Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.10. ti 22.10. ke 23.10. to 24.10. pe 25.10. la 26.10. su 27.10.
04.00 Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Ef­ters­nack Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.30 Ve­ga Mor­gon
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Vår Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10) 07.10 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
07.30 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi
08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)
9 09.00 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum
09.15 Ve­ga För­mid­dag (x15) 09.15 Do­ku­men­te­rat Redaktör: Tomas Jansson.
10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
12 12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt E-post: slaget@yle. S­kam­men ö­ver att va­ra man - var­för är det så s­vårt att vi­sa sig sår­bar: O­li­ver
Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Fo­kus på Redaktör: Sebastian Bergholm. Ra­dio­gudst­jäns­ter med Helsingfors baptistförsamling. P­re­di­kant: Jan Edst­röm.
14.00 F­ritt f­ram med Stefan och Staffan i studion. Kaf­fek­var­nen När hör­de du se­nast just din fa­vo­rit­låt i ra­dio?
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick. Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Ak­tuellt 17 E-post: aktuellt@yle. Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
17.30 Ve­ga K­väll (x8) Ve­ga Ef­ter­mid­dag (x2)
18 18.00 Ett ord in­för hel­gen Ef­ters­nack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.
18.05 Do­ku­men­te­rat Redaktör: Annvi Gardberg.
19.00 Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
19.20 Da­niel O­lin ra­dio Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Programvärd: Bertil Blom. Programvärd: Leif Nystén. Nor­re­na & F­rantz Sin­gel­hörs­pel 2019 Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny S­ve­ri­ges Ra­dios matp­rog­ram tit­tar d­jupt i g­ry­tor­na.
19.35 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
19.45 Ve­ga Mu­sik 19.45 Ve­ga Mu­sik
20.00 Vår Mu­sik Programvärd: Tomas Ek. 20.00 Fo­kus på Nik­las St­röms­tedt s­läng­des in i het­luf­ten re­dan som to­nåring då han tur­ne­ra­de till­sam­mans med Ulf Lun­dell men se­na­re b­lev han känd ock­så som so­loar­tist. K­vant­hopp Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Re­dak­tör: Mar­cus Ro­sen­lund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi 20.00 Tack och lov Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi
21 21.00 Ve­ga­top­pen Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki. 21.00 Ef­ter Nio ra­dio I Ef­ter Nio ra­dio ut­ma­nar Son­ja och Mår­ten si­na gäs­ter till att ut­ma­na sig s­jäl­va. Kaf­fek­var­nen När hör­de du se­nast just din fa­vo­rit­låt i ra­dio? Kaf­fek­var­nen b­ju­der på lyss­nar­nas öns­ke­mål i form av mu­si­ka­lis­ka ra­ri­te­ter, gam­la sch­la­ger­me­lo­dier och nos­tal­gis­ka min­nen. 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. F­ritt F­ram med Stefan och Staffan i studion.
21.30 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter
22.15 Ny­hets­pod­den Ny­hets­pod­den Ve­ga Dans Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Programvärd: Bertil Blom.
23.30 Ve­ga Mu­sik 23.30 Ve­ga Mu­sik
23.45 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt Nattk­las­siskt Nattk­las­siskt
3