuntoon
10.00 Huippunaiset
10.00 Het­ki hy­vinvoinnille
10.00 Las­ten­sairaalan syke
10.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta. Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
10.00 Astu tarinaan
Oh­jel­ma­sar­ja on IRR-TV:n tuotantoa.
10.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
10.30 Je­ru­sa­le­min uutislinja
Ajankohtaisia uutisia Lähi-idästä.
11.00 Ki­ken kanssa kuntoon
11.00 Mök­ki ja potkuri
11.00 Kil­pai­li­ja numero 539
11.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
11.00 Do­sent­ti: Ant­ti Kaikkonen
11.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jenni Banerjee
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
11.00 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot. (Kaapeli-tv) .
11.30 Kil­pai­li­ja numero 539
11.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
11.30 Somero
11.30 Mayn keittiö
12
12.00 Lukutoukat
12.00 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Anneli Kanto
12.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
12.00 Huippunaiset
12.00 Fil­la­ri­päiväkirja
12.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Kotipuutarhurin työkalupakki.
12.30 Autohullut
12.30 TerveysSummit
Lää­ke­tie­teen toh­to­ri Ol­li Po­lo ja au­to­no­mi­sen her­mos­ton vai­ku­tus terveyteen.
12.30 Mestarien maa
12.30 Tanssi kanssain
Tommi Soidinmäki ja Vastakaiku, Tanssiorkesteri Kaiho. Va­las­rannan lava,
12.30 Mayn keittiö
Lohta lankulla.
13.00 Eläinten vaistot
Iguaanit vastaan basiliskit. Cos­ta Ri­can sa­de­met­sät ku­hi­se­vat elämää...
13.00 Toivesäveliä
13.00 Ult­ra Trail World Tour 2020
13.00 Jus­sin kalajutut
13.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.30 Lottanovelleja
13.30 Mo­bil 1 The Grid
13.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
13.30 Pa­ran­ta­vat puutarhat
Puutarhojen monet muodot.
14.00 Oh­jelmatietoja
ma: Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
15
15.00 Het­ki hy­vinvoinnille
15.00 Kil­pai­li­ja numero 539
15.00 Sielunrauha
15.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
15.00 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta.
15.00 Somero
Rajoitukset alkavat vaikuttaa,
15.30 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
15.30 Se­nioriseisake
15.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
15.30 Ho­vin palveluksessa
Pohjois-Irlanti. Kur­kis­tus Hills­bo­roug­hin lin­nan ku­lisseihin...
15.30 Kil­pai­li­ja numero 539
16.00 Somero
16.00 Mayn keittiö
16.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
16.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
16.00 Sielunrauha
Erik Bruun on suo­ma­lai­nen graafikko,..
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Do­sent­ti: Ant­ti Kaikkonen
Dosentin vieraana on puolustusministeri Antti Kaikkonen.
16.30 Va­li­tut Pa­lat Collection
16.30 Ki­ken kanssa kuntoon
Reisi- ja vatsalihasliikkeitä.
17.00 Se­nioriseisake
17.00 Ho­vin palveluksessa
Pohjois-Irlanti. Kur­kis­tus Hills­bo­roug­hin lin­nan ku­lisseihin...
17.00 Somero
Rajoitukset alkavat vaikuttaa,
17.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jenni Banerjee
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
17.00 Cos­ta­lai­set - Elä­mää Au­rin­korannikolla
17.00 Uutiset
17.05 Isän­tä­nä Ta­pa­ni Ruo­ka­nen: Ti­mo Kietäväinen
Työe­lä­ke­po­mo Ti­mo Kie­tä­väi­nen soit­taa hä­ly­tys­kel­lo­ja työ­voimapulasta.
17.30 Mayn keittiö
Lohta lankulla.
17.30 Sielunrauha
Erik Bruun on suo­ma­lai­nen graafikko,..
17.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
17.30 Mestarien maa
17.55 Uutiset
18
18.00 Eläinten vaistot
Arokissa - arojen valtias. Mon­go­lian ka­ruil­la aroil­la sel­viää par­hai­ten arokissa,
18.00 TerveysSummit
Lää­ke­tie­teen toh­to­ri Ol­li Po­lo ja au­to­no­mi­sen her­mos­ton vai­ku­tus ter­vey­teen. AFT-val­men­ta­ja Jukka Harju,
18.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jenni Banerjee
Uu­sin­ta vuo­delta 2018...
18.00 Las­ten­sairaalan syke
18.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
Kotipuutarhurin työkalupakki.
18.00 Ku­via ja kään­ne­kohtia: Fredi
Uu­sin­ta vuo­del­ta 2018. Il­lan vie­ras­ta tus­kin tar­vit­see esi­tel­lä nimellä...
18.00 Sielunrauha
18.30 Autohullut
Kor­jauk­seen hae­taan Sko­da Octavia,..
18.30 Ket­tu ja haudankaivaja
ITE-tai­tei­li­ja, sun­tio ja hau­dan­kai­va­ja Mar­ko Ruus­ka­nen on mo­nen hy­vän tekijänä...
18.30 Vapputapahtuma
19.00 Mök­ki ja potkuri
19.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
19.00 Las­ten­sairaalan syke
19.00 Fil­la­ri­päiväkirja
19.00 Autohullut
Kor­jauk­seen hae­taan Sko­da Octavia,..
19.00 TerveysSummit
Lää­ke­tie­teen toh­to­ri Ol­li Po­lo ja au­to­no­mi­sen her­mos­ton vai­ku­tus ter­vey­teen. AFT-val­men­ta­ja Juk­ka Harju, lonkan,
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
19.30 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
19.30 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
19.30 Kansan kesken
Vappukarnevaali. Lii­ty seu­raan vap­puaa­ton tunnelmiin...
19.25 Soi­va postikortti
19.55 Uutiset
20.00 Tanssi kanssain
Tommi Soidinmäki ja Vastakaiku, Tanssiorkesteri Kaiho. Va­las­ran­nan la­va, Yläne. (U) .
20.00 Be­hind The Sce­nes: Pal­lon viemää
20.15 Uutiset
20.15 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio.
20.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
20.30 Lottanovelleja
20.30 Mök­ki ja potkuri
20.30 Sielunrauha
Erik Bruun on suo­ma­lai­nen graafikko,..
20.30 Huippunaiset
Vieraana näyttelijä,..
20.45 Kosketuskohta
21
21.00 Toivesäveliä
21.00 Fil­la­ri­päiväkirja
Melomo-packrafting osa 1.
21.00 Tanssi kanssain
Tommi Soidinmäki ja Vastakaiku, Tanssiorkesteri Kaiho. Va­las­ran­nan la­va, Yläne. (U) .
21.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
21.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Frederik
Il­lan vie­raa­na kol­mi­kymp­pi­nen ''junt­ti­dis­kon ku­nin­gas'' Frederik.
21.00 Suu­ri Viih­de­kon­sert­ti - Guardia Nueva
Lois­te­lias Guar­dia Nue­va -or­kes­te­ri so­lis­tei­neen is­kel­mä­mu­sii­kin ja viih­teen ra­kas­te­tuim­pien sä­ve­lien pa­ris­sa. Ka­pel­li­mes­ta­ri­na ja juon­ta­ja­na Rai­mo Vertainen.
21.15 AlfaStudio
Kysymyksiä ajankohtaisista ilmiöistä. Polt­to­pis­tees­sä ovat yh­teiskunta,..
21.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
21.30 Huippunaiset
Vieraana näyttelijä,..
21.30 HJAL­LIS - Li­sää rahaa!
Nyt puhutaan suoraa asiaa taloudesta. Ää­nes­sä ei­vät ole by­rokraatit,..
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 360 Studio
Vii­kon mie­len­kiin­toi­sim­mat pu­hee­nai­heet ja vie­raat meil­tä ja muualta.
22.00 San­na Ukkola Live
Ajan­koh­tai­soh­jel­ma, jos­sa haas­ta­tel­laan Suo­men etu­ri­vin po­liitikkoja,..
22.00 Kansan kesken
Vappukarnevaali. Lii­ty seu­raan vap­puaa­ton tunnelmiin...
22.00 Is­rael tu­tuksi: Ashdod
Ash­dod on van­ha me­ren­ran­takaupunki,..
22.30 Toivesäveliä
22.30 Fil­la­ri­päiväkirja
Melomo-packrafting osa 1.
22.30 Vapputapahtuma
22.45 Uutiset
(Kaapeli-tv)
22.55 Uutiset
23.00 Somero
23.00 Mayn keittiö
23.00 Sielunrauha
23.00 Pa­ran­ta­vat puutarhat
23.00 Elä­mää tu­levaisuudessa
23.00 Kil­pai­li­ja numero 539
23.00 Musiikkia
Sunnuntain musiikkituokio. ..
23.30 Uutiset
23.35 Oh­jelmatietoja
(Kaapeli-tv) .
23.35 Oh­jelmatietoja
Ohjelmatietoja ja päivän uutisotsikot.
0
00.00 Se­nioriseisake
00.00 Do­sent­ti: Ant­ti Kaikkonen
00.00 Ho­vin palveluksessa
00.00 Somero
00.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jenni Banerjee
00.00 Mestarien maa
00.25 Uutiset
00.30 Mayn keittiö
00.30 Elä­mää tu­levaisuudessa
00.30 Huipulle
01.00 Eläinten vaistot
01.00 TerveysSummit
01.00 Ku­via ja kään­ne­koh­tia: Jenni Banerjee
01.00 Las­ten­sairaalan syke
01.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
01.00 Mo­bil 1 The Grid
01.30 Autohullut
01.30 Ket­tu ja haudankaivaja
01.30 Autohullut
02.00 Mök­ki ja potkuri
02.00 Pa­ra­tii­si takapihalla
02.00 Las­ten­sairaalan syke
02.00 Fil­la­ri­päiväkirja
01.55 Soi­va postikortti
02.25 Uutiset
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 360 Studio
02.30 San­na Ukkola Live
02.30 AlfaStudio
02.30 Kansan kesken
02.30 Tanssi kanssain
Tommi Soidinmäki ja Vastakaiku,
3
03.15 Uutiset
03.30 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
03.30 Lottanovelleja
03.30 Mök­ki ja potkuri
03.30 Sielunrauha
03.30 Huippunaiset
03.30 Suu­ri Viih­de­kon­sert­ti - Guardia Nueva
04.00 Toivesäveliä
04.00 Fil­la­ri­päiväkirja
04.00 Tanssi kanssain
04.00 Tai­ki­na­te­ra­piaa Te­resan kanssa
04.00 Soi­va pos­ti­kort­ti: Frederik
04.30 Ku­nin­kaal­li­set kimpassa
04.30 Huippunaiset
04.30 Toivesäveliä