Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 21.1. ti 22.1. ke 23.1. to 24.1. pe 25.1. la 26.1. su 27.1.

00.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

06.03 Ef­ters­nack

Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik.

06.06 Mor­gon­mu­sik

06.33 Ve­ga Mor­gon

06.54 And­rum

And­rum

And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

07.03 Ve­ga Mor­gon

BUU-ra­dion

07.10 Ve­ga Mor­gon (x6)

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mor­gon (x2)

07.30 Re­gio­na­la ny­he­ter

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund.

08.20 Ve­ga Mor­gon (x6)

08.20 Ve­ga Mor­gon (x2)

08.33 Ve­ga Mor­gon

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

09.03 Ve­ga Lör­dag (x4)

Om hem, händelser och hobbyer.

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.10 And­rum

09.16 Ve­ga För­mid­dag (x15)

09.15 Do­ku­men­te­rat

Redaktör: Elin Willows.

10.03 Ve­ga Sön­dag (x3)

12

12.03 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

12.01 Y­le Ny­he­ter

12.03 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

12.01 Y­le Ny­he­ter

12.03 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.03 Ve­ga Dag (x4)

13.00 Y­le Ny­he­ter

13.03 Ve­ga Dag (x4)

Fo­kus på

Redaktör: Tomas Jansson.

Gudst­jänst

från Ungdomens kyrkodagar i Karis.

14.03 Ve­ga Dag

14.03 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion.
15

15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.09 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

16.07 Lux med El Bu­nu

17.00 Ak­tuellt 17

E-post: aktuellt@yle.

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek.

Ve­ga K­väll (x4)

17.30 Ve­ga K­väll (x2)

18

18.03 Ve­ga K­väll

Den finlandssvenska hitlistan.

18.03 Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

18.05 Do­ku­men­te­rat

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.22 S­kam­men

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Programvärd: Bertil Blom. Programvärd: Leif Nystén.

Nor­re­na & F­rantz

F­riend(re)quest

Ton­gåvan (x3)

19.22 Me­ny

20.03 Fo­kus på

20.03 Fo­kus på

En helt ny Klang.

K­vant­hopp

20.03 Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik.
21

21.03 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan.

21.03 Ef­ter Nio ra­dio

Kaf­fek­var­nen

med Mårten mellan melodierna.

21.03 Lux med El Bu­nu

F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.30 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Ve­ga Dans

Lux med El Bu­nu

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Programvärd: Bertil Blom.

23.34 Ve­ga Mu­sik

23.40 Ve­ga Mu­sik

23.50 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3