Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 26.11. ti 27.11. ke 28.11. to 29.11. pe 30.11. la 1.12. su 2.12.

00.00 Nattk­las­siskt

6

Y­le Ny­he­ter

06.03 Ef­ters­nack

Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik.

06.06 Mor­gon­mu­sik

06.33 Ve­ga Mor­gon

06.54 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

07.03 Ve­ga Mor­gon

BUU-ra­dion

BUU-klubbisarnas önskelåtar.

07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

09.03 Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

And­rum

09.16 Ve­ga För­mid­dag (x15)

09.15 Do­ku­men­te­rat

Redaktör: Malin Kivelä.

10.03 Ve­ga Sön­dag (x3)

12

12.03 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.03 Ve­ga Dag (x10)

Fo­kus på

Redaktör: Ann-Sophie Sandström.

Gudst­jänst

med Matteus församling i Helsingfors.

14.03 F­ritt F­ram

med Stefan och Staffan i studion.

Kaf­fek­var­nen

med Mårten mellan melodierna.
15

15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

Y­le Ny­he­ter

16.09 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

16.07 Lux med El Bu­nu

17.00 Ak­tuellt 17

E-post: aktuellt@yle.

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Programvärd: Tomas Ek.

Ve­ga K­väll (x4)

Ve­ga K­väll med Ve­ga­top­pen (x2)

Den finlandssvenska hitlistan.

Ve­ga K­väll (x2)

18

Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

18.05 Do­ku­men­te­rat: För var­je b­lö­dan­de an­de­tag

19.00 Y­le Ny­he­ter

Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.22 P­sykp­rat med närs­tåen­de

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Programvärd: Bertil Blom. Programvärd: Leif Nystén.

Bes­ser & Wis­ser: U­SA:s räds­la för sin e­gen s­kug­ga

Bok­pod­den Hie­ta­nen & Hen­rik­son

Ton­gåvan (x3)

19.22 Me­ny: "Ta­ke a­way" i S­ve­ri­ge re­dan på 1300-ta­let

20.03 Vår Mu­sik

Programvärd: Benny Törnroos.

20.03 Fo­kus på Ma­ri­lyn Mon­roe

K­vant­hopp - det du in­te viss­te att du vil­le ve­ta

20.03 Tack och lov

Önskekonsert med andlig musik.
21

21.03 Ve­ga­top­pen

Den finlandssvenska hitlistan.

21.03 Ef­ter Nio ra­dio

Kaf­fek­var­nen

med Mårten mellan melodierna.

21.03 Vår Mu­sik

Programvärd: Benny Törnroos.

F­ritt f­ram

med Stefan och Staffan i studion.

21.33 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

Da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Da­gens de­batt

E-post: slaget@yle.

Vår Mu­sik

Redaktör: Tomas Ek.

Kon­ser­ten

Flöjtens olika roller och uttryck. S­tu­dio­gäst är E­ri­ca Ny­gård, f­löj­tist i Va­sa s­tad­sor­kes­ter.

22.50 Ve­ga Dans

23.15 Ve­ga Mu­sik

23.20 Ve­ga Mu­sik

23.20 Ve­ga Mu­sik

23.35 Ve­ga Mu­sik

23.42 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

3