Ohjelmakartta.fi
ma 24.2. ti 25.2. ke 26.2. to 27.2. pe 28.2. la 29.2. su 1.3.
04.00 Nattklassiskt
6 06.00 X3M Morgon (x10) X3M Morgon
08.00 X3M Dag
9
10.00 X3M Dag Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör programmet. X3M Poddar
11.00 X3M Veckoslut Krip­pe och Mi­kael är ditt sälls­kap på vec­kos­lu­ten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta under helgen. X3M Morgon
12 12.00 Supernova Su­per­no­va med Kjell ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sikvärlden.
14.00 X3M Eftermiddag Ma­lin och Lil­li bju­der på de kons­ti­gas­te uts­väv­nin­gar­na och da­gens ro­li­gas­te samtalsämnen.
15
16.00 Önska Fan­ny spe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m.yle. X3M Eftermiddag
17.00 X3M Poddar Sex & sånt Ted & Kaj X3M Poddar X3M-Förfest Star­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve från club­mu­si­kens hu­vudstad Berlin!
18 18.00 X3M Dag Mellan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta händelser.
20.00 X3M:s bästa Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Eftermiddag. 20.00 X3M Förfest Repris. Supernova
21 21.00 X3M:s bästa Re­mix av X3M Dag, My­te­riet och X3M Eftermiddag.
22.00 X3M Morgon
22.45 Yle Vega
23.00 Pleppo
0 00.00 Nattklassiskt
3