Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 46 47 48 49 50 Kanava Suora
23.11. 24.11. 25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11.
6
06.30 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain koko lähetys: Köpin munakasrulla ja Vikin maailman isoin paistinpannu
ti: Tiistain koko lähetys: Köpi tylyttää paavia ja Viki osti ihmesuolaa Mi­kä elo­ku­va on Vi­kin mie­les­tä uu­den ajan In­dia­na Jo­nes? Mi­tä maus­tei­ta Kö­pin maus­te­kaa­pis­ta löy­tyy? Mik­si paa­vi tyk­käi­lee pep­pu­ku­vis­ta ins­tag­ram­mis­sa? Mik­si PUK-koo­di on niin pe­lot­ta­va asia? Tä­mä ja pal­jon muu­ta le­vo­ton­ta sel­viää tiis­tain YleX Aamussa.
ke: Keskiviikon koko lähetys: Vikin suolatesti ja Köpin yö meni oudoissa tunnelmissa Mi­ten Kok­ko­la ot­taa kai­ken hyö­dyn ir­ti vii­me viik­ko­jen saa­mas­taan huo­mios­ta? Mi­ten Vi­ki sa­la­kul­jet­ti suo­laa töi­hin? Mil­lai­sa roas­te­ja Vi­ki ja Kö­pi kek­si­vät ih­mis­ten an­ta­mis­ta ai­heis­ta? Tä­mä ja pal­jon muu­ta haus­kaa kes­ki­vii­kon YleX Aamussa.
to: Torstain koko lähetys: Vikin hirvitarina ja Varamies-Womman pizzastandardi Mi­tä ta­pah­tuu YleX Aa­mun ruo­ka­vink­kio­sios­sa? Mi­kä eläin on Naan­ta­lin vas­taus mu­tant­ti­nin­ja­kil­pi­kon­nil­le? Mi­ten Va­ra­mies-Wom­ma pär­jäi­lee ESM­MOO-osios­sa? Tä­tä kaik­kea ja pal­jon muu­ta lep­poi­saa tors­tain YleX Aamussa.
pe: Perjantain koko lähetys Aa­mun par­haat nau­rut YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat naurut.
06.00 YleX Viikon Parhaat
Aa­mun par­haat nau­rut ko­ko viikolta
la: YleX Aamu: Viikon Parhaat
9
10.00 Uu­den mu­sii­kin X: Jani Kareinen
ma: Uutta musiikkia Ava Maxilta, Iisalta, Lili & Luna -duolta ja esim. Brädiltä! Vieraana Pyrythekid.
ti: Girl in Red jouluisissa tunnelmissa uudella biisillään, soitossa mm. uutta DaBabya ja Within Temptationia.
ke: Beyoncélle yhdeksän Grammy-ehdokkuutta! Soitossa uutuuksia mm. Senya Stormilta, Palmalta, Särreltä ja Ikelta.
to: Herra Ylppö feat. Yeboyah, Jori Sjöroos, 347aidan ja Saga Mast! Megan Thee Stallionin debyyttilevyltä soitossa Circles.
pe: Perjantain koko lähetys
11.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit Uu­den mu­sii­kin vii­kos­sa Kat­ri Norr­lin käy lä­pi vii­kon ko­vim­mat bii­sit ja mu­sa­maail­man pu­hu­tuim­mat il­miöt. Tä­mä si­nun pi­tää tie­tää mu­sii­kis­ta juuri nyt.
11.00 YleX Etu­sivu Parhaat
YleX Etusivu: Viikon Parhaat YleX Etu­si­vun vii­kon par­haat pu­heenaiheet
12
12.00 YleX Etusivu
YleX Etu­si­vu tar­joaa ana­lyy­sia ja nä­kö­kul­mia uu­ti­siin ja pop­kulttuuriin.
ma: Onko riemuvoitto, jos ihmisten ikääntyminen pysähtyy?
ti: Paljonko sepitettä saa olla todellisista henkilöistä kertovassa sarjassa? - Mik­si ku­kaan ei pu­hu kun­ta­vaa­lien siir­tämisestä?..
ke: Saako Black Fridayta kritisoida silloinkin, kun kulutus olisi taloudelle hyvästä? - Voi­ko yk­si­tyis­hen­ki­löi­den ku­lu­tus­ta kri­ti­soi­da myös kes­kel­lä taantumaa?..
to: Voiko kunnalispolitiikkaan osallistumista pakottaa?
pe: Perjantain koko lähetys Par­haat pu­hee­nai­heet Päi­vän par­haat pu­hee­nai­heet An­ni Hut­tu­sen seu­ras­sa! Voit osal­lis­tua kes­kus­te­luun What­sA­pis­sa: 044 421 06 36
13.00 YleX Vii­kon­lop­pu: Womma ja Aino
Pa­ras vii­kon­lop­pu­seu­ra livenä
la: Lauantain koko lähetys
su: Sunnuntain koko lähetys
14.00 Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka: YleX Iltapäivä
Suo­men haus­kin trio Poi­ke­lus, Peh­ko­nen ja Pa­rik­ka tar­joi­le­vat ar­ki-il­ta­päi­vii­si par­haat ju­tut ja haus­kim­mat läpät.
ma: Maanantain koko lähetys: Eriskummallinen "riPParileiri" ja kyseenalaiset avokoulut
ti: Tiistain koko lähetys: Erityisiä hikihommia ja Darwinit salaiset reseptit Mik­si Poi­ke­luk­sen ja An­te­ro Mer­ta­ran­nan van­ha biif­fi on taas ajan­koh­tai­nen? Mi­ten van­hat haa­vat re­vit­tiin taas au­ki? Mik­sei Pa­rik­ka hi­koi­le? Mi­kä on TYH­MIN syy hikoilla?..
ke: Keskiviikon koko lähetys: Eriskummalliset palautustuotteet ja KARMAISEVIN Vetokisa ikinä Mi­kä ih­me on an­ta­nut Peh­ko­sel­le ki­pi­nän lei­po­mi­seen? Mik­si Pa­rik­ka syö kak­ku­poh­jaa? Mi­tä tuot­tei­ta ih­mi­set pa­laut­te­le­vat? On­ko di­gi­bo­xin kau­ko­sää­din oi­keas­ti hy­vä lahja?..
to: Torstain koko lähetys: Pehkosen esi-ihokukkaro ja Parikan munamaski Mik­si Pa­ri­kan kas­vo­mas­ki on nyt mu­na­mas­ki? Mik­si on tär­keää pes­tä kat­ti­la? On­ko ih­mi­sel­lä ihoa vai nah­kaa? Mi­kä on Peh­ko­sen esi-iho­kuk­ka­ro? Mi­tä kaik­kea kan­nat­taa myy­dä val­miik­si kolhittuna?..
pe: Perjantain koko lähetys Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä Kol­me tun­tia ko­vaa pee­tä YleX Il­ta­päivässä!
15
17.00 YleX Ilta: Aikku
ma: Pahimmat ja parhaimmat unohdukset ja motimusiikkia lenkille!
ti: Alex Mattson haastattelussa ja parhaimpia hoilausbiisejä! YleX il­las­sa Aik­kua tuu­raa Ai­no "Tup­pis" Tup­pu­rai­nen! Tup­pu­rai­sen tup­laa­ja­na tiis­tai­na Alex Mats­son! Ale­xin kans­sa ju­tel­tiin koi­ris­ta, rok­ki-elä­mäs­tä ja ar­tis­tien uu­pu­mi­ses­ta. Var­tin val­tauk­ses­sa par­hai­ta bii­se­jä, joi­hin voi lau­laa pääl­le ja hoi­la­ta mu­ka­na. Tup­pis­ta ah­dis­taa myös ka­ru fak­ta: kuu­kausi jouluun.
ke: Grammyjen ehdokaslista ja pahaa mieltä, sekä biisit, jotka olit jo unohtanut! YleX Il­las­sa Aik­kua tuu­raa Ai­no "Tup­pis" Tup­pu­rai­nen! Gram­my eh­dok­kaat on jul­kis­tet­tu, mut­ta ei il­man pa­haa miel­tä! Mi­hin nii­tä gaa­lo­ja edes tar­vi­taan? Var­tin val­tauk­ses­sa bii­sit, jot­ka olit jo unoh­ta­nut. Mi­kä bii­si soi Yle­Xäl­lä te­hona 2011?
to: Torstain koko lähetys Tär­keim­mät hitit
17.00 YleX Th­row­back: Jani Kareinen
Koko lähetys 2000-lu­vun ko­vim­mat Th­row­back-bii­sit Ja­ni Ka­rei­nen käyn­nis­tää YleX:n per­jan­tai-il­lan et­kot 2000-lu­vun ko­vim­pien Th­row­back-bii­sien tah­tiin. Bii­se­jä joi­den ly­rii­koil­la täy­tit me­sestatuksesi,
17.00 Lyömättömät
Koko lähetys Suo­men pa­ras frees­ty­le-show So­lo­sen, Ko­so­lan ja Xmie­hen juon­ta­ma frees­ty­le-show. Lyö­mät­tö­mät ai­na Aree­nas­sa ja suo­ra­na lauan­tai­sin klo 17-20.
17.00 Pa­pa­na­naa­man K-pop-show
Papananaaman K-popshow Aa­sia­po­pin uu­sim­mat hi­tit ja il­miöt Pa­pa­na­naa­man K-pop-show tar­joaa kuu­li­joil­leen tär­keim­mät uu­sim­mat hi­tit ja il­miöt se­kä kiin­nos­ta­via kur­kis­tuk­sia k-po­pin historiaan.
18
19.00 Uu­den tans­si­mu­siikin lista
Suomen virallinen tanssilista | TOP15 What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Facebook,..
19.00 YleX Viikon Parhaat
YleX Iltapäivä: Viikon Parhaat Suo­men haus­kin il­ta­päi­vä ko­ko viikolta
20.00 Miikka Koivisto
Shygirl, Jori Sjöroos, Pearly Drops, Keeley Forsyth Phoe­be Brid­gers - Kyo­to (Co­py­cat Kil­ler ver­sion) Shy­girl - LENG slowt­hai - nhs Pear­ly Drops - Smo­kesc­reen  Jo­ri Sjö­roos - Sn­ta­rien For Tho­se I Lo­ve - I ha­ve a lo­ve (Over­mono remix)..
20.00 Ye­boyah, Re­naz ja Wekesa
Megan Thee Stallion, Cavallini & Tripple 2! Body yody yody yody! Tä­män vii­kon tuo­reim­mat ryt­mit meil­le tar­joi­lee Thier­ra Whack, Vybz Kar­tel, Kel­ly Row­land, Da­ni­Leigh & Yxng Bane...
20.00 Rony Rex
Kansa on puhunut. Anthems-äänestyksen top 40 feat. Windows95man Uu­den klu­bi­mu­sii­kin vaih­toeh­to. YleX:n kes­ki­viik­koil­to­jen juon­ta­ja Ro­ny Rex on koon­nut ai­kai­sem­pien Ant­hems On­ly -lä­he­tys­ten suu­rim­pia bii­se­jä yh­teen listaan,..
20.00 Teppo Vapaus
Koko lähetys Uu­den mu­sii­kin rocks­how Muu­sik­ko-kir­jai­li­ja Tep­po Va­pau­den kä­sit­te­lys­sä kuul­laan uu­sim­mat ja ajan­koh­tai­sim­mat rock-il­miöt, par­haat uu­det bii­sit, ko­vim­mat bän­dit, hul­luim­mat hah­mot ja kiin­nos­ta­vim­mat keikat.
20.00 DJ Orion
DJ ORION | Koko lähetys What­sapp-grou­pit, Toi­ve­kaa­va­ke, Fa­ce­book, Spo­ti­fy, Bii­si­lis­tat: www. djo­rion. Toi­vo suu­rim­pia suo­sik­ke­ja­si soit­toon, tar­joa omia rai­to­ja­si ra­dioaal­loil­le ja vi­ri­tä it­se­si vii­konloppuun.
20.00 Mat­ti 8 ja Sonny
Koko lähetys Uu­sin bas­so­mu­sa Töö­lön Ket­te­räs­tä tut­tu Mat­ti 8 ja räp­pä­ri Son­ny esit­te­le­vät tä­män het­ken tär­keim­mät ja ajan­koh­tai­sim­mat mo­der­nin bas­so­mu­san uutuudet.
20.00 Uu­den Mu­sii­kin Viik­ko: Katri Norrlin
Tär­keim­mät uu­tuus­bii­sit Uu­den mu­sii­kin vii­kos­sa Kat­ri Norr­lin käy lä­pi vii­kon ko­vim­mat bii­sit ja mu­sa­maail­man pu­hu­tuim­mat il­miöt. Tä­mä si­nun pi­tää tie­tää mu­sii­kis­ta juuri nyt.
21
22.00 YleX Aa­mu: Viki ja Köpi
Aa­mun par­haat nau­rut tun­nis­sa YleX Aa­mus­sa kuu­let Suo­men haus­kim­mat lä­pät ja le­vot­to­mim­mat nau­rut. Aa­mun par­haim­mis­ta het­kis­tä vas­taa­vat Vi­ki ja Köpi.
ma: Maanantain YleX Aamun parhaat palat
ti: Tiistain YleX Aamun parhaat palat
ke: Keskiviikon YleX Aamun parhaat palat
to: Torstain YleX Aamun parhaat palat
22.00 YleX Perjantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Lauantai-ilta
Parhaat etkot - kuuluu sulle!
22.00 YleX Throwback
YleX Throwback: Jani Kareinen (u) YleX Th­row­back: Ja­ni Ka­reinen (u)..
23.00 YleX Päi­vän Parhaat