Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 31 32 33 34 35
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
3.8. 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8.
6
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain koko lähetys
ti: Tiistain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
ke: Keskiviikon koko lähetys: Köpillä on apina selässä ja Viki kävi Heurekassa Mi­ten YleX Aa­mu tii­vis­tää kaik­kien Hol­ly­wood-lef­fo­jen tais­te­lu­koh­tauk­set? Mi­tä siis­tiä Heu­re­kas­ta löy­tyy ny­kyään? Mi­ten lin­tu­bon­ga­rit il­moit­ta­vat bon­gat­ta­vis­ta koh­teis­ta? Ke­nen kans­sa Kö­pin isä on pe­lan­nut korista?
to: Torstain koko lähetys: Köpi pannuttaa ja Viki pilaa spiikin vitsillään Mil­loin ih­mi­ses­tä tu­lee jon­kin asian am­mat­ti­lai­nen? Tar­vi­taan­ko maail­maan niin pal­jon pat­sai­ta? Mik­si ih­mi­sen sil­mät näyt­tää aa­mui­sin niin eril­tä kuin myö­hem­min päi­väl­lä? Mi­tä ovat pump­pa­ri ja ko­na­ri? Tä­mä ja pal­jon muu­ta le­vo­ton­ta YleX Aa­mun torstaishowssa.
pe: Perjantain koko lähetys: Viki shoppaili imurin varaosia ja Köpi saa bisnesidean Mil­lai­sen uu­den­lai­sen imu­rin Kö­pi ke­hit­te­lee? Mi­ten nor­su­jen kär­sät ovat kas­va­neet vuo­sien mit­taan? Kum­pi voit­taa tä­män viik­koi­sen Vit­si­lin­gon? Saa­vat­ko Vi­ki ja Kö­pi yh­tään soit­ta­jaa Tien pääl­lä- oh­jelmaosioon?
06.00 YleX Viikon Parhaat
Aa­mun par­haat nau­rut ko­ko viikolta
la: YleX Aamu: Viikon Parhaat
9
10.00 Uu­den mu­sii­kin X: Jani Kareinen
ma: Maanantain koko lähetys
ti: Tiistain koko lähetys
ke: Haastattelussa brittiläinen DJ-tuottaja Joel Corry ja vieraana lähetyksessä YleX Nosteessa-sarjassa kilpaileva Meiä äijii
to: Uutta musiikkia mm. Troye Sivanilta ja SG Lewikselta! Haastattelussa YleX Nosteessa -realitysarjassa kilpaileva Runo
pe: Uutta postuumia Juice WRLD:ia yhdessä The Weekndin kanssa, tuoretta Jojia, Doja Catia ja esim. Pimua. Vieraana Costee!
11.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
YleX Nosteessa -artistit esittelyssä! Cardi B + Megan Thee Stallion, huh! Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit. 1. AVA MAX: Who’s Laug­hing Now 2. EVE­LI­NA: Mä en ha­luu tie­tää 3. ME­GAN THEE STAL­LION X CAR­DI B: WAP 4...
11.00 YleX Etu­sivu Parhaat
YleX Etusivu: Viikon Parhaat YleX Etu­si­vun vii­kon par­haat pu­heenaiheet
12
12.00 YleX Etusivu
YleX Etu­si­vu tar­joaa ana­lyy­sia ja nä­kö­kul­mia uu­ti­siin ja pop­kulttuuriin.
ma: Maanantain koko lähetys
ti: Tiistain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
ke: Tuhoaako nopeutettu toisto elokuvan? - On­ko Suo­mes­sa mah­do­ton­ta esit­tää jär­ke­vää EU-kritiikkiä?..
to: Torstain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
pe: Ovatko omaelämäkerralliset teokset aina julkisia anteeksipyyntöjä? - Mi­tä ta­pah­tuu, jos elo­ku­va­teol­li­suus haa­rau­tuu po­liit­tis­ten kan­to­jen mukaan?..
13.00 YleX Vii­kon­lop­pu: Womma ja Aino
la: Lauantain koko lähetys - Microsoft Excel kyykyttää jengiä ja Aino avautuu Comic Sansista
su: Sunnuntain koko lähetys - Ainon kämpillä fläpättää ja Womma pettyy pizzauutisiin YleX Vii­kon­lo­pun sun­nun­tais­sa ol­laan To­ve Jans­so­nin päi­vän tun­nel­mis­sa. Ai­nol­la on vah­vo­ja tun­tei­ta sii­leis­tä se­kä muu­ten­kin eläi­mis­tä si­sä­ti­lois­sa. Wom­ma pää­see nört­tei­le­mään ja heh­kut­ta­maan yli­kal­lii­ta Trans­for­mers-fi­guu­rei­ta. Stu­dios­sa kes­kus­tel­laan myös uu­des­ta Twi­light-kir­jas­ta, hul­luis­ta tur­ku­lai­sis­ta se­kä väi­tel­lään mi­ten kuu­kau­det ver­tau­tu­vat vii­konpäiviin.
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
ma: Maanantain koko lähetys
ti: Tiistain koko lähetys Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä Kol­me tun­tia ko­vaa pee­tä YleX Il­ta­päivässä!
ke: Keskiviikon koko lähetys: 1800-luvun festarointia ja SUURBÄNDIN uusi jakso! Kuin­ka ajois­sa pi­ti hoi­taa erot­tu­va juut­ti­säk­ki 1800-lu­vun fes­ta­reil­le? Mil­la­nen kon­duk­töö­ri Peh­ko­nen olis? Mil­lai­sia kou­ke­roi­ta saa­tiin Suur­bän­din ta­ri­naan uu­des­sa jaksossa?..
to: Torstain koko lähetys: Tehdään rahaa Seiskalla ja brändätään kauhukämppiä On­ko on­gel­mal­li­set asun­not vain huo­nos­ti brän­dät­ty­jä? Mi­ten te­hään ra­haa Seis­kan KÄÄK-juo­ruil­la? Mil­lais­ta draa­maa tar­joi­li Jens­pan päiväkirja?..
pe: Perjantain koko lähetys: Jenspa rikoksen uhrina ja oudot rituaalit Mi­tä Jens­pa et­sin­tä­kuu­lut­ti PPP:n ri­kos­nurk­kauk­ses­sa? Ku­ka oli tä­män vii­kon Mo­ka­mes­ta­ri? Kuin­ka vai­kea pis­te­las­ku voi ol­la jenk­kien Eu­ro­vii­su-ko­pios­sa? Mik­si lot­to­ri­tuaa­liin kuu­luu eläi­men sisäelimet?
15
17.00 YleX Ilta: Aikku
ma: Maanantain koko lähetys
ti: Tiistain koko lähetys Tär­keim­mät hitit
ke: Paniikkisiivouksen ABC YleX Il­lan ke­sä kes­ki­vii­kos­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa TANS­SI-VART­TI! Mil­tä Aik­ku to­teaa, et­tä tää päi­vä on huo­no? Mi­ten to­teu­te­taan pa­niik­ki­sii­vous? Kuin­ka käy täyn­nä jän­ni­tys­tä ole­vas­sa Ke­sä­vi­sas­sa? Mit­kä bii­sit pis­tää tanssittaa?
to: Viestejä väärille henkilöille... YleX Il­lan ke­sä tors­tais­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa th­row­back-tun­nel­maa! Mis­sä asiois­sa Aik­ku ei ole am­mat­ti­lai­nen? Mi­tä ryh­mää Aik­ku oli­si ha­lun­nut pääs­tä sa­bo­toi­maan? Mi­kä pi­tää var­mis­taa yli 700 ker­taa? Mi­ten käy vii­kon vii­mei­ses­sä Ke­sävisassa?
17.00 YleX Th­row­back: Jani Kareinen
Dido, Stone Sour, Ezkimo, Stromae, Tiktak ja Suburban Tribe! Kareinen ja kaksi tuntia 2000-luvun parasta Throwback-musaa!
17.00 Lyömättömät
808 spessu!! Ääni joka on saanut peput pyörimään jo 40 vuotta Suo­men pa­ras frees­ty­le-show So­lo­sen, Ko­so­lan ja Xmie­hen juon­ta­ma frees­ty­le-show. Lyö­mät­tö­mät ai­na Aree­nas­sa ja suo­ra­na lauan­tai­sin klo 17-20.
17.00 YleX Viikon Parhaat
YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko viikolta
18
19.00 Uu­den tans­si­mu­siikin lista
Kotimaan TOP5! | Suomen virallinen tanssilista | TOP15 What­sapp-groupit,..
20.00 Miikka Koivisto
Koko lähetys Uu­den mu­sii­kin vaih­toeh­to Dis­co En­semb­les­tä ja Ruu­suis­ta tut­tu Miik­ka Koi­vis­to tar­joi­lee tuo­reim­mat ja tär­keim­mät vaih­toeh­to­mu­san bii­sit gen­reen kat­so­mat­ta, in­dies­tä punk­kiin ja rä­pis­tä ko­keelliseen.
20.00 Ye­boyah, Re­naz ja Wekesa
Uu­sim­mat ryt­mit Ye­boyah, Re­naz ja We­ke­sa tar­joi­le­vat jo­ka tiis­tai uu­sim­mat ryt­mit ja mie­len­kiin­toi­sim­mat kes­kus­te­lut mu­siik­ki-il­miöi­den ympärillä.
20.00 Rony Rex
Soulwax, Stanton Warriors, Rüfüs Du Sol & Richy Ahmed | Selektori: Kuahu | YleX Uu­den klu­bi­mu­sii­kin vaih­toeh­to. DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen klu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suu­den hi­tit. com 01...
20.00 Teppo Vapaus
Uuden suomalaisen rockin erikoisjakso 2/2 Bii­sit: 01. Ur­sus Fac­to­ry - En­neu­nia 02. Mat­ka maail­man ym­pä­ri - Lu­vat­tu maa 03. Arp­pa - Ju­ha­ni 04. Lä­hiö­bo­tox - Nii­ku97 05. Lap­suus - Au­tol­la me­reen 06. Maus­te­ty­töt - Tee se itse 07...
20.00 DJ Orion
Haamutuotettu radio-ohjelma | XmiX: Lime Trancepotpurri XmiX What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Bii­si­lis­tat: www. djo­rion. Toi­vo suu­rim­pia suo­sik­ke­ja­si soit­toon, tar­joa omia rai­to­ja­si ra­dioaal­loil­le ja vi­ri­tä it­se­si vii­konloppuun.
20.00 Mat­ti 8 ja Sonny
45 Roller A.K.A. Shy FX vakuuttaa, Koala murhaa ja anime kiinnostelee. Uut­ta Shy FX rol­le­ria! Jul­kai­se­mat­to­mat ko­ti­mai­set Xmie­hel­tä se­kä Koa­lal­ta, ja tu­le­via jump up le­ko­ja mer­ten ta­kaa So­tal­ta ja Filt­hy Hab­bit­sil­tä! EN­SIM­MÄI­NEN TUN­TI Sam Bin­ga & Sno­wy - Run 45 Rol­ler (Shy FX)..
20.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
YleX Nosteessa -artistit esittelyssä! Cardi B + Megan Thee Stallion, huh! Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit. 1. AVA MAX: Who’s Laug­hing Now 2. EVE­LI­NA: Mä en ha­luu tie­tää 3. ME­GAN THEE STAL­LION X CAR­DI B: WAP 4. MKDMSK: Sa­lut 5. TAY­LOR SWIFT: 6...
21
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain YleX Aamun parhaat palat
ti: Tiistain YleX Aamun parhaat palat
ke: Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat
to: Torstain YleX Aamun parhaat palat
22.00 YleX Perjantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Lauantai-ilta
Paras urbaani musa - kuuluu sulle!
22.00 YleX Throwback
YleX Throwback: Jani Kareinen (u) YleX Th­row­back: Ja­ni Ka­reinen (u)..
23.00 YleX Päi­vän Parhaat