Ohjelmakartta.fi
ma 20.1. ti 21.1. ke 22.1. to 23.1. pe 24.1. la 25.1. su 26.1.
04.00 Nattklassiskt
6 06.00 Yle Nyheter Eftersnack Tack och lov
06.05 Morgonmusik
06.30 Vega Morgon
06.50 Andrum
07.00 Yle Nyheter Vår Musik BUU-önskemusik
Vega Morgon (x8) 07.10 BUU-sagan
07.30 Vega Morgon 07.30 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter Dagens viktigaste nyheter. Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag (x4) Kvanthopp Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Re­dak­tör: Mar­cus Rosenlund.
08.20 Vega Morgon (x2) Vega Morgon (x6)
08.30 Vega Morgon
9 09.00 Yle Nyheter 09.00 Vega Söndag
09.10 Andrum
09.15 Ve­ga Förmiddag (x15) 09.15 Dokumenterat
10.00 Vega Söndag (x3)
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12 12.00 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt To­ve Jans­son lä­ser: Ko­meten kommer
12.45 Vä­der- och sjörapport Vä­der- och sjörapport Vä­der- och sjörapport
13.00 Vega Dag (x10) Ak­tuel­la frågor inom kul­tur, mu­sik och livsstil. Kvanthopp Ra­dio­gudstjänster
14.00 Fritt Fram Kaffekvarnen
15 15.00 Ve­ga Eftermiddag Eftersnack Ve­ga Eftermiddag Lux med DJ Bunuel
16.00 Yle Nyheter
16.05 Ve­ga Eftermiddag Lux med DJ Bunuel
17.00 Aktuellt 17 E-post: aktuellt@yle. Yle Nyheter Dagens viktigaste nyheter.
17.05 Ve­ga Eftermiddag Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te samtalsämnen. Lux med DJ Bunuel Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Vega Kväll (x8) Ve­ga Eftermiddag (x2) Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18 18.00 Ett ord inför helgen Eftersnack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te Björkq­vist och sidekick.
18.05 Dokumenterat
18.35 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
19.15 Aftonandakt Vega Dans (x2) Aftonandakt Jesus väcker tro.
19.20 Da­niel Olin radio Den klas­siska kvällen (x3) Nor­rena & Frantz Klass­fes­ten - poj­ken som försvann Ra­dioth­ril­ler i sex de­lar av Eva Frantz. Tongåvan (x3) 19.20 Me­ny: Ve­te - det älds­ta och svåras­te sädesslaget Jordbruket började med vetet. Kal­la­des "ånger­säd" för att det är så svårt att od­la i Sverige.
19.50 Vega Musik 19.50 Vega Musik
20.00 Vår Musik Programvärd: Tomas Ek. 20.00 Fokus på Redaktör: Michael Cronström. Or­det läcker: Skuld 20.00 Tack och lov Önskekonsert med andlig musik.
21 21.00 Vegatoppen Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki. 21.00 Ef­ter Nio radio Kaffekvarnen 21.00 Lux med DJ Bunuel Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor. Fritt Fram med Stefan och Staffan i studion.
21.35 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
22.15 Nyhetspodden Vega Dans Lux med DJ Bunuel Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor. Den klas­siska kvällen Är mu­sik för väns­ter hand sk­ri­ven med väns­ter hand? Be­döm själv! Vi lyss­nar på pia­nis­ter som låter den hög­ra han­den vi­la. Prog­ram­värd: Ber­til Blom. klas­siskt@yle.fi (R)
22.30 Dagens debatt E-post: slaget@yle.
23.05 Fi­lo­so­fis­ka rum­met: Vän­ner efter döden
23.35 Vega Musik
0 00.00 Nattklassiskt
3