Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 31.12. ti 1.1. ke 2.1. to 3.1. pe 4.1. la 5.1. su 6.1.

02.00 Nattk­las­siskt

6

06.00 Y­le Ny­he­ter

Ve­ga Mu­sik

Y­le Ny­he­ter

06.03 Ve­ga i dag

Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik.

06.06 Mor­gon­mu­sik

06.06 Mor­gon­mu­sik

06.33 Ve­ga Mor­gon

06.33 Ve­ga Mor­gon

06.54 And­rum

06.54 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

07.03 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

07.00 Y­le Ny­he­ter

07.03 Fo­kus på

Redaktör: Michael Cronström.

07.10 Ve­ga Mor­gon (x2)

07.10 Ve­ga Mor­gon (x6)

07.39 Ve­ga Mu­sik

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Do­ku­men­te­rat

08.05 Do­ku­men­te­rat

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund.

08.15 Ve­ga Mor­gon (x2)

08.15 Ve­ga Mor­gon (x6)

08.47 Ve­ga Mu­sik

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

09.03 Ve­ga För­mid­dag (x3)

Mysteriet Irma, avsnitt 1: Sorgen.

09.00 Y­le Ny­he­ter

09.03 Ve­ga Lör­dag (x4)

Om hem, händelser och hobbyer.

Ve­ga Sön­dag

09.10 And­rum

09.10 And­rum

09.16 Ve­ga För­mid­dag (x3)

Programvärd: Gunilla Ginström.

09.16 Na­tur­väk­tar­na (x2)

Ve­ga För­mid­dag (x6)

Mysteriet Irma, avsnitt 3: Kärleken. Programvärd: Tomas Ek.

09.15 Do­ku­men­te­rat

10.03 Ve­ga Sön­dag (x3)

11.03 Ve­ga För­mid­dag

Mysteriet Irma, avsnitt 2: Mysteriet.
12

12.03 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

12.00 Y­le Ny­he­ter

12.03 Pau­la mö­ter

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.03 Ve­ga Dag (x2)

Gudst­jänst

med Hangö svenska församling.

Ve­ga Dag (x6)

Fo­kus på

Redaktör: Michael Cronström.

Gudst­jänst

med Jakobstads metodistförsamling.

14.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

14.03 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion.

14.03 Ve­ga Dag

15

15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ve­ga i dag

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.09 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

16.07 Lux med El Bu­nu

17.00 Y­le Ny­he­ter

17.07 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ve­ga K­väll (x2)

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

18

18.03 K­lass­fes­ten - poj­ken som förs­vann

K­lass­fes­ten - poj­ken som förs­vann

Ve­ga K­väll

18.03 Ett ord in­för hel­gen

Ve­ga i dag

18.05 Ra­dio­tea­tern

18.20 Ve­ga Mu­sik

18.26 Ve­ga Mu­sik

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.22 Ra­dio­tea­tern

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Bes­ser & Wis­ser

Bok­pod­den Hie­ta­nen & Hen­rik­son

Ton­gåvan (x3)

19.22 Me­ny: Pat­rick läm­na­de Wall St­reet för att lä­ra sig allt om - ri­sot­to!

20.03 Ve­ga K­väll (x2)

20.03 Fo­kus på

K­vant­hopp

20.03 Tack och lov

21

21.03 Ef­ter Nio ra­dio

Kaf­fek­var­nen

med Mårten mellan melodierna.

21.03 Lux med El Bu­nu

F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.37 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 Ve­ga Dans

Pau­la mö­ter

Pau­la mö­ter

Pau­la mö­ter

Ve­ga Dans

Redaktör: Hans-Åke Manelius.

Lux med El Bu­nu

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Programvärd: Bertil Blom.

23.15 Ve­ga Mu­sik

23.20 Ve­ga Mu­sik

23.30 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

02.00 Nattk­las­siskt

3