Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 2.9. ti 3.9. ke 4.9. to 5.9. pe 6.9. la 7.9. su 8.9.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 X3M Mor­gon (x11) X3M Dag
9
10.00 X3M Dag Mellan kl. P­lep­po med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho Podd: Ted & Kaj med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
11.00 X3M Vec­kos­lut
12 12.00 X3M Fo­kus
14.00 X3M Ef­ter­mid­dag
15
16.00 Öns­ka Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.y­le.fi, el­ler s­kic­ka in ett w­hat­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga s­tu­dion på num­ret 0600 147311. X3M Ef­ter­mid­dag
17.00 Su­per­no­va Su­per­no­va med K­jell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt p­re­cis va­ren­da gång. Mån­da­gar, ons­da­gar och tors­da­gar mel­lan 18.00-21.00. Hör av dig till s­tu­dion! Gör det g­ra­tis via ap­pen Y­le X3M el­ler s­kic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag. Sex & Sånt Med Malena Holmström. S­kic­ka in din f­råga via x3m.y­le.fi. Su­per­no­va Su­per­no­va med K­jell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt p­re­cis va­ren­da gång. Mån­da­gar, ons­da­gar och tors­da­gar mel­lan 18.00-21.00. Hör av dig till s­tu­dion! Gör det g­ra­tis via ap­pen Y­le X3M el­ler s­kic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag. X3M-För­fest Walt Mi­guel fun­de­rar på gam­la t­ren­der f­rån gång­na år­tion­den som gör co­me­back och var­för in­gen rep­par 00-ta­let. Vi lyss­nar på ny mu­sik av D­ree Low, Ma­pei och Com­mon. Un­der F­lash­back F­ri­day lyss­nar vi på soundt­rac­ket f­rån BAY­WATCH, samt P­hats & S­mall och So­ni­que. S­tar­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve f­rån c­lub­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken!
18
20.00 X3M:s bäs­ta Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag. 20.00 X3M-För­fest Repris. Su­per­no­va
21 21.00 X3M:s bäs­ta Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.
23.00 P­lep­po med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0 00.00 Nattk­las­siskt
3