Ohjelmakartta.fi
ma 14.1. ti 15.1. ke 16.1. to 17.1. pe 18.1. la 19.1. su 20.1.

00.00 Yö­ra­dio

6

06.00 Y­leX Soit­to­lis­ta

YleX - kuuluu sulle!

Y­leX Aa­mu: Vii­kon Par­haat

Aamun parhaat naurut koko viikolta.

06.30 Y­leX Aa­mu: Vi­ki ja Kö­pi

Maanantain koko lähetys Aamun parhaat naurut.
9

10.00 Uu­den mu­sii­kin X: An­ne Lain­to ja I­da Ka­ri­maa

Maanantain koko lähetys Tiistain koko lähetys Tärkeimmät uutuusbiisit.

11.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Kat­ri Norr­lin

Tärkeimmät uutuusbiisit. Uu­den mu­sii­kin vii­kos­sa Kat­ri Norr­lin käy lä­pi vii­kon ko­vim­mat bii­sit ja mu­sa­maail­man pu­hu­tuim­mat il­miöt.

Y­leX E­tu­si­vu: Vii­kon Par­haat

Y­leX E­tu­si­vun vii­kon par­haat pu­hee­nai­heet.
12

12.00 Y­leX E­tu­si­vu: Han­na Han­tu­la ja Jus­si Lat­va­la

Maanantain koko lähetys Parhaat puheenaiheet.

13.00 Wom­ma ja Sa­muel

YleX Viikonloppu

14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: Y­leX Il­ta­päi­vä

Maanantain koko lähetys Tiistain koko lähetys Keskiviikon koko lähetys Torstain koko lähetys Perjantain koko lähetys
15

17.00 Ja­ni Ka­rei­nen

Tärkeimmät hitit.

Y­leX Th­row­back: Ja­ni Ka­rei­nen

Koko lähetys 2000-lu­vun ko­vim­mat bän­ge­rit.

Lyö­mät­tö­mät

Lyömättömät! So­lo­sen, Ko­so­lan ja X­mie­hen Lyö­mät­tö­mät f­rees­ty­le-s­how val­taa Y­leX:n s­tu­dion jo­ka lauan­tai k­lo 17?20. Jos­kus lä­he­tyk­siä teh­dään myös tien pääl­tä.

Y­leX Il­ta­päi­vä: Vii­kon Par­haat

Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko vii­kol­ta.
18

19.00 Uu­den tans­si­mu­sii­kin lis­ta

Viikonlopun soundtrack.

20.00 Miik­ka Koi­vis­to

Uuden musiikin vaihtoehto. Dis­co En­semb­les­tä ja His­se­ris­tä tut­tu Miik­ka Koi­vis­to tar­joi­lee tuo­reim­mat ja tär­keim­mät vaih­toeh­to­mu­san bii­sit gen­reen kat­so­mat­ta, in­dies­tä punk­kiin ja rä­pis­tä ko­keel­li­seen.

Mat­ti 8 ja Son­ny

Uusin bassomusa. Töö­lön Ket­te­räs­tä tut­tu Mat­ti 8 ja räp­pä­ri Son­ny e­sit­te­le­vät tä­män het­ken tär­keim­mät ja a­jan­koh­tai­sim­mat mo­der­nin bas­so­mu­san uu­tuu­det.

Ro­ny Rex

Uuden klubimusiikin vaihtoehto. DJ-lah­jak­kuus Ro­ny Re­xin le­vy­lau­ta­sel­la soi­vat vaih­toeh­toi­sen k­lu­bi­mu­sii­kin uu­sim­mat bii­sit se­kä tu­le­vai­suu­den hi­tit.

Tep­po Va­paus

Uuden musiikin rockshow. Muu­sik­ko-kir­jai­li­ja Tep­po Va­pau­den kä­sit­te­lys­sä kuul­laan uu­sim­mat ja a­jan­koh­tai­sim­mat rock-il­miöt.

DJ O­rion

Tuoreimmat klubiraidat. Y­leX:l­lä kym­me­nen vuo­den a­jan ko­ne­mu­san oh­jel­mia juon­ta­nut O­rion tar­joi­lee vii­kon kuu­mim­mat tans­si­mu­sii­kin tu­lok­kaat ja ko­vim­mat k­las­si­kot.

DJ Mis­ta S

Tuoreimmat urbaanin musan träkit. Suo­men ur­baa­nin mu­san kär­ki-DJ:i­hin lu­keu­tu­va DJ Mis­ta S tar­joi­lee f­res­heim­mät ur­baa­nin mu­san bii­sit se­kä ko­vim­mat bän­ge­rit.

Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Kat­ri Norr­lin

Tärkeimmät uutuusbiisit. Uu­den mu­sii­kin vii­kos­sa Kat­ri Norr­lin käy lä­pi vii­kon ko­vim­mat bii­sit ja mu­sa­maail­man pu­hu­tuim­mat il­miöt.
21

22.00 Y­leX Aa­mu: Vi­ki ja Kö­pi

Maanantain YleX Aamun parhaat palat Tiistain YleX Aamun parhaat palat Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat Torstain YleX Aamun parhaat palat

Y­leX Per­jan­tai-il­ta

Parhaat etkot - kuuluu sulle!

Y­leX Lauan­tai-il­ta

Paras urbaani musa - kuuluu sulle!

23.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: Y­leX Il­ta­päi­vä

Maanantain Iltapäivän parhaat palat Tiistain Iltapäivän parhaat palat Keskiviikon Iltapäivän parhaat palat Torstain Iltapäivän parhaat palat
0

00.00 Yö­ra­dio

3