Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 21 22 23 24 25 Kanava Suora
1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6.
6
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain koko lähetys: Köpin mopokuume ja Vikin ammattitaito
ti: Tiistain koko lähetys: Viki testasi uutta tieliikennelakia ja Köpi inhoaa käärmeitä Ku­ka on tä­män vii­kon Sköö­di­Föö­di-lau­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja? Va­lit­se­vat­ko käär­meet ka­ve­rei­ta? Mik­si Rii­hi­mäen kau­pun­gin­joh­ta­ja soit­te­lee kau­pun­ki­lai­sil­le? Mi­ten suo­ma­lai­set ot­ti­vat vas­taan te­ras­sien avau­tu­mi­sen? Mi­kä on buffetologia?
ke: Keskiviikon koko lähetys: Köpi kyylää ostoksia ja Viki antaa vinkkejä rakentamiseen Mi­ten ko­ro­na­ra­joi­tus­ten höl­len­tä­mi­nen on vai­kut­ta­nut ih­mis­ten sek­suaa­li­suu­teen? Mi­tä teh­dään pik­ku­hi­luil­la? Kuin­ka van­ha­na us­kal­taa hyp­pää­mään rat­sail­le? Mik­si yli 70-vuo­tiaat ovat hy­viä muuleja?
to: Torstain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
06.30 YleX Aamu
YleX Aamu: Viki ja Köpi Aa­mun par­haat nau­rut Ter­ve­tu­loa maan hul­vat­to­mim­paan kah­vi­pöy­tään! YleX Aa­mun Vi­kin ja Kö­pin seu­ras­sa aa­mut mais­tu­vat ai­na pa­rem­mal­ta. Osal­lis­tu YleX Aa­mun kes­kus­te­luun #ylex tai soi­ta stu­dioon 09 - 148 2822
06.00 YleX Viikon Parhaat
Aa­mun par­haat nau­rut ko­ko viikolta
la: YleX Aamu: Viikon Parhaat
9
10.00 Uu­den mu­sii­kin X: Jani Kareinen
ma: Kareisen Viikon tehona Hassan Maikalin uusi sinkku! Nosteessa Rohkeat kuvat -yhtye. Mitä biisejä lisättiin YleX:ssä soittoon?
ti: Toukokuun 2020 parhaat biisit kahden tunnin paketissa!
ke: Onko kesän iso hitti Tik Tokista tuttu Banana? Soitossa mm. Celeste, Sofia Zida ja Lucas. Vieraana Ruusut.
to: Torstain koko lähetys
pe: Perjantain koko lähetys
11.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit Uu­den mu­sii­kin vii­kos­sa Kat­ri Norr­lin käy lä­pi vii­kon ko­vim­mat bii­sit ja mu­sa­maail­man pu­hu­tuim­mat il­miöt. Tä­mä si­nun pi­tää tie­tää mu­sii­kis­ta juuri nyt.
11.00 YleX Etu­sivu Parhaat
YleX Etusivu: Viikon Parhaat YleX Etu­si­vun vii­kon par­haat pu­heenaiheet
12
12.00 YleX Etusivu
YleX Etu­si­vu tar­joaa ana­lyy­sia ja nä­kö­kul­mia uu­ti­siin ja pop­kulttuuriin.
ma: Poliisiväkivalta nostattaa mellakoita USA:ssa - miksi ongelmaa ei saada ratkaistua?
ti: Ketä protestoinnin pitää miellyttää, vai pitääkö ketään? - Uu­tis­suo­ma­lai­sen gal­lup po­vaa ko­ti­maan mat­kai­lun hit­tikesää,..
ke: Suuri LEMMIKKI-SPESSU! - Mi­tä ko­ro­na-ajan lem­mik­ki­buu­mis­ta pi­täi­si aja­tel­la, kan­nat­taa­ko poik­keu­so­lois­sa ot­taa lem­mik­kieläintä?..
to: Torstain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
pe: Perjantain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
13.00 YleX Vii­kon­lop­pu: Womma ja Aino
Pa­ras vii­kon­lop­pu­seu­ra livenä
la: Lauantain koko lähetys
su: Sunnuntain koko lähetys
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
ma: Maanantain koko lähetys: PPP:n dartsiturnaus ja kuningattaren arvelluttava vessa
ti: Tiistain koko lähetys: Itsepalvelukassan ihanuuksia ja Muna suussa -kisaa On­ko Jens­pa löy­tä­nyt uu­den työn it­se­pal­ve­lu­kas­sal­ta? Mi­ten ym­mär­tää emo­je­ja vää­rin? Mil­las­ta jat­ko-osaa kuul­tiin eep­pi­ses­sä Suur­bän­di -kir­jasarjassa?..
ke: Keskiviikon koko lähetys: Mystiset asekaupat ja ÄÄRIMMÄISEN DRAMAATTINEN vetokisa! Suo­men MM-ral­lit on pe­rut­tu! Mi­hin kaik­keen tä­mä vai­kut­taa PPP:n mu­kaan? Mi­tä kaik­kea kor­vaa­vaa toi­min­taa ral­li­kan­sa voi tehdä?..
to: Torstain koko lähetys Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä Kol­me tun­tia ko­vaa pee­tä YleX Il­ta­päivässä!
14.00 YleX Iltapäivä
Poikelus, Pehkonen ja Parikka: YleX Iltapäivä Suo­men haus­kin il­tapäivä
15
17.00 YleX Ilta: Aikku
ma: Hämmentävät pizzatäytteet ja etähaastattelussa Bess!
ti: Korona-kisaväsymys YleX Il­lan tiis­tais­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa th­row­back-bii­se­jä! Mil­lai­nen tiis­tai Ai­kul­la on ol­lut? Mil­lä vin­keil­lä pääs­tä eteen­päin ko­ro­na-ki­sa­vä­sy­myk­ses­sä? Mi­ten käy il­lan imi­taa­tio­ki­sas­sa, kun imi­toi­ja­na toi­mii YleX Il­ta­päi­vän Parikka?
ke: Festareille yöpaidassa ja häihin 700 vierasta YleX Il­las­sa tär­keim­mät hi­tit ja Var­tin val­tauk­ses­sa pik­ku­lauan­tain­bän­ge­rit! Mi­tä hy­vää on etä-ju­tuis­sa? Mis­sä asiois­sa etäi­lyt avaa uu­sia mah­dol­li­suuk­sia? Mit­kä bii­sit tuo pik­ku­lauan­tai-tunnelmaa?
to: Torstain koko lähetys Tär­keim­mät hitit
17.00 YleX Th­row­back: Jani Kareinen
Koko lähetys 2000-lu­vun ko­vim­mat Th­row­back-bii­sit Ja­ni Ka­rei­nen käyn­nis­tää YleX:n per­jan­tai-il­lan et­kot 2000-lu­vun ko­vim­pien Th­row­back-bii­sien tah­tiin. Bii­se­jä joi­den ly­rii­koil­la täy­tit me­sestatuksesi,
17.00 Lyömättömät
Koko lähetys Suo­men pa­ras frees­ty­le-show So­lo­sen, Ko­so­lan ja Xmie­hen juon­ta­ma frees­ty­le-show. Lyö­mät­tö­mät ai­na Aree­nas­sa ja suo­ra­na lauan­tai­sin klo 17-20.
17.00 YleX Viikon Parhaat
YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko viikolta
18
19.00 Uu­den tans­si­mu­siikin lista
Suomen virallinen tanssilista | TOP15 fa­ce­book. djorion...
20.00 Miikka Koivisto
ROSALÍA + Travis Scott, Medhane, Rival Consoles. Vain tuorein ja paras vaihtoehtomusiikki!
20.00 Ye­boyah, Re­naz ja Wekesa
BLACK LIVES MATTER! BLACK LI­VES MAT­TER -spe­siaa­li. BII­SI­LIS­TA 2. 6. Pub­lic Ene­my - Fight The Po­wer Chil­dish Gam­bi­no - This Is Ame­ri­ca KRS-ONE - Sound of da Po­li­ce Tier­ra Whack, Beyon­ce, Moonc­hild Sa­nelly, Nija,..
20.00 Rony Rex
Tchami, Disciples, Cirez D, Eli Brown & DJ Deeon | Selektori: Simona | YleX Uu­den klu­bi­mu­sii­kin vaih­toeh­to. DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen klu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suu­den hi­tit. com 01...
20.00 Teppo Vapaus
Koko lähetys Uu­den mu­sii­kin rocks­how Muu­sik­ko-kir­jai­li­ja Tep­po Va­pau­den kä­sit­te­lys­sä kuul­laan uu­sim­mat ja ajan­koh­tai­sim­mat rock-il­miöt, par­haat uu­det bii­sit, ko­vim­mat bän­dit, hul­luim­mat hah­mot ja kiin­nos­ta­vim­mat keikat.
20.00 DJ Orion
DJ ORION | Koko lähetys fa­ce­book. djo­rion. Toi­vo suu­rim­pia suo­sik­ke­ja­si soit­toon, tar­joa omia rai­to­ja­si ra­dioaal­loil­le ja vi­ri­tä it­se­si vii­konloppuun.
20.00 Mat­ti 8 ja Sonny
Koko lähetys Uu­sin bas­so­mu­sa Töö­lön Ket­te­räs­tä tut­tu Mat­ti 8 ja räp­pä­ri Son­ny esit­te­le­vät tä­män het­ken tär­keim­mät ja ajan­koh­tai­sim­mat mo­der­nin bas­so­mu­san uutuudet.
21
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain YleX Aamun parhaat palat
ti: Tiistain YleX Aamun parhaat palat
ke: Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat
to: Torstain YleX Aamun parhaat palat
22.00 YleX Perjantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Lauantai-ilta
Paras urbaani musa - kuuluu sulle!
22.00 YleX Throwback
YleX Throwback: Jani Kareinen (u) YleX Th­row­back: Ja­ni Ka­reinen (u)..
23.00 YleX Päi­vän Parhaat