Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
6
05.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
06.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 21. Jaksot 11-12.
06.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
06.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.40 Upea li­ha­va elämäni
06.55 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
06.55 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -vi­deon. 172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa. Su­per­po­si­tii­vi­nen ilo­pil­le­ri ja­kaa nyt ener­giaa oman tv-sar­jan­sa kaut­ta. (My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
07.15 Upea li­ha­va elämäni
172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa. Su­per­po­si­tii­vi­nen ilo­pil­le­ri ja­kaa nyt ener­giaa oman tv-sar­jan­sa kaut­ta. (My Big Fat Fa­bu­lous Li­fe, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ma: Alkaa uusintana.
07.15 Upea li­ha­va elämäni
07.40 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Grandesta,..
08.15 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
08.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­tehokkaasti.
9
09.05 TV Shop
ma: (, )
09.20 TV Shop
ke: (, )
09.10 TV Shop
(, )
09.25 TV Shop
la: (, )
10.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 22. Jaksot 1-2.
10.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
10.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.30 Ten­nis: Aust­ra­lian avoin­ten nais­ten loppuottelu
Suora lähetys. Se­los­tus Ar­ne Six ja Jark­ko Nieminen.
(Urheilu, Australia, 2021)
10.30 Ten­nis: Aust­ra­lian avoin­ten mies­ten loppuottelu
Suora lähetys. Se­los­tus Ar­ne Six ja Jark­ko Nieminen.
(Urheilu, Australia, 2021)
11.05 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
11.00 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
Kausi 6. Jaksot 4-5.
11.15 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
11.15 Upea li­ha­va elämäni
12.00 Hal­vaan­tu­neena äidiksi
11.55 Lot­to­voit­ta­jan unel­ma­ko­ti: Spesiaali
Erikoisjakso lomatunnelmissa! ..
12
12.20 Eläi­met hur­ri­kaa­nin armoilla
12.30 Upeat minikodit
12.30: Alkaa uusintana.
13.00 Upeat minikodit
Yh­des­sä Mic­hel­len kah­den vel­jen ja näi­den vai­mo­jen kans­sa he pyö­rit­tä­vät alal­la Yh­dys­val­tain huip­pui­hin lu­keu­tu­vaa firmaa,..
Kausi 2. Jaksot 1-6.
13.05 Täh­det ja pe­las­te­tut lemmikit
Näyt­te­li­jä Selma Blair,..
13.15 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avioparin,..
13.30 Upeat minikodit
Sar­jas­sa seu­ra­taan ylel­li­siä mi­ni­ko­te­ja ra­ken­ta­van avio­pa­rin, Mic­hel­le ja Ty­son Spies­sin, työtä...
13.35 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Michael Buble.
13.55 Kotiunelmia
(Ko­tiu­nel­mia, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
Kausi 1. Jaksot 1-2.
13.55 Kotiunelmia
(Ko­tiu­nel­mia, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
13.50 Kotiunelmia
(Ko­tiu­nel­mia, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
Kausi 1. Jaksot 5-6.
14.05 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Rebel Wilson.
14.10 Kotiunelmia
(Ko­tiu­nel­mia, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
Kausi 1. Jaksot 7-8.
14.30 Maail­man pienin nainen
26-vuo­tias in­tia­lai­nen Jyo­ti Am­ge on Guin­nes­sin en­nä­tys­ten­kir­jan mu­kaan vi­ral­li­ses­ti maail­man pie­nin nainen...
14.30 Kotiunelmia
15.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Michael Buble.
15.00 It­se ilkimys 2
En­ti­nen il­ki­mys Gru naut­tii elä­mäs­tä tyt­tö­jen­sä ja kä­ty­rien­sä kans­sa, kun hä­net tem­ma­taan tais­te­luun sa­la­pe­räis­tä mes­ta­ri­ri­kol­lis­ta vas­taan. 90 min. Oh­jaus: Pier­re Cof­fin, Ch­ris Renaud.
(Despicable Me 2, Animaatio, Yhdysvallat, 2013)
14.55 Maail­man vaa­ral­lisin elokuva
Kiis­ta­nalaisessa,..
15.05 Maail­man vaa­ral­lisin elokuva
Kiis­ta­nalaisessa,..
15
15.05 Eläi­met hur­ri­kaa­nin armoilla
15.15 Täh­det ja pe­las­te­tut lemmikit
Näyt­te­li­jä Sel­ma Blair, jää­kiek­koi­li­ja Da­vid Backes,..
15.30 Rock Dog
Tii­be­tin­mas­tif­fi Bo­dis­ta odo­te­taan maa­lais­lam­mas­lau­man seu­raa­vaa var­ti­jaa, mut­ta Bo­din in­to­hi­mo ei rii­tä hä­nen isän­sä Kham­pan ta­sol­le. Bo­din tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mä mullistuu,..
(Rock Dog, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
16.00 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
16.00 Maail­man pienin nainen
16.00 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
16.05 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tastrofielokuva
Mr. Bean (Ro­wan At­kin­son) mat­kus­taa tai­de­mu­seon edus­ta­ja­na Iso-Bri­tan­nias­ta Yh­dys­val­toi­hin ja on­nis­tut­tuaan tu­hoa­maan niin kal­liin tai­de­teok­sen kuin pai­kal­li­sen Da­vi­din (Pe­ter Mac­Ni­col) per­he­suh­teet­kin hän jou­tuu pian kor­jai­le­maan ai­heut­ta­miaan va­hin­koja. 82 min.
(Bean, Komedia, Iso-Britannia, 1997)
16.20 Eläi­met hur­ri­kaa­nin armoilla
17.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
17.00 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Gran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joes­ta, jo­ka kul­kee Tek­sa­sin ja Mek­si­kon vä­lil­lä. Joen yli on ra­ken­net­tu yh­teen­sä 23 siltaa,..
Kausi 1. Jaksot 6-7.
17.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
17.15 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Gran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joesta,..
17.10 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric Mc­Cor­mack) ovat sy­dä­nys­tä­viä ja kämp­pä­ka­ve­ruk­sia New Yorkissa...
Kausi 10. Jaksot 5-6.
18
18.00 Upeat minikodit
Yh­des­sä Mic­hel­len kah­den vel­jen ja näi­den vai­mo­jen kans­sa he pyö­rit­tä­vät alal­la Yh­dys­val­tain huip­pui­hin lu­keu­tu­vaa fir­maa, jo­ka val­mis­taa mit­ta­ti­laus­työ­nä mi­ni­ko­te­ja asiak­kai­den yk­si­löl­li­siin ja usein vaa­ti­viin tar­pei­siin. Pie­ni, rää­tä­löi­ty luk­sus­ko­ti liik­kuu kä­te­väs­ti asuk­kai­den­sa mu­ka­na moot­to­ri­tie­tä pai­kas­ta toi­seen il­man, et­tä laa­dus­ta tar­vit­si­si tin­kiä. (Ti­ny Lu­xu­ry, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
18.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Eu­ro­pe, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Es­panja, 2020)
18.15 Ri­ver of No Return
Yh­dys­val­to­jen Ida­hon osa­val­tios­sa si­jait­see myös ni­mel­lä The Ri­ver of No Re­turn tunnettu,..
18.10 Co­bain: Mon­tage of Heck
Kurt Co­bai­nis­ta ker­to­va oma­pe­räi­nen ja ylis­tet­ty elo­ku­va on en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen do­ku­ment­ti kuu­lui­san muu­si­kon elä­mäs­tä. Elo­ku­va seu­raa Co­bai­nin elä­mää var­hais­vuo­sis­ta saak­ka ja piir­tää ku­van tai­tei­li­jas­ta, jo­ka on jat­ku­vas­ti kah­nauk­ses­sa ym­pä­ris­tön­sä kans­sa. 124 min. Oh­jaus: Brett Mor­gen. Pääo­sis­sa: Don Co­bain, Jen­ny Co­bain, Kim Co­bain, Court­ney Lo­ve, Tra­cey Ma­ran­der, Wen­dy O? Connor.
(Cobain: Montage of Heck, Draama, Yhdysvallat, 2015)
19.00 Kotiunelmia
(Ko­tiu­nel­mia, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
ma: Alkaa uusintana. Ri­ku ja Jo­han­na te­ke­vät si­sä­suunnitelmia,..
ti: Ri­kul­la sie­lu lau­laa onnesta,.. Ri­kun ta­los­sa van­ha kat­to saa kyytiä,..
ke: Nälkä kasvaa syödessä,.. Riku ja Johanna pähkäilevät budjetin kanssa.
Ihmisen unelma on muuttaa kaksi kertaa,
19.00 Top Gear Spe­cial: From A to Z
19.15 Rock Dog
Tii­be­tin­mas­tif­fi Bo­dis­ta odo­te­taan maa­lais­lam­mas­lau­man seu­raa­vaa var­ti­jaa, mut­ta Bo­din in­to­hi­mo ei rii­tä hä­nen isän­sä Kham­pan ta­sol­le. Bo­din tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mä mul­lis­tuu, kun tai­vaal­ta pu­toaa radio,..
(Rock Dog, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
20.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
20.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Michael Buble.
20.00 Ka­donneet Suomi
Vuon­na 2007 al­le kou­lui­käi­set si­sa­ruk­set kaa­pat­tiin ulkomaille...
20.00 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric Mc­Cor­mack) ovat sy­dä­nys­tä­viä ja kämp­pä­ka­ve­ruk­sia New Yorkissa...
20.05 Ka­donneet Suomi
Vuon­na 2007 al­le kou­lui­käi­set si­sa­ruk­set kaa­pat­tiin ulkomaille...
21
21.00 Being Flynn
Il­man isää kas­va­nut, yk­sin­huol­ta­jaäi­tin­sä hil­jat­tain me­net­tä­nyt Nick haa­vei­lee kir­jai­li­jan uras­ta, mut­ta lor­vi­mi­nen ja nais­seik­kai­lut vie­vät voi­ton. Isän ja po­jan tiet ris­tey­ty­vät yl­lättäen,..
(Being Flynn, Draama, Yhdysvallat, 2012)
21.00 Us­kol­li­nen puutarhuri
John le Car­rén ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa tril­le­ris­sä dip­lo­maat­ti tut­kii vai­mon­sa sa­la­pe­räis­tä kuo­le­maa Ke­nias­sa ja löy­tää maail­man­laa­jui­sen sa­la­lii­ton. Rac­hel Weisz pal­kit­tiin roo­lis­taan Os­ca­ril­la. 136 min. Oh­jaus: Fer­nan­do Mei­rel­les. Pääo­sis­sa: Rac­hel Weisz, Ralph Fien­nes, Dan­ny Hus­ton, Bill Nighy,
(The Constant Gardener, Draama, Kiina, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Kenia, Yhdysvallat, 2005)
21.00 Split
Kevin (Ja­mes McA­voy) on pal­jas­ta­nut psy­kiat­ril­leen 23 si­vu­per­soo­naan­sa, mut­ta yk­si on vie­lä nä­ky­mät­tö­mis­sä ja nou­see pian esiin hal­lit­se­maan kaik­kia toi­sia. Ke­vin ko­kee, et­tä hä­nen on pak­ko sie­pa­ta kol­me tei­nityttöä,..
(Split, Kauhu, Yhdysvallat, 2017)
21.00 Karhuryhmä
SAR­JA AL­KAA Suo­ra­tois­to­pal­ve­lus­ta tut­tu ko­ti­mai­nen sar­ja näh­dään nyt ko­ko­nai­suu­des­saan TV5:lla...
21.00 Bean - ää­rim­mäi­nen ka­tastrofielokuva
Mr. Bean (Ro­wan At­kin­son) mat­kus­taa tai­de­mu­seon edus­ta­ja­na Iso-Bri­tan­nias­ta Yh­dys­val­toi­hin ja on­nis­tut­tuaan tu­hoa­maan niin kal­liin tai­de­teok­sen kuin pai­kal­li­sen Davidin ..
(Bean, Komedia, Iso-Britannia, 1997)
21.00 Skyscraper
SUOMEN TV-ENSI-ILTA! En­ti­nen FBI-agent­ti ja so­ta­ve­te­raa­ni Will Ford työs­ken­te­lee pil­ven­piir­tä­jien tur­val­li­suu­seks­pert­ti­nä. Työ­ko­men­nuk­sel­la Kii­nas­sa maail­man kor­keim­mas­sa ra­ken­nuk­ses­sa syt­tyy tu­hoi­sa tu­li­pa­lo, ja Ford la­vas­te­taan syyl­li­sek­si. Ford on mer­kitty mies,..
, Yhdysvallat, 2018)
21.00 Apollo 13
Tom Hank­sin täh­dit­tä­mä klas­sik­koe­lo­ku­va ker­too epäon­nis­tu­neen kuu­len­non vaa­ro­ja täyn­nä ole­vas­ta mat­kas­ta ta­kai­sin Maa­han. 140 min. Oh­jaus: Ron Ho­ward. Pääo­sis­sa: Bill Pax­ton, Ed Har­ris, Ga­ry Si­ni­se, Kath­leen Quin­lan, Ke­vin Ba­con, Mi­ko Hug­hes, Tom Hanks.
(Apollo 13, Draama, Yhdysvallat, 1995)
22.00 Jason Bourne
Matt Da­mon pa­laa agent­ti Ja­son Bour­nen roo­liin Me­du­sa-tril­le­ri­sar­jan vii­den­nes­sä osas­sa. Hil­jai­se­loa viet­tä­nyt ex-agent­ti as­tuu nyt esiin var­jois­ta ja muis­taa vih­doin lä­hes kai­ken mi­tä tapahtui.
(Jason Bourne, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
22.40 Karhuryhmä
23.00 Dante's Peak
Vul­ka­no­lo­gi Har­ry huo­les­tuu, kun pik­ku­kau­pun­gin vie­res­sä ko­hoa­va tu­li­vuo­ri aktivoituu...
(Dante's Peak, Trilleri, Yhdysvallat, 1997)
23.00 Split
Kevin (Ja­mes McA­voy) on pal­jas­ta­nut psy­kiat­ril­leen 23 si­vu­per­soonaansa,..
(Split, Kauhu, Yhdysvallat, 2017)
23.20 Me­du­san perintö
Suo­si­tun Me­du­sa-elo­ku­va­sar­jan jat­ko-osas­sa pää­hah­mo­na on agent­ti Aa­ron Cross, jo­ka jou­tuu CIA:n tap­po­lis­tal­le. 135 min.
(The Bourne Legacy, Toiminta, Yhdysvallat, 2012)
23.30 Me­dusan verkko
Ro­bert Lud­lu­min ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa, tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa toi­min­ta­jän­nä­ris­sä am­mat­ti­tap­pa­ja Ja­son Bourne ..
(The Bourne Identity, Toiminta, Yhdysvallat, 2001)
23.45 Us­kol­li­nen puutarhuri
(The Constant Gardener, Draama, Kiina, Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Kenia, Yhdysvallat, 2005)
23.55 Being Flynn
Il­man isää kas­va­nut, yk­sin­huol­ta­jaäi­tin­sä hil­jat­tain me­net­tä­nyt Nick haa­vei­lee kir­jai­li­jan urasta,..
(Being Flynn, Draama, Yhdysvallat, 2012)
0
00.25 Big Lebowski
(Big Lebowski, The, Komedia, Yhdysvallat, 1998)
01.05 Shaun of the Dead
Kulttielokuvaksi muodostunut kauhukomedia. 29-vuo­tias Shaun luulee,..
(Shaun Of the Dead, Komedia, Yhdysvallat, 2014)
01.20 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
01.55 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
02.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
01.55 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
02.20 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
02.25 Lot­to­voit­ta­jan unel­ma­ko­ti: Spesiaali
02.40 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
02.55 Täh­det ja pe­las­te­tut lemmikit
02.55 Maail­man pienin nainen
3
03.05 Upea li­ha­va elämäni
03.05 Eläi­met hur­ri­kaa­nin armoilla
03.20 Kotiunelmia
(Ko­tiu­nel­mia, Ko­ti­mai­nen tosi-tv,
03.25 Upeat minikodit
04.00 Ri­ver of No Return
03.55 Kotiunelmia
(Ko­tiu­nel­mia, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2020)
Kausi 1. Jaksot 1-4.
03.50 Hal­vaan­tu­neena äidiksi
03.55 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
03.55 Ri­ver of No Return
04.25 Upeat minikodit
04.50 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
05.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
Kausi 5. Jaksot 5-7.
05.00 Per­nil­la Wahlg­renin maailma