Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 4.2. ti 5.2. ke 6.2. to 7.2. pe 8.2. la 9.2. su 10.2.

04.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 X3M Mor­gon

X3M Dag

9

10.00 X3M Dag

P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

Podd: Ted & Kaj

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

11.00 X3M Vec­kos­lut

K­rip­pe och Mi­kael är ditt sälls­kap på vec­kos­lu­ten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen.
12

12.00 X3M Fo­kus

14.00 X3M Ef­ter­mid­dag

15

16.00 Öns­ka

Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.y­le.fi, el­ler s­kic­ka in ett w­hat­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga s­tu­dion på num­ret 0600 147311.

X3M Ef­ter­mid­dag

17.00 Su­per­no­va

In­hems­ka C­lea­ning Wo­men mås­te hö­ra till de mest ud­da ar­tis­ter­na i he­la värl­den. In­te minst p­ga. att de an­vän­der s­täd­reds­kan som inst­ru­ment. Band­nam­net kan ä­ven s­täl­la till det. Se­nast så b­lev det bo­ka­de till G­rek­land för att s­tä­da. Hör ban­dets in­terv­ju samt mu­sik i mån­da­gens Su­per­no­va.

Sex & Sånt

Med Malena Holmström. S­kic­ka in din f­råga via x3m.y­le.fi.

Su­per­no­va

X3M-För­fest

S­tar­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve f­rån c­lub­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken! Kon­tak­ta Walt på w­hat­sapp­num­ret 0447800180.
18

20.00 X3M:s bäs­ta

Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.

20.00 X3M-För­fest

Repris.

Su­per­no­va

21

21.00 X3M:s bäs­ta

Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.

23.00 P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

23.15 Y­le Ve­ga

0

00.00 Nattk­las­siskt

3