Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
6
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain koko lähetys: Vikin Netflix-arvostelu saa oudon käänteen ja Köpi haluaa uuden tatskan
ti: Tiistain koko lähetys: Viki haluaa superkaukosäätimen ja Köpi hommasi nenälaastareita On­ko ne­nä­laas­ta­rit vie­lä cool? Mi­ten va­li­ta ku­vi­tus­ku­va ureaan liit­ty­vään uu­ti­seen? Olet­ko ai­na pes­syt sa­laat­ti­si vää­rin? Kuin­ka vai­keaa on os­taa uu­si te­le­vi­sio? Tä­mä ja pal­jon muu­ta haus­kaa tiis­tain YleX Aamussa.
ke: Keskiviikon koko lähetys: Köpin akilleen kantapää ja Vikin oudot mieltymykset Pi­tää­kö fors­sa­lais­ta Uni­ted Mot­her­hood jen­giä pe­la­ta? Mil­tä Pip­sa Pos­sun isä näyt­tää? Mik­si sa­pe­li­ham­mas­tii­ke­rit kuo­li­vat su­ku­puut­toon? Mik­si Kö­pi lo­pet­ti fut­sa­lin pe­laa­mi­sen? Tä­mä ja pal­jon muu­ta le­vo­ton­ta kes­ki­vii­kon YleX Aamussa.
to: Torstain koko lähetys: Köpin sielu lähtee myyntiin ja Viki kuvitteli tekevänsä hyvän teon Mik­si kaik­ki ei ota apua vas­taan vaik­ka si­tä tar­jot­tai­siin? Tar­vit­see­ko al­ku­ver­ryt­te­lyä ja lop­pu­ve­nyt­te­lyä mi­hin­kään? Mil­lai­sen kik­ke­lin te­ki­sit pe­li­hah­mol­le jos se oli­si mahdollista?..
pe: Perjantain koko lähetys: Köpi ei nauttinut etäpikkujouluista ja Vikin koira opettaa Vikiä Mil­lai­set vit­si tä­räy­te­tään tä­nään tis­kiin Vit­si­lin­gos­sa? Mi­tä ta­pah­tuu kun ava­ruu­des­sa pie­rai­see? Mik­si Kö­pin hiuk­set ker­too ras­vai­sia vit­se­jä? Mik­si Vi­ki on jo nuo­re­na fii­lis­tel­lyt eri­lai­sia kou­lu­rakennuksia?
06.00 YleX Viikon Parhaat
Aa­mun par­haat nau­rut ko­ko viikolta
la: YleX Aamu: Viikon Parhaat
9
10.00 Uu­den mu­sii­kin X: Jani Kareinen
YleX:n mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja Ja­ni Ka­rei­nen soit­taa tär­keim­mät uu­tuus­jul­kai­sut tu­le­vai­suu­den hi­teis­tä kiin­nos­ta­vim­piin vaih­toeh­toi­hin ja haas­tat­te­lee ajan­koh­tai­sim­mat ar­tis­ti­vie­raat. 12. (feat. (feat. (feat. (feat.
ma: Viikon tehona soi SKII6, Nosteessa kuullaan Lilian Young. DJs From Mars paketoi kansainväliset hitit vuodelta 2020!
ti: UMX viettää suomalaisen musiikin päivää! Soitossa tuoretta musaa mm. Jesse Markinilta, Inalta ja Devinityltä. Bii­silista 8...
ke: Juice WRLD:lta ja The Kid Laroilta yhteiskappale. Uutta musiikkia Gwen Stefanilta! Bii­si­lis­ta 9. Za­ra Lars­son - WOW Sab­ri­na Carpenter)..
to: Twenty One Pilotsilta joulubiisi Christmas Saves the Year! Soitossa mm. tuoreet Yungblud, Heviteemu ja Molly. Bii­silista 10...
pe: Britney Spears ja Backstreet Boys yhteisbiisillä! Gettomasa mukana TheoFuegon tuoreella, Taylor Swiftiltä uusi albumi! Bii­si­lis­ta 11. (Remix)..
11.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
Kid Cudin ja Taylor Swiftin levyt! Theofuegoa Gettomasan kanssa. Britney + BSB! 1. RUU­SUT: Sirp­pi 2. JUI­CE WRLD & THE KID LA­ROI: Re­minds Me Of You 4. TA­TE MC­RAE: r u ok 5...
11.00 YleX Etu­sivu Parhaat
YleX Etusivu: Viikon Parhaat YleX Etu­si­vun vii­kon par­haat pu­heenaiheet
12
12.00 YleX Etusivu
- Lue­tuin­ta just nyt! Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! YleX Etu­si­vu tar­joaa ana­lyy­sia ja nä­kö­kul­mia uu­ti­siin ja pop­kulttuuriin.
ma: Miksi lisätä nuorten paineita nimeämällä vuoden paras lapsi?
ti: Nousisiko syntyvyys, jos valtio maksaisi deittisovellusten kehittelyn? - Oli­sit­ko val­mis mak­sa­maan ve­ro­ja Tinderistä?..
ke: Onko urheilukisoissa tärkeämpää katsojien vai pelaajien viihtyvyys? - On­ko viih­dyt­tä­vyys hy­vä syy muut­taa lii­gan sääntöjä?..
to: Veikö Suomi vai Ruotsi vuoden 2020 medianäkyvyysmaaottelon? - Joh­tai­si­ko pe­rus­tus­la­ki­tuo­miois­tuin vain li­sä­syy­tök­siin po­li­ti­soi­tumisesta?..
pe: Milloin ihmistä on paranneltu teknologian avulla liikaa? - Mik­si luot­to­kort­ti­fir­mo­ja ei useam­min huu­de­ta apuun yh­teis­kun­nal­lis­ten on­gel­mien tak­laamiseen?..
13.00 YleX Vii­kon­lop­pu: Womma ja Aino
la: Lauantain koko lähetys - Pelihahmojen puuttuvat elimet ja valoporomafia
su: Sunnuntain koko lähetys - Tuppiksen tuulitakkitrendit ja Sauli Niinistön parrankasvu YleX Vii­kon­lo­pun sun­nun­tais­sa Ai­no en­nus­taa tu­le­via muo­tit­ren­de­jä. On­ko tuu­li­tak­kien mah­dol­lis­ta teh­dä vie­lä ima­gon­muu­tos? Wom­maa kiin­nos­taa mis­sä me­nee as­kar­te­lun ra­ja. Voi­ko moot­to­ri­sa­haa kut­sua as­kar­te­lu­vä­li­neek­si mis­sään ti­lan­tees­sa? Stu­dios­sa kes­kus­tel­laan myös Sau­li Nii­nis­tön par­ran­kas­vus­ta ja Lu­cia-kul­kueis­ta, se­kä tes­ta­taan uut­ta Wi­ki­pedia-visaa.
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
ma: Maanantain koko lähetys: Linnan juhlien purku ja autojen mittaristojen karmaiseva paluu!
ti: Tiistain koko lähetys: Jenspa on liskoihminen ja Mount Everest ilmeisesti peenis Jens­pa on back! Mil­lä ih­meen ret­rii­til­lä tyyp­pi oli ko­ko maa­nan­tain? On­ko Jens­pas­ta tul­lut lis­koih­mi­nen? Jut­tu­jen pe­rus­teel­la kyl­lä. Mount Eve­rest on saa­nut yh­täk­kiä pituutta!..
ke: Keskiviikon koko lähetys Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä Kol­me tun­tia ko­vaa pee­tä YleX Il­ta­päivässä!
to: Torstain koko lähetys: Avaruuskalsarit ja Jenspan lyhin päiväkirjakatsaus IKINÄ Mi­kä on ui­ma­ri Han­na-Ma­rian yl­lät­tä­vä uu­si ni­mi? Mi­ten toi­mii pyy­kin­pe­su ava­ruu­des­sa? Mon­ta­ko päi­vää sa­mo­ja kal­son­ke­ja voi pitää?..
pe: Perjantain koko lähetys: Historian isoimmat mokat ja JÄÄTÄVÄ Viiksiräppi! Mil­lai­sel­la kat­tauk­sel­la PPP käy per­jan­tain viet­toon? Mo­ka­puk­ki Wom­ma toi JÄÄ­TÄ­VÄN KO­KOI­SET mo­kat stu­dioon! Jou­tui­ko PPP syö­mään tu­li­kark­ke­ja? Mik­si kah­vi­pan­nuis­sa on 5 sent­tiä pohjalla?..
15
17.00 YleX Ilta: Aikku
ma: Joulukalenterikeskustelua ja pohdintaa Itsenäisyyspäivästä!
ti: Pizzaa suihkussa ja Aikun aisaparina Mouhous! Ai­kun ai­sa­pa­ri­na Mou­houk­sen Mo­na­ko, Van He­gen ja Va­len­tin! Mis­tä läh­ti idea uu­teen On­neks-bii­siin? Ha­luaa­ko Mou­hous sa­noa asiat suo­raan? Mi­ten syn­tyy vä­lil­lä kor­vaan sä­räh­tä­vät­kin teks­tit? Mi­ten toi­mii kol­mi­kon ryh­mä­dy­na­miik­ka? Mit­kä bii­sit saa Mou­houk­sen­kin mou­hoa­maan? Mi­ten su­juu Sa­nan­selityskisa?
ke: Tölkin avaus -niksit ja tanssivartti! YleX Il­lan kes­ki­vii­kos­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa tans­si­bii­se­jä! Mi­ten ava­ta tölk­ki jos sok­ka on rik­ki? Mik­si Aik­ku ei it­se hyö­dy täs­tä nik­sis­tä? Mit­kä bii­sit me­nee ja­lan al­le? Mi­ten su­juu Vil­li­Vi­sa, kun tee­ma­na on juh­la­päi­vä-visa?
to: Hengittäminen on aliarvostettua ja arjen bravuurit parhaita YleX Il­lan tors­tais­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa sui­ku­ka­rao­ke­bii­se­jä! Min­kä Aik­ku luu­li ole­van oma bra­vuu­rin­sa mut­ta toi­sin oli? Mit­kä on kuu­li­joi­den par­haat ar­kib­ra­vuu­ri­ruuat? Mit­kä bii­sit lau­lat­taa ka­rao­ke­var­tis­sa? Mi­ten su­juu Vil­li­Vi­sas­sa en­sim­mäi­nen Ke­nen ää­ni? -vi­sa? Mi­kä on Ai­kun uus innostus?
17.00 YleX Th­row­back: Jani Kareinen
#joulusinkku, Slusnik Luna, Gimmel, Evanescence, Contiez ja Gimmel! Kaksi tuntia 2000-luvun parasta & Kareisen Jani
17.00 Lyömättömät
Äänet Käskee haastiksessa! Trump tietää alieneista! Hitler on musta! Suo­men pa­ras frees­ty­le-show So­lo­sen, Ko­so­lan ja Xmie­hen juon­ta­ma frees­ty­le-show. Lyö­mät­tö­mät ai­na Aree­nas­sa ja suo­ra­na lauan­tai­sin klo 17-20.
17.00 Pa­pa­na­naa­man K-pop-show
Fancam pelasti bändin!! KARD, Daniel Kang, Ghost9 Pa­pa­na­naa­man K-pop-shows­sa pu­hu­taan kpop-ske­nen eri­koi­suuk­sis­ta ar­mei­jas­ta ae­gyoon ja ker­ro­taan kpo­pin suo­si­tuim­mas­ta fan­ca­mis­ta! Pa­pa­na­naa­man K-pop-show sun­nun­tai­sin YleX:llä klo 17-19!..
18
19.00 Uu­den tans­si­mu­siikin lista
What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Bii­si­lis­tat: www. djorion...
19.00 YleX Viikon Parhaat
YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko viikolta
20.00 Miikka Koivisto
Sir Liselot, Mach-Hommy, SKII6, Off The Meds
20.00 Ye­boyah, Re­naz ja Wekesa
El Migu, Pimeä Hedelmä & Olli Antonio! Kaikille terapiaa! Täs­sä jak­sos­sa vie­täm­me suo­ma­lai­sen mu­sii­kin päi­vää ja soi­tam­me lä­hes­tul­koon 100 pro­sent­ti­ses­ti ko­ti­mais­ta mu­siik­kia. Kes­kus­te­lus­sa Lu­kas Leon vs...
20.00 Rony Rex
Chris Lake, Armand Van Helden, Soulwax & Patrick Topping | Selektori: Anna Lunoe | YleX Uu­den klu­bi­mu­sii­kin vaih­toeh­to. DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen klu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suu­den hitit...
20.00 Teppo Vapaus
Kaksi tuntia kotimaista, 10 ennakkokuuntelua // Wheel, Suad, Arion, Jesse Markin // Likaiset pikkarit, Lähiöbotox, Arppa jne. Bii­sit: 01. One Mor­ning Left - Neon High­way 02. Sor­sa­jen­gi - Ju­ma­la [EN­NAKKO] 03...
20.00 DJ Orion
Joulupukki tuhma vai tuhma | XmiX: Qix (Drum'n'bass XmiX) What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Bii­si­lis­tat: www. djo­rion. Toi­vo suu­rim­pia suo­sik­ke­ja­si soit­toon, tar­joa omia rai­to­ja­si ra­dioaal­loil­le ja vi­ri­tä it­se­si vii­konloppuun.
20.00 Mat­ti 8 ja Sonny
Kotimaisen basson juhlaa! Yed Prior, CVSHBABY, Avanto, Infekto, Midnight Sons, Desto ynnä muita! // Kirittäjänä KOALA! Tu­li­kuu­mia ko­ti­mai­sia ja par­haat kan­sain­vä­li­set. Ku­ka muis­taa Ny­lon Bea­tin Säh­köis­ku re­mi­xin? Yed Prior - Bou­ma Jack U - Jung­le Bae (feat. Bun­ji Garlin)..
20.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
Kid Cudin ja Taylor Swiftin levyt! Theofuegoa Gettomasan kanssa. Britney + BSB! 1. RUU­SUT: Sirp­pi 2. JUI­CE WRLD & THE KID LA­ROI: Re­minds Me Of You 4. TA­TE MC­RAE: r u ok 5. JES­SE MAR­KIN: Coun­ting Mo­ney On A Sun­day 6. THEO­FUE­GO: Doon wö­rii (feat. Get­to­ma­sa) 7. VII­VI: Lääke 8...
21
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain YleX Aamun parhaat palat
ti: Tiistain YleX Aamun parhaat palat
ke: Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat
to: Torstain YleX Aamun parhaat palat
22.00 YleX Perjantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Lauantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Throwback
YleX Throwback: Jani Kareinen (u) YleX Th­row­back: Ja­ni Ka­reinen (u)..
23.00 YleX Päi­vän Parhaat