Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
07.05 X3M Mor­gon
9
10.00 X3M Dag Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör p­rog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens s­törs­ta hän­del­ser. Hör av dig till s­tu­dion ge­nom W­hat­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Du kan ock­så s­kic­ka med­de­lan­de via ap­pen Y­le A­re­na.
12
14.00 X3M Ef­ter­mid­dag Lil­li och Fan­ny b­ju­der på de kons­ti­gas­te uts­väv­nin­gar­na och da­gens ro­li­gas­te sam­tal­säm­nen. S­kic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på W­hat­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till s­tu­dion på 0600 147311.
15
16.00 Öns­ka Mat­hias Jyl­hä s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.y­le.fi, el­ler s­kic­ka in ett w­hat­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga s­tu­dion på num­ret 0600 147311.
18
21
22.00 Y­le Ve­ga