Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.2. ti 18.2. ke 19.2. to 20.2. pe 21.2. la 22.2. su 23.2.
04.00 Nattklassiskt
6 06.00 Yle Nyheter Eftersnack Tack och lov
06.05 Morgonmusik
06.30 Vega Morgon
06.50 Andrum
07.00 Yle Nyheter Vår Musik BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon (x10) 07.10 BUU-sagan
07.30 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter Dagens viktigaste nyheter. Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag (x4) Kvanthopp Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na människor.
Vega Morgon (x6)
08.30 Vega Morgon 08.30 Vega Morgon
9 09.00 Yle Nyheter 09.00 Vega Söndag
09.10 Andrum
09.15 Ve­ga Förmiddag (x15) 09.15 Dokumenterat
10.00 Vega Söndag (x3)
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12 12.00 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt To­ve Jans­son lä­ser: Ko­meten kommer
12.45 Vä­der- och sjörapport Vä­der- och sjörapport Vä­der- och sjörapport
13.00 Vega Dag (x10) Kvanthopp Ra­dio­gudstjänster
14.00 Fritt Fram Kaffekvarnen
15 15.00 Ve­ga Eftermiddag Eftersnack Ve­ga Eftermiddag Lux med DJ Bunuel
16.00 Yle Nyheter
16.05 Ve­ga Eftermiddag Lux med DJ Bunuel
17.00 Aktuellt 17 E-post: aktuellt@yle. Yle Nyheter Dagens viktigaste nyheter.
17.05 Ve­ga Eftermiddag Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te samtalsämnen. Lux med DJ Bunuel Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Vega Kväll (x6) Vegatoppen (x2) Möt veckans utmanare i Vegatoppen. Ve­ga Eftermiddag (x2) Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svensk­fin­land. Prog­ram­värd: Jukka Isojoki.
18 18.00 Ett ord inför helgen Eftersnack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te Björkq­vist och sidekick.
18.05 Dokumenterat Redaktör: Petter Lindberg.
18.40 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
19.15 Aftonandakt Vega Dans (x2) Aftonandakt Guds kärleks offerväg.
19.20 Da­niel Olin radio Den klas­siska kvällen (x3) Programvärd: Bertil Blom. Programvärd: Leif Nystén. Vega Kväll Fanns det ordvitsar på medeltiden? Vad bes­tår en bra ordvits av? Adels­da­men och ho­ran, del 2: "Li­vet el­ler skönheten" Be­rät­tel­sen om Min­na Crauc­her hand­lar om kär­lek, hat och opportunism. Tongåvan (x3) 19.20 Me­ny: Full Eng­lish break­fast, Af­ter­noon tea och The Cur­ry Mi­le - Manc­hes­ter via munnen Med li­te ny­fi­ken­het kan al­la re­sor bli matresor.
19.55 Vega Musik
20.00 Vår Musik Programvärd: Tomas Ek. 20.00 Fokus på En helt ny Klang. Or­det läcker: Hunger 20.00 Tack och lov
21 21.00 Vegatoppen Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki. 21.00 Ef­ter Nio radio Kaffekvarnen När hör­de du se­nast just din fa­vo­rit­låt i radio? 21.00 Lux med DJ Bunuel Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor. Fritt Fram med Stefan och Staffan i studion.
21.30 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
22.15 Nyhetspodden Ny­hets­pod­den: Fon­der­na: Det fin­landss­vens­ka skyddsnätet Ny­hets­pod­den: 34 år av Pal­met­rau­ma äntligen slut? Ny­hets­pod­den: So­cia­lis­ten el­ler mil­jar­dä­ren - vem kan vinna Trump? Vega Dans Lux med DJ Bunuel Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor. Den klas­siska kvällen Vio­li­nis­ten Ce­ci­lia Zil­lia­cus har te­mat klart in­för som­ma­rens upp­la­ga av Mu­sik­fests­pe­len Korsholm.
23.35 Vega Musik
0 00.00 Nattklassiskt
3