Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34
Huom! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
10.8. 11.8. 12.8. 13.8. 14.8. 15.8. 16.8.
6
06.00 Gril­li­mes­ta­ri maailmalla
06.00 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
06.15 Gril­li­mes­ta­ri maailmalla
06.20 Gril­li­mes­ta­ri maailmalla
06.15 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
06.05 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
06.10 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
06.50 Asun­non metsästäjät
06.50 Asun­non metsästäjät
07.00 Asun­non metsästäjät
06.55 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
07.10 Asun­non metsästäjät
07.10 Asun­non metsästäjät
07.05 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
07.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.25 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.20 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.35 Ran­ta­ta­loa etsimässä
07.50 Kiin­teis­töveljekset
07.45 Kiin­teis­töveljekset
07.55 Kiin­teis­töveljekset
07.50 Kiin­teis­töveljekset
08.05 Kiin­teis­töveljekset
08.05 Kiin­teis­töveljekset
08.05 Kiin­teis­töveljekset
08.45 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
08.40 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
08.50 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
08.45 Kirpputorikisa
9
09.00 TV Shop
09.00 TV Shop
09.00 TV Shop
09.15 TV Shop
09.15 TV Shop
09.20 TV Shop
09.20 TV Shop
10.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
10.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
10.00 Kirpputorikisa
10.00: UUSI KAUSI!
10.15 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
10.15 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
10.20 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
10.20 Kirpputorikisa
10.45 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 124. Jaksot 10-1.
10.55 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia. (Bi­zar­re Foods: De­li­cious Des­ti­na­tions, lifestyle,
11.10 Ran­ta­ta­loa etsimässä
Unel­mien me­ren­ran­ta-asun­to en vält­tä­mät­tä vaa­di täh­ti­tie­teel­lis­tä bud­jet­tia. Sar­jas­sa seu­ra­taan ta­val­li­sia perheitä,
11.40 Kiin­teis­töveljekset
11.50 Kiin­teis­töveljekset
11.40 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
Kausi 2. Jaksot 25-26.
11.50 Kiin­teis­töveljekset
3. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
11.50 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
11.45 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12
12.35 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.35 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
Kausi 20. Jaksot 4-5.
12.40 Will & Grace
12.40: Grace
12.50 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
12.45 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
12.45 Krei­sit kotivideot
Oh­jel­ma esit­te­lee haus­kim­pia vi­deoi­ta ko­tiar­kis­to­jen kätköistä.
13.30 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
13.25 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
Lu­vas­sa on pie­leen men­nei­tä mainoksia,..
13.40 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
Kaikkia ideoita ei kannata toteuttaa.
13.40 elokuva: Beet­ho­venin viides
(Beethoven's 5th, perhe-elokuva, USA, 2003)
13.35 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
13.40 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Seppänen
14.20 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Seppänen
14.20 elokuva: John­ny Eng­lish - Uu­destisyntynyt
Ro­wan At­kin­son pa­laa roo­liin­sa epä­to­den­nä­köi­se­nä agent­ti­na, jo­ka ei tun­ne pel­koa ei­kä vaaraa...
(Johnny English Reborn, komedia, USA, 2011)
14.35 Will & Grace
14.35: Grace
14.35 elokuva: Minions
(Minions, animaatio, USA, 2015)
14.35 Say Yes to the Dress Suomi
(ko­ti­mai­nen sarja, 2019)
la: Sarja alkaa alusta uusintana. Mea on saa­nut ras­kaus­ki­lot ka­ris­tet­tua ja ha­luaa to­del­la var­ta­lon­myö­täi­sen hääpuvun,..
su: Tois­ta ker­taa nai­mi­siin me­nos­sa ole­va Miia ha­luaa mah­dol­li­sim­man sek­sik­kään puvun,.. Yleen­sä ai­na mus­tiin pu­keu­tu­va An­ni­ka ha­luaa samp­pan­jan­vä­ri­sen hääpuvun...
15
15.20 Kirpputorikisa
Tä­män jäl­keen tii­meil­lä on päi­vä ai­kaa kun­nos­taa os­tok­sen­sa hou­kut­te­le­vik­si ja toi­nen päi­vä myy­dä ne eteenpäin.
16.15 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käy­tä­viä. Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen, kun ate­rioi­den raa­ka-ai­neet pi­tää esi­mer­kik­si löy­tää ai­noas­taan pa­kas­teal­taas­ta, tai ai­ne­so­sia saa ol­la mak­si­missaan viisi.
16.25 elokuva: Yellowbird
Läm­min­hen­ki­nen ta­ri­na ker­too kaik­kein epä­to­den­nä­köi­sim­mäs­tä san­ka­ris­ta. Kel­ta­lin­tu on pie­ni or­po lin­tu, jo­ka ei ole kos­kaan läh­te­nyt pe­säs­tään. Ujo,..
(Yellowbird, animaatio, Ranska, Belgia, 2014)
16.20 elokuva: Ju­dy Moo­dy ja kaik­kien aikojen kesä
Kol­mas­luok­ka­lai­nen Ju­dy pet­tyy pa­has­ti, kun ka­ve­rit läh­te­vät­kin ke­sä­lo­man ajak­si reis­suun. On­nek­si las­ten­vah­dik­si saa­pu­va tä­ti tuo sä­pi­nää Ju­dyn ja pik­ku­vel­jen ke­sään. 82 min...
(Judy Moody and the Not Bummer Summer, perhekomedia, USA, 2011)
17.10 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruokia.
Kausi 6. Jaksot 21-4.
17.15 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 7. Jaksot 5-6.
18
18.05 Say Yes to the Dress Suomi
(ko­ti­mai­nen sarja, 2019)
ma: Sarja alkaa alusta uusintana.
ti: Mea on saa­nut ras­kaus­ki­lot ka­ris­tet­tua ja ha­luaa to­del­la var­ta­lon­myö­täi­sen hääpuvun,..
ke: Tois­ta ker­taa nai­mi­siin me­nos­sa ole­va Miia ha­luaa mah­dol­li­sim­man sek­sik­kään puvun,..
to: Yleen­sä ai­na mus­tiin pu­keu­tu­va An­ni­ka ha­luaa samp­pan­jan­vä­ri­sen hääpuvun...
18.00 Sink­kui­sät rak­kaut­ta etsimässä
Sarja alkaa alusta uusintana. Täl­lä ker­taa rak­kaut­ta vail­la ovat yk­sin­huol­tajaisät...
18.00 Sukulaiskesä
Ren­to lo­ma saa­ris­to­lai­si­dyl­lis­sä jää kui­ten­kin haa­veek­si, kun van­hem­mat ja lo­pul­ta ko­ko su­ku il­mes­ty­vät paikalle.
18.10 Top Gear
UUSI KAUSI! Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 26...
19.00 Will & Grace
ma: Grace
19.00 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Seppänen
Ii­ron pa­ras ys­tä­vä käy lä­hel­lä kuo­le­maa ja toi­nen ys­tä­vä menehtyy...
19.00 Sukulaiskesä
Ren­to lo­ma saa­ris­to­lai­si­dyl­lis­sä jää kui­ten­kin haaveeksi,
Kausi 4. Jaksot 1-2.
19.00 Kova laki
Ko­va la­ki on yk­si te­le­vi­sio­his­to­rian me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä ja ar­vos­te­tuim­mis­ta ri­kos­sar­jois­ta. Em­my-pal­ki­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan leh­tien ot­si­kois­sa ol­lei­den ri­kos­ta­paus­ten tut­ki­mus­ta ja oi­keus­kä­sit­te­lyä. (Law and Or­der, ri­kosd­raa­ma, USA, 2008)
Kausi 19. Jaksot 15-16.
19.00 Tohtori Paise
2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
19.15 elokuva: Mr. Bean lomailee
No­lo­jen ti­lan­tei­den mies Mr. Bean voit­taa ar­pa­jai­sis­sa ran­ta­lo­man Rans­kas­sa. He­ti al­ku­met­reil­lä mat­ka saa yl­lät­tä­vän käänteen,..
(Mr. Beans Holiday, komedia, Iso-Britannia/Ranska, Saksa, 2006)
20.00 Tohtori Paise
2. kau­si al­kaa uu­sin­ta­na. Osa 1...
20.00 Kova laki
Ko­va la­ki on yk­si te­le­vi­sio­his­to­rian me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä ja ar­vos­te­tuim­mis­ta ri­kos­sar­jois­ta. Em­my-pal­ki­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan leh­tien ot­si­kois­sa ol­lei­den ri­kos­ta­paus­ten tut­ki­mus­ta ja oi­keus­kä­sit­te­lyä. (Law and Or­der, ri­kosd­raa­ma, USA, 2008)
Kausi 19. Jaksot 15-17.
20.00 Top Gear
UUSI KAUSI! Au­to­sar­jo­jen klas­si­kos­sa tu­tus­tu­taan au­toi­hin ja tes­ta­taan me­no­pe­le­jä lai­das­ta laitaan. 26...
21
21.00 Sink­kui­sät rak­kaut­ta etsimässä
Sarja alkaa alusta uusintana.
21.00 elokuva: Las­ten­tarhan kyttä
Ko­me­dia lo­san­ge­le­si­lai­ses­ta et­si­väs­tä John Kimb­les­tä, jo­ka on ko­ke­nut yh­tä ja tois­ta, mut­ta ei elä­mää las­ten­tar­haym­pä­ris­tös­sä. 102 min. Oh­jaa­ja: Ivan Reit­man. Pääo­sis­sa: Ar­nold Sch­war­ze­neg­ger, Pa­mela Reed,..
(Kindergarten Cop, komedia, USA, 1990)
21.00 elokuva: 2 Fast 2 Furious
Elo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa en­ti­nen po­lii­si Brian O'Con­nor (Paul Wal­ker) jou­tuu avus­ta­maan en­ti­siä kol­le­go­jaan pai­kal­li­sen huu­me­pa­ro­nin pi­dät­tä­mi­ses­sä vält­tääk­seen it­se van­ki­la­tuo­mion. 97 min...
(2 Fast 2 Furious, toiminta, USA, 2003)
21.00 Dp­lay tar­joaa: Ka­donneet Suomi
21.00 elokuva: Brid­get Jo­nes - elä­mäni sinkkuna
He­len Fiel­din­gin suur­suo­sion saa­vut­ta­nee­seen ro­maa­niin pe­rus­tu­va elo­ku­va ker­too kol­mi­kymp­pi­ses­tä Brid­ge­tis­tä, jol­la on kou­kut­ta­via paheita,..
(Bridget Jones's Diary, komedia, USA, 2001)
21.00 elokuva: Brid­get Jo­nes: Elämä jatkuu
Hit­ti­ko­me­dian jat­ko-osas­sa Brid­get seu­rus­te­lee unel­mien­sa mie­hen kans­sa, mut­ta on­nea var­jos­taa tä­män kau­nis kol­le­ga. Kun epä­var­muus ot­taa yli­val­lan, on suh­de­sop­pa val­mis. 97 min. Oh­jaus: Bee­ban Kid­ron. Pääo­sis­sa: Co­lin Firth, Gem­ma Jo­nes, Hugh Grant,..
(Bridget Jones: The Edge of Reason, romanttinen komedia, USA, 2004)
21.00 elokuva: Brid­get Jones's Baby
Ra­kas­tet­tu Brid­get Jo­nes -sink­ku­saa­ga jat­kuu tut­tu­jen täh­tien ke­ra. Maail­man suo­si­tuim­man sin­kun elä­mäs­sä kään­tyy uu­si si­vu, kun Brid­get huo­maa yl­lä­tyk­sek­seen ole­van­sa ras­kaa­na. 123 min. Oh­jaus: Sha­ron Ma­gui­re. Pääo­sis­sa: Re­neé Zell­we­ger, Co­lin Firth, Pat­rick Demp­sey, Em­ma Thomp­son, Jim Broad­bent, Gem­ma Jo­nes, Ce­lia Imrie,..
(Bridget Jones's Baby, komedia, USA, 2016)
22.00 elokuva: Ride Along 2
Lankomiehet ovat täällä taas! Vas­ta­val­mis­tu­nut po­lii­si Ben ha­luaa ol­la sa­man­lai­nen et­si­vä kuin tu­le­va lan­kon­sa, mut­ta Ja­mes ei vie­lä­kään us­ko, et­tä mies so­pii ky­sei­seen työhön...
2016
22.00 elokuva: John­ny Eng­lish - Uu­destisyntynyt
Ro­wan At­kin­son pa­laa roo­liin­sa epä­to­den­nä­köi­se­nä agent­ti­na, jo­ka ei tun­ne pel­koa ei­kä vaaraa...
(Johnny English Reborn, komedia, USA, 2011)
23.00 elokuva: Ride Along 2
Lankomiehet ovat täällä taas!
2016
22.55 elokuva: Las­ten­tarhan kyttä
Ko­me­dia lo­san­ge­le­si­lai­ses­ta et­si­väs­tä John Kimb­les­tä, jo­ka on ko­ke­nut yh­tä ja tois­ta, mut­ta ei elä­mää las­ten­tar­haym­pä­ris­tös­sä. 102 min. Oh­jaa­ja: Ivan Reitman...
(Kindergarten Cop, komedia, USA, 1990)
23.10 elokuva: Mr. Bean lomailee
No­lo­jen ti­lan­tei­den mies Mr. Bean voit­taa ar­pa­jai­sis­sa ran­ta­lo­man Rans­kas­sa. He­ti al­ku­met­reil­lä mat­ka saa yl­lät­tä­vän käänteen,..
(Mr. Beans Holiday, komedia, Iso-Britannia/Ranska, Saksa, 2006)
23.05 elokuva: 2 Fast 2 Furious
Elo­ku­va­sar­jan toi­ses­sa osas­sa en­ti­nen po­lii­si Brian O'Con­nor (Paul Walker)..
(2 Fast 2 Furious, toiminta, USA, 2003)
23.20 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
0
00.00 Tohtori Paise
00.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.20 Kova laki
00.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.55 Say Yes to the Dress Suomi
01.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.05 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
01.00 elokuva: To­tal Re­call - unoh­da tai kuole
(Total Recall, toiminta, USA, 1990)
01.05 Ää­ri­ra­joil­la: Ii­ro Seppänen
01.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.45 Say Yes to the Dress Suomi
01.50 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
02.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
02.10 Say Yes to the Dress Suomi
01.55 Sukulaiskesä
Kausi 4. Jaksot 1-2.
02.05 Sink­kui­sät rak­kaut­ta etsimässä
02.35 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
02.40 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
02.55 Krei­sit kotivideot
03.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
02.55 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
3
03.05 Say Yes to the Dress Suomi
03.30 Ruo­kakaupparalli
03.40 Ruo­kakaupparalli
03.50 Ruo­kakaupparalli
03.55 Kirpputorikisa
03.50 Krei­sit kotivideot
03.50 Kiin­teis­töveljekset
04.00 Maail­man her­kul­li­simmat ruoat
04.20 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
04.30 Kirpputorikisa
04.45 Ran­ta­ta­loa etsimässä
04.45 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla