Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.12. ti 18.12. ke 19.12. to 20.12. pe 21.12. la 22.12. su 23.12.

00.00 Nattk­las­siskt

6

Y­le Ny­he­ter

06.03 Ef­ters­nack

Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik.

06.06 Mor­gon­mu­sik

06.33 Ve­ga Mor­gon

06.54 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

07.03 Ve­ga Mor­gon

BUU-ra­dion

BUU-klubbisarnas önskelåtar.

07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

Redaktör: Marcus Rosenlund.

08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

09.03 Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

And­rum

09.16 Ve­ga För­mid­dag (x15)

09.15 Do­ku­men­te­rat

10.03 Ve­ga Sön­dag (x3)

12

12.03 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.03 Ve­ga Dag (x10)

Fo­kus på

Redaktör: Michael Cronström.

Gudst­jänst

med Betaniaförsamlingen i Sibbo.

14.03 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

Adress: PB 82, 00024 Rundradion.
15

15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

Jul med S­tan och gäs­ter

Programvärd: Stan Saanila.

Y­le Ny­he­ter

16.09 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

16.07 Jul med S­tan och gäs­ter

Programvärd: Stan Saanila.

17.00 Ak­tuellt 17

E-post: aktuellt@yle.

Y­le Ny­he­ter

17.05 Fo­kus på

Do­ku­men­te­rat

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek.

Ve­ga K­väll (x8)

Den finlandssvenska hitlistan.

18

Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

18.05 Do­ku­men­te­rat

- tre dygn ombord på M/S Finnmerchant.

19.00 Y­le Ny­he­ter

Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Redaktör: Hans-Åke Manelius.

Af­to­nan­dakt

19.22 P­sykp­rat med närs­tåen­de

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Programvärd: Bertil Blom. Programvärd: Leif Nystén.

Bes­ser & Wis­ser

Allt var sämre förr!

Bok­pod­den Hie­ta­nen & Hen­rik­son (x3)

Ton­gåvan (x3)

19.22 Me­ny

20.03 Vår Mu­sik

Programvärd: Benny Törnroos.

20.03 Fo­kus på

Redaktör: Ralle Sandell.

20.03 Tack och lov

21

21.03 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan.

21.03 Ef­ter Nio ra­dio

21.03 Vår Mu­sik

Programvärd: Benny Törnroos.

F­ritt f­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.30 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 Da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Fo­kus på

Den k­las­sis­ka k­väl­len

Programvärd: Bertil Blom.

22.50 Ve­ga Dans

23.12 Bes­ser & Wis­ser

23.15 Ve­ga Mu­sik

23.20 Ve­ga Mu­sik

23.25 Ve­ga Mu­sik

23.40 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3