Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Nonstop
06.00 X3M Nonstop
06.30 X3M Mor­gon med Mär­ta, Oli­ver och Fanny
ti: Mär­ta, Oli­ver och Fan­ny lis­tar det bäs­ta med 2020. Var­för finns Mär­tas kom­pis or­gasm med på topp­lis­tan? Det är ock­så dags att av­ge nyårs­löf­ten. Fan­ny ska lä­ra sig sk­ri­va med tio fing­rar. Oli­ver vill bör­ja rö­ka. X3M Mor­gon med Mär­ta, Oli­ver och Fan­ny. Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
ke: När ska man börja hjälpa mamma med julmaten? Vad skul­le Do­nald Trump tyc­ka om hu­sen i Lan­gans­bö­le? Vi­vi Lind­berg från den fin­landss­vens­ka ko­me­di­se­rien "Jag kom­mer" gäs­tar och ger si­na bäs­ta ragg­nings­tips. X3M Mor­gon med Mär­ta, Oli­ver och Fan­ny. Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
to: Vakna upp med Fanny, Märta och Oliver! X3M Mor­gon med Mär­ta, Oli­ver och Fan­ny. Var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00
06.30 X3M Morgon Remix
Det bästa ur X3M Morgon från veckan som gått.
08.00 X3M Dag
la: Det bästa ur X3M Dag från veckan som gått.
9
10.00 X3M Dag
10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ma: Mathias håller i spakarna i dag.
ke: Da­gen fö­re dop­pa­re­da­gen fi­ras idag i X3M Dag...
10.00 X3M Dag
Julsändning med Emil och Mathias. Mel­lan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
10.00 X3M Poddar
Axel Brink,..
11.00 X3M Dag
Mest hop­pin­gi­van­de mu­sik för 2021 med Fan­ny, Kjell och See­sar Mel­lan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta händelser.
11.00 X3M Veckoslut
Fanny och Kjell är ditt sällskap den här lördagen. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Krip­pe och Mi­kael är ditt sälls­kap på vec­kos­lu­ten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Lör­dag kloc­kan 11. 00-16. 00. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
11.00 X3M Morgon
12
12.00 Supernova
Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det gra­tis via ap­pen Yle X3M el­ler skic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag. Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan 12 och 14.
14.00 X3M Eftermiddag
Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är ve­gan. Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
ke: GOD JUL FRÅN X3M EFTERMIDDAG!
14.00 X3M Eftermiddag
Det bäs­ta ur X3M Ef­ter­mid­dag Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180,
15
15.00 X3M:s bästa
De bästa bitarna från X3M:s sändningar.
16.00 Önska
Fanny spelar din favoritmusik varje lördag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Köan­det är gra­tis. Fan­ny spe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi!
16.00 X3M Eftermiddag
Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
17.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
ma: De bästa bitarna från X3M:s sändningar.
ti:
ke:
17.00 X3M-Förfest
Walt fi­rar in det nya året ba­kom mik­ro­fo­nen i sin lil­la hem­mas­tu­dio. Vi lyss­nar på de all­ra bäs­ta låtar­na från det gång­na året, bl. a. hits av DJ Kha­led & Dra­ke, St­ress & Lin­da Pi­ra och Russ. Un­der Flash­back Fri­day får vi hö­ra låtar av Elect­ric Six, Da Buzz och Lu­pe FIasco m. fl...
18
20.00 X3M:s bästa
De bästa bitarna från X3M:s sändningar.
20.00 X3M Förfest
20.00 Supernova
21
21.00 Podd: Min galna mamma
Mor och dot­ter - Hei­di Fin­ni­lä, 52, och Vi­vi Ves­te­ri­nen, 21, har all­tid pra­tat om allt öp­pet och ärligt...
21.00 Sex & sånt
21.00 Podd: Pärkele!
Jan­ne Grön­roos träf­far svens­ka kän­di­sar som al­la har någon sorts re­la­tion till Finland...
21.00 Podd: I säng med Ron­ja och Taika
21.34 X3M Mor­gon med Mär­ta, Oli­ver och Fanny
22.00 Yle Vega
23.00 X3M Nonstop
23.00 Pleppo
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0
00.00 Nattklassiskt
3