Ohjelmakartta.fi
ma 17.9. ti 18.9. ke 19.9. to 20.9. pe 21.9. la 22.9. su 23.9.

00.00 No­ne

6

Y­le Ny­he­ter

06.03 Ef­ters­nack

Tack och lov

06.06 Mor­gon­mu­sik

06.33 Ve­ga Mor­gon

06.54 And­rum

07.00 Y­le Ny­he­ter

07.03 Ve­ga Mor­gon

BUU-ra­dion

07.10 Ve­ga Mor­gon (x10)

08.00 Y­le Ny­he­ter

Y­le Ny­he­ter

08.05 Ve­ga Mor­gon

K­vant­hopp

08.20 Ve­ga Mor­gon (x10)

9

09.00 Y­le Ny­he­ter

09.03 Ve­ga Lör­dag (x4)

Ve­ga Sön­dag

And­rum

09.16 Ve­ga För­mid­dag (x15)

09.15 Do­ku­men­te­rat

10.03 Ve­ga Sön­dag (x3)

12

12.03 S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt: Är vår väs­ter­länds­ka de­mok­ra­ti i k­ris?

S­la­get ef­ter tolv - da­gens de­batt

00.00 No­ne

12.45 Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

Vä­der- och s­jö­rap­port

No­ne

13.03 Ve­ga Dag (x10)

Fo­kus på

Gudst­jänst

14.03 F­ritt F­ram

Kaf­fek­var­nen

15

15.03 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Ef­ters­nack

Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

Y­le Ny­he­ter

16.09 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

16.07 Lux med El Bu­nu

17.00 Ak­tuellt 17

Y­le Ny­he­ter

17.05 Ve­ga Ef­ter­mid­dag

Lux med El Bu­nu

17.30 Vår Mu­sik (x2)

Ve­ga K­väll (x8)

18

Ett ord in­för hel­gen

Ef­ters­nack

18.05 Do­ku­men­te­rat: I nät­bed­ra­gar­nas hår­da g­repp

00.00 No­ne

19.00 Y­le Ny­he­ter

Af­to­nan­dakt

Ve­ga Dans (x2)

Af­to­nan­dakt

19.22 Näs­tan unp­lug­ged

Den k­las­sis­ka k­väl­len (x3)

Bes­ser & Wis­ser: P­lan B - vi räd­dar värl­den med orm­bun­kar och bords­salt

Ägg­man­nen

Ton­gåvan (x3)

19.22 Me­ny: Så gör du eg­na kon­ser­ver!

19.44 Ve­ga Mu­sik

00.00 No­ne

00.00 No­ne

20.03 Vår Mu­sik

20.03 Fo­kus på Gamb­le and Huff, P­hil­ly-Sou­lens kun­gar

K­vant­hopp

20.03 Tack och lov

21

21.03 Ve­ga­top­pen

21.03 Ef­ter Nio ra­dio: S­kådes­pe­la­ren Jar­mo Mä­ki­nen tes­tar på mo­tions­for­men p­logg­ning

Kaf­fek­var­nen

21.03 Vår Mu­sik

F­ritt f­ram

21.39 Ve­ga Mu­sik

22.00 Y­le Ny­he­ter

22.15 Da­gens de­batt: Är vår väs­ter­länds­ka de­mok­ra­ti i k­ris?

Da­gens de­batt

Da­gens de­batt

Da­gens de­batt

Da­gens de­batt

Vår mu­sik

Den k­las­sis­ka k­väl­len

22.50 Ve­ga Dans

23.15 Ve­ga Mu­sik

23.20 Ve­ga Mu­sik

23.25 Ve­ga Mu­sik

23.35 Ve­ga Mu­sik

23.42 Ve­ga Mu­sik

0

00.00 Nattk­las­siskt

00.00 No­ne

3