Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 5.8. ti 6.8. ke 7.8. to 8.8. pe 9.8. la 10.8. su 11.8.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 X3M Mor­gon (x11) X3M Dag
9
10.00 X3M Dag Hannes är tillbaka efter semestern. P­lep­po med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho Podd: Ted & Kaj med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
11.00 X3M Vec­kos­lut
12 12.00 X3M Fo­kus
14.00 X3M Ef­ter­mid­dag
15
16.00 Öns­ka Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.y­le.fi, el­ler s­kic­ka in ett w­hat­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga s­tu­dion på num­ret 0600 147311. X3M Ef­ter­mid­dag
17.00 Su­per­no­va X3M-För­fest Walt Mi­guel s­nac­kar om sin hek­tis­ka vec­ka som in­ne­hål­lit bl.a. en gui­dad rund­tur ge­nom Ber­lins g­raf­fi­tid­jun­gel och en to­talt a­kus­tisk kon­sert med Juan Wau­ters. Det b­juds på ny mu­sik av D­ra­ke, Na­tas­ha Be­ding­field och B­rock­hamp­ton. S­tar­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve f­rån c­lub­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken! Kon­tak­ta Walt på w­hat­sapp­num­ret 0447800180.
18
19.00 X3M:s bäs­ta Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.
20.00 X3M-För­fest Repris. Su­per­no­va
21 21.00 X3M:s bäs­ta Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.
22.00 Y­le Ve­ga
23.00 P­lep­po med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0 00.00 Nattk­las­siskt
3