Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 6 7 8 9 10
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
8.3. 9.3. 10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3.
6
06.40 Su­loi­set koiratähdet
07.40 Unel­ma­ko­ti 100 päivässä
08.30 Say Yes To The Dress: Britannia
9
09.00 TV Shop
(, )
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.30 Ran­ta­ta­lot remontissa
Alkaa uusintana. Edul­li­nen lo­ma-asun­to ran­nal­ta on hankittu,..
11.30 Mi­kä ih­meen asunto?
Mil­tä kuu­los­tai­si ko­ti van­has­sa jää­te­lö­tehtaassa,..
12
12.25 Say Yes To The Dress: Britannia
(Say Yes to the Dress UK, To­si-tv, Iso-Britannia,
13.25 Snowtime!
Kou­lu­jen jou­lu­lo­man al­kaes­sa jouk­ko kou­lu­lai­sia suun­nit­te­lee suu­ren, tar­kas­ti or­ga­ni­soi­dun lu­mi­so­dan. Lu­mi­pal­lo­jen heit­te­le­mi­nen al­kaa haus­kanpitona,..
, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
15
15.05 Ba­kers vs. Fakers
16.00 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
17.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
18
18.00 Erak­ko­per­he erämaassa
Seitsenlapsinen Brownin perhe asuu Alaskan erämaassa.
19.00 Playa Del Sol
Gran Ca­na­rial­le si­joit­tu­va sar­ja seu­raa mat­ka­toi­mis­to Shi­nen op­pai­den vai­he­ri­kas­ta elämää...
20.00 Eu­roo­pan rajavartijat
Sar­ja seu­raa ra­ja­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten työ­tä eri puo­lil­la Eu­roop­paa. (Bor­der Cont­rol: Europe,
21
21.00 Twister
Bill ja Jo, mai­neik­kaat myrs­kyn met­säs­tä­jät, ovat avioe­ron par­taal­la. Nyt hei­dän on kui­ten­kin yh­dis­tet­tä­vä voi­man­sa ja pu­hal­let­ta­va yh­teen hii­leen, sil­lä hei­tä vas­tas­sa on vuo­si­sa­dan suu­rin myrs­ky­rin­ta­ma. 102 min. Oh­jaus: Jan de Bont. Pääo­sis­sa: Bill Paxton,
(Twister, Toiminta, Yhdysvallat, 1996)
23.10 Syn­ty­nyt 4. heinäkuuta
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va, Os­car-pal­kit­tu draa­ma nuo­res­ta isän­maan ys­tä­väs­tä Ron Ko­vi­cis­ta (Tom Cruise) ,..
(Born on the Fourth of July, Draama, Yhdysvallat, 1989)
0
02.05 Karhuryhmä