Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 24.12. ti 25.12. ke 26.12. to 27.12. pe 28.12. la 29.12. su 30.12.

00.00 Nattk­las­siskt

02.00 Nattk­las­siskt

00.09 Nattk­las­siskt

05.00 Jul­mu­sik

6

06.00 Jul­mu­sik med Mil­la

Programvärd: Camilla Andelin.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Jul­mu­sik (x2)

Y­le Ny­he­ter

06.03 Ef­ters­nack

Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik.

06.06 Mor­gon­mu­sik

06.33 Ve­ga Mor­gon

06.54 And­rum

06.54 And­rum

07.03 Jul­mu­sik med Mil­la

07.00 Y­le Ny­he­ter

07.03 Fo­kus på

BUU-ra­dion

07.10 Ve­ga Mor­gon (x4)

07.15 Jul­mu­sik

07.50 Gudst­jänst (x2)

Julotta med Vasa svenska församling.

08.00 Y­le Ny­he­ter

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga För­mid­dag

08.05 Do­ku­men­te­rat

- om närståendevårdare.

08.05 Do­ku­men­te­rat

K­vant­hopp

08.15 Ve­ga Mor­gon (x4)

08.47 Jul­mu­sik

9

09.03 And­rum

Ve­ga För­mid­dag (x6)

Programvärd: Tiina Grönroos.

09.00 Y­le Ny­he­ter

09.03 Ve­ga Lör­dag (x4)

Om hem, händelser och hobbyer.

Ve­ga Sön­dag

09.09 Ve­ga För­mid­dag (x3)

09.10 And­rum

09.16 Ve­ga För­mid­dag (x6)

09.15 Do­ku­men­te­rat

10.03 Ve­ga Sön­dag

11.03 Ve­ga Sön­dag

11.55 Åbo kun­gör julf­re­den

12

12.03 Do­ku­men­te­rat

Pau­la mö­ter

12.03 Ve­ga Sön­dag

12.10 Jul­mu­sik med Mil­la

Programvärd: Camilla Andelin.

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.03 S­tan Saa­ni­la och hans vän­ner öns­kar God jul (x4)

Gudst­jänst

med Vasa svenska församling.

S­tan Saa­ni­la och hans vän­ner öns­kar God jul (x2)

Ve­ga Dag (x2)

Fo­kus på

Redaktör: Michael Cronström.

Gudst­jänst

med Närpes församling.

14.03 S­tan Saa­ni­la och hans vän­ner öns­kar God jul

14.03 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion.
15

15.03 Jul­mu­sik med Mil­la

Programvärd: Camilla Andelin.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

15.03 S­tan Saa­ni­la och hans vän­ner öns­kar God jul

16.00 Y­le Ny­he­ter

16.07 Jul­mu­sik med Mil­la

Programvärd: Camilla Andelin.

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

16.09 Ef­ters­nack

16.07 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

17.00 Gudst­jänst

med Borgå svenska domkyrkoförsamling.

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

17.45 Vår Mu­sik

18

18.00 Den k­las­sis­ka k­väl­len

18.03 K­lass­fes­ten - poj­ken som förs­vann

K­lass­fes­ten - poj­ken som förs­vann

Ve­ga K­väll

Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

18.05 Do­ku­men­te­rat

18.19 Ve­ga Mu­sik

18.21 Ve­ga Mu­sik

19.00 Y­le Ny­he­ter

19.15 Jul­mu­sik med Mil­la

Programvärd: Camilla Andelin.

Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Nya jullåtar med t.

Af­to­nan­dakt

19.22 Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Bes­ser & Wis­ser

Bok­pod­den Hie­ta­nen & Hen­rik­son (x3)

Ton­gåvan (x3)

19.22 Me­ny: Gör e­gen c­hok­lad - f­rån bö­na till ka­ka

Vi berättar hur du gör.

20.00 S­tan Saa­ni­la och hans vän­ner öns­kar God jul

20.03 Fo­kus på

20.03 Tack och lov

21

21.03 Ef­ter Nio ra­dio

21.03 S­tan Saa­ni­la och hans vän­ner öns­kar God jul

S­tan p­ra­tar och s­pe­lar jul­mu­sik med fi­lo­so­fen Jes­si­ka Holm­lund.

F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.38 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­tan Saa­ni­la och hans vän­ner öns­kar God jul

Ve­ga Dans

Redaktör: Hans-Åke Manelius.

S­tan Saa­ni­la och hans vän­ner öns­kar God jul

S­tan p­ra­tar och s­pe­lar jul­mu­sik med fi­lo­so­fen Jes­si­ka Holm­lund.

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Programvärd: Bertil Blom.

23.40 Jul­mu­sik

23.42 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

00.09 Nattk­las­siskt

02.00 Nattk­las­siskt

3