Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
6
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain koko lähetys: Viki heräsi turhaan ja Köpi haluaa syödä coolisti purkkaa
ti: Tiistain koko lähetys: Vikin mikki lörpähtää ja Köpi nostaa kissan pöydälle Mil­lai­sel­la jy­tä­nurk­kauk­sel­la aa­mu al­kaa? Mi­tä kaut­ta ih­mi­set ovat naut­ti­neet ki­pu­lääk­kei­tä? Who is Val­de­mar? Tä­mä ja mon­ta muu­ta le­vo­ton­ta jut­tua tiis­tain ko­ko lä­he­tyk­ses­sä. YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
ke: Keskiviikon koko lähetys: Viki kaivaa vanhoja pipareita ja Köpi tökkii muurahaispesään Mi­kä tv-sar­ja kuo­hut­taa tun­tei­ta? Mi­hin voi jem­ma­ta ka­la­puik­ko­ja? Mik­si Kö­pi on puu­jal­ka­lie­kis­sä? Tä­mä ja pal­jon muu­ta se­koi­lua kes­ki­vii­kon ko­ko lä­he­tyk­ses­sä. YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
to: Torstain koko lähetys: Viki häkkäs kahvinkeiton ja Köpi todistaa salionnettomuuden Mi­tä kaik­kea voi teh­dä vil­la­su­kil­la? Mi­ten le­gen­daa­ri­nen And­re tai­puu trap-ver­siok­si? Mil­lai­sia teks­ta­rei­ta täl­lä ker­taa löy­tyy ESM­MOO-osios­ta? Tä­mä ja pal­jon muu­ta le­vo­ton­ta tors­tain YleX Aamussa.
pe: Perjantain koko lähetys: Vikiä jännittää viikonloppu ja Köpi ei saa valita isojen poikien musiikkia Osaa­ko api­na ui­da? Mi­ten käy Vit­si­lin­gos­sa? Mik­si Kö­pi ko­kee, et­tä hei­dän tai­det­taan on tu­hot­tu? Mi­kä yl­lät­tä­vä asiayh­teys löy­tyy Ga­sel­lien ja poi­kien vä­lil­tä? Tä­mä ja pal­jon muu­ta se­koi­lua per­jan­tain ko­ko lä­hetyksessä.
06.00 YleX Viikon Parhaat
Aa­mun par­haat nau­rut ko­ko viikolta
la: YleX Aamu: Viikon Parhaat
9
10.00 Uu­den mu­sii­kin X: An­ne Lain­to ja Jani Kareinen
ma: Jani YleX:llä 5 vuotta! Juhlissa soi Martin Garrix, Sia & David Guetta ja vieraana Lukas Leon!
ti: Musiikkia Lennon tuoreelta EP:ltä, Liettuan euroviisuedustajan biisillä Suomi-kytkös ja soitossa mm. Celeste! Bii­si­lis­ta 9. Sa­ra Kays - Re­mem­ber That Night?..
ke: FINNEASin uusi sinkku hurmaa, mm. High Contrast ja Rony Rex tanssittaa. Miten toimiii uusi Rag'n'Bone Man?
to: Jacob Banksin ääni salpasi hengityksen, Phoebe Bridgers ei saanut kitaraa rikki ja Yeboyah kertoi haluavansa tehdä punkkia! Tors­tai 10. bii­si­lis­ta. Stu­dios­sa An­ne Lainto...
pe: Gasellien uusi ZEN-albumi on julkaistu! Uutta musiikkia Dua Lipalta, Käärijältä ja esim. Kuumaa-yhtyeeltä! Vieraana Isaac Sene. Stu­dios­sa An­ne Lain­to & Ja­ni Kareinen...
11.00 Uu­den musiikin X
Uuden musiikin X: Anne Lainto & Jani Kareinen (u) Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit Tär­keim­mät uu­tuusbiisit.
11.00 YleX Etu­sivu Parhaat
YleX Etusivu: Viikon Parhaat YleX Etu­si­vun vii­kon par­haat pu­heenaiheet
12
12.00 YleX Etusivu
- Lue­tuin­ta just nyt! Stu­dios­sa An­ni Hut­tu­nen! Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! YleX Etu­si­vu tar­joaa ana­lyy­sia ja nä­kö­kul­mia uu­ti­siin ja pop­kulttuuriin.
ma: Pitäisikö yhteiskunnan kohdella tavaraa kuin päihdettä?
ti: Uhkaako meitä identiteettikriisi, jos Suomi ei enää ole Pohjoismaa? - Mik­si tun­tuu niin pa­hal­ta, kun jo­ku vih­jaa, et­tei Suo­mi enää oli­si Pohjoismaa?..
ke: Ketkä Instagramin politisoitumisesta oikeastaan ovat huolissaan? - On­ko Ins­tag­ram-ti­le­jä, jot­ka on pak­ko pi­tää po­li­tii­kas­ta va­pai­na alueina?..
to: Onko ammattijärjestöjen mielipiteillä väliä, kun mietimme rokotejärjestystä?
pe: Miksi media uutisoi niin paljon kakasta? - On­ko ole­mas­sa huo­noa syy­tä hank­kia lapsi?..
13.00 YleX Vii­kon­lop­pu: Womma ja Aino
la: Lauantain koko lähetys - Kalojen vanhoillinen kutukulttuuri ja itsekkäitä lahjaideoita
su: Sunnuntain koko lähetys - Terkkuja eksille ja ammattipulkkailijat esittäytyy YleX Vii­kon­lo­pus­sa ys­tä­vän­päi­vä-tun­nel­mis­sa Wom­ma ja Ai­no! Tup­pis muis­te­lee trau­maat­ti­sia het­kiä Omeg­les­sa ja Wom­ma miet­tii, voi­ko tref­fi­kump­pa­nin ni­meä goog­lail­la? En­tä mik­si ai­kui­sil­le pulk­kai­lu ai­heut­taa etu­pääs­sä ta­pa­tur­mia ja lap­sil­le iloa? Kuun­te­li­joi­den mu­sa­tie­toa tes­ta­taan ys­tä­vä­mu­sa­vi­sas­sa ja van­ho­ja ek­siä muis­tel­laan hy­väs­sä ja pahassa!
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
ma: Maanantain koko lähetys: Suomen muuttoaikeita ja vieraita Aikuiset -sarjasta
ti: Tiistain koko lähetys: Pissahätää a la Dennis ja Parikan nimenmuutos Mi­kä on maail­man suu­rin spin-off-ket­ju? Voi­ko Pa­rik­ka muun­tau­tua Par­naak­ke­lik­si ha­lu­tes­saan? Kuin­ka sa­kiaa ta­ri­naa oli Jens­pan päi­vä­kir­jan Hap­po -spe­cia­lis­sa? Mi­tä vir­kaa vä­li­kä­sil­lä on elämässä?
ke: Keskiviikon koko lähetys: Holhoava älypuhelin ja satasen handsfree On­ko Pa­ri­kai­sel­la muut­ta­nu mam­ma pu­he­li­meen? Mi­tä "Briif­fi­mies" yleen­sä pu­huu pu­he­li­meen? On­ko PPP:llä mi­tään mah­dol­li­suut­ta hui­ja­ta val­heen­pal­jas­tuskonetta?..
to: Torstain koko lähetys: Uskomuksia äidin nänneistä ja kysymyksiä saunavuoroetiketistä Löy­tää­kö äi­din nän­nien avul­la vet­tä pi­ha­ton­til­ta? Mi­ten Har­ri Hak­ke­ri eri­kois­tuu? Kuin­ka iha­nan lau­lu­pot­pu­rin saa ai­kaan PPP:n lau­luis­ta? Oli­ko Kei­jol­la ja Ti­mol­la Te­lePPPatiaa?..
pe: Perjantain koko lähetys: Jenspasta musta hevonen Ket­kä ovat jo­viaa­leim­pia mah­dol­li­sia baa­ris­sa kä­vi­jöi­tä? Ke­nel­le ro­pi­si mo­ka­pis­tei­tä täl­lä vii­kol­la? Tu­lee­ko Jens­pa si­sä­ra­dan kaut­ta ohi ja kär­keen vuo­den tam­pe­re­lai­nen -ää­nestyksessä?
15
17.00 YleX Ilta: Aikku
ma: Uunifetapastaa ja kahvilakko
ti: Päiväkirjaa työelämästä YleX Il­lan tiis­tais­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa ko­ti­ka­rao­ke-bii­se­jä! Mi­tä Aik­ku oli­si kai­van­nut en­nen omaa Työ elä­mään tu­tus­tu­mis -jak­soaan? Mi­kä Ta­kai­sin Pa­si­laan -pod­cas­tis­sa kiin­nis­taa? Mi­ten su­juu Sa­nan­se­li­tys­ki­sa? Mi­kä häm­men­tää Aik­kua vuo­den trendeissä?
ke: Millainen on se OIKEA laskiaispulla? YleX Il­lan kes­ki­vii­kos­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa bii­se­jä jot­ka he­rät­tää muis­to­ja! Nyt ote­taan sel­vää ia­ni­kui­ses­ta ky­sy­myk­ses­tä, mi­tä sin­ne las­kias­pul­lan vä­liin kuu­luu lait­taa? Mi­kä on Ai­kun miel­ty­mys tä­män asian suh­teen? Mi­hin pää­dy­tään val­taäänillä?
to: Ystävänpäivän etkot <3 Haastattelussa Ilta! YleX Il­lan Ys­tä­vän­päi­vän et­koil­la tär­keim­mät hi­tit, yl­lä­tyk­siä, ki­sai­lua ja Var­tin val­tauk­ses­sa bii­se­jä rak­kaal­le! Ys­tä­vän­päi­vä-ter­veh­dyk­siä lä­he­tyk­ses­sä kuul­laan Vi­kil­tä ja Kö­pil­tä, Anil­ta, Vil­ma Ali­nal­ta ja vaik­ka ke­nel­tä muul­ta! Mi­kä Il­taa jän­nit­tää eni­ten tu­le­vas­sa Uu­den mu­sii­kin kil­pai­lun finaalissa?
17.00 YleX Th­row­back: Jani Kareinen
Erikoisia galtsunimimerkkejä ja esim. 3OH!3 ja IndX. Ystävänpäiväteemaisia toiveita ja 2 tuntia 2000-luvun parasta!
17.00 Lyömättömät
Sandra Bullockin esinahkavoide! Väkisinmoikkaaja iskee jälleen! Suo­men pa­ras frees­ty­le-show So­lo­sen, Ko­so­lan ja Xmie­hen juon­ta­ma frees­ty­le-show. Lyö­mät­tö­mät ai­na Aree­nas­sa ja suo­ra­na lauan­tai­sin klo 17-20.
17.00 Pa­pa­na­naa­man K-pop-show
Ystävänpäiväspessu! WayV, Fujii Kaze, Jonghyun Ys­tä­vän­päi­vän kun­niak­si Pa­pa­na­naa­man K-pop-shows­sa soi­te­taan pal­jon rak­kaus­lau­lu­ja sii­rap­pi­bal­la­deis­ta jy­säh­te­le­vim­piin self-lo­ve-anthemeihin!..
18
19.00 Uu­den tans­si­mu­siikin lista
Kiksubreiksun paluu | Suomen virallinen tanssilista | TOP15 What­sapp-groupit,..
19.00 YleX Viikon Parhaat
YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko viikolta
20.00 Miikka Koivisto
Sofia Kourtesis, XVOTO, Tkay Maidza, New Ro haastattelussa! Lu­ni­ce - Run around XVO­TO - Brainf­ree­ze (feat. Mar­tin Re­mi) So­fia Kour­te­sis - La per­la Cur­tains - Su­per­fi­cial Shaw­ny Bin­la­den - Faith (feat. Big Yaya)..
20.00 Ye­boyah, Re­naz ja Wekesa
Cardi B, Rosa coste & Madboiali! Musta! Uut­ta mu­siik­kia täl­le vii­kol­le pro­vai­daa La­Vi­da Lo­ca, G-Ea­zy, Tkay Maid­za, Nen­ny, SYA ja Pop­caan. Ää­ni­vies­tein ter­vei­siä lä­het­tä­vät Bran­do, Mad­boia­li ja Rosa Coste...
20.00 Rony Rex
3 vuotta YleX:llä! | Selektori: Darude Uu­den klu­bi­mu­sii­kin vaih­toeh­to. DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen klu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suu­den hi­tit. com 01. So­lo­mun ft. ÄT­NA - Tuk Tuk 02...
20.00 Teppo Vapaus
On vaikeaa olla perverssi salaa Bii­sit: 01. Stam1na - Sirk­ke­li 02. Kid Ka­pic­hi - Sar­di­nes 03. Arp­pa - Lai­la 04. Per­mo - He­roin 05. Sor­sa­jen­gi - On vai­keaa ol­la per­vers­si sa­laa [EN­NAK­KO] 06. Arc­hi­tects - Me­teor 07. De­vo­ra - Not Dead Yet 08...
20.00 DJ Orion
Let Me Be Your Valentine | XmiX: Toni L What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Bii­si­lis­tat: www. djo­rion. Toi­vo suu­rim­pia suo­sik­ke­ja­si soit­toon, tar­joa omia rai­to­ja­si ra­dioaal­loil­le ja vi­ri­tä it­se­si vii­konloppuun.
20.00 Mat­ti 8 ja Sonny
slowthai - TYRON albumi ulkona! Legendaariset grime MC:t muodostavat uuden Norf Face poppoon. // Kirittäjänä AEON FOUR! Tuo­reet al­bu­mit pu­hut­ta­vat. Jää­tä­vää gri­me mät­töä, tiuk­ko­ja junk­ka boot­le­ge­jä. Lop­pu­ki­ris­sä tur­ku­lai­nen Aeon Four! Leat­hal Bizz­le - Playg­round (feat. Shakka)..
(TULOSSA 2021 HUHTIKUU, SUBB)
20.00 Uu­den musiikin X
Uuden musiikin X: Anne Lainto & Jani Kareinen (u) Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit. Uu­sin­ta per­jan­tail­ta. Tär­keim­mät uu­tuusbiisit.
21
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain YleX Aamun parhaat palat
ti: Tiistain YleX Aamun parhaat palat
ke: Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat
to: Torstain YleX Aamun parhaat palat
22.00 YleX Perjantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Lauantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Throwback
YleX Throwback: Jani Kareinen (u) YleX Th­row­back: Ja­ni Ka­reinen (u)..
23.00 YleX Päi­vän Parhaat