Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain koko lähetys: Vikillä oli villi viikonloppu ja Köpin jännitävä kohtaaminen tullissa
ti: Tiistain koko lähetys: Köpin liipasinsormi ei toimi ja Vikillä on hankaluuksia keskittyä lukemiseen Mil­lai­sia suo­ma­lai­sia Ho­ra­tio-het­kiä maail­mal­la ih­mi­set ja­koi­vat tä­nään? Mik­si Ku­ti­lan ka­na­va­han­ke on myö­häs­ty­nyt? Kum­mas­sa Vi­ki ja Kö­pi ovat pa­rem­pia mul­ti­tas­kin­gis­sa vai mul­ti­paskingissa?
ke: Keskiviikon koko lähetys: Köpi on vuoden kummisetä ja Vikillä oli eilen hässäkkä päällä Mi­tä kuu­luu Ant­ti Tuis­kul­le ja mi­tä hän on hiih­tä­mi­sen li­säk­si vii­me ai­koi­na puu­han­nut? Mil­lai­sia ikä­viä muis­to­ja YleX Aa­mun kuun­te­li­joil­le on liit­tyen van­hoi­hin pe­li­konsoleihin?
to: Torstain koko lähetys: Köpi kehittää uuden ohjelmaosion ja Viki tippuu Mil­le van­hal­le ter­mil­le Vi­ki ha­joaa täy­sin? Mil­lais­ta pi­po­muo­ti ny­kyään on? Pal­jon­ko suo­mes­sa on pak­kas­ta tä­nä aa­mu­na? Mil­lai­sia teks­ta­rei­ta löy­tyy tä­män vii­kon En sa­no mit­tään mut­ta ou­toa on- ojelmaosiossa?
pe: Perjantain koko lähetys: Köpi sanoo "EI" sitruunalle ja Viki tipahtaa Mil­lai­nen las­ten­tie­de­ky­sy­mys saa Kö­pin voi­maan pa­hoin? Jat­kuu­ko Vi­kin voit­to­kul­ku Sin­ne­Tän­ne­Ton­ne-tie­to­kil­pai­lus­sa? Ku­ka ke­hit­ti mu­na-asen­non? Tä­mä ja pal­jon muu­ta le­vo­ton­ta per­jan­tain YleX Aamussa.
06.00 YleX Viikon Parhaat
Aa­mun par­haat nau­rut ko­ko viikolta
la: YleX Aamu: Viikon Parhaat
9
10.00 Uu­den mu­sii­kin X: An­ne Lain­to ja Jani Kareinen
2. (feat. (feat. (feat. (feat. (feat. (feat. (feat. (feat.
ma: Uudet Viikon tehot, Nosteessa Rosa Coste, soitossa mm. tuoretta Vepua ja Pale Wavesia. Vieraana Gasellit.
ti: Lxandra mukana Showtekin tuoreella biisillä, Erica Banksin Buss it -biisistä uusi versio! Soitossa mm. Kakku ja Lil Tjay Stu­dios­sa Ja­ni Ka­rei­nen. Bii­silista 16...
ke: Antti Tuisku julkaisi uuden Kipee-kappaleen. Soitossa mm. kiinnostavat Biig Piig, Hamuelos ja Hulda Huima Stu­dios­sa Ja­ni Ka­rei­nen. Bii­silista 17...
to: Soitossa mm. brittikaksikko A1 x J1, hurmaava Arppa, tanssittavat Phao ja KORRES. Bentalityltä ja Redramalta yhteisbiisi! Stu­dios­sa Ja­ni Ka­rei­nen. Bii­silista 18...
pe: UMX:n kuulijat äänestivät oman UMK-suosikkinsa! Soitossa Antti Tuisku, Stam1na, Pyrythekid ja Haloo Helsinki! 19. 2021 biisilista...
11.00 Uu­den musiikin X
Uuden musiikin X: Anne Lainto & Jani Kareinen (u) Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit. Uu­sin­ta per­jan­tail­ta. Tär­keim­mät uu­tuusbiisit.
11.00 YleX Etu­sivu Parhaat
YleX Etusivu: Viikon Parhaat YleX Etu­si­vun vii­kon par­haat pu­heenaiheet
12
12.00 YleX Etusivu
Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! YleX Etu­si­vu tar­joaa ana­lyy­sia ja nä­kö­kul­mia uu­ti­siin ja pop­kulttuuriin.
ma: Onko olemassa erikseen taitoja ja työelämätaitoja?
ti: Onko meidän pakko saada suomalainen astronautti? - Uu­sin­ta­haas­tis: Oh­jaa­ja Saa­ra Hak­ka­rai­nen kertoo,..
ke: Onko retorinen kirveen heiluttelu ministereiden suuntaan ookoo? - On­ko re­to­ri­nen kir­veen hei­lut­te­lu mi­nis­te­rei­den suun­taan so­pi­vaa? - Lue­tuin­ta just nyt -osio!..
to: Onko yllätys, etteivät kaikki lätkäjätkät olekaan lihaa syöviä heteromiehiä?
pe: Onko Facebook yliarvioinut oman tenhonsa Australiassa? - Tar­vit­sem­me­ko me Fa­ce­boo­kia vai Fa­ce­book mei­tä? - Vie­raa­na toi­mit­ta­ja Em­ma Ka­ras­jo­ki: Mi­tä tapahtuu,..
13.00 YleX Vii­kon­lop­pu: Womma ja Aino
la: Lauantain koko lähetys - Tuppis haistelee asioita ja UMK-tunnelmaa!
su: Sunnuntain koko lähetys - Avokadon puristelijat kuriin ja häpyheinää lautaselle YleX Vii­kon­lo­pus­sa Wom­ma ja Ai­no! Mi­tä kuu­luu brit­tien ho­viin? En­tä mik­si Tup­pis ha­luaa avo­ka­do­po­lii­sin kaup­poi­hin? Mi­tä ih­met­tä on hä­py­hei­nä? En­tä mi­ten ka­nan­mu­nan saa kuo­rit­tua il­man her­mo­ro­mah­dus­ta? Wom­ma tes­taa Tup­pik­sen mu­sa­tie­toa lef­fa­mu­savisassa!
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
ma: Maanantain koko lähetys: Kivet kiinnostaa ja salasanat on hukassa
ti: Tiistain koko lähetys: Vessapuheluita ja kuumia tissifaktoja Mik­si Poi­ke­lus naut­ti eri­tyi­sen pal­jon etä­pa­la­ve­ris­ta? Mi­tä "Mark­ku" söi? Mi­ten tuo­da ka­ve­ri omal­le WC-is­tun­nol­le tä­män ha­lua­mat­ta? Ku­ka on ESA ja mik­si se ha­luaa työ­voi­maa? Mi­tä ast­ro­nau­tin pi­tää osata?..
ke: Keskiviikon koko lähetys: Tsubaa nautiskeleva kissa ja FARSSIEN FARSSI Vetokisa Poi­ke­luk­sel­la on ver­ho-on­gel­mia! Mik­si po­raa­mi­nen pe­lot­taa? Voi­ko po­raa­mi­seen jää­dä kouk­kuun? On­ko Miss Suo­mi -kil­pai­lu hen­gi­tys­ko­nees­sa ro­hi­se­va vanhus?..
to: Torstain koko lähetys: Perseverance-ongelmia ja tiukkaa halkoonpuhaltelua Mi­tä Itä-Hel­sin­ki­läi­nen kai­vu­ri­kus­ki te­ki? On­ko hän syyl­li­nen? Mil­lai­sis­ta put­kis­to-on­gel­mis­ta Pa­rik­ka kär­sii? Odot­taa­ko mies­tä "kiep­pi kat­ti­las­sa"? Kan­nat­taa­ko hal­koon puhaltaa?..
pe: Perjantain koko lähetys: JÄRKYTTÄVÄN TULINEN Oman elämän Chekkonen ja Huippumokat! Mil­tä kir­jas­to tuok­suu? Mil­lai­sen kas­vua­lus­tan kir­jas­tot ova tar­jon­neet PPP:lle? Mo­ka­tont­tu Tup­pis toi­mit­ti mo­kat! Mil­lais­ta ilo­tu­li­tus­ta niis­sä kuultiin?..
15
17.00 YleX Ilta: Aikku
ma: Veri virtaamaan ja haastattelussa Eme!
ti: Avantoon ilman saunaa!? YleX Il­lan tiis­tais­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa rok­ki­vart­ti! Mi­kä on Ai­kun his­to­ria päi­vä­kir­jo­jen suh­teen? Mi­kä päi­vä­kir­jois­sa har­mit­taa? Mi­ten Aik­ku toi­mii las­ten­sa kans­sa päi­vä­kir­ja-asian suh­teen? Mit­kä bii­sit toi­mii rok­ki­var­tis­sa? Kuin­ka su­juu il­lan Sa­nan­se­li­tys­ki­sa? En­tä us­kal­tau­tui­si­ko Aik­ku avan­toon il­man saunaa?
ke: Liitutaulun raapiminen, haarukka hampaissa...Mitkä asiat riipii selkä piitä ja aiheuttaa kylmiä väreitä? YleX Il­lan kes­ki­vii­kos­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa kyl­miä vä­rei­tä! Mit­kä asiat ai­heut­taa kyl­miä­vä­rei­tä ja rii­pii sel­kä­pii­tä? Mit­kä ju­tut täl­lä sa­ral­la yl­lät­tää? Mit­kä on Ai­kul­le täl­lai­sia asioi­ta? Mi­ten su­juu VilliVisa,
to: Limaisimmat 2000-luvun hitit ja small talkin alkeet! YleX Il­las­sa Aik­kua tuu­raa Ai­no "Tup­pis" Tup­pu­rai­nen! Voi­ko kah­vi­pöy­däs­sä pu­hua po­li­tiik­kaa? Mit­kä ovat li­mai­sim­mat 2000-lu­vun hi­tit? En­tä tun­nis­taa­ko jen­gi van­ho­ja UMK-bii­se­jä Vil­lis­säVisassa?
17.00 YleX Th­row­back: Jani Kareinen
Perjantai käyntiin Womman kanssa! Hämmentävä Limp Bizkit uudelleenversiointi, Nelly Furtado, Jontti&Shaka sekä esim. PSY!? YleX Vii­kon­lo­pun Wom­ma Sep­pä­lä tuu­rai­lee Ka­rei­sen Jania,..
17.00 Lyömättömät
Pijall & Janne K haastiksessa! Ostaako Mark Cuban Lyömättömien kuvan? Suo­men pa­ras frees­ty­le-show So­lo­sen, Ko­so­lan ja Xmie­hen juon­ta­ma frees­ty­le-show. Lyö­mät­tö­mät ai­na Aree­nas­sa ja suo­ra­na lauan­tai­sin klo 17-20.
17.00 Pa­pa­na­naa­man K-pop-show
Suomihitti onkin kpop-biisi?! Chung Ha, Lay, Lucy Pa­pa­na­naa­man K-pop-shows­sa läh­de­tään to­ri­hom­miin kun soi­maan läh­tee pa­ri­kin suo­ma­lais­ten te­ke­mää kpop-hittiä!..
18
19.00 Uu­den tans­si­mu­siikin lista
Titaaninkova ykkösraita | Suomen virallinen tanssilista | TOP15
19.00 YleX Viikon Parhaat
YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko viikolta
20.00 Miikka Koivisto
slowthai, Rosa Coste, Leon Vynehall, Jurango slowt­hai - nhs KUC­KA - No good for me Ju­ran­go - Thee­ves FKA Twigs - Don't jud­ge me (feat. Hea­die One + Fred again. . . )..
20.00 Ye­boyah, Re­naz ja Wekesa
Isaac Sene, F & NCO! Bedroom bangers! Uut­ta mu­siik­kia ar­tis­teil­ta Dex­ta Daps, Fat Joe, As­han­ti ja Vybz Kartel...
20.00 Rony Rex
Diplo, Jamie Jones, Octo Octa & BURNS | Selektori: ERKKA | YleX DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen klu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suu­den hi­tit. com 01. BURNS - Can't Let Go 02. Shy­girl - Tasty ..
20.00 Teppo Vapaus
Alkuvuoden tärkeimmät kotimaiset (sis. Stam1na ja Kynnet ennakoissa) Al­ku­vuo­den tär­keim­mät ko­ti­mai­set: 01. Blind Chan­nel - Dark Si­de 02. Ur­sus Fac­to­ry - Ty­tär ra­dio­juon­ta­jan 03. Sto­ned Sta­tues - De­men­to 04. Mes­sier - Salt Wa­ter Flush 05...
20.00 DJ Orion
Viimein(?) se Antti Tuisku -hardstyleremix... | XmiX: Tritium What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Bii­si­lis­tat: www. djo­rion. Toi­vo suu­rim­pia suo­sik­ke­ja­si soit­toon, tar­joa omia rai­to­ja­si ra­dioaal­loil­le ja vi­ri­tä it­se­si viikonloppuun.
20.00 Mat­ti 8 ja Sonny
Suomi-grimen tila puhututtaa. Ghetts julkaisee odotetun Conflict Of Interest albuminsa. // Kirittäjänä TEIO! Py­ryT­he­Kid jul­kai­see tu­li­sen gri­me rai­dan ja he­rät­tää aja­tuk­sia lau­sun­nol­laan. Ghetts jul­kai­see ylis­te­tyn al­bu­min­sa. Ham­di - 8 Bar Muck­ton Edit Pa Sa­lieu - My Fa­mi­ly (Lu­cent Bootleg)..
(Ei Kylläkään Se 2020)
20.00 Uu­den musiikin X
Uuden musiikin X: Anne Lainto & Jani Kareinen (u) Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit. Uu­sin­ta per­jan­tail­ta. Tär­keim­mät uu­tuusbiisit.
21
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain YleX Aamun parhaat palat
ti: Tiistain YleX Aamun parhaat palat
ke: Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat
to: Torstain YleX Aamun parhaat palat
22.00 YleX Perjantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Lauantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Throwback
YleX Throwback: Jani Kareinen (u) YleX Th­row­back: Ja­ni Ka­reinen (u)..
23.00 YleX Päi­vän Parhaat