Ohjelmakartta.fi
6.4. 7.4. 8.4. 9.4. 10.4. 11.4. 12.4.
00.00 Nattklassiskt
6
06.00 Yle Nyheter
06.00 Morgonmusik
06.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jea­net­te Björkq­vist och sidekick.
06.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­maregatan 2,
06.06 Morgonmusik
06.33 Vega Morgon
06.54 Andrum
07.00 Yle Nyheter
07.03 Dokumenterat
07.03 Vår Musik
Du har garanterat sett hennes skivomslag: PMMP, Ve­sa­la, Ant­ti Tuis­ku, Kas­mir m. fl...
07.03 BUU-önskemusik
07.10 Vega Morgon
07.10 Vega Morgon
07.18 BUU-sagan
07.33 Vega Musik
07.31 Vega Musik
08.00 Yle Nyheter
08.00 Yle Nyheter
08.05 Ve­ga Förmiddag
08.05: Programvärd: Jesper Alm.
08.05 Vega Lördag
08.05: Underhållande och inspirerande samtal om hem,
09.03: I Ef­ter Nio ra­dio ut­ma­nar Son­ja och Mårten si­na gäs­ter till att ut­ma­na sig själva.
10.03: Underhållande och inspirerande samtal om hem, hän­del­ser och hob­byer till­sam­mans med Ki­ke Bertell.
11.03: hän­del­ser och hobbyer.
08.05 Kvanthopp
Populärvetenskap för nyfikna människor. Re­dak­tör: Mi­ra Bäck. E-post: kvant­hopp@yle. fi
08.20 Vega Morgon
9
09.00 Yle Nyheter
09.03 Vega Söndag
09.10 Andrum
09.16 Ve­ga Förmiddag
ma: Programvärd: Gunilla Ginström.
ke: Programvärd: Nilla Hansson.
to: Ring in på 0600 11 12 13. Prog­ram­vär­dar: Ro­ger Käll­man och Pia Lagus.
09.15 Fram­ti­dens människa
I alla tider har människan fantiserat om evig ungdom.
10.03 Vega Söndag
11.03: Av­kopp­lan­de och upp­ly­san­de dis­kus­sio­ner om kul­tur och hälsa.
12.03: Det hand­lar om sp­råkfe­no­men som lyss­nar­na upp­le­ver är nya...
11.30 Yle Ny­he­ter på lätt svenska
11.35 Ve­ga Förmiddag
12
12.03 Sla­get ef­ter tolv - dagens debatt
12.03 To­ve Jans­son lä­ser: Vem ska trösta knyttet?
12.03 To­ve Jans­son lä­ser: Mu­min­pap­pans memoarer
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
12.45 Vä­der- och sjörapport
13.03 Vega Dag
mu­sik och livsstil.
ma: Aktuella frågor inom kultur, Prog­ram­värd: Emil Friman.
ti: Prog­ram­värd: Elin Willows.
13.03 Vega Dag
Aktuella frågor inom kultur, mu­sik och livsstil.
13.03 Kvanthopp
Redaktör: Mira Bäck. E-post: kvant­hopp@yle. fi
13.03 Ra­dio­gudstjänster
med Sibbo svenska församling. Pre­di­kant: He­le­na Rönn­berg. Li­turg: Ca­mil­la Ekholm...
14.03 Dokumenterat
14.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion.
14.03 Kaffekvarnen
När hörde du senast just din favoritlåt i radio?
14.43 Vega Musik
15
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
ti: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
15.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jea­net­te Björkq­vist och sidekick.
15.03 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
15.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
16.00 Yle Nyheter
16.09 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
ti: Prog­ram­värd: Mag­nus Hansén.
16.07 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.00 Yle Nyheter
17.00 Aktuellt 17
ke: E-post: aktuellt@yle. fi
to:
17.00 Yle Nyheter
17.09 Ve­ga Eftermiddag
17.05 Ve­ga Eftermiddag
livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
17.05: Musik,
17.05 Ve­ga Eftermiddag
Da­gens störs­ta ny­hets­hän­del­ser och vik­ti­gas­te sam­talsämnen.
17.05 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lösa pärlor.
17.30 Vega Kväll
livss­tils- och sam­hällsf­rågor med nö­jen och nyt­tig­he­ter i var­da­gen från he­la Svenskfinland.
ma: Musik, Prog­ram­värd: Pe­ter Fahllund.
ti:
17.30 Vegatoppen
I stu­dion: Juk­ka Isojoki.
17.30: Den finlandssvenska hitlistan.
18
18.03 Ett ord inför helgen
18.03 Eftersnack
med Magnus Londen, Jea­net­te Björkq­vist och sidekick.
18.05 Dokumenterat
För exakt hund­ra år se­dan gjor­des ett mord­för­sök på Mannerheim...
18.40 Vega Musik
19.00 Yle Nyheter
19.15 Aftonandakt
19.15 Vega Dans
19.15 Aftonandakt
19.22 Da­niel Olin radio
för ho­nom är in­get omöjligt...
19.22 Den klas­siska kvällen
20.03: Mat­teus- och Jo­han­nes­pas­sio­nen av Jo­hann Se­bas­tian Bach är ful­la av sym­bo­lik och dol­da budskap...
21.03: Gregorio Allegri: Miserere mei, Deus. Wil­liam Byrd: Vi­gi­la­te, ur Can­tio­nes Sac­rae (1589) ...
19.22 Nor­rena & Frantz
Vi lever i en tumultartad tid just nu,
19.22 Dokumenterat
19.22 Tongåvan
och stöd sam­ti­digt vår väl­gö­ren­het­sin­sam­ling. (sam­ta­let kos­tar 25,41 cent/mi­nut. Köan­det är gra­tis) (mel­lans­lag) häls­nin­gen till 16261, el­ler skic­ka e-post till ton­ga­van@yle. fi.
19.22: Skicka hälsningar och ge musik som gåva,
20.03: Ring 0600-11 12 13 , skic­ka SMS: toner
21.03:
19.22 Me­ny: Mat för två vec­kors ka­ran­tän - vad blir det?
19.36 Vega Musik
19.52 Vega Musik
19.56 Vega Musik
20.03 Vår Musik
Du har garanterat sett hennes skivomslag: PMMP, Ve­sa­la, Ant­ti Tuis­ku, Kas­mir m. fl...
20.03 Fokus på
Var­för är det bra med en dålig kvinn­lig fö­re­bild som Tove Lo?..
20.03 Or­det läcker: Ur
Diskussionen urartar avsiktligt då Kike Bertell,
20.03 Tack och lov
Önskekonsert med andlig musik. Re­dak­tör: Ste­fan Hä­rus. Ad­ress: Rund­ra­dion, Krä­ma­re­ga­tan 2, 06100 Bor­gå. E-post: ste­fan. ha­rus@yle. fi
21
21.03 Vegatoppen
Den finlandssvenska hitlistan. Prog­ram­värd: Juk­ka Isojoki.
21.03 Ef­ter Nio radio
21.03 Kaffekvarnen
21.03 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk,
21.03 Fritt Fram
med Stefan och Staffan i studion.
21.39 Vega Musik
22.00 Yle Nyheter
22.15 Nyhetspodden
22.15 Nyhetspodden
22.15 Nyhetspodden
22.15 Vega Dans
22.15 Lux med DJ Bunuel
Lux - ett prog­ram där det in­te finns ka­teo­go­rier inom mu­si­ken, en­dast tid­lö­sa pär­lor. En re­sa där de yt­ters­ta punk­ter­na är punk, jazz och visor.
22.15 Den klas­siska kvällen
Mat­teus- och Jo­han­nes­pas­sio­nen av Jo­hann Se­bas­tian Bach är ful­la av sym­bo­lik och dol­da buds­kap. Kör­di­ri­gen­ten Ka­ri Tu­ru­nen be­rät­tar hur det syns och hörs. Prog­ram­värd: Ber­til Blom. klas­siskt@yle. fi
23.35 Vega Musik
23.45 Vega Musik
0
00.00 Nattklassiskt
3