Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 50 51 52 53 54 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
7.12. 8.12. 9.12. 10.12. 11.12. 12.12. 13.12.
6
06.25 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Sar­jas­sa seu­ra­taan asun­non­vä­lit­tä­jien ja asiak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa. (Hou­se Hun­ters In­ter­na­tio­nal, Li­fes­ty­le, Yh­dysvallat, )
Kausi 146. Jaksot 1-5.
07.00 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
06.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
Kausi 18. Jaksot 1-4.
06.50 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
06.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.25 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­sis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2016)
Kausi 6. Jaksot 4-7.
07.20 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
07.30 Kant­ti koetuksella
Koo­mik­ko Bert Kreisc­her on ai­na val­mis hur­jiin kyy­tei­hin ja us­ko­mat­to­miin haas­tei­siin, joi­ta Ame­ri­kas­sa kyl­lä riittää...
07.45 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
08.20 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la rei­teil­lä. (Bi­zar­re Foods with And­rew Zim­mern, Li­fes­ty­le, Yh­dys­vallat, 2011)
Kausi 4. Jaksot 1-4.
08.15 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Alkaa uusintana. Uu­si ke­sä ja uu­det ke­säapulaiset...
08.45 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
9
09.15 TV Shop
(, )
09.20 TV Shop
ti: (, )
09.10 TV Shop
(, )
09.40 TV Shop
(, )
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, var­sin­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ulkomailla...
10.05 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
10.10 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.15 Kant­ti koetuksella
10.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.40 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.40 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
10.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.55 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
11.10 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
Kausi 6. Jaksot 7-8.
11.15 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,..
11.15 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jasmin...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
11.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
11.25 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
11.55 Kiin­teis­töveljekset
12
12.05 Mil­jo­nääri piilossa
12.05 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai älä,..
12.20 Unelmahäät
Hil­lit­ty ilo on ylim­millään,..
12.25 Mil­jo­nääri piilossa
12.15 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
12.50 Toh­to­ri Pai­se: Pok­sautustarinat
13.05 Ric­hard Hammonds Big
(Ric­hard Ham­mond? s Big, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
to: Alkaa uusintana.
13.10 Huip­pu­kokki haussa
Rea­li­ty­sar­jas­sa ra­vin­to­lat et­si­vät pää­kok­kia tiuk­kaa­kin tiu­kem­man työ­haas­tat­te­lun kautta...
13.05 Unelmahäät
Hil­lit­ty ilo on ylim­millään,..
13.20 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la reiteillä.
13.45 Koi­rat kil­pasilla 2019
(Pup­py Bowl Pre­sents: The Dog Bowl II, Viih­de, Yh­dys­vallat, 2019)
14.05 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern ma­ku­mat­kai­lee nyt maail­man kuu­lui­sim­mil­la reiteillä.
14.05 Ikui­sen nuo­ruu­den tavoittelijat
Pa­laut­taak­seen ka­do­te­tun nuo­ruu­ten­sa ih­mi­set ovat val­mii­ta ra­di­kaa­lei­hin­kin toimiin...
14.00 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Yksisarvisia ja Tarot-ennustuksia.
14.15 elokuva: Ho­li­day for Heroes
Aud­rey ja so­ta­mies Matt ovat lä­het­tä­neet toi­sil­leen kir­jei­tä vuo­sien ajan en­nen kuin he lo­pul­ta­kin koh­taa­vat toisensa.
(Holiday for Heroes, Perhe, Yhdysvallat, 2019)
14.20 elokuva: Ch­rist­mas Homecoming
So­ta­san­ta­rin les­ki ot­taa vas­taan Af­ga­nis­ta­nis­ta pa­lan­neen louk­kaan­tu­neen sotilaan...
(Christmas Homecoming, Perhe, Yhdysvallat, 2017)
14.40 Maail­man ou­doimmat ruuat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
15.00 Huip­pu­kokki haussa
Rea­li­ty­sar­jas­sa ra­vin­to­lat et­si­vät pää­kok­kia tiuk­kaa­kin tiu­kem­man työ­haas­tat­te­lun kautta...
Kausi 3. Jaksot 6-7.
15.00 elokuva: Lem­mik­kien sa­lainen elämä
Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mi­tä lem­mik­ki­si te­ke­vät ol­les­saan yk­sin ko­to­na? Kaik­kea muu­ta kuin ma­kaa­vat sohvalla!..
(Secret Life Of Pets, The, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
15
15.05 Tuu­rin ky­lä­kaup­pias ja ke­säapulaiset
Alkaa uusintana. Uu­si ke­sä ja uu­det ke­säapulaiset...
15.40 Huip­pu­kokki haussa
16.00 Huip­pu­kokki haussa
Rea­li­ty­sar­jas­sa ra­vin­to­lat et­si­vät pää­kok­kia tiuk­kaa­kin tiu­kem­man työ­haas­tat­te­lun kautta...
Kausi 3. Jaksot 4-5.
15.55 elokuva: Nan­ny McP­hee ja suuri pamaus
Nan­ny McP­hee saa­puu aut­ta­maan äi­tiä, jol­la on hoi­det­ta­va­naan kol­me las­ta ja maa­ti­la. Isä on sodassa,..
(Nanny McPhee returns, Perhe, Yhdysvallat, 2010)
15.55 elokuva: Paddington 2
SUO­MEN TV-EN­SI-IL­TA Brow­nien per­hee­seen on­nel­li­ses­ti aset­tu­nut Pad­ding­ton on pääs­syt yh­tei­sön­sä suosioon...
(Paddington 2, Perhe, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018)
16.05 elokuva: Mamma Mia!
Ab­ba-hi­teil­le ra­ken­tu­va mu­si­kaa­li nai­mi­siin me­ne­väs­tä Sop­hies­ta, jo­ka kut­suu häi­hin kol­me äi­tin­sä en­tis­tä hei­laa saa­dak­seen sel­vil­le, ku­ka heis­tä on hä­nen oi­kea isän­sä. 98 min. Oh­jaus: Phyl­li­da Lloyd. Pääo­sis­sa: Aman­da Seyf­ried, Ch­ris­ti­ne Ba­rans­ki, Co­lin Firth, Do­mi­nic Coo­per, Ju­lie Walters,
, Musikaali, Yhdysvallat, 2008)
16.35 Kant­ti koetuksella
16.35 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai ä­lä, on täällä taas!..
17.00 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai ä­lä, on täällä taas!..
16.55 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­ty­le, Suomi, 2018)
Kausi 9. Jaksot 9-10.
17.00 Unelmahäät
Hil­lit­ty ilo on ylim­millään,..
17.35 elokuva: Mam­ma Mia! He­re We Go Again
SUOMEN TV-ENSI-ILTA Mamma Mia! -hit­tie­lo­ku­van toi­vot­tu jat­ko-osa vie ta­kai­sin Kreik­kaan maa­gi­sel­le Ka­lo­kai­rin saa­rel­le, nyt ajas­sa taak­se­päin nuo­ren Don­nan ja hä­nen lä­hi­pii­rin­sä elä­mään. Tans­sin- ja lau­lun­täy­tei­nen ihas­tut­ta­va ta­ri­na sol­juu tu­tus­ti AB­BAn iki­muis­tois­ten hit­tien tahtiin,..
Here We Go Again, Musikaali, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018)
18.00 Mil­jo­nääri piilossa
Tyh­jäs­tä omai­suu­ten­sa ra­ken­ta­nut mil­jo­nää­ri Glenn Stearn ot­taa vas­taan eri­koi­sen haas­teen. Hä­net siir­re­tään eris­täy­ty­nee­seen yh­teisöön,..
18.00 Ric­hard Hammonds Big
(Ric­hard Ham­mond? s Big, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
ke: Alkaa uusintana.
17.55 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 28. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Chris Harris,
18
18.15 Köö­pen­ha­mi­nan len­tokentällä
19.00 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
Yli puo­let Ame­ri­kan ete­lä­ra­jas­ta muo­dos­tuu Rio Grandesta,..
19.05 Rip­leyn us­ko tai älä!
Ta­ka­vuo­sien il­miö, Rip­leyn us­ko tai ä­lä, on täällä taas!..
19.00 Ikui­sen nuo­ruu­den tavoittelijat
19.00 Köö­pen­ha­mi­nan len­tokentällä
19.10 elokuva: Kreik­ka­lai­nen naimakauppa 2
Me­nes­ty­se­lo­ku­van jat­ko-osa mars­sit­taa val­ko­kan­kaal­le ison jou­kon en­sim­mäi­ses­tä osas­ta tut­tu­ja täh­tiä. Por­to­ka­lo­sin per­hees­tä pal­jas­tuu salaisuus,..
(My Big Fat Greek Wedding 2, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2016)
19.20 elokuva: Lem­mik­kien sa­lainen elämä
Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt, mi­tä lem­mik­ki­si te­ke­vät ol­les­saan yk­sin ko­to­na? Kaik­kea muu­ta kuin ma­kaa­vat sohvalla!..
(Secret Life Of Pets, The, Animaatio, Yhdysvallat, 2016)
19.50 Top Gear
Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta lai­taan. 28. kau­del­la sar­jaa luot­saa­vat Chris Harris,
20.00 Unelmahäät
Hil­lit­ty ilo on ylim­millään,..
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
20.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa. (Law & Or­der SVU (spe­cial vic­tims unit) , Ri­kosd­raa­ma, Yh­dys­vallat, 2010)
Kausi 12. Jaksot 9-10.
21
21.00 90 päi­vää morsiamena
Sar­jas­sa seu­ra­taan kan­sain­vä­lis­ten pa­rien eri­kois­ta deit­tai­lua. Sar­jas­sa näh­dään en­sim­mäis­tä ker­taa suo­ma­lais­vä­riä, kun mu­ka­na on 27-vuo­tias Jasmin...
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
21.00 elokuva: Pitch Perfect 3
Elo­ku­va­sar­jan kol­man­nes­sa osas­sa Bel­lat ovat val­mis­tu­neet ylio­pis­tos­ta ja jou­tu­neet koh­taa­maan ka­run ar­jen. MM-ki­sa­voi­ton jäl­keen Bel­lo­jen tiet er­ka­ne­vat ai­na sii­hen saakka,..
(Pitch Perfect 3, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
21.00 elokuva: Kreik­ka­lai­nen naimakauppa 2
Me­nes­ty­se­lo­ku­van jat­ko-osa mars­sit­taa val­ko­kan­kaal­le ison jou­kon en­sim­mäi­ses­tä osas­ta tut­tu­ja täh­tiä. Por­to­ka­lo­sin per­hees­tä pal­jas­tuu salaisuus,..
(My Big Fat Greek Wedding 2, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2016)
21.00 elokuva: Everest
To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va Eve­rest ker­too hät­käh­dyt­tä­vän ta­ri­nan maail­man kor­keim­man vuo­ren val­loi­tu­sy­ri­tyk­ses­tä, jon­ka ai­ka­na rai­vo­kas lu­mi­myrs­ky haas­taa kii­pei­li­jät ää­rirajoille...
(Everest, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2015)
21.00 elokuva: Mamma Mia!
Ab­ba-hi­teil­le ra­ken­tu­va mu­si­kaa­li nai­mi­siin me­ne­väs­tä Sop­hies­ta, jo­ka kut­suu häi­hin kol­me äi­tin­sä en­tis­tä hei­laa saa­dak­seen sel­vil­le, ku­ka heis­tä on hä­nen oi­kea isän­sä. 98 min. Oh­jaus: Phyl­li­da Lloyd. Pääo­sis­sa: Aman­da Seyfried,
, Musikaali, Yhdysvallat, 2008)
21.00 elokuva: Mam­ma Mia! He­re We Go Again
SUOMEN TV-ENSI-ILTA Mamma Mia! -hit­tie­lo­ku­van toi­vot­tu jat­ko-osa vie ta­kai­sin Kreik­kaan maa­gi­sel­le Ka­lo­kai­rin saa­rel­le, nyt ajas­sa taak­se­päin nuo­ren Don­nan ja hä­nen lä­hi­pii­rin­sä elämään...
Here We Go Again, Musikaali, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2018)
21.00 elokuva: Brid­get Jones's Baby
Ra­kas­tet­tu Brid­get Jo­nes -sink­ku­saa­ga jat­kuu tut­tu­jen täh­tien ke­ra. Maail­man suo­si­tuim­man sin­kun elä­mäs­sä kään­tyy uu­si si­vu, kun Brid­get huo­maa yl­lä­tyk­sek­seen ole­van­sa ras­kaa­na. 123 min. Oh­jaus: Sha­ron Ma­gui­re. Pääo­sis­sa: Re­neé Zell­we­ger, Co­lin Firth, Pat­rick Demp­sey, Em­ma Thomp­son, Jim Broad­bent, Gem­ma Jo­nes, Celia Imrie,
(Bridget Jones's Baby, Komedia, Yhdysvallat, 2016)
22.50 elokuva: The Inc­redible Hulk
Marvel-hahmo Hulkin tarina jatkuu. Toh­to­ri Bru­ce Ban­ner pii­lek­sii bra­si­lia­lai­ses­sa slummissa,..
(Incredible Hulk, The, Toiminta, Yhdysvallat, 2008)
22.55 elokuva: Great Wall
Eu­roop­pa­lai­set palk­ka­so­tu­rit Wil­liam ja Pe­ro mat­kus­ta­vat Song-dy­nas­tian ai­kai­seen Kii­naan et­si­mään sa­lais­ta mustaruutia...
(Great Wall, Fantasia, Kiina, Yhdysvallat, 2017)
22.50 elokuva: Apollo 13
(Apollo 13, Draama, Yhdysvallat, 1995)
23.15 elokuva: Everest
(Everest, Draama, Iso-Britannia, Yhdysvallat, 2015)
23.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
23.20 elokuva: Pitch Perfect 3
(Pitch Perfect 3, Komedia, Yhdysvallat, 2017)
0
00.05 elokuva: Kreik­ka­lai­nen naimakauppa 2
(My Big Fat Greek Wedding 2, Romanttinen komedia, Yhdysvallat, 2016)
00.50 90 päi­vää morsiamena
(90 Day Fiance, Tosi-tv, Yhdysvallat, 2019)
01.00 Arktiset vedet
(Ark­ti­set ve­det, Li­fes­tyle, Suomi,
01.10 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.35 Ame­ri­kan ra­ja­var­ti­jat: Meksiko
01.55 Ric­hard Hammonds Big
(Ric­hard Ham­mond? s Big, Viih­de, Iso-Bri­tannia, 2019)
Kausi 1. Jaksot 1-2.
02.05 Kou­kus­sa ke­hon­muokkaukseen
02.05 Huip­pu­kokki haussa
02.35 Huip­pu­kokki haussa
02.30 Huip­pu­kokki haussa
02.30 Köö­pen­ha­mi­nan len­tokentällä
03.05 Huip­pu­kokki haussa
3
03.05 Arktiset vedet
03.25 Arktiset vedet
03.25 Huip­pu­kokki haussa
03.35 Kiin­teis­töveljekset
03.35 Kiin­teis­töveljekset
04.00 Kiin­teis­töveljekset
03.50 Ikui­sen nuo­ruu­den tavoittelijat
04.00 Kant­ti koetuksella
04.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.30 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
04.55 Per­nil­la Wahlg­renin maailma
Kausi 3. Jaksot 11-7.
05.27 Kant­ti koetuksella