Ohjelmakartta.fi
ma 30.3. ti 31.3. ke 1.4. to 2.4. pe 3.4. la 4.4. su 5.4.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Morgon
Oliver berättar hur det är att göra ett coronatest. Mär­ta har upp­fört sig som en arg to­nåring då hon har ploc­kat ihop sin cykel.
Vörå levererar med världens bästa hejmjomppa. Mär­ta har va­rit en äk­ta fin­ne på st­ran­den. Sta­tis­ti­ken sä­ger att köp av by­xor har mins­kat, är det en följd av al­la skajpsamtal?
Vakna upp med Simon och Märta!
Vakna upp med Simon och Märta!
Vakna upp med Simon och Märta!
06.00 X3M Morgon
08.00 X3M Dag
9
10.00 X3M Dag
ma: Hannes undrade idag vilka nostalgifilmer lyssnarna har.
ti: Den­na tis­dag ha­de Han­nes som van­ligt täv­lin­gen "Vart är du på väg"...
ke: Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta händelser...
to:
pe:
10.00 X3M Poddar
10.00 Ted & Kaj
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
11.00 X3M Veckoslut
Krippe och Mikael är ditt sällskap på veckosluten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der helgen.
11.00 X3M Morgon
12
12.00 Supernova
Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det gra­tis via ap­pen Yle X3M el­ler skic­ka ett sms till num­ret 16261 och bör­ja med­de­lan­det med "x3m" och ett mellanslag.
14.00 X3M Eftermiddag
Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
ti: Ma­lin spe­ku­le­rar kring vad som skul­le hän­da om hon tog del av "the Na­ked Chal­len­ge" på Tik­tok. Is­sa avs­lö­jar vil­ken inf­luen­cer som åkt jet-plan med sin su­gar­dad­dy och vad Dr. Phil tyc­ker om det hela.
ke: Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M.
to:
pe:
15
16.00 Önska
Fanny spelar din favoritmusik varje lördag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gratis.
16.00 X3M Eftermiddag
17.00 X3M Poddar
Ron­ja och Tai­ka ana­ly­se­rar både si­na och and­ras liv i en ro­lig och in­tim podd om sex, kär­lek och relationer...
17.00 Sex & sånt
17.00 Ted & Kaj
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
17.00 X3M Poddar
17.00 X3M-Förfest
Star­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve från club­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta musiken!
18
18.00 X3M Dag
10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ma: Mellan kl.
20.00 X3M:s bästa
ma: Remix av X3M Dag, Myteriet och X3M Eftermiddag.
20.00 X3M Dag
Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311.
20.00 X3M Förfest
Repris.
20.00 Supernova
21
22.00 X3M Morgon
22.00 X3M:s bästa
Remix av X3M Dag, Myteriet och X3M Eftermiddag.
22.45 Yle Vega
23.00 X3M Morgon
23.00 Pleppo
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0
00.00 Nattklassiskt
3