Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.3. ti 26.3. ke 27.3. to 28.3. pe 29.3. la 30.3. su 31.3.

04.00 Nattk­las­siskt

Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Ef­ters­nack

Tack och lov

06.05 Mor­gon­mu­sik

06.30 Ve­ga Mor­gon

06.50 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mu­sik

07.10 Ve­ga Mor­gon (x2)

Ve­ga Mor­gon

Ve­ga Mor­gon (x6)

07.30 Re­gio­na­la ny­he­ter

07.30 BUU-öns­ke­mu­sik

07.45 BUU-sa­gan

07.55 Ve­ga Mu­sik

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi

08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.15 Ve­ga För­mid­dag (x3)

Ve­ga För­mid­dag

Ve­ga För­mid­dag (x9)

09.15 Do­ku­men­te­rat

Spionage i Finland. Re­dak­tör: Pet­ter Lind­berg.

10.00 Y­le Ny­he­ter

10.00 Ve­ga Sön­dag (x3)

11.00 Ve­ga För­mid­dag

12

12.00 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.00 Ve­ga Dag (x10)

Ak­tuel­la f­rågor i­nom kul­tur, mu­sik och livss­til.

Fo­kus på

His­to­rien om f­lic­kan f­rån den s­var­ta un­derk­las­sen som b­lev jazz­värl­dens älsk­ling men som än­då s­lu­ta­de sitt liv i mi­sär.

Gudst­jänst

med Jakobstads baptistförsamling. P­re­di­kant: Pe­ter Sundq­vist. Mö­tes­le­da­re: Ann-Lois Edst­röm.

14.00 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi
15

15.00 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor.

17.00 Ak­tuellt 17

E-post: aktuellt@yle.

Ak­tuellt 17

E-post: aktuellt@yle.

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Da­gens s­törs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­tal­säm­nen.

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek.

Ve­ga K­väll (x8)

18

18.00 Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te B­jörkq­vist och si­de­kick.

18.05 Do­ku­men­te­rat

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.20 Pär­ke­le!

Jan­ne G­rön­roos och Carl S­tan­ley dis­ku­te­rar kär­ring­kånk och and­ra ud­da fins­ka id­rottsg­re­nar.

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Programvärd: Bertil Blom. Programvärd: Leif Nystén.

Nor­re­na & F­rantz

Det går hett till på ar­betsp­lat­ser­na runt om i lan­det - åt­mins­to­ne om man får t­ro fol­kets be­kän­nel­ser om ro­man­ser på job­bet!

BUU-sa­gan

Ton­gåvan (x3)

19.20 Me­ny

S­ve­ri­ges Ra­dios matp­rog­ram tit­tar d­jupt i g­ry­tor­na.

19.35 Ve­ga Mu­sik

20.00 Kaf­fek­var­nen

Erotisk musik och vuxet innehåll. Jazz, rock, b­lues, t­ryc­ka­re, kans­ke li­tet e­ki­vokt med Mår­ten Holm.

20.00 Fo­kus på

Han s­pe­la­de bas med El­vis P­res­ley f­rån 1969 på al­la hans s­törs­ta s­ho­wer. Han åk­te med Bob Dy­lan ge­nom Eu­ro­pa i Gö­rings tåg­vagn.

K­vant­hopp

Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Re­dak­tör: Mar­cus Ro­sen­lund. E-post: k­vant­hopp@y­le.fi

20.00 Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: S­te­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, K­rä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: s­te­fan.ha­rus@y­le.fi
21

21.00 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan. P­rog­ram­värd: Juk­ka I­so­jo­ki.

21.00 Ef­ter Nio ra­dio

I Ef­ter Nio ra­dio ut­ma­nar Son­ja och Mår­ten si­na gäs­ter till att ut­ma­na sig s­jäl­va.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion. E-post: mar­ten.holm@y­le.fi

21.00 Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.30 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Ve­ga Dans

Lux med El Bu­nu

Lux - ett p­rog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier i­nom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och vi­sor.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Programvärd: Bertil Blom.

23.30 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

Nattk­las­siskt

Nattk­las­siskt

Nattk­las­siskt

3