Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 0 1 2 3 4 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
21.12. 22.12. 23.12. 24.12. 25.12. 26.12. 27.12.
6
05.35 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 12. Jaksot 2-3.
06.25 Huip­pu­kokki haussa
06.20 Huip­pu­kokki haussa
06.15 Huip­pu­kokki haussa
06.10 Huip­pu­kokki haussa
06.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
07.00 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
07.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.05 Tuu­rin joulu 2020
07.15 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.50 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
07.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
07.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
07.45 Ch­rist­mas at the Plaza
Nuo­ri his­to­roit­si­ja Jes­si­ca pal­ka­taan työs­tä­mään jou­lu­ko­ris­te­lu New Yor­kin Pla­za-hotelliin...
(Christmas at the Plaza, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
07.50 elokuva: Gin­gerb­read Romance
Arkkitehti Taylor osallistuu piparkakkutalokilpailuun.
(A Gingerbread Romance, Perhe, Yhdysvallat, 2018)
07.55 elokuva: Ch­rist­mas Love Story
Nuo­ri­so­kuo­ron joh­ta­jal­le on an­net­tu teh­tä­väk­si kir­joit­taa iso kap­pa­le jou­luaa­ton esi­tys­tä varten...
(A Christmas Love Story, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
08.05 elokuva: Ch­rist­mas Wis­hes, Mist­letoe Kisses
(Christmas Wishes & Mistletoe Kisses, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
08.15 Kiin­teis­töveljekset
08.15 TV Shop
(, )
9
09.05 TV Shop
(, )
09.25 TV Shop
(, )
09.30 TV Shop
(, )
09.30 TV Shop
(, )
09.15 Kiin­teis­töveljekset
09.40 TV Shop
(, )
10.05 Maail­man ou­doimmat ruuat
10.10 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Pandat tallessa, Ferrari karkuteillä.
10.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
11.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
11.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 18. Jaksot 11-12.
11.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jas­min. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa tapailla.
11.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
11.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
11.30 Kiin­teis­töveljekset
11.50 Kiin­teis­töveljekset
12.00 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suomi, 2017)
12.50: Il­mas­sa on tyyn­tä on­nen täyttymystä,..
12
12.10 Kiin­teis­töveljekset
12.25 Kiin­teis­töveljekset
12.25 elokuva: Pel­koa ja in­hoa nap­pulaliigassa
(Kicking & Screaming, Komedia, Yhdysvallat, 2005)
12.45 Jou­lui­nen leivontakisa
13.05 Köö­pen­ha­mi­nan len­tokentällä
13.15 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
13.35 Maail­man ou­doimmat ruuat
13.40 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai älä,..
13.55 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
13.45 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Pihahommia ja olympialaisia.
14.05 Maail­man ou­doimmat ruuat
14.05 Maail­man ou­doimmat ruuat
14.25 Huip­pu­kokki haussa
14.30 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Lempeä ilmassa.
14.45 Jou­lui­nen leivontakisa
Ame­ri­kan tai­ta­vim­mat lei­pu­rit haas­ta­vat fy­sii­kan lait kilpailussa,..
14.40 Huip­pu­kokki haussa
14.55 Huip­pu­kokki haussa
14.55 Jou­lui­nen leivontakisa
15
15.15 Holiday Date
Elo­ku­va ker­too nai­ses­ta, jon­ka pa­ri­suh­de kaa­tui juu­ri lo­man al­la. Nai­nen ei kui­ten­kaan ha­lua näyt­täytyä yksin,
(Holiday Date, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
15.30 elokuva: Koukkusormi
Keh­nos­ti me­nes­ty­nyt elo­ku­va­tuot­ta­ja Bob­by Bow­fin­ger ai­koo teh­dä lä­pi­mur­ton­sa ku­vaa­mal­la sa­laa Hol­ly­woo­din ko­vim­man toi­min­ta­täh­den elä­mää. 88 min. Oh­jaus: Frank Oz.
(Bowfinger, Komedia, Yhdysvallat, 1999)
15.25 Ba­be - urhea possu
Os­car-pal­ki­tus­sa eläi­ne­lo­ku­vas­sa maa­ti­lal­le saa­pu­va pie­ni Ba­be-pos­su pää­see osak­si pai­men­koi­rien per­het­tä ja op­pii pian it­se­kin ete­väk­si lam­pai­den kait­si­jak­si. 88 min. Oh­jaus: Chris Noonan.
(Babe, Perhe, Yhdysvallat, Australia, 1995)
15.40 elokuva: Ch­rist­mas in the Air
Les­kek­si jää­nyt kah­den lap­sen isä Ro­bert et­sii ta­sa­pai­noa elä­määnsä...
(Christmas in the Air, Perhe, Yhdysvallat, 2017)
15.45 elokuva: Al­most Christmas
Wal­ter on eläk­keel­le jää­nyt au­to­na­sen­ta­ja, jon­ka vai­mo on kuol­lut vuo­si sit­ten. Lu­vas­sa on ti­lan­tei­ta jo­ka lähtöön,..
(Almost Christmas, Draamakomedia, Yhdysvallat, 2016)
15.50 Snowtime!
Kou­lu­jen jou­lu­lo­man al­kaes­sa jouk­ko kou­lu­lai­sia suun­nit­te­lee suu­ren, tar­kas­ti or­ga­ni­soi­dun lumisodan...
, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
16.55 Unelmahäät
Poh­jois-sa­vo­lai­ses­sa Tuus­nie­men kun­nas­sa on ilo irti,..
17.10 Unelmahäät
Il­mas­sa on tyyn­tä on­nen täyttymystä,..
17.05 Ba­be suurkaupungissa
Ur­hea Ba­be-pos­su jou­tuu hur­jaan seik­kai­luun suur­kau­pun­gis­sa, kun hän läh­tee maan­vil­je­li­jän rou­van kans­sa an­sait­se­maan ra­haa maa­ti­lan pe­las­ta­mi­sek­si. 84 min. Oh­jaus: Geor­ge Mil­ler. Pääo­sis­sa: Mag­da Szu­bans­ki, Mic­key Rooney.
(Babe: Pig in the City, Perhe, Yhdysvallat, Australia, 1998)
17.20 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai älä,..
17.15 elokuva: Mer­ry Ch­ristmas Miracle
Al­ko­ho­lis­ti-isän poi­ka läh­tee vas­ten­tah­toi­ses­ti vai­mon­sa ja las­ten­sa kans­sa viet­tä­mään jou­lua van­hem­pien­sa luokse...
(Merry Christmas Miracle, A, Komedia, Yhdysvallat, 2014)
17.45 Jou­lui­nen leivontakisa
Ame­ri­kan tai­ta­vim­mat lei­pu­rit haas­ta­vat fy­sii­kan lait kilpailussa,..
17.45 Tuu­rin joulu 2020
18
18.10 Jou­lui­nen leivontakisa
UU­SI SAR­JA Ame­ri­kan tai­ta­vim­mat lei­pu­rit haas­ta­vat fy­sii­kan lait kilpailussa,..
18.05 Jou­lui­nen leivontakisa
Ame­ri­kan tai­ta­vim­mat lei­pu­rit haas­ta­vat fy­sii­kan lait kilpailussa,..
18.15 Jou­lui­nen leivontakisa
Ame­ri­kan tai­ta­vim­mat lei­pu­rit haas­ta­vat fy­sii­kan lait kilpailussa,..
18.40 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai älä,..
18.45 elokuva: E.T. The Ext­ra-Terrestrial
Nel­jä Os­ca­ria saa­nut klas­sik­koe­lo­ku­va ker­too kos­ket­ta­van ta­ri­nan ru­mas­ta mut­ta vii­saas­ta ava­ruu­den muu­ka­lai­ses­ta, jo­ka tu­tus­tuu yk­si­näi­seen El­liott-poi­kaan. Kaik­ki maa­pal­lon asuk­kaat ei­vät kui­ten­kaan suh­tau­du ym­mär­tä­väi­ses­ti ou­toon vie­raa­seen, ja El­liot­tin on autettava E.
The Extra Terrestrial, Perhe, Yhdysvallat, 1982)
19.00 Jää­kiek­ko: Suo­mi-Yhdysvallat
U20-harjoitusottelun kohokohdat.
(Urheilu, Suomi, 2020)
18.55 Top Gear: Pla­nes, Trains & Automobiles
Eri­kois­jak­sois­sa juh­li­taan Top Gea­rin iki­muis­toi­sim­pia het­kiä mi­tä vaih­te­le­vim­pien me­no­pe­lien parissa,..
19.05 Unelmahäät
(Unel­ma­häät, Ko­ti­mai­nen to­si-tv, Suo­mi, 2017) .
20.00: Il­mas­sa on tyyn­tä on­nen täyttymystä,..
19.15 elokuva: Ma­riah Ca­rey's All I Want for Ch­ristmas Is You
(Mariah Carey's All I Want for Christmas Is You, Animaatio, Yhdysvallat, 2017)
19.30 Tuu­rin joulu 2020
Eri­koi­soh­jel­mas­sa seurataan,..
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
20.00 Dra­gon - The Bru­ce Lee Story
Elä­mä­ker­ral­li­nen elo­ku­va käy lä­pi kii­na­lais-yh­dys­val­ta­lai­sen, itä­mais­ten tais­te­lu­la­jien mes­ta­rin ja näyt­te­li­jän Bru­ce Leen elä­mää. 113 min. Oh­jaus: Rob Co­hen. Pääo­sis­sa: Ja­son Scott Lee, Lau­ren Hol­ly, Ro­bert Wag­ner, Mic­hael Lear­ned, Nancy Kwan.
(Dragon - The Bruce Lee Story, Toiminta, Yhdysvallat, 1993)
21
21.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jas­min. Aluk­si ul­ko­maa­lai­set mor­sia­met mat­kus­ta­vat Yh­dys­val­toi­hin K-1-vii­su­min tur­vin. Pa­ris­kun­nal­la on sen jäl­keen 90 päi­vää ai­kaa ta­pail­la. Sen päät­teek­si hei­dän on jo­ko men­tä­vä nai­mi­siin tai mor­sian jou­tuu pois­tu­maan maas­ta. (90 Day Fian­ce, To­si-tv, Yh­dys­val­lat, 2019) .
21.00 elokuva: Al­most Christmas
Wal­ter on eläk­keel­le jää­nyt au­to­na­sen­ta­ja, jon­ka vai­mo on kuol­lut vuo­si sit­ten. Lu­vas­sa on ti­lan­tei­ta jo­ka läh­töön, kun Wal­ter kut­suu kaik­ki nel­jä ai­kuis­ta las­taan ja muun per­heen ko­tiin­sa viet­tä­mään jou­lua. 120 min.
(Almost Christmas, Draamakomedia, Yhdysvallat, 2016)
21.00 elokuva: Mer­ry Ch­ristmas Miracle
(Merry Christmas Miracle, A, Komedia, Yhdysvallat, 2014)
21.00 elokuva: Day­light - pa­niik­ki tunnelissa
(Daylight, Toiminta, Yhdysvallat, 1996)
21.30 Jää­kie­kon Nuor­ten MM: Suomi-Ruotsi
Suora lähetys puolivälieräottelusta Edmontonista. Se­los­ta­ja­na J-P Ja­lo, asian­tun­ti­ja­na Oskar Osala.
(Urheilu, Suomi, 2020)
22.15 U-571
Toi­sen maail­man­so­dan ai­kaan si­joit­tu­vas­sa so­tae­lo­ku­vas­sa eri­kois­kou­lu­tuk­sen saa­nut va­le­pu­kui­nen ame­rik­ka­lais­mie­his­tö yrit­tää val­la­ta sak­sa­lais­ten U-571 -su­kel­lusveneen...
(U-571, Toiminta, Ranska, Italia, Yhdysvallat, 2000)
22.30 elokuva: King Kong
Näyt­tä­vä uu­si ver­sio le­gen­daa­ri­ses­ta seikkailusta,..
(King Kong, Seikkailu, Yhdysvallat, 2005)
22.50 Ing­rid Goes West
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Mus­tas­sa ko­me­dias­sa epä­va­kaa Ing­rid muut­taa Los An­ge­le­siin ta­va­tak­seen Ins­tag­ram-mal­li Tay­lor Sloa­nen, jo­hon hä­nel­lä on pak­ko­miel­le. 90 min.
(Ingrid Goes West, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
22.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.10 Jää­kiek­koa: U20 MM-kisaennakko
23.40 elokuva: Warc­raft: The Beginning
(Warcraft, Toiminta, Yhdysvallat, 2016)
23.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 17-18.
23.55 Tuu­rin joulu 2020
0
00.00 Jää­kie­kon Nuor­ten MM: Leijonastudio
00.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2010)
Kausi 12. Jaksot 20-23.
23.55 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.30 Jää­kie­kon Nuor­ten MM: Leijonastudio
00.40 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.45 elokuva: Big Daddy
(Big Daddy, Komedia, Yhdysvallat, 1999)
01.00 Jää­kie­kon Nuor­ten MM: Saksa-Suomi
Lohkovaiheen ottelu. Suo­ra lähetys.
(Urheilu, Suomi, 2020)
01.30 Ric­hard Hammonds Big
01.30 elokuva: Kuin lintu langalla
(Bird On A Wire, Toiminta, Yhdysvallat, 1990)
01.50 Ric­hard Hammonds Big
02.20 Ha­luan täy­dellisen kehon
02.25 Maail­man ou­doimmat ruuat
02.45 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
3
03.15 Huip­pu­kokki haussa
03.15 Rip­leyn us­ko tai älä!
03.35 Huip­pu­kokki haussa
03.30 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
03.30 Jää­kie­kon Nuor­ten MM: Leijonastudio
03.30 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
03.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.05 Ran­ta­ta­loa etsimässä
04.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
04.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
04.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
04.35 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.40 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.35 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.50 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
05.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
05.35 Maail­man ou­doimmat ruoat