Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 3.6. ti 4.6. ke 5.6. to 6.6. pe 7.6. la 8.6. su 9.6.

04.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 X3M Mor­gon (x11)

X3M Dag

9

10.00 X3M Dag

P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

Podd: Ted & Kaj

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

11.00 X3M Vec­kos­lut

12

12.00 X3M Fo­kus

14.00 X3M Ef­ter­mid­dag

15

16.00 Öns­ka

Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.y­le.fi, el­ler s­kic­ka in ett w­hat­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga s­tu­dion på num­ret 0600 147311.

X3M Ef­ter­mid­dag

17.00 Su­per­no­va

Vad s­kul­le hän­da om To­ve Lo, To­ve S­tyr­ke och To­ve H ham­na­de i en rodd­båt u­tan åror? Ring­de upp den sist­nämn­da To­ven och f­råga­de det­ta. Vi s­nac­ka­de ä­ven en hel del To­ves nya de­but-EP.

Sex & Sånt

Med Malena Holmström. S­kic­ka in din f­råga via x3m.y­le.fi.

Su­per­no­va

Su­per­no­va med K­jell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt p­re­cis va­ren­da gång. Mån­da­gar, ons­da­gar och tors­da­gar mel­lan 18.00-21.00. Hör av dig till s­tu­dion! Gör det g­ra­tis via ap­pen Y­le X3M el­ler s­kic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag.

X3M-För­fest

Walt Mi­guel s­vet­tas i s­tu­dion och p­ra­tar om si­na upp­le­vel­ser vid Tools s­pel­ning och en Bur­les­que-s­how han gick på un­der vec­kan. Vi lyss­nar på ny mu­sik av Kia­na Le­dé, Car­di B, S­kep­ta och MI­KA. Un­der F­lash­back F­ri­day lyss­nar vi på äld­re hits av bl.a. Tur­bo­neg­ro och Ro­xet­te. S­tar­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve f­rån c­lub­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken!
18

19.00 X3M:s bäs­ta

Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.

20.00 X3M-För­fest

Repris.

Su­per­no­va

21

21.00 X3M:s bäs­ta

Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.

22.50 Y­le Ve­ga

23.00 P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0

00.00 Nattk­las­siskt

3