Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 7 8 9 10 11 Kanava Suora
1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3.
6
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain koko lähetys: Viki leipoi pullia ja Köpi ihmettelee kevätpuristeja
ti: Tiistain koko lähetys: Viki testaa vatsastapuhumista ja Köpi kämmäilee Kuin­ka pal­jon tes­to­lo­hi nos­taa pen­kis­tä? Ke­nen kans­sa Kö­pi juon­taa Mist sä tuut -dok­ka­ria? Mi­tä vaa­di­taan jos ha­luaa teh­dä maail­man isoim­man jää­ka­ru­sel­lin? Kum­paan kä­teen Oled-ta­tuoin­ti kan­nat­tai­si lai­taa? Tä­mä ja pal­jon muu­ta haus­kaa tiis­tain YleX Aamussa.
ke: Keskiviikon koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
to: Torstain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
pe: Perjantain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
06.00 YleX Viikon Parhaat
Aa­mun par­haat nau­rut ko­ko viikolta
la: YleX Aamu: Viikon Parhaat
9
10.00 Uu­den mu­sii­kin X: An­ne Lain­to ja Jani Kareinen
ma: Madison Beerin soundi ihastutti, Averagekidluke esittäytyi ja Aren flow ei jättänyt kylmäksi. Jani ja Anne studiossa!
ti: Kareinen ja kaksituntinen paketti helmikuun 2021 parhaita biisejä!
ke: Keskiviikon koko lähetys
to: Torstain koko lähetys
pe: Perjantain koko lähetys
11.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit Uu­den mu­sii­kin vii­kos­sa Kat­ri Norr­lin käy lä­pi vii­kon ko­vim­mat bii­sit ja mu­sa­maail­man pu­hu­tuim­mat il­miöt. Tä­mä si­nun pi­tää tie­tää mu­sii­kis­ta juuri nyt.
11.00 YleX Etu­sivu Parhaat
YleX Etusivu: Viikon Parhaat YleX Etu­si­vun vii­kon par­haat pu­heenaiheet
12
12.00 YleX Etusivu
YleX Etu­si­vu tar­joaa ana­lyy­sia ja nä­kö­kul­mia uu­ti­siin ja pop­kulttuuriin.
ma: Onko yhä pakko puhua ex-presidentti Trumpista?
ti: Pitäisikö valtion mahdollistaa pienituloistenkin ilmastoteot? - Mik­si ha­luam­me teh­dä kuol­leis­ta deep fa­ke -videoita?..
ke: Keskiviikon koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
to: Torstain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
pe: Perjantain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
13.00 YleX Vii­kon­lop­pu: Womma ja Aino
Pa­ras vii­kon­lop­pu­seu­ra livenä
la: Lauantain koko lähetys
su: Sunnuntain koko lähetys
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
ma: Maanantain koko lähetys: Mikan mummin nakkirasia ja kohtuullisen epäilyttävät etäpalaverit
ti: Tiistain koko lähetys: Jenspan kyseenalaiset Googlaukset ja suoran lähetyksen joogahetki Jens­pa Goog­la­si mys­tee­ris­tä elo­ku­vaa! Mut­ta mik­si ha­ku­tu­los oli kaik­kea muu­ta kuin lap­sien sil­mil­le so­pi­vaa? Mi­tä Netf­lix voi­si ot­taa op­pia Pornhubilta?..
ke: Keskiviikon koko lähetys Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä Kol­me tun­tia ko­vaa pee­tä YleX Il­ta­päivässä!
to: Torstain koko lähetys
pe: Perjantain koko lähetys
15
17.00 YleX Ilta: Aikku
ma: Tsemppitunnelmaa ja vieraana Cyan Kicks!
ti: Näytöt pirstaleina YleX Il­lan tiis­tais­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa chil­lai­lu­bii­se­jä! Mi­kä on ol­lut kan­ta­va tee­ma Ai­kun päi­väs­sä? Mil­lai­nen Aik­ku on vä­sy­nee­nä? En­tä mil­lai­nen sä oot, kun oot to­del­la vä­sy­nyt? Mi­ten su­juu Sa­nan­se­li­tys­ki­sa? En­tä on­ko maa­lis­kuu ke­vät- vai tal­vi­kuukausi?
ke: Keskiviikon koko lähetys Tär­keim­mät hitit
to: Torstain koko lähetys
17.00 YleX Th­row­back: Jani Kareinen
Koko lähetys 2000-lu­vun ko­vim­mat Th­row­back-bii­sit Ja­ni Ka­rei­nen käyn­nis­tää YleX:n per­jan­tai-il­lan et­kot 2000-lu­vun ko­vim­pien Th­row­back-bii­sien tah­tiin. Bii­se­jä joi­den ly­rii­koil­la täy­tit me­sestatuksesi,
17.00 Pa­pa­na­naa­man K-pop-show
Papananaaman K-popshow Aa­sia­po­pin uu­sim­mat hi­tit ja il­miöt Pa­pa­na­naa­man K-pop-show tar­joaa kuu­li­joil­leen tär­keim­mät uu­sim­mat hi­tit ja il­miöt se­kä kiin­nos­ta­via kur­kis­tuk­sia k-po­pin historiaan.
18
19.00 Uu­den tans­si­mu­siikin lista
Suomen virallinen tanssilista | TOP15 What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Facebook,..
19.00 YleX Viikon Parhaat
YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko viikolta
20.00 Miikka Koivisto
Aaro630, Smerz, Blawan, Handshaking Dan­ny L Har­le - On a moun­tain Sc­ratc­ha DVA + Razz­ler Man - Razzc­lart Mo­ses Boyd + Ka­ty B - 2 far go­ne Ghetts - No mer­cy (feat. Pa Sa­lieu + Back­Road Gee) Aa­ro630 - Et­hän uno­ha mua slowt­hai - Push ..
20.00 Ye­boyah, Re­naz ja Wekesa
Aint Afraid, Tripple 2 & E.Z.! We bring the sunshine! Uut­ta mu­siik­kia ar­tis­teil­ta Ka­ra Mar­ni, Py­ryt­he­kid, ShiG­Ga Shay ja Mr Ea­zi. Kes­kus­te­luis­sa muuan muas­sa mil­loin al­kaa ke­vätkausi,..
20.00 Rony Rex
Koko lähetys Uu­den klu­bi­mu­sii­kin vaih­toeh­to DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen klu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suuden hitit.
20.00 Teppo Vapaus
Koko lähetys Uu­den mu­sii­kin rocks­how Muu­sik­ko-kir­jai­li­ja Tep­po Va­pau­den kä­sit­te­lys­sä kuul­laan uu­sim­mat ja ajan­koh­tai­sim­mat rock-il­miöt, par­haat uu­det bii­sit, ko­vim­mat bän­dit, hul­luim­mat hah­mot ja kiin­nos­ta­vim­mat keikat.
20.00 DJ Orion
DJ ORION | Koko lähetys What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Bii­si­lis­tat: www. djo­rion. Toi­vo suu­rim­pia suo­sik­ke­ja­si soit­toon, tar­joa omia rai­to­ja­si ra­dioaal­loil­le ja vi­ri­tä it­se­si vii­konloppuun.
20.00 Mat­ti 8 ja Sonny
Koko lähetys Uu­sin bas­so­mu­sa Töö­lön Ket­te­räs­tä tut­tu Mat­ti 8 ja räp­pä­ri Son­ny esit­te­le­vät tä­män het­ken tär­keim­mät ja ajan­koh­tai­sim­mat mo­der­nin bas­so­mu­san uutuudet.
20.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit Uu­den mu­sii­kin vii­kos­sa Kat­ri Norr­lin käy lä­pi vii­kon ko­vim­mat bii­sit ja mu­sa­maail­man pu­hu­tuim­mat il­miöt. Tä­mä si­nun pi­tää tie­tää mu­sii­kis­ta juuri nyt.
21
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain YleX Aamun parhaat palat
ti: Tiistain YleX Aamun parhaat palat
ke: Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat
to: Torstain YleX Aamun parhaat palat
22.00 YleX Perjantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Lauantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Throwback
YleX Throwback: Jani Kareinen (u) YleX Th­row­back: Ja­ni Ka­reinen (u)..
23.00 YleX Päi­vän Parhaat