Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 42 43 44 45 46 Kanava Suora
26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 X3M Morgon
Kjell och Fanny tar över X3M Morgon i 3 veckor! Idag pra­tar de bl. a. om att Fan­ny är en "hä­xo", sk­ri­kan­de fjä­ri­lar och om att spe­la säck­pi­pa i mju­kis­by­xor. Vak­na upp med Simon,
Vakna upp med Simon och Märta! Vak­na upp med Si­mon, Mär­ta och Oli­ver var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00.
Vakna upp med Simon och Märta! Vak­na upp med Si­mon, Mär­ta och Oli­ver var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00.
Vakna upp med Simon och Märta! Vak­na upp med Si­mon, Mär­ta och Oli­ver var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00.
Vakna upp med Simon och Märta! Vak­na upp med Si­mon, Mär­ta och Oli­ver var­je var­dags­mor­gon från 06:30-10:00.
06.00 X3M Morgon
08.00 X3M Dag
9
10.00 X3M Dag
Mel­lan kl. 10 - 12 på var­da­gar är det du och jag, Han­nes, som till­sam­mans gör prog­ram­met. Vi dis­ku­te­rar var­da­gen, ga­lens­ka­per och da­gens störs­ta hän­del­ser. Hör av dig till stu­dion ge­nom What­sApp på num­mer 044 7800180 el­ler ge­nom att rin­ga 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. Du kan ock­så skic­ka med­de­lan­de via ap­pen Yle Arena.
ti: och podden Lägsta domstolen. Mellan kl.
ke: och podden Ted & Kaj.
to: och podden Min galna mamma.
pe: och podden Pärkele!
10.00 X3M Poddar
Axel Brink,..
11.00 X3M Veckoslut
Krippe och Mikael är ditt sällskap på veckosluten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Krip­pe och Mi­kael är ditt sälls­kap på vec­kos­lu­ten. De har koll på de he­tas­te sam­tal­säm­ne­na och allt som är värt att ve­ta un­der hel­gen. Lör­dag kloc­kan 11. 00-16. 00. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
11.00 X3M Morgon
12
12.00 Supernova
k. a See­sar XL i Su­per­no­va. Han ger dig den nya mu­si­ken, ar­tis­tin­terv­juer och int­res­san­ta fak­ta om fe­no­men i mu­sik­värl­den. Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan kl 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Vi lo­var, du får någon­ting nytt pre­cis va­ren­da gång. Var­je var­dag mel­lan 12 och 14. Hör av dig till stu­dion! Gör det via ap­pen Yle Aree­na, sms:a 16261 och bör­ja med­de­lan­det med tex­ten x3m och ett mel­lans­lag, el­ler via what­sapp på 0447800180.
ma: För tillfället håller Joel a.
14.00 X3M Eftermiddag
Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler, mo­ra­lis­ka di­lem­man och be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är ve­gan. Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
ti: Is­sa och Ma­lin är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M.
ke:
to:
pe:
15
16.00 Önska
Idag spelar Emil din favoritmusik kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi, el­ler skic­ka in ett what­sapp­med­de­lan­de till 044 7800 180. Du kan ock­så rin­ga stu­dion på num­ret 0600 147311. Köan­det är gra­tis. Fan­ny spe­lar din fa­vo­rit­mu­sik var­je lör­dag kl 16-20. Öns­ka din egen låt via x3m. yle. fi!
16.00 X3M Eftermiddag
Ma­lin och Is­sa är ditt fa­vo­rit­sälls­kap var­je ef­ter­mid­dag på X3M. Till­sam­mans bju­der de på onö­digt kän­dissk­val­ler och mo­ra­lis­ka di­lem­man sam­ti­digt som de be­rät­tar li­te för myc­ket om sig själ­va. Skic­ka med­de­lan­den, bil­der och vi­deor på What­sapp: 044 7800 180, el­ler ring till stu­dion på 0600 147311. Köan­det är gra­tis. ps. Ma­lin är vegan.
17.00 X3M:s bästa
Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
ma: De bästa bitarna från X3M:s sändningar.
ti:
ke:
17.00 X3M-Förfest
Star­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve från club­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken! Star­ta hel­gens fes­tan­de med Walt Mi­guel som sän­der li­ve från club­mu­si­kens hu­vuds­tad Ber­lin! Hör de se­nas­te re­mi­xar­na och den bäs­ta mu­si­ken! För­fest hör du fre­da­gar 17-21 och i rep­ris lör­dagar 20-00.
18
20.00 X3M:s bästa
De bästa bitarna från X3M:s sändningar. Du hör de­lar ur X3M Mor­gon med Mär­ta och Oli­ver, X3M Dag med Han­nes, Su­per­no­va med Kjell och X3M Ef­ter­mid­dag med Ma­lin och Issa.
20.00 X3M Förfest
Repris.
20.00 Supernova
21
21.00 Podd: Min galna mamma
Mor och dot­ter - Hei­di Fin­nilä, 52,..
21.00 Sex & sånt
21.00 Podd: Pärkele!
21.00 Podd: I säng med Ron­ja och Taika
21.34 X3M Morgon
22.00 Yle Vega
23.00 X3M Morgon
23.00 Pleppo
med Ted Forsström och Kaj Korkea-aho
0
00.00 Nattklassiskt
3