Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.12. ti 25.12. ke 26.12. to 27.12. pe 28.12. la 29.12. su 30.12.

00.00 Yö­ra­dio

6

06.00 Y­leX Soit­to­lis­ta

Y­leX Aa­mu: Vii­kon Par­haat

Aamun parhaat naurut koko viikolta.

Poi­ke­lus ja Hä­tö­nen: Vii­kon Par­haat

Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko vii­kol­ta.

06.29 Y­leX Aa­mu: Vi­ki ja Kö­pi

Aamun parhaat naurut.
9

10.00 Uu­den mu­sii­kin X: An­ne Lain­to ja I­da Ka­ri­maa

Tärkeimmät uutuusbiisit. Y­leX:n tin­ki­mät­tö­mät mu­siik­ki­toi­mit­ta­jat An­ne Lain­to ja I­da Ka­ri­maa haas­tat­te­le­vat a­jan­koh­tai­set vie­raat ja soit­ta­vat o­leel­li­sim­mat uu­tuus­jul­kai­sut tu­le­vai­suu­den hi­teis­tä kiin­nos­ta­vim­piin vaih­toeh­toi­hin.

10.00 Uu­den mu­sii­kin X: An­ne Lain­to ja I­da Ka­ri­maa

Tärkeimmät uutuusbiisit.

11.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Kat­ri Norr­lin

Tärkeimmät uutuusbiisit. Uu­den mu­sii­kin vii­kos­sa Kat­ri Norr­lin käy lä­pi vii­kon ko­vim­mat bii­sit ja mu­sa­maail­man pu­hu­tuim­mat il­miöt.

Y­leX Bäk­kä­ri: Valt­te­ri ja T­hel­ma

Uu­si päi­vä -sar­jas­ta tu­tut Valt­te­ri Leh­ti­nen ja T­hel­ma Si­berg pui­vat kuu­mim­pia viih­deuu­ti­sia se­kä a­vaa­vat tv- ja teat­te­ri­työn sa­lat.
12

12.00 Ka­rei­sen ja Wom­man jou­lus­pe­siaa­li

Y­leX E­tu­si­vu

YleX Etusivu: Hanna Hantula ja Jussi Latvala

13.00 Wom­ma ja Sa­muel

Paras viikonloppuseura livenä.

14.00 Poi­ke­lus ja Hä­tö­nen

15

16.00 Poi­ke­lus ja Hä­tö­nen

Suomen hauskin iltapäivä. Poi­ke­lus ja Hä­tö­nen on ä­lyt­tö­män haus­ka ja ar­vaa­ma­ton il­ta­päi­väs­how.

Soik­ku ja Ka­rei­nen: Y­leX Th­row­back Uu­sin­ta!

2000-luvun kovimmat bängerit. Soik­ku ja Ka­rei­nen tar­joi­le­vat per­jan­tai-il­lan par­haat et­kot 2000-lu­vun ko­vim­pien bii­sien tah­tiin.

17.00 Ja­ni Ka­rei­nen

Tärkeimmät hitit. Ka­rei­sen Ja­ni soit­taa Y­leX:n soit­to­lis­tan par­haat bii­sit, tuo­rei­ta tu­le­vai­suu­den hit­te­jä se­kä maus­tee­na th­row­back-bän­ge­rei­tä!

Soik­ku ja Ka­rei­nen: Y­leX Th­row­back

2000-luvun kovimmat bängerit. Soik­ku ja Ka­rei­nen tar­joi­le­vat per­jan­tai-il­lan par­haat et­kot 2000-lu­vun ko­vim­pien bii­sien tah­tiin.

Lyö­mät­tö­mät

Lyömättömät! So­lo­sen, Ko­so­lan ja X­mie­hen Lyö­mät­tö­mät f­rees­ty­le-s­how val­taa Y­leX:n s­tu­dion jo­ka lauan­tai k­lo 17?20. Jos­kus lä­he­tyk­siä teh­dään myös tien pääl­tä.

Ja­ni Ka­rei­nen: Vii­kon Par­haat

Ja­ni Ka­rei­nen - Vii­kon tär­keim­mät hi­tit.
18

18.00 DJ O­rion (A­ree­na) Uu­sin­ta

Tuoreimmat klubiraidat. Y­leX:l­lä kym­me­nen vuo­den a­jan ko­ne­mu­san oh­jel­mia juon­ta­nut O­rion tar­joi­lee vii­kon kuu­mim­mat tans­si­mu­sii­kin tu­lok­kaat ja ko­vim­mat k­las­si­kot.

19.00 Y­leX jou­lu­soit­to­lis­ta

YleX - kuuluu sulle!

19.00 Uu­den tans­si­mu­sii­kin lis­ta

Viikonlopun soundtrack.

20.00 Miik­ka Koi­vis­to

Uuden musiikin vaihtoehto. Dis­co En­semb­les­tä ja His­se­ris­tä tut­tu Miik­ka Koi­vis­to tar­joi­lee tuo­reim­mat ja tär­keim­mät vaih­toeh­to­mu­san bii­sit gen­reen kat­so­mat­ta, in­dies­tä punk­kiin ja rä­pis­tä ko­keel­li­seen.

Mat­ti 8 ja Son­ny (A­ree­na)

Uusin bassomusa. Töö­lön Ket­te­räs­tä tut­tu Mat­ti 8 ja räp­pä­ri Son­ny e­sit­te­le­vät tä­män het­ken tär­keim­mät ja a­jan­koh­tai­sim­mat mo­der­nin bas­so­mu­san uu­tuu­det.

Ro­ny Rex

Uuden klubimusiikin vaihtoehto. DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen k­lu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suu­den hi­tit.

Tep­po Va­paus

Uuden musiikin rockshow. Muu­sik­ko-kir­jai­li­ja Tep­po Va­pau­den kä­sit­te­lys­sä kuul­laan uu­sim­mat ja a­jan­koh­tai­sim­mat rock-il­miöt.

DJ O­rion

Tuoreimmat klubiraidat. Y­leX:l­lä kym­me­nen vuo­den a­jan ko­ne­mu­san oh­jel­mia juon­ta­nut O­rion tar­joi­lee vii­kon kuu­mim­mat tans­si­mu­sii­kin tu­lok­kaat ja ko­vim­mat k­las­si­kot.

DJ Mis­ta S

Tuoreimmat urbaanin musan träkit. Suo­men ur­baa­nin mu­san kär­ki-DJ:i­hin lu­keu­tu­va DJ Mis­ta S tar­joi­lee f­res­heim­mät ur­baa­nin mu­san bii­sit se­kä ko­vim­mat bän­ge­rit.

Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Kat­ri Norr­lin

Tärkeimmät uutuusbiisit. Uu­den mu­sii­kin vii­kos­sa Kat­ri Norr­lin käy lä­pi vii­kon ko­vim­mat bii­sit ja mu­sa­maail­man pu­hu­tuim­mat il­miöt.
21

22.00 Uu­den mu­sii­kin X: An­ne Lain­to ja I­da Ka­ri­maa (A­ree­na)

Tärkeimmät uutuusbiisit. Y­leX:n tin­ki­mät­tö­mät mu­siik­ki­toi­mit­ta­jat An­ne Lain­to ja I­da Ka­ri­maa haas­tat­te­le­vat a­jan­koh­tai­set vie­raat ja soit­ta­vat o­leel­li­sim­mat uu­tuus­jul­kai­sut tu­le­vai­suu­den hi­teis­tä kiin­nos­ta­vim­piin vaih­toeh­toi­hin.

22.00 Y­leX Aa­mu: Vi­ki ja Kö­pi

Päivän parhaat Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa.

Y­leX Per­jan­tai-il­ta

Parhaat etkot - kuuluu sulle!

Y­leX Lauan­tai-il­ta

Paras urbaani musa - kuuluu sulle!

Y­leX E­tu­si­vu: Vii­kon Par­haat

Y­leX E­tu­si­vun vii­kon par­haat pu­hee­nai­heet.

23.00 Poi­ke­lus ja Hä­tö­nen

Päivän parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä tun­nis­sa.
0

00.00 Yö­ra­dio

3