Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 22.7. ti 23.7. ke 24.7. to 25.7. pe 26.7. la 27.7. su 28.7.
Nattk­las­siskt
6 06.00 Y­le Ny­he­ter Den k­las­sis­ka k­väl­len Tack och lov
06.05 Mor­gon­mu­sik
06.50 And­rum
07.00 Y­le Ny­he­ter Livs­his­sen Ve­ga Mu­sik
07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)
07.30 Ve­ga Mu­sik BUU-öns­ke­mu­sik
07.45 Ve­ga Mu­sik
08.00 Y­le Ny­he­ter Y­le Ny­he­ter
08.05 Ve­ga Lör­dag (x4) K­vant­hopp "Med bild­nin­gens k­raft", så ly­der ti­teln för Rai­mo Sa­vo­lai­nens bok om JV S­nell­mans liv och gär­nin­gar.
08.15 Ve­ga Mor­gon (x10)
9 Y­le Ny­he­ter 09.00 Ve­ga Sön­dag
09.10 And­rum 09.10 Do­ku­men­te­rat - när fins­ka sol­da­ter s­pio­ne­ra­de på Sov­je­tu­nio­nen för U­SA:s och Nor­ges räk­ning.
09.30 Ve­ga Mor­gon
10.00 Ve­gas som­marp­ra­ta­re 10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)
11.00 Som­mar i S­vensk­fin­land (x10) I studion: Nilla Hansson.
12 12.00 Pär­ke­le!
12.25 Ve­ga Mu­sik
12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port Vä­der- och s­jö­rap­port
13.00 Ve­ga Dag (x10) Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til. Fo­kus på Redaktör: Jenna Emtö. Ra­dio­gudst­jäns­ter med Jakobstads svenska församling. P­re­di­kant: Bo-Gö­ran Åst­rand. Mu­sik: Pe­der­sö­re s­pel­mans­lag.
14.00 K­vant­hopp Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Re­dak­tör: Mar­cus Ro­sen­lund. E-post: k­vant­hopp@y­le. Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion.
15 15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
16.00 Y­le Ny­he­ter
16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.
17.00 Y­le Ny­he­ter
17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Ve­ga Ef­ter­mid­dag Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen. Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.
18 18.00 Yo­kos natt­bok Ett ord in­för hel­gen Yo­kos natt­bok
18.05 Ve­ga Mu­sik Do­ku­men­te­rat - d­rogb­ryg­den f­rån A­ma­zo­nas som hit­ta­de till S­vensk­fin­land. Ve­ga Mu­sik
Y­le Ny­he­ter
19.15 Af­to­nan­dakt Ve­ga Dans (x2) Af­to­nan­dakt
19.20 BUU-öns­ke­mu­sik Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3) Programvärd: Britta Svanholm Maniette. Nor­re­na & F­rantz Na­tur­väk­tar­na (x2) Lyss­narf­rågor om d­jur och na­tur bes­va­ras av Mim­ma Ekb­lad och Hans Häst­bac­ka. Del­ta och s­täll f­rågor via e-post: na­tur@y­le.fi el­ler ring 0600 11 12 13. P­rog­ram­le­da­re: Joa­kim Lax. Ton­gåvan (x3) 19.20 Me­ny In­lands­ba­nan Vil­hel­mi­na I Vil­hel­mi­na lär vi oss mer om kons­ten att rö­ka fisk och vi får ock­så lä­ra oss att gö­ra s­mör på det lil­la me­je­riet i Siks­jö­näs.
19.35 Las­te­noh­jel­mia: BUU-sa­gan
19.45 Ve­ga Mu­sik 19.45 Ve­ga Mu­sik
20.00 Kaf­fek­var­nen Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm. 20.00 Fo­kus på Redaktör: Kjell Ekholm. 20.00 Tack och lov Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi
21 21.00 Pär­ke­le! 21.00 Ef­ter Nio ra­dio Kaf­fek­var­nen med Mårten mellan melodierna. Ad­ress: PB 82, 00024 Rund­ra­dion. 21.00 Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor. Livs­his­sen Linda har hittat sitt drömland. Men hur mån­ga gubb­var­nin­gar p­loc­ka­de Lin­das sam­bo på re­san?
21.25 Ve­ga Mu­sik 21.25 Ve­ga Mu­sik 21.25 Ve­ga Mu­sik
22.00 Y­le Ny­he­ter
22.15 Ve­gas som­marp­ra­ta­re Lux med DJ Bu­nuel Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. Den k­las­sis­ka k­väl­len Ca­mil­la Lund­berg och Carl Tofft p­ra­tar om be­röm­da ton­sät­ta­re och var­för mu­si­ken låter som den gör.
23.05 Ted & Kaj: Hyck­la­ren P­ra­ta om can­cer: Hur påver­kar livss­ti­len? Pär­ke­le! Livs­his­sen Ve­ga Dans Ve­ga Mu­sik Nattk­las­siskt
23.35 Ve­ga Mu­sik
0 00.00 Nattk­las­siskt
3