Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 6.5. ti 7.5. ke 8.5. to 9.5. pe 10.5. la 11.5. su 12.5.

04.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 X3M Mor­gon

X3M Dag

9

10.00 X3M Dag

P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

Podd: Ted & Kaj

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

11.00 X3M Vec­kos­lut

12

12.00 X3M Fo­kus

14.00 X3M Ef­ter­mid­dag

15

16.00 Öns­ka

Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.y­le.fi, el­ler s­kic­ka in ett w­hat­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga s­tu­dion på num­ret 0600 147311.

X3M Ef­ter­mid­dag

17.00 Su­per­no­va

Vad betyder Shop Talk? Rap-ar­tis­ten JAG har en ny EP som he­ter så och det är in­te sådant bu­tikss­nack som K­jell t­rod­de att det s­kul­le va­ra. JAG gäs­ta­de Su­per­no­va och s­nac­ka­de bl.a. si­na Eu­ro­pa­tur­néer samt att dis­sa and­ra i si­na låtar. det b­lev ä­ven nya låtar av Ve­ro­ni­ca Mag­gio, Ma­don­na, T­he Mid­night, JP Coo­per och mån­ga f­le­ra

Sex & Sånt

Med Malena Holmström. S­kic­ka in din f­råga via x3m.y­le.fi.

Su­per­no­va

Su­per­no­va med K­jell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt p­re­cis va­ren­da gång. Mån­da­gar, ons­da­gar och tors­da­gar mel­lan 18.00-21.00. Hör av dig till s­tu­dion! Gör det g­ra­tis via ap­pen Y­le X3M el­ler s­kic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mel­lans­lag.

X3M-För­fest

K­jell är på be­sök i Ber­lin och hed­rar oss med sin när­va­ro. Vi dis­ku­te­rar både bor­gar­co­rens upp­komst och Bob Malmst­röm-a­nek­do­ter. Will Hen­der­son, f­ront­fi­gur i ban­det Hek­tisch Kunst, be­rät­tar om si­na upp­le­vel­ser som mu­si­ker runt om i värl­den och var­för så mån­ga Aust­ra­lier väl­jer att f­lyt­ta till Ber­lin. S­tar­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve f­rån c­lub­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin!
18

20.00 X3M:s bäs­ta

Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.

20.00 X3M-För­fest

Repris.

Su­per­no­va

21

21.00 X3M:s bäs­ta

Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.

23.00 P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

23.15 Y­le Ve­ga

0

00.00 Nattk­las­siskt

3