Ohjelmakartta.fi
ma 19.11. ti 20.11. ke 21.11. to 22.11. pe 23.11. la 24.11. su 25.11.

00.00 Nattk­las­siskt

5

Y­le Ny­he­ter

06.03 Ef­ters­nack

Tack och lov

06.06 Mor­gon­mu­sik

06.33 Ve­ga Mor­gon

06.54 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

07.03 Ve­ga Mor­gon

BUU-ra­dion

07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)

8

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)

09.00 Y­le Ny­he­ter

09.03 Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

And­rum

09.16 Ve­ga För­mid­dag (x15)

09.15 Do­ku­men­te­rat

10.03 Ve­ga Sön­dag (x3)

11

12.03 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt: S­torb­ri­tan­nien på s­lak li­na

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

13.03 Ve­ga Dag (x10)

Fo­kus på

Gudst­jänst

14

14.03 F­ritt F­ram

Kaf­fek­var­nen

15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

Y­le Ny­he­ter

16.09 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

16.07 Lux med El Bu­nu

17

17.00 Ak­tuellt 17

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Ve­ga K­väll (x4)

Ve­ga K­väll med Ve­ga­top­pen (x2)

Ve­ga K­väll (x2)

Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

18.05 Do­ku­men­te­rat: Sur­ro­gat­mam­man i T­bi­li­si

19.00 Y­le Ny­he­ter

Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.22 P­sykp­rat med närs­tåen­de

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Bes­ser & Wis­ser

Bok­pod­den Hie­ta­nen & Hen­rik­son

Ton­gåvan (x3)

19.22 Me­ny: På jakt ef­ter od­lad och vild t­ryf­fel på Got­land

20

20.03 Vår Mu­sik

20.03 Fo­kus på: Count­ry­mu­sik

K­vant­hopp - det du in­te viss­te att du vil­le ve­ta

20.03 Tack och lov

21.03 Ve­ga­top­pen

21.03 Ef­ter Nio ra­dio: Ken­neth Nars tes­tar på att le­va som f­re­gan

Kaf­fek­var­nen

21.03 Vår Mu­sik

F­ritt f­ram

21.39 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 Da­gens de­batt: S­torb­ri­tan­nien på s­lak li­na

Da­gens de­batt

Da­gens de­batt

Da­gens de­batt

Da­gens de­batt

Vår mu­sik

Den k­las­sis­ka k­väl­len

22.50 Ve­ga Dans

23

23.15 Ve­ga Mu­sik

23.20 Ve­ga Mu­sik

23.25 Ve­ga Mu­sik

23.35 Ve­ga Mu­sik

23.45 Ve­ga Mu­sik

00.00 Nattk­las­siskt

2