Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.12. ti 25.12. ke 26.12. to 27.12. pe 28.12. la 29.12. su 30.12.

00.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 X3M Aa­mu: Si­mon ja Mär­ta

Vakna upp med Simon och Märta!

X3M Nons­top

X3M Mor­gon re­mix

X3M Dag re­mix

07.00 X3M Aa­mu: Si­mon ja Mär­ta

Vakna upp med Simon och Märta!
9

10.00 X3M Dag

Mellan kl.

X3M Dag

Mellan kl.

X3M Dag

Mellan kl.

X3M Dag

Mellan kl.

P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

Ted & Kaj

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

11.00 X3M Vec­kos­lut

12

12.00 X3M Fo­kus

Mil­li Hellst­röm ger dig da­gens vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen till­sam­mans med I­sa­bel­la Matts­son och Max Ran­ta­kan­gas.

12.00 X3M Fo­kus

14.00 X3M Ef­ter­mid­dag

15

16.00 Öns­ka

Ma­lin s­pe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din e­gen låt via x3m.

X3M Ef­ter­mid­dag re­mix

17.00 Su­per­no­va

Su­per­no­va med K­jell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den.

Sex & Sånt

Med Dan Granqvist. Näs­tan allt är nor­malt.

Su­per­no­va

X3M-För­fest

Äntligen är veckoslutet här! In­led hel­gen med För­fest, p­rog­ram­met som b­ju­der på den bäs­ta mu­si­ken och s­kö­nas­te s­täm­nin­gen.
18

20.00 X3M:s bäs­ta

20.00 X3M-För­fest rep­ris

Repris.

Su­per­no­va re­mix

21

21.00 X3M:s bäs­ta

23.00 P­lep­po

med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

23.15 X3M Nons­top

Y­le Ve­ga

0

00.00 Nattk­las­siskt

3