Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain koko lähetys
ti: Tiistain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
ke: Keskiviikon koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
to: Torstain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Perjantain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
06.00 YleX Viikon Parhaat
Aa­mun par­haat nau­rut ko­ko viikolta
la: YleX Aamu: Viikon Parhaat
9
10.00 Uu­den mu­sii­kin X: Jani Kareinen
ma: YleX Läpimurto 2020 - mitä heille kuuluu nyt?
ti: Viikon tehot 2020 soitossa! + Uutta musiikkia Ed Sheeranilta, Afterglow
ke: Uuden joulumusiikin X - kaksi tuntia tuoretta joulumusiikkia!
to: Tammikuun 2020 parhaat biisit (Uusinta. Ensilähetys 4.2.2020)
11.00 YleX Jatkot
YleX Top 100 Biisit 2020 (u) Tär­keim­mät hi­tit Näil­lä jat­koil­la sa­nail­laan, poh­di­taan pa­ho­ja va­lin­ta­ky­sy­myk­siä, pu­hu­taan elo­ku­vis­ta ja se­koi­te­taan soit­to­lis­taa! Ter­ve­tu­loa YleX Jat­koil­le. Tuo omat juomat!
11.00 Uu­den musiikin X
Uuden musiikin X: Jani Kareinen (u) Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit Tär­keim­mät uu­tuusbiisit.
11.00 YleX Etu­sivu Parhaat
YleX Etusivu: Viikon Parhaat YleX Etu­si­vun vii­kon par­haat pu­heenaiheet
12
12.00 YleX Etusivu
YleX Etu­si­vu tar­joaa ana­lyy­sia ja nä­kö­kul­mia uu­ti­siin ja pop­kulttuuriin.
ma: Onko hyvä asia tuoda joululauluihin seksikkyyttä?
ti: Onko joulukuusen tunteiden unohtaminen suuri vääryys? - Pi­täi­si­kö isol­la se­te­li­ni­pul­la pääs­tä asu­maan Suo­meen? - On­ko kas­vien tun­tei­den unoh­ta­mi­nen suu­ri vääryys?..
ke: Yrittävätkö aikuiset varastaa joulun lapsilta? Etu­si­vu viet­tää aa­to­naat­toa! Tä­nään poh­di­tut­taa muun muas­sa se, on­ko jou­lu enää lain­kaan las­ten juhla...
to: Torstain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
13.00 YleX Vii­kon­lop­pu: Womma ja Aino
la: Lauantain koko lähetys - Teinipeili-selfieitä ja Womman yksinäinen uusivuosi
su: Sunnuntain koko lähetys - Kilpikonnat pokailutehtävissä ja pulkkien joukkotuhoase YleX Vii­kon­lo­pun sun­nun­tais­sa pu­reu­du­taan vuo­den 2020 pulk­kas­ke­neen. Wom­maa kiin­nos­taa ovat­ko UFO-mal­lin liu­ku­rit yh­tä huo­nos­sa mai­nees­sa kuin ai­ka­naan Ke­ra­val­la? Ai­noa taas kiin­nos­taa uha­na­lais­ten kil­pi­kon­nien sie­lu­ne­lä­mä. Mi­ten toi­mii kil­pi­kon­nien wing­man-toi­min­ta jos ko­ko la­jia on elos­sa kak­si uros­ta ja yk­si naa­ras? Stu­dios­sa kes­kus­tel­laan myös Kou­vo­lan maan­jä­ristyksestä,
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Kol­me tun­tia ko­vaa pee­tä YleX Il­ta­päi­väs­sä! Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
ma: Maanantain koko lähetys: Timantteja berberissä ja Fudgefarssi
ti: Tiistain koko lähetys: Nokia-autoja ja kaikkien aikojen piilot! Mi­tä ta­pah­tuu, kun mat­ka­pu­he­lin­val­mis­ta­jat al­ka­vat te­ke­mään au­to­ja? Kuin­ka KO­VA oli­si No­kia 3310-au­to? Mil­lais­ta häm­min­kiä ai­heut­taa in­tia­lainen Ikea?..
ke: Keskiviikon koko lähetys: MEGALOMAANINEN SUOMEN SUURIN ÄMPÄRINJONOTUSPUHELINKILPAILU! YleX Il­ta­päi­vä jär­jes­ti Suo­men suu­rim­man jo­no­tus­kil­pai­lun suo­ras­sa lä­he­tyk­ses­sä! Ket­kä ovat ul­jaat kisaajat,..
14.00 YleX Vii­kon­lop­pu: Womma ja Aino
Kareisen ja Womman jouluspesiaali - Jouluaaton lähetys Jou­lun­py­hi­nä YleX:llä pe­rin­tei­nen Ka­rei­sen ja Wom­man jou­lus­pe­siaa­li! Kak­si jou­luun hy­vin ris­ti­rii­tai­ses­ti suh­tau­tu­vaa tont­tua pi­tää seu­raa ra­dios­sa jou­lun­py­hien ajan. Jou­luaat­to­na vaih­de­taan joululahjoja,
15
17.00 YleX Ilta: Aikku
ma: Näillä biiseillä tulee varmasti joulufiilis! Mikä on paras jouluruoka?
ti: Tiistain koko lähetys Tär­keim­mät hitit
ke: Keskiviikon koko lähetys
17.00 YleX Viikon Parhaat
YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko viikolta
17.00 YleX Th­row­back: Jani Kareinen
Uudenvuodenpäivän lähetys - 00-luvun parhaiden biisin listauksen sijat 29-1! Ja­ni Ka­rei­nen käyn­nis­tää YleX:n per­jan­tai-il­lan et­kot 2000-lu­vun ko­vim­pien Th­row­back-bii­sien tahtiin...
(muodostui hitiksi 2007)
17.00 Lyömättömät
Joku Roti Mafia haastiksessa! Vuoden 2020 parhaat palat! Mulla on hirvee ikävä Suo­men pa­ras frees­ty­le-show So­lo­sen, Ko­so­lan ja Xmie­hen juon­ta­ma frees­ty­le-show. Lyö­mät­tö­mät ai­na Aree­nas­sa ja suo­ra­na lauan­tai­sin klo 17-20.
17.00 Pa­pa­na­naa­man K-pop-show
Papananaaman K-popshow Aa­sia­po­pin uu­sim­mat hi­tit ja il­miöt Pa­pa­na­naa­man K-pop-show tar­joaa kuu­li­joil­leen tär­keim­mät uu­sim­mat hi­tit ja il­miöt se­kä kiin­nos­ta­via kur­kis­tuk­sia k-po­pin historiaan.
18
18.00 Uu­den musiikin X
Uuden musiikin X: Jani Kareinen (u) Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit Tär­keim­mät uu­tuusbiisit.
19.00 Uu­den tans­si­mu­siikin lista
Vuoden ekat! Ja heti suomispessut kärkeen! What­sapp-grou­pit, Toi­vekaavake,..
19.00 YleX Viikon Parhaat
YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko viikolta
20.00 Miikka Koivisto
Joulu-special 2020! Talven kauneimmat vaihtoehtoiset saundit (feat. Ka­ri­na) Gy­da Val­tys­dot­tir - Morp­ho­ge­ne­sis Mark Pritc­hard - In my heart  Shabason,..
20.00 Ye­boyah, Re­naz ja Wekesa
JOULUSPESIAALI Ye­boyah, Re­naz ja We­ke­sa tar­joi­le­vat jou­lus­pe­siaa­lis­sa kur­kis­tuk­sen jou­lun par­haim­piin Rap, R&B ja Dan­ce­hall -jou­lu­kap­pa­lei­siin. Kes­kus­te­lua jou­lun sek­sua­li­soimisesta,..
20.00 Rony Rex
Jouluja! Burial, Mall Grab, Duke Dumont | YleX Uu­den klu­bi­mu­sii­kin vaih­toeh­to. DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen klu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suu­den hi­tit. com 01. Ton­tut - Tont­tu­jen Jouluyö ..
20.00 Teppo Vapaus
Jättiläisbiisejä - joulun klassikkoputki Jou­luaa­ton klas­sik­ko­put­kes­sa jät­ti­läis­bii­se­jä. Ter­kut ja bii­si­va­lin­to­ja mm. Ola­vi Uu­si­vir­ral­ta, Her­ra Yl­pöl­tä, Luu­kas Ojan Ii­tal­ta ja Jes­si­cal­ta, Lost So­cie­tyn Sa­my Elbannalta,..
20.00 DJ Orion
What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Bii­si­lis­tat: www. djo­rion. Toi­vo suu­rim­pia suo­sik­ke­ja­si soit­toon, tar­joa omia rai­to­ja­si ra­dioaal­loil­le ja vi­ri­tä it­se­si vii­konloppuun.
20.00: Destroy 2020 | XmiX: Destroy (Drum'n'bass)
22.00: YleX esittää: DJ Tiesto NYE 2021 mix Tiësto - Wow vs. Ada­gio for Pia­no (Int­ro Edit) 2...
20.00 Mat­ti 8 ja Sonny
BEST OF 2020! Paras bassomusiikki viime vuodelta. Al­ka­neen vuo­den kun­niak­si kat­saus edel­li­sen par­haim­mis­toon! Car­di B - WAP (Pa­la­din UK Re­mix) Ga­sel­lit - Kut­su (Si­nä Läh­dit Boys Re­mix) Ri­han­na - Ru­de Boy (Cham­pion Re­mix) Pen­du­lum - Dri­ver Hit­do­gi - Bloodc­lat RAM Tri­lo­gy - Mind Overload ..
20.00 Uu­den musiikin X
Uuden musiikin X: Jani Kareinen (Areena) Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit Tär­keim­mät uu­tuusbiisit.
21
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain YleX Aamun parhaat palat
ti: Tiistain YleX Aamun parhaat palat
ke: Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat
22.00 Miikka Koivisto
Miikka Koivisto (u)
22.00 YleX Lauantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Throwback
YleX Throwback: Jani Kareinen (u) YleX Th­row­back: Ja­ni Ka­reinen (u)..
23.00 YleX Päi­vän Parhaat
23.00 YleX Perjantai-ilta