Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 11.11. ti 12.11. ke 13.11. to 14.11. pe 15.11. la 16.11. su 17.11.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 X3M Mor­gon (x11) X3M Dag
9
10.00 X3M Dag Mellan kl. P­lep­po med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
11.00 X3M Vec­kos­lut
12 12.00 Su­per­no­va
14.00 X3M Ef­ter­mid­dag
15
16.00 Öns­ka Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.y­le.fi, el­ler s­kic­ka in ett w­hat­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga s­tu­dion på num­ret 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är g­ra­tis. X3M Ef­ter­mid­dag
17.00 Podd: I säng med Ron­ja och Tai­ka Ron­ja och Tai­ka a­na­ly­se­rar både si­na och and­ras liv i en ro­lig och in­tim podd om sex, kär­lek och re­la­tio­ner. Sex & Sånt Med Malena Holmström. S­kic­ka in din f­råga via x3m.y­le.fi. Podd: Ted & Kaj med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho Podd: Im­per­fekt My och A­xel mö­ter män­nis­kor med de mest int­res­san­ta be­rät­tel­ser­na som du ba­ra kan tän­ka dig. X3M-För­fest Hör hur sann lyc­ka låter när Walt Mi­guel in­ser att Fin­land kom­mer att s­pe­la EM-fot­boll 2020! Vi har aust­ra­lis­ke Mic­hael B­rink­worth på be­sök i s­tu­dion som p­ra­tar om sin nya sin­gel. Vi lyss­nar på ny mu­sik av Ja­son De­ru­lo, Mu­ra Ma­sa & S­lowt­hai och Ro­sa­lia. S­tar­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve f­rån c­lub­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken!
18 18.00 X3M Dag Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör p­rog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens s­törs­ta hän­del­ser. 18.00 X3M Dag Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör p­rog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens s­törs­ta hän­del­ser. Hör av dig till s­tu­dion ge­nom W­hat­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Du kan ock­så s­kic­ka med­de­lan­de via ap­pen Y­le A­re­na.
20.00 X3M:s bäs­ta Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag. 20.00 X3M-För­fest Repris. Su­per­no­va
21 21.00 X3M:s bäs­ta Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.
22.00 X3M Mor­gon
22.45 Y­le Ve­ga
23.00 P­lep­po med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0 00.00 Nattk­las­siskt
3