Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
6
05.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
05.19 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
06.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 21. Jaksot 7-9.
07.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia per­hei­tä, jot­ka et­si­vät ko­tia me­ren lä­hei­syy­des­tä mah­dol­li­sim­man kus­tan­nus­tehokkaasti.
06.55 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unelmakoteja.
07.30 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2017)
Kausi 7. Jaksot 22-26.
07.50 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
08.25 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -vi­deon. 172-ki­loi­sek­si sai­rau­den myö­tä li­hon­nut nai­nen on käy­nyt pit­kän tien hy­väk­syäk­seen it­sen­sä ul­ko­nä­kö­kes­kei­ses­sä yh­teiskunnassa.
Kausi 5. Jaksot 9-12.
08.30 Upea li­ha­va elämäni
Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
08.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
08.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
9
09.25 TV Shop
ma: (, )
09.15 TV Shop
(, )
09.30 TV Shop
(, )
09.30 TV Shop
(, )
10.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 21. Jaksot 11-7.
10.50 It­se ilkimys 2
En­ti­nen il­ki­mys Gru naut­tii elä­mäs­tä tyt­tö­jen­sä ja kä­ty­rien­sä kans­sa, kun hä­net tem­ma­taan tais­te­luun sa­la­pe­räis­tä mes­ta­ri­ri­kol­lis­ta vas­taan. 90 min. Oh­jaus: Pier­re Cof­fin, Ch­ris Renaud.
(Despicable Me 2, Animaatio, Yhdysvallat, 2013)
11.00 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Gran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joes­ta, jo­ka kul­kee Tek­sa­sin ja Mek­si­kon vä­lil­lä. Joen yli on ra­ken­net­tu yh­teen­sä 23 siltaa,..
11.20 Kiin­teis­töveljekset
11.10 Kiin­teis­töveljekset
11.30 Kiin­teis­töveljekset
11.50 Kiin­teis­töveljekset
12
12.05 Upea li­ha­va elämäni
12.00 Upea li­ha­va elämäni
Alkaa uusintana. Whit­ney Tho­re nou­si yh­des­sä yös­sä jul­ki­suu­teen la­dat­tuaan You­Tu­been A Fat Girl Dan­cing -videon...
12.20 Upea li­ha­va elämäni
12.15 Upea li­ha­va elämäni
12.45 Upea li­ha­va elämäni
12.40 Leijonastudio
13.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän siskoksen,..
12.55 Ruot­sin EHT: Suo­mi - Tshekki
Selostajana J-P Jalo, asiantuntijana Oskar Osala. Suo­ra lä­he­tys jää­kie­kon EHT-ot­te­lus­ta Malmöstä.
(Urheilu, Ruotsi, 2021)
12.55 Ruot­sin EHT: Ve­nä­jä - Tshekki
Selostajana Juhavaltteri Salminen. Suo­ra lä­he­tys jää­kie­kon EHT-ot­te­lus­ta Malmöstä.
(Urheilu, Ruotsi, 2021)
13.10 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin ar­kea. Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan painoaan,
Kausi 1. Jaksot 3-4.
13.20 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
13.40 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan pai­noaan, jot­ta pys­tyi­si­vät elä­mään nor­maa­lia ja ter­veel­li­sem­pää elä­mää. (1000-lb Sis­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
13.50 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän siskoksen,..
13.55 Ronaldo
Ro­nal­do on en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen elo­ku­va yh­des­tä jal­ka­pal­lon ihail­lum­mis­ta täh­dis­tä, Cris­tia­no Ronaldosta...
(Ronaldo, Dokumenttielokuva, Iso-Britannia, Espanja, 2015)
14.10 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
14.40 Will & Grace
(Deb­ra Mes­sing) ja Will (Eric McCormack)..
Kausi 10. Jaksot 1-2.
15
15.05 Ri­ver of No Return
15.05 Sing
Li­ki 90 mu­siik­ki­hit­tiä si­säl­tä­väs­sä ani­maa­tios­sa tyy­li­käs koa­la­her­ra Bus­ter Moon joh­taa par­haat päi­vän­sä näh­nyt­tä teatteria...
(Sing, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
15.20 Leijonastudio
15.30 Hain tarina
Va­las­pe­su­lan duu­na­ris­ta Os­ca­ris­ta tu­lee odot­ta­mat­ta san­ka­ri, kun hän ker­too suu­ren val­koi­sen valheen...
(Shark Tale, Animaatio, Yhdysvallat, 2004)
15.40 Leijonastudio
15.45 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Eu­ro­pe, Do­ku­ment­ti­sar­ja, Es­panja, 2020)
Kausi 1. Jaksot 11-12.
15.40 Top Gear: Erikoisjakso
28. kau­den eri­kois­jak­so. Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. (Top Gear
15.55 Ruot­sin EHT: Ve­näjä - Suomi
Selostajana J-P Jalo, asiantuntijana Oskar Osala. Suo­ra lä­he­tys jää­kie­kon EHT-ot­te­lus­ta Malmöstä.
(Urheilu, Ruotsi, 2021)
16.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
16.40 Leijonastudio
(Ur­hei­lu, Suomi, 2021)
16.59 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Eu­ro­pe, Do­ku­menttisarja,
16.55 Ruot­sin EHT: Ruot­si - Venäjä
Selostajana Juhavaltteri Salminen. Suo­ra lä­he­tys jää­kie­kon EHT-ot­te­lus­ta Malmöstä.
(Urheilu, Ruotsi, 2021)
16.55 Ruot­sin EHT: Ruotsi - Suomi
Selostajana J-P Jalo, asiantuntijana Oskar Osala. Suo­ra lä­he­tys jää­kie­kon EHT-ot­te­lus­ta Malmöstä.
(Urheilu, Ruotsi, 2021)
17.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Gran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joes­ta, jo­ka kul­kee Tek­sa­sin ja Mek­si­kon vä­lil­lä. Joen yli on ra­ken­net­tu yh­teen­sä 23 siltaa,..
17.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Grandesta,..
18
18.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sla­to­nit pyr­ki­vät pu­dot­ta­maan pai­noaan, jot­ta pys­tyi­si­vät elä­mään nor­maa­lia ja ter­veel­li­sem­pää elä­mää. (1000-lb Sis­ters, To­si-tv, Yh­dys­vallat, 2019)
ma: Alkaa uusintana. Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän siskoksen,
ti:
ke:
18.00 Ri­ver of No Return
Yh­dys­val­to­jen Ida­hon osa­val­tios­sa si­jait­see myös ni­mel­lä The Ri­ver of No Re­turn tunnettu,..
18.20 Leijonastudio
18.40 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eurooppaa.
19.00 It­se ilkimys 2
En­ti­nen il­ki­mys Gru naut­tii elä­mäs­tä tyt­tö­jen­sä ja kä­ty­rien­sä kans­sa, kun hä­net tem­ma­taan tais­te­luun sa­la­pe­räis­tä mes­ta­ri­ri­kol­lis­ta vas­taan. 90 min. Oh­jaus: Pier­re Cof­fin, Ch­ris Renaud.
(Despicable Me 2, Animaatio, Yhdysvallat, 2013)
19.20 Leijonastudio
19.40 Leijonastudio
19.30 Arktiset vedet
19.40 U20 MM: Prons­siot­telun kooste
20.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Eu­ro­pe, Do­ku­menttisarja,
20.00 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
Rebel Wilson.
20.00 Ka­donneet Suomi
Mu­si­kaa­li­nen San­na läh­ti lu­kion jäl­keen opis­ke­le­maan lää­ke­tie­det­tä Tarttoon...
19.55 Ruot­sin EHT: Ts­hekki - Ruotsi
Se­los­ta­ja­na Ju­ha­valt­te­ri Sal­mi­nen, asian­tun­ti­ja­na Os­kar Osa­la. Suo­ra lä­he­tys jää­kie­kon EHT-ot­te­lus­ta Malmöstä.
(Urheilu, Ruotsi, 2021)
20.00 Ka­donneet Suomi
Mu­si­kaa­li­nen San­na läh­ti lu­kion jäl­keen opis­ke­le­maan lää­ke­tie­det­tä Tart­toon. Kes­ken opin­to­jen vuon­na 2001 hän muut­ti ke­sä­töi­hin Yh­dys­valtoihin...
20.05 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Gran­des­ta, tum­man­rus­keas­ta joesta,..
21
21.00 Huu­to vapaudelle
Apart­hei­din ai­kaan si­joit­tu­va, to­del­li­suu­teen poh­jau­tu­va draa­mae­lo­ku­va ker­too ete­läaf­rik­ka­lai­sen kan­sa­lai­soi­keu­sak­ti­vis­tin Ste­ve Bi­kon ja val­koi­sen pää­toi­mit­ta­jan Do­nald Wood­sin ys­tä­vyys­suh­tees­ta, jo­ka saa Wood­sin pa­ne­maan hen­ken­sä alt­tiik­si to­tuu­den vuok­si. 147 min. Oh­jaus: Ric­hard At­ten­bo­rough. Pääo­sis­sa: Ke­vin Kli­ne, Pe­ne­lo­pe Wil­ton, Den­zel Was­hing­ton, John Harg­rea­ves, Alex McCowen,
(Cry Freedom, Draama, Yhdysvallat, 1987)
21.00 This is 40
Pete ja Debbie täyttävät 40. Hei­dän lap­sen­sa vi­haa­vat toi­siaan, yri­tyk­set ovat kon­kurs­sin par­taal­la ja ih­mis­suh­teet ra­koi­le­vat. 123 min. Oh­jaus: Judd Apa­tow. Pääo­sis­sa: Paul Rudd, Me­gan Fox. _x000D_
(This is 40, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
21.00 Valtapeli
Pörs­si­kei­not­te­lu­juo­nen pe­li­nap­pu­lak­si jou­tu­va vas­ta­val­mis­tu­nut kaup­pa­tie­tei­li­jä saa elä­män­sä ylen­nyk­sen pääs­tes­sään pos­tin­la­jit­te­li­jas­ta yri­tyk­sen pää­joh­ta­jak­si. 102 min. Oh­jaus: Et­han Coen, Joel Coen. Pääo­sis­sa: Bill Cobbs, Bru­ce Campbell,
(The Hudsucker Proxy, Komedia, Yhdysvallat, 1994)
21.00 Me­dusan verkko
Ro­bert Lud­lu­min ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa, tii­vis­tun­nel­mai­ses­sa toi­min­ta­jän­nä­ris­sä am­mat­ti­tap­pa­ja Ja­son Bour­ne (Matt Da­mon) he­rää muis­tin­sa me­net­tä­nee­nä kes­kel­lä mo­ni­mut­kais­ta, kan­sain­vä­lis­tä ri­kosvyyhteä,
(The Bourne Identity, Toiminta, Yhdysvallat, 2001)
21.00 Me­du­san perintö
Suo­si­tun Me­du­sa-elo­ku­va­sar­jan jat­ko-osas­sa pää­hah­mo­na on agent­ti Aa­ron Cross, jo­ka jou­tuu CIA:n tap­po­lis­tal­le. 135 min. Oh­jaus: To­ny Gil­roy. Pääo­sis­sa: Je­re­my Ren­ner, Scott Glenn, Sta­cy Keach, Ed­ward Nor­ton, Donna Murphy.
(The Bourne Legacy, Toiminta, Yhdysvallat, 2012)
21.00 Jason Bourne
Matt Da­mon pa­laa agent­ti Ja­son Bour­nen roo­liin Me­du­sa-tril­le­ri­sar­jan vii­den­nes­sä osas­sa. Hil­jai­se­loa viet­tä­nyt ex-agent­ti as­tuu nyt esiin var­jois­ta ja muis­taa vih­doin lä­hes kai­ken mi­tä ta­pah­tui. Hän­tä vai­vaa­va ky­sy­mys ei ole­kaan enää mi­tä, vaan mik­si. 120 min. Oh­jaus: Paul Greeng­rass. Pääo­sis­sa: Matt Da­mon, Ju­lia Sti­les, Vin­cent Cassel,
(Jason Bourne, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
22.35 Ka­donneet Suomi
23.05 This is 40
Pete ja Debbie täyttävät 40. Hei­dän lap­sen­sa vi­haa­vat toi­siaan, yri­tyk­set ovat kon­kurs­sin par­taal­la ja ih­mis­suh­teet rakoilevat.
(This is 40, Komedia, Yhdysvallat, 2012)
23.10 American Made
(American Made, Toiminta, Yhdysvallat, 2017)
23.15 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Grandesta,..
23.40 Huu­to vapaudelle
Apart­hei­din ai­kaan sijoittuva,..
(Cry Freedom, Draama, Yhdysvallat, 1987)
23.30 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
23.30 Valtapeli
(The Hudsucker Proxy, Komedia, Yhdysvallat, 1994)
0
00.05 Su­kel­lus­ve­ne­mur­haa­ja: Pa­ko vankilasta
00.15 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
00.30 Jar­head 3: The Siege
(Jarhead 3: The Siege, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
00.50 Sek­si­kult­ti NXIVM:n uhrit
01.15 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän siskoksen,..
01.10 Upea li­ha­va elämäni
Alkaa uusintana.
01.45 Term Life
Epä­toi­voi­nen mies ot­taa it­sel­leen hen­ki­va­kuu­tuk­sen Ca­te-tyt­tä­ren­sä hyväksi,..
(Term Life, Rikosdraama, Yhdysvallat, 2016)
01.40 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
01.40 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
02.10 Su­per­täh­tien yl­lätysremontit
02.35 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
02.35 Sa­ta­ki­loiset siskot
02.35 Sa­ta­ki­loiset siskot
Sar­jas­sa seu­ra­taan kah­den rei­lus­ti yli­pai­nos­ta kär­si­vän sis­kok­sen, Tam­my ja Amy Sla­to­nin arkea...
02.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
3
03.05 Kiin­teis­töveljekset
03.10 Upea li­ha­va elämäni
03.25 Kol­me vai­moa, yksi aviomies
03.30 Ran­ta­ta­loa etsimässä
03.30 Kiin­teis­töveljekset
03.25 Ri­ver of No Return
04.00 Kiin­teis­töveljekset
04.00 Sa­ta­ki­loiset siskot
04.05 Kiin­teis­töveljekset
04.20 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.25 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.25 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.20 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
05.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.19 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla