Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 12.11. ti 13.11. ke 14.11. to 15.11. pe 16.11. la 17.11. su 18.11.

00.00 Nattk­las­siskt

5

Y­le Ny­he­ter

06.03 Ef­ters­nack

Tack och lov

06.06 Mor­gon­mu­sik

06.33 Ve­ga Mor­gon

06.54 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

07.03 Ve­ga Mor­gon

BUU-ra­dion

07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)

8

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)

09.00 Y­le Ny­he­ter

09.03 Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

And­rum

09.16 Ve­ga För­mid­dag (x15)

09.15 Do­ku­men­te­rat

10.03 Ve­ga Sön­dag (x3)

11

12.03 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt: S­ka po­li­sen lät­ta­re få till­gång till pa­tien­tupp­gif­ter?

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.03 Ve­ga Dag (x10)

Fo­kus på

Gudst­jänst

14

14.03 F­ritt F­ram

Kaf­fek­var­nen

15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

Y­le Ny­he­ter

16.09 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

16.07 Lux med El Bu­nu

17

17.00 Ak­tuellt 17

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Ve­ga K­väll (x4)

Ve­ga K­väll med Ve­ga­top­pen (x2)

Ve­ga K­väll (x2)

Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

18.05 Do­ku­men­te­rat: Det är livs­far­ligt att va­ra barn

19.00 Y­le Ny­he­ter

Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.22 Det s­pö­kar i Ös­ter­bot­ten: Vi­ta f­run s­pö­kar på Ho­tell Cent­ral

O­pe­ra­gui­den: Ai­da - både ett ö­ver­dåd av lyx och ett in­timt kam­mars­pel

Ve­ga K­väll

Bok­pod­den Hie­ta­nen & Hen­rik­son

Ton­gåvan (x3)

19.22 Me­ny: Sa­ker att tän­ka på när du de­sig­nar en res­tau­rang

20

20.03 Vår Mu­sik

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x2)

Fo­kus på Per Gess­le

K­vant­hopp - det du in­te viss­te att du vil­le ve­ta

20.03 Tack och lov

21.03 Ve­ga­top­pen

21.03 Ef­ter Nio ra­dio: Me­diep­ro­fi­len och s­tand-up ko­mi­kern Jan­ne G­rön­roos

Kaf­fek­var­nen

21.03 Vår Mu­sik

F­ritt f­ram

21.38 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 Da­gens de­batt: S­ka po­li­sen lät­ta­re få till­gång till pa­tien­tupp­gif­ter?

Da­gens de­batt

Da­gens de­batt

Da­gens de­batt

Da­gens de­batt

Vår mu­sik

Den k­las­sis­ka k­väl­len

22.50 Ve­ga Dans

23

23.15 Ve­ga Mu­sik

23.20 Ve­ga Mu­sik

23.25 Ve­ga Mu­sik

23.34 Ve­ga Mu­sik

23.45 Ve­ga Mu­sik

00.00 Nattk­las­siskt

2