Ohjelmakartta.fi
ma 24.2. ti 25.2. ke 26.2. to 27.2. pe 28.2. la 29.2. su 1.3.
04.00 Nattklassiskt
6 06.00 Yle Nyheter Yle Nyheter Eftersnack Tack och lov
06.05 Morgonmusik
06.30 Vega Morgon
06.50 Andrum
07.00 Yle Nyheter Vår Musik BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon (x6) Vega Morgon (x2) 07.10 BUU-sagan
07.30 Vega Morgon 07.30 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter Dagens viktigaste nyheter. Yle Nyheter
08.05 Vega Lördag (x4) Kvanthopp Po­pu­lär­ve­tens­kap för ny­fik­na män­nis­kor. Re­dak­tör: Mar­cus Rosenlund.
08.20 Vega Morgon (x10)
9 09.00 Yle Nyheter 09.00 Vega Söndag
09.10 Andrum
09.15 Ve­ga Förmiddag (x15) 09.15 Dokumenterat
10.00 Vega Söndag (x3)
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12 12.00 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt To­ve Jans­son lä­ser: Mu­min­pap­pans memoarer
12.45 Vä­der- och sjörapport Vä­der- och sjörapport Vä­der- och sjörapport
13.00 Vega Dag (x10) Ak­tuel­la frågor inom kul­tur, mu­sik och livsstil. Kvanthopp Ra­dio­gudstjänster
14.00 Fritt Fram Kaffekvarnen
15 15.00 Ve­ga Eftermiddag Eftersnack Ve­ga Eftermiddag Lux med DJ Bunuel
16.00 Yle Nyheter
16.05 Ve­ga Eftermiddag Lux med DJ Bunuel
17.00 Aktuellt 17 E-post: aktuellt@yle. Yle Nyheter Dagens viktigaste nyheter.
17.05 Ve­ga Eftermiddag Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te samtalsämnen. Lux med DJ Bunuel Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Vega Kväll (x6) Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland. Vegatoppen (x2) Den finlandssvenska hitlistan. I stu­dion: Jukka Isojoki. Ve­ga Eftermiddag (x2) Mu­sik, livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
18 18.00 Ett ord inför helgen Eftersnack med Mag­nus Lon­den, Jea­net­te Björkq­vist och sidekick.
18.05 Dokumenterat
18.50 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
19.15 Aftonandakt Vega Dans (x2) Aftonandakt Jesus segrar över frestelserna.
19.20 Da­niel Olin radio Den klas­siska kvällen (x3) Nor­rena & Frantz Adels­da­men och ho­ran, del 3: Mor­det och berömmelsen Be­rät­tel­sen om Min­na Crauc­her hand­lar om kär­lek, hat och opportunism. Tongåvan (x3) 19.20 Me­ny: Kon­su­ment­makt - hur vi kan påver­ka ge­nom att kö­pa el­ler inte köpa Po­li­tiskt kon­sum­tion för att fö­ränd­ra världen.
19.50 Vega Musik 19.50 Vega Musik
20.00 Vår Musik Programvärd: Tomas Ek. 20.00 Fokus på Or­det läcker: Språk 20.00 Tack och lov Önskekonsert med andlig musik.
21 21.00 Vegatoppen Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki. 21.00 Ef­ter Nio radio Kaffekvarnen 21.00 Lux med DJ Bunuel Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor. Fritt Fram med Stefan och Staffan i studion.
21.30 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
22.15 Nyhetspodden Vega Dans Lux med DJ Bunuel Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor. Den klas­siska kvällen Hur har den po­li­tis­ka mak­ten påver­kat den klas­sis­ka mu­si­ken? Hur hör man det i musiken?
23.35 Vega Musik
0 00.00 Nattklassiskt
3