Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 31.12. ti 1.1. ke 2.1. to 3.1. pe 4.1. la 5.1. su 6.1.

Nattk­las­siskt

6

06.00 X3M Nons­top

X3M Aa­mu: Si­mon ja Mär­ta

Vakna upp med Simon och Märta!

X3M Nons­top

X3M Mor­gon re­mix

X3M Dag re­mix

07.00 X3M Aa­mu: Si­mon ja Mär­ta

Vakna upp med Simon och Märta!

07.00 X3M Aa­mu: Si­mon ja Mär­ta

Vakna upp med Simon och Märta!
9

10.00 X3M Dag

X3M Dag

Mellan kl.

P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

Ted & Kaj

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

11.00 X3M Vec­kos­lut

12

12.00 X3M Fo­kus

14.00 X3M Ef­ter­mid­dag

15

16.00 Öns­ka

Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.

X3M Ef­ter­mid­dag re­mix

17.02 Su­per­no­va

Årets bäs­ta låtar 3/3 och med b­lic­ken på al­ma­nac­kan så b­ju­der K­jell på årets bäs­ta mu­sik med nyårs­fi­rar­na i beak­tan.

17.00 Sex & Sånt

Med Malena Holmström. S­kic­ka in din f­råga via x3m.

Su­per­no­va

X3M-För­fest

S­tar­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve f­rån c­lub­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin!
18

20.00 X3M:s Årets bäs­ta

Någ­ra av X3M:s p­rog­ram­le­da­re väl­jer ut si­na sänd­nings­fa­vo­ri­ter f­rån året som gått.

X3M:s bäs­ta

20.00 X3M-För­fest rep­ris

Repris.

Su­per­no­va re­mix

21

21.00 X3M:s bäs­ta

23.00 P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

23.15 Y­le Ve­ga

0

00.00 Nattk­las­siskt

3