Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 27.5. ti 28.5. ke 29.5. to 30.5. pe 31.5. la 1.6. su 2.6.
6

06.05 Y­leX Soit­to­lis­ta

Y­leX Vii­kon Par­haat

06.30 Y­leX Aa­mu: Vi­ki ja Kö­pi

9

10.00 Uu­den mu­sii­kin X: An­ne Lain­to ja I­da Ka­ri­maa

Maanantain koko lähetys Tiistain koko lähetys Keskiviikon koko lähetys Torstain koko lähetys

11.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Kat­ri Norr­lin

Tärkeimmät uutuusbiisit. Uu­den mu­sii­kin vii­kos­sa Kat­ri Norr­lin käy lä­pi vii­kon ko­vim­mat bii­sit ja mu­sa­maail­man pu­hu­tuim­mat il­miöt. Tä­mä si­nun pi­tää tie­tää mu­sii­kis­ta juu­ri nyt.

Y­leX E­tu­si­vu Par­haat

YleX Etusivu: Viikon Parhaat Y­leX E­tu­si­vun vii­kon par­haat pu­hee­nai­heet.
12

12.00 Y­leX E­tu­si­vu: Han­na Han­tu­la ja Jus­si Lat­va­la

Maanantain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet.

Y­leX E­tu­si­vu

YleX Etusivu: Hanna Hantula ja Jussi Latvala Par­haat pu­hee­nai­heet.

Y­leX E­tu­si­vu: Han­na Han­tu­la ja Jus­si Lat­va­la

Keskiviikon koko lähetys Torstain koko lähetys

Y­leX Vii­kon­lop­pu: Wom­ma ja Ai­no

Sunnuntain koko lähetys

14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: Y­leX Il­ta­päi­vä

Maanantain koko lähetys Tiistain koko lähetys Keskiviikon koko lähetys Torstain koko lähetys
15

17.00 Ja­ni Ka­rei­nen

Maanantain koko lähetys Tiistain koko lähetys Keskiviikon koko lähetys Torstain koko lähetys Tär­keim­mät hi­tit. Ka­rei­sen Ja­ni soit­taa Y­leX:n soit­to­lis­tan par­haat bii­sit, tuo­rei­ta tu­le­vai­suu­den hit­te­jä se­kä maus­tee­na th­row­back-bän­ge­rei­tä!

17.00 Lyö­mät­tö­mät

Koko lähetys So­lo­sen, Ko­so­lan ja X­mie­hen Lyö­mät­tö­mät f­rees­ty­le-s­how val­taa Y­leX:n s­tu­dion jo­ka lauan­tai k­lo 17–20. Jos­kus lä­he­tyk­siä teh­dään myös tien pääl­tä.

Y­leX Vii­kon Par­haat

YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko vii­kol­ta.
18

19.00 Uu­den tans­si­mu­sii­kin lis­ta

Suomen virallinen tanssilista | TOP15 Fa­ce­book G­roup: https://www.fa­ce­book.com/g­roups/394234067703957/ S­po­ti­fy: http://bit.

20.00 Miik­ka Koi­vis­to

Koko lähetys

Mat­ti 8 ja Son­ny

Koko lähetys Uu­sin bas­so­mu­sa. Töö­lön Ket­te­räs­tä tut­tu Mat­ti 8 ja räp­pä­ri Son­ny e­sit­te­le­vät tä­män het­ken tär­keim­mät ja a­jan­koh­tai­sim­mat mo­der­nin bas­so­mu­san uu­tuu­det.

Ro­ny Rex

Koko lähetys Uu­den k­lu­bi­mu­sii­kin vaih­toeh­to. DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen k­lu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suu­den hi­tit.

DJ O­rion

DJ ORION | Koko lähetys Fa­ce­book G­roup: https://www.fa­ce­book.com/g­roups/394234067703957/ S­po­ti­fy: http://bit.ly/s­po­ti­fyo­rion UU­SI Toi­ve­kaa­va­ke: http://d­jo­rion.fi/toi­ve Bii­si­lis­tat: http://www.d­jo­rion.fi/ra­dio

DJ Mis­ta S

Koko lähetys Tuo­reim­mat ur­baa­nin mu­san t­rä­kit. Suo­men ur­baa­nin mu­san kär­ki-DJ:i­hin lu­keu­tu­va DJ Mis­ta S tar­joi­lee f­res­heim­mät ur­baa­nin mu­san bii­sit se­kä ko­vim­mat bän­ge­rit. Ai­ka on vart­tia vail­le hip­hop.

21

22.00 Y­leX Aa­mu: Vi­ki ja Kö­pi

Maanantain YleX Aamun parhaat palat Tiistain YleX Aamun parhaat palat Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat Torstain YleX Aamun parhaat palat Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa.

Y­leX Per­jan­tai-il­ta

Parhaat etkot - kuuluu sulle!

Y­leX Lauan­tai-il­ta

Paras urbaani musa - kuuluu sulle!

Y­leX Th­row­back

YleX Throwback: Jani Kareinen (u) Y­leX Th­row­back: Ja­ni Ka­rei­nen (u)

23.00 Y­leX Päi­vän Par­haat

YleX Iltapäivä: Päivän parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä tun­nis­sa.

Y­leX Päi­vän Par­haat

YleX Iltapäivä: Päivän parhaat