Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 1 2 3 4 5
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
4.1. 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1.
6
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain koko lähetys: Viki ja Köpi is BACK!
ti: Tiistain koko lähetys: Vikin isä kaatelee pulloja ja Köpi laskee mäkeä Mil­lai­set ovat tä­män het­ken pulk­kat­ren­dit? Mik­si pii­los­sa ei saa hi­hit­tää? Mik­si va­las on boss? Tä­mä ja pal­jon muu­ta se­koi­lua tiis­tain ko­ko lä­hetyksessä.
ke: Keskiviikon koko lähetys: Viki on sudoku-god ja Köpi rakentaa sielun Mi­kä on uu­si "ka­teus cor­ne­ri"? Mi­ten tei­nin pa­ri­suh­tee­seen tu­li­si suh­tau­tua? Mil­lai­sia ovat rock­täh­ti­ki­rur­git? Tä­mä ja pal­jon muu­ta le­vo­ton­ta kes­ki­vii­kon ko­ko lä­hetyksesä.
to: Torstain koko lähetys: Viki sai vieraita Australiasta ja Köpi kertoo korpeista Mi­tä Vi­kin mu­kaan Kö­pin tu­pa­reis­sa oli dip­pi­nä? Mi­tä on "skump­pac­hil­lai­lu"? Mi­ten vil­la­suk­kia vää­rin­käy­te­tään? Tä­mä ja pal­jon muu­ta se­koi­lua tors­tain ko­ko lä­hetyksessä.
pe: Perjantain koko lähetys: Viki häpeää pelitaitojaan ja Köpi kuuntelee "mänttäystä" Mi­ten su­juu vuo­den en­sim­mäi­nen Vit­si­lin­ko? Mi­kä nau­rat­taa las­ten tie­de­ky­sy­myk­sis­sä? Mil­lai­set ää­net eh­dot­to­mas­ti kuu­lu­vat ker­ros­ta­loon? Tä­mä ja pal­jon muu­ta se­koi­lua per­jan­tain ko­ko lä­hetyksessä.
06.00 YleX Viikon Parhaat
Aa­mun par­haat nau­rut ko­ko viikolta
la: YleX Aamu: Viikon Parhaat
9
10.00 Uu­den mu­sii­kin X: Jani Kareinen
ma: YleX Läpimurto 2021 -artistit paljastetaan! Nelma U soi Viikon tehona ja Kastehelmi on viikon Nosteessa-artisti.
ti: Kaikki YleX Läpimurto 2021 -listauksen artistit esittelyssä ja soitossa! Kaksi tuntia alkaneen vuoden nousevia tähtiä.
ke: Kuka on Olivia Rodrigo? Uutta musiikkia Ashnikkolta, mukana Kelis! Soitossa mm. tuoretta Slowthaita ja Kings of Leonia.
to: Torstain koko lähetys (uusinta. Ensilähetys 12.1.)
pe: Teflon Brothersin ja Pandoran UMK-biisi on julkaistu! Uutta musiikkia mm. Melolta, Stam1nalta, Hussalta ja Rosilta.
11.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
2021 isoin ilmiö Olivia Rodrigo, uutta Ashnikkoa, Stepaa & Apocalyptica Palefacen kanssa Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit. 1. ARIA­NA GRAN­DE: 34+35 Re­mix (feat. Do­ja Cat & Me­gan Thee Stallion) 2...
11.00 YleX Etu­sivu Parhaat
YleX Etusivu: Viikon Parhaat YleX Etu­si­vun vii­kon par­haat pu­heenaiheet
12
12.00 YleX Etusivu
- Lue­tuin­ta just nyt! Stu­dios­sa An­ni Hut­tu­nen! Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! YleX Etu­si­vu tar­joaa ana­lyy­sia ja nä­kö­kul­mia uu­ti­siin ja pop­kulttuuriin.
ma: Pitäisikö MAGA-jengin toimia katsoa läpi sormien, ettei yhdysvaltalainen yhteiskunta repeytyisi lisää?
ti: Pitääkö kaikilla olla seksihaluja? - Voi­ko yh­den yri­tyk­sen toi­min­ta ai­heut­taa Suo­mel­le mai­ne­hait­taa? - On­ko on­gel­ma, jos kan­sa ha­luaa asian,..
ke: Onko televisio rahvaan hupi, joka ei sovi arvorakennukseen? - Edel­lyt­tää­kö ar­vo­ra­ken­nuk­ses­sa elä­mi­nen ar­vo­kas­ta elä­mäntyyliä?..
to: Onko kiva ajatus, että poliitikot puhuvat kokkausnikseistä köyhyyden poistamisen sijasta? - Kuu­luu­ko po­lii­tik­ko­jen neuvoa,..
pe: Jos epidemia voi leimahtaa missä vaan, miksi vain joissain kaupungeissa penkkarit perutaan? - Mi­ten suh­tau­tua siihen,..
13.00 YleX Vii­kon­lop­pu: Womma ja Aino
la: Lauantain koko lähetys - Keravan Wikipedia-poliisit ja synttäritunnelmaa!
su: Sunnuntain koko lähetys - Ainon avaruusviinit ja koirien treffi-ilmoituksia YleX Vii­kon­lo­pun sun­nun­tais­sa Ai­noa kiin­nos­taa uu­det vii­ni­ko­ke­muk­set. Voi­ko ava­ruu­des­sa kas­vat­taa vii­niä ja mi­tä sii­tä syn­tyy? Wom­ma taas pu­reu­tuu koi­rien sie­lu­ne­lä­mään, ar­vos­te­le­vat­ko koi­rat tois­ten­sa ä­lyk­kyyt­tä? Stu­dios­sa kuul­laan myös Son­nyn la­tu­ra­port­ti, pe­la­taan Tut­tu­Jut­tu-kil­pai­lua ja ih­me­tel­lään härs­ke­jä lu­mi­taideteoksia.
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Kol­me tun­tia ko­vaa pee­tä YleX Il­ta­päi­väs­sä! Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
ma: Maanantain koko lähetys: Loma lusittu ja sillälailla
ti: Tiistain koko lähetys: Maailmanennätysyrityksiä ja kikkamiesten kommelluksia Mil­lai­ses­sa muo­dos­tel­mas­sa kul­ke­vat myyt­ti­set "kik­ka­mie­het"? Mik­si Pa­ri­kal­la on hal­lus­saan ra­dio­lei­vän­paah­din? Mi­tä saim­me tie­tää Jens­pan elä­mäs­tä vuo­delta 1999?..
ke: Keskiviikon koko lähetys: Turboahdettu viihdekimara joka saa seksin, päihteiden ja rock'n rollin näyttämään lasten leikiltä! Mi­ten YleX Aa­mun "Su­do­ku god" Vi­ki suo­rit­ti Jens­pan su­do­ku­haas­teen? On­ko lu­mi­jöl­li koh­ta Kirk­ko­num­men suo­si­tuin ku­vauskohde?..
to: Torstain koko lähetys: Ensimmäinen lähetys täysin alasti! Katso kuvat! Mi­ten he­vo­set pu­keu­tu­vat pu­nai­sel­le ma­tol­le? Mik­si Peh­ko­nen ke­rää epäi­le­viä kat­sei­ta ri­va­riyh­tei­sös­sä? Mik­si ih­mi­sen pi­tää ol­la kuin simpanssi?..
pe: Perjantain koko lähetys: Vuoden ensimmäiset MEGAMOGAT ja yllätyksiä vessakäytävällä Löy­tyy­kö Peh­ko­nen ju­han­nuk­se­na sam­mu­nee­na ta­loyh­tiön lip­pu­tan­gon juu­rel­ta? Ke­nen tau­luun tu­li eni­ten mo­ka­mer­kin­tö­jä jou­lun ajalta?..
15
17.00 YleX Ilta: Aikku
ma: Ruokatrendit 2021 -ennustus
ti: Lapsuuden lempi lumileikkejä YleX Il­lan tiis­tais­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa tans­si­vart­ti! Mi­kä te­kee Ai­kun päi­väs­tä huo­non? Mi­tä on­gel­maa lu­mi tuo tul­les­saan? Mit­kä on ol­lut lap­suu­den lem­pi lu­mi­lei­kit? Mit­kä bii­sit su­jah­taa ja­lan al­le? Mi­ten su­juu soo­lo-sa­nan­se­li­tys -kisa?
ke: Miten biisi kannattaa oikeasti kuunnella? Etähaastattelussa VIIVI! YleX Il­lan kes­ki­vii­kos­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa Eu­ro­vii­su­bii­se­jä! Ku­ka on VII­VI? Mis­tä ker­too VII­VIn uu­sin sink­ku Lää­ke? Mil­lai­nen hän on bii­sin­kir­joit­ta­ja­na? En­tä mis­tä VII­VI unel­moi? Mi­kä mie­ti­tyt­tää Aik­kua bii­seis­sä? Mi­tä lu­men lie­veil­miöi­tä on näh­ty vii­mepäivinä?
to: Oudoimmat urheilulajit - mitä nää oikein on? YleX Il­lan tors­tais­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa hit­te­jä vuo­sil­ta 00-2015! Mi­tä kum­mal­li­sia ur­hei­lu­la­je­ja on ole­mas­sa? Mi­kä me­nee yli? Mit­kä bii­sit toi­mii th­row­back-tun­nel­mis­sa? Mi­ten su­juu vii­kon vii­mei­nen Vil­li Vi­sa, kun tee­ma­na on pu­bi­vi­sa! Mi­hin Aik­ku yl­lyt­tää il­lan vi­sai­lijaa?
17.00 YleX Th­row­back: Jani Kareinen
Terveisiä menneisyyteen: poltetuille cd:ille, musakanaville ja mesen herätteelle! Soitossa mm. Gunther, Kärkiryhmä ja Kwan.
17.00 Lyömättömät
Timo Pieni Huijaus saatiksessa! Mies pelasi videopelejä perunoilla! TPH kertoo miten Magic The Gatheringia pelataan Suo­men pa­ras frees­ty­le-show So­lo­sen, Ko­so­lan ja Xmie­hen juon­ta­ma frees­ty­le-show. Lyö­mät­tö­mät ai­na Aree­nas­sa ja suo­ra­na lauan­tai­sin klo 17-20.
17.00 Pa­pa­na­naa­man K-pop-show
BTS:n pojat vastakkain!! Rain, HOLLAND, VICTON Pa­pa­na­naa­man K-pop-shows­sa tar­jol­la on muu­ta­ma länk­kä­ri­col­lab ja nor­maa­lia­kin isom­min jys­ket­tä! Tä­män li­säk­si tu­tus­tu­taan en­sim­mäi­seen avoi­mes­ti ho­mo­sek­suaa­liin kpop-artistiin...
18
19.00 Uu­den tans­si­mu­siikin lista
Mikä päivä tänään on?! | Suomen virallinen tanssilista | TOP15
19.00 YleX Viikon Parhaat
YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko viikolta
20.00 Miikka Koivisto
2021 Käyntiin! Playboi Carti, Nelma U, MELO, Ghost World, SITOI Mad­vil­lain - Ac­cor­dion OTIK - Po­lar ops Ra­mon­Pang - Webs Lin­kin Park - One step clo­ser (100 gecs reanimation)..
20.00 Ye­boyah, Re­naz ja Wekesa
Hassan Maikal, Mya & Midas the Jagaban! What's new! Vuo­den en­sim­mäi­sen li­ve­lä­he­tyk­sen käyn­nis­tää Me­gan Thee Stal­lion ja tuo­reil­la ryt­meil­lä mei­tä siu­naa myös Shen­seea, Coo­gie, IAMDDB, Ding Dong,..
20.00 Rony Rex
Kerri Chandler, DJ Seinfeld, Adana Twins & ANNA | Selektori: Steve Lade | YleX Uu­den klu­bi­mu­sii­kin vaih­toeh­to. DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen klu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suu­den hi­tit. com 01...
(AceMo 2016 Bootleg)
20.00 Teppo Vapaus
Stam1na, One Morning Left ja Radio Supernova ennakoissa // Foo Fighters, Shame, Celeste // Ydinperhe, Antti Pouta ja Neøv Bii­sit: 01. Foo Figh­ters - No Son Of Mi­ne 02. Ur­sus Fac­to­ry - Ty­tär ra­dio­juon­ta­jan 03. Stam1na - Sirk­ke­li [EN­NAKKO] 04...
20.00 DJ Orion
Rakkauden paraati | XmiX: SINMVKRZ (Rawstyle XmiX) What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Bii­si­lis­tat: www. djo­rion. Toi­vo suu­rim­pia suo­sik­ke­ja­si soit­toon, tar­joa omia rai­to­ja­si ra­dioaal­loil­le ja vi­ri­tä it­se­si vii­konloppuun.
20.00 Mat­ti 8 ja Sonny
Britney muuttuu mayhemiksi! Chip ei luovuta Stormzy beeffin suhteen! // Kirittäjänä HITDOGI! Mauk­kai­ta re­mi­xe­jä klas­sik­ko jun­kas­ta se­kä hit­ti hou­ses­ta! Brit­ney muut­tu may­he­mik­si. Lop­pu­ki­ris­sä HIT­DO­GI! Flow­dan - Eag­le Cry M-Beat - Inc­re­dib­le (feat. Ge­neral Levy)..
20.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
2021 isoin ilmiö Olivia Rodrigo, uutta Ashnikkoa, Stepaa & Apocalyptica Palefacen kanssa Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit. 1. ARIA­NA GRAN­DE: 34+35 Re­mix (feat. Do­ja Cat & Me­gan Thee Stal­lion) 2. TEF­LON BROT­HERS & PAN­DO­RA: I Lo­ve You 3. OSKR: Lie 4. DA­BA­BY: Mas­terpiece 5...
21
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain YleX Aamun parhaat palat
ti: Tiistain YleX Aamun parhaat palat
ke: Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat
to: Torstain YleX Aamun parhaat palat
22.00 YleX Perjantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Lauantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Throwback
YleX Throwback: Jani Kareinen (u) YleX Th­row­back: Ja­ni Ka­reinen (u)..
23.00 YleX Päi­vän Parhaat