Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 8.4. ti 9.4. ke 10.4. to 11.4. pe 12.4. la 13.4. su 14.4.

04.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 X3M Mor­gon

X3M Dag

9

10.00 X3M Dag

P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

Podd: Ted & Kaj

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

11.00 X3M Vec­kos­lut

12

12.00 X3M Fo­kus

14.00 X3M Ef­ter­mid­dag

15

16.00 Öns­ka

Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.y­le.fi, el­ler s­kic­ka in ett w­hat­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga s­tu­dion på num­ret 0600 147311.

X3M Ef­ter­mid­dag

17.00 Su­per­no­va

Då man s­nac­kar med in­hems­ka sång­fågeln O­li­ve­ra så kan dis­kus­sio­nen ham­na vart som helst. Som nu när hon be­sök­te mig i s­tu­dion. Vi för­sök­te s­nac­ka mu­sik men vi ham­na­de väl­digt myc­ket in på Oz­zy Os­bour­ne, hans näs­bor­rar samt Es­bo. Gi­vet­vis så s­pe­la­de jag ä­ven O­li­ve­ras nya sin­gel + ny mu­sik av San­ta C­ruz, Jo­nas B­rot­hers, Tom O­dell, T­he Na­tio­nal etc

Sex & Sånt

Med Malena Holmström. S­kic­ka in din f­råga via x3m.y­le.fi.

Su­per­no­va

X3M-För­fest

Walt Mi­guel dis­ku­te­rar allt f­rån Ja­mes B­rown till J Dil­la med To­ni Hen­rik, t­rum­mis och p­ro­du­cent i hip hop-ban­det Or­gan!k. Att ba­da bad­kar med bad­bomb och din part­ner kan myc­ke väl va­ra bäs­ta me­di­ci­nen mot en ka­raf­luns­sa, me­nar Walt. S­tar­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve f­rån c­lub­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken! Kon­tak­ta Walt på w­hat­sapp­num­ret 0447800180.
18

20.00 X3M:s bäs­ta

Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.

20.00 X3M-För­fest

Repris.

Su­per­no­va

21

21.00 X3M:s bäs­ta

Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Ef­ter­mid­dag.

23.00 P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

23.15 Y­le Ve­ga

0

00.00 Nattk­las­siskt

3