Ohjelmakartta.fi Kanava Viikko 30 31 32 33 34 Report Katsotuimmat
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7.
6
06.15 Jenkkimetsurit
06.25 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
Kausi 139. Jaksot 6-8.
06.30 Mik­sei mi­nul­le kerrottu?
06.10 Jenkkimetsurit
06.05 Koi­rat vastaan kissat
06.10 Asun­non metsästäjät
06.35 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
06.35 Bahama Life
07.10 Asun­non metsästäjät
07.05 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
07.00 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unelma,..
07.05 Pa­ra­tii­si siir­to­lapuutarhassa
07.20 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unel­ma, mut­ta nä­mä ih­mi­set ha­lua­vat enemmän...
07.40 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unelma,..
07.30 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
07.50 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, li­fes­ty­le, USA, 2012)
Kausi 2. Jaksot 8-11.
07.55 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, li­fes­ty­le, USA, 2012)
08.10 Kiin­teis­töveljekset
08.20 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va taloja,..
08.45 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 5. Jaksot 15-21.
09.00 TV Shop
9
09.10 TV Shop
09.20 TV Shop
09.15 TV Shop
09.45 TV Shop
10.00 Maail­man ou­doimmat ruoat
10.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
10.20 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 5. Jaksot 18-22.
10.15 Kiin­teis­töveljekset
10.35 Asun­non metsästäjät
11.00 Asun­non metsästäjät
10.45 Asun­non metsästäjät
Sar­jas­sa sinkut,..
10.45 Bahama Life
11.05 Bahama Life
Ba­ha­ma­saa­ret ovat mo­nen lo­mai­li­jan unel­ma, mut­ta nä­mä ih­mi­set ha­lua­vat enemmän...
11.10 Bahama Life
11.25 Bahama Life
11.15 Maail­man ou­doimmat ruoat
11.35 Kiin­teis­töveljekset
Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja Drew Scott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten osaa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia unel­ma­ko­te­ja. (Pro­per­ty Brot­hers, li­fes­ty­le, USA, 2012)
Kausi 2. Jaksot 9-12.
11.40 Maail­man ou­doimmat ruoat
11.55 Kiin­teis­töveljekset
11.45 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12
12.05 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
12.30 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käy­tä­viä. Vaih­tu­vat haas­teet pis­tä­vät ki­saa­jat tiu­kan pai­kan eteen,..
Kausi 19. Jaksot 9-12.
12.35 Vil­lit vihkiäiset
Mi­ten oli­si häät tu­li­vuo­rel­la me­ren rannalla,..
12.50 Ruo­kakaupparalli
12.55 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan silloin,..
13.25 Kirpputorikisa
Kausi 12. Jaksot 9-10.
13.30 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
(TOP 20 Fun­niest, viih­de, USA, 2013)
13.25 Pa­ra­tii­si siir­to­lapuutarhassa
13.30 Huo­not tref­fit, hy­vä aviomies
13.40 Fu­tis­per­heen unelmamurju
Jal­ka­pal­lo­täh­ti Erik Berg ja hä­nen vaimonsa,..
13.50 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan tavaroista,..
14.20 elokuva: Pitch Perfect
Ylio­pis­to-opin­not vas­ti­kään aloit­ta­nut Be­ca liit­tyy nais­ten a cap­pel­la -ryh­mään ja läh­tee tais­te­le­maan mes­ta­ruu­des­ta. 101 min. Oh­jaus: Ja­son Moore...
(Pitch Perfect, musiikki/komedia, USA, 2012)
14.15 Will & Grace
14.15: Grace
14.20 Krei­sit kotivideot
Kukapa ei rakastaisi koiranpentuja?
14.25 Koi­rat vastaan kissat
14.25 Mik­sei mi­nul­le kerrottu?
14.35 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
14.45 Vil­lit vihkiäiset
Mi­ten oli­si häät tu­li­vuo­rel­la me­ren rannalla,..
15
15.15 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
Sarja alkaa alusta uusintana.
15.15 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan ta­va­rois­ta, jot­ka hei­dän tu­lee os­taa kirp­pu­to­ril­ta tun­nin aikana...
15.25 Koi­ran­pen­nut kil­pa­sil­la 2018: Lähtölaukaus
15.40 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
Jos­kus hy­väl­tä vai­kut­ta­vat pää­tök­set voi­vat saa­da hul­lun­ku­ri­sia käänteitä...
16.00 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kilpailua,..
16.05 elokuva: Patch Adams
To­sie­lä­mään poh­jau­tu­va elo­ku­va en­ti­ses­tä mie­len­ter­veys­po­ti­laas­ta (Ro­bin Wil­liams), jo­ka ryh­tyy lää­kä­rik­si pa­ran­taak­seen ih­mi­siä huu­mo­rin ja hy­vä mie­len avul­la. 106 min. Oh­jaus: Tom Sha­dyac. Pääo­sis­sa: Bob Gun­ton, Da­niel Lon­don, Mo­ni­ca Pot­ter, Pe­ter Coyo­te, Phi­lip Sey­mour Hoff­man, Ro­bin Williams...
(Patch Adams, komedia, USA, 1998)
16.15 Ruo­kakaupparalli
Ra­vin­to­loit­si­ja Guy Fie­ri luot­saa no­pea­tem­pois­ta kil­pai­lua, jos­sa lah­jak­kaat ko­kit jou­tu­vat kir­jai­mel­li­ses­ti sän­täi­le­mään pit­kin ruo­ka­kau­pan käytäviä...
16.35 elokuva: Spice World
Ysä­ri-il­miö The Spi­ce Girls val­mis­tau­tuu me­ga­kon­sert­tiin, mut­ta lu­vas­sa on mo­nia kom­mel­luk­sia en­nen la­val­le pää­syä. Tyt­tö­bän­din li­säk­si lef­fas­sa näh­dään mm. Ro­ger Moo­re ja El­ton John. 83 min...
(Spice World, komedia/musiikki, USA, 1997)
17.10 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kas­vo, kok­ki ja ruo­ka­toi­mit­ta­ja And­rew Zim­mern mat­kaa sar­jas­sa maail­mal­la mais­te­le­mas­sa ou­doim­pia ja mauk­kaim­pia pai­kal­li­sia ruo­kia. (Bi­zar­re Foods: De­li­cious Des­ti­na­tions, li­fes­ty­le, USA, 2017)
Kausi 5. Jaksot 15-22.
16.55 Maail­man ou­doimmat ruoat
Ame­rik­ka­lai­nen tv-kasvo,..
Kausi 5. Jaksot 23-24.
17.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
Asun­non os­ta­mi­nen ei ole helppoa,..
18
18.05 Kirpputorikisa
Kak­si tii­miä saa rei­lun 400 eu­ron bud­je­tin se­kä lis­tan ta­va­rois­ta, jot­ka hei­dän tu­lee os­taa kirp­pu­to­ril­ta tun­nin ai­ka­na. Tä­män jäl­keen tii­meil­lä on päi­vä ai­kaa kun­nos­taa os­tok­sen­sa hou­kut­te­le­vik­si ja toi­nen päi­vä myy­dä ne eteen­päin. Eni­ten voit­toa te­ke­vä tii­mi voit­taa muh­kean ra­ha­po­tin! (Flea Market Flip,
18.05 Pa­ra­tii­si siir­to­lapuutarhassa
Brom­mas­sa si­jait­se­va Iris on yk­si Ruot­sin suu­rim­pia siir­to­la­puutarhoja...
18.10 Will & Grace
la: Grace
18.45 elokuva: Patch Adams
To­sie­lä­mään poh­jau­tu­va elo­ku­va en­ti­ses­tä mie­len­ter­veys­po­ti­laas­ta (Ro­bin Wil­liams), jo­ka ryh­tyy lää­kä­rik­si pa­ran­taak­seen ih­mi­siä huu­mo­rin ja hy­vä mie­len avul­la. 106 min. Oh­jaus: Tom Sha­dyac. Pääo­sis­sa: Bob Gun­ton, Da­niel Lon­don, Mo­ni­ca Potter,..
(Patch Adams, komedia, USA, 1998)
19.00 Will & Grace
ma: Grace
19.00 Ismo
Fik­tii­vi­nen ko­me­dia­sar­ja vie maail­man haus­kim­mak­si ih­mi­sek­si kruu­na­tun Is­mo Lei­ko­lan täl­lä ker­taa ison me­ren taak­se. Lu­vas­sa on tiuk­ko­ja ti­lan­tei­ta, kun Ame­ri­kan-val­loi­tus ei su­ju täy­sin suun­ni­tel­mien mukaan.
19.05 Kova laki
Ko­va la­ki on yk­si te­le­vi­sio­his­to­rian me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä ja ar­vos­te­tuim­mis­ta ri­kos­sar­jois­ta. Em­my-pal­ki­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan leh­tien ot­si­kois­sa ol­lei­den ri­kos­ta­paus­ten tut­ki­mus­ta ja oi­keus­kä­sit­te­lyä. (Law and Or­der, ri­kosd­raa­ma, USA, 2008)
20.00 Kova laki
Ko­va la­ki on yk­si te­le­vi­sio­his­to­rian me­nes­tyk­sek­käim­mis­tä ja ar­vos­te­tuim­mis­ta ri­kos­sar­jois­ta. Em­my-pal­ki­tus­sa sar­jas­sa seu­ra­taan leh­tien ot­si­kois­sa ol­lei­den ri­kos­ta­paus­ten tut­ki­mus­ta ja oi­keus­kä­sit­te­lyä. (Law and Or­der, ri­kosd­raa­ma, USA, 2008)
21
21.00 elokuva: Pitch Perfect
Ylio­pis­to-opin­not vas­ti­kään aloit­ta­nut Be­ca liit­tyy nais­ten a cap­pel­la -ryh­mään ja läh­tee tais­te­le­maan mes­ta­ruu­des­ta. 101 min. Oh­jaus: Ja­son Moo­re. Pääo­sis­sa: An­na Camp, An­na Kend­rick, Ben Platt,..
(Pitch Perfect, musiikki/komedia, USA, 2012)
21.00 elokuva: Land of the Lost
Huip­pu­koo­mik­ko Will Fer­rel­lin täh­dit­tä­mä viih­dyt­tä­vä seik­kai­lue­lo­ku­va uran­sa aal­lon­poh­jas­sa ole­vas­ta tie­de­mie­hes­tä, jo­ka pää­tyy apu­rien­sa kans­sa toi­seen ulot­tuvuuteen,..
(Land of the Lost, komedia, USA, 2009)
21.00 elokuva: Rendel
(Rendel, fantasia, Suomi, 2017)
21.00 elokuva: Kuin lintu langalla
To­dis­ta­jan­suo­je­luoh­jel­mas­sa ole­va mies koh­taa sat­tu­mal­ta en­ti­sen tyt­töys­tä­vän­sä ja ve­tää tä­män­kin mu­kaan hen­gen­vaa­ral­li­seen pa­koi­luun­sa. 111 min. Oh­jaus: John Bad­ham. Pääo­sis­sa: Mel Gib­son, Goldie Hawn,..
(Bird On A Wire, toimintakomedia, USA, 1990)
21.00 elokuva: Me­ri­jal­kaväen mies
En­ti­sen me­ri­jal­ka­väen so­ti­laan ko­ke­muk­siin pe­rus­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa Per­sian­lah­del­le lä­he­tet­ty tark­ka-am­pu­ja (Ja­ke Gyl­len­haal) huo­maa, et­tei so­ta ole si­tä, mi­tä hän odot­ti. 112 min. Oh­jaus: Sam Men­des. Pääo­sis­sa: Ch­ris Coo­per, Den­nis Haysbert,..
(Jarhead, sota, USA, 2005)
21.00 elokuva: Sakaali
Bru­ce Wil­li­sin ja Ric­hard Ge­ren täh­dit­tä­mäs­sä tril­le­ris­sä sa­la­pe­räi­nen palk­ka­mur­haa­ja vaa­nii kor­kea-ar­vois­ta uh­ria. FBI:n agen­tit yrit­tä­vät epä­toi­voi­ses­ti saa­da tap­pa­jan kiin­ni, en­nen kuin hän eh­tii is­keä. Hen­ki­löl­li­syyt­tä kuin pai­taa vaih­ta­va mur­ha­mies tun­tuu ole­van ai­na as­ke­leen edel­lä vai­noa­jiaan. 124 min...
(The Jackal, toiminta, USA/Iso-Britannia/Ranska/Saksa/Japani, 1997)
21.00 elokuva: Eh­dot­tomasti ehkä
Ro­mant­ti­nen ko­me­dia Mayas­ta, jo­ka ky­syy isäl­tään, mi­ten hän on saa­nut al­kun­sa. Will ker­too kol­mes­ta rak­kau­des­taan, ja ty­tön on ar­vat­ta­va, ku­ka näis­tä on äi­ti. 102 min. Oh­jaus: Adam Brooks. Pääo­sis­sa: Abi­gail Bres­lin, De­rek Lu­ke, Eli­za­beth Banks,..
(Definitely, Maybe, draamakomedia, Iso-Britannia/USA/Ranska, 2008)
23.00 elokuva: Koh­ta­lon valvojat
Matt Da­mo­nin täh­dit­tä­mäs­sä elo­ku­vas­sa nuo­ri kong­res­sie­dus­ta­ja ajau­tuu ra­kas­tet­tun­sa kans­sa kes­kel­le ou­to­ja ta­pah­tu­mia. Po­lii­tikko David ..
(The Adjustment Bureau, toiminta/trilleri, USA, 2011)
22.55 elokuva: Last Knights
Ai­ka­kau­del­la, jol­loin kun­nia on kaik­ki kai­kes­sa ja oi­keut­ta jae­taan mie­kan avul­la, lan­gen­nut so­tu­ri Rai­den (Clive Owen)..
(Last Knights, toiminta, Tsekki, Etelä-Korea, 2015)
23.00 elokuva: Intruders
Kar­mi­va, kas­vo­ton tun­kei­li­ja pii­naa öi­sin kah­ta eri mais­sa asu­vaa lasta...
(Intruders, trilleri, USA, 2011)
23.05 elokuva: Sakaali
(The Jackal, toiminta, USA/Iso-Britannia/Ranska/Saksa/Japani, 1997)
23.05 elokuva: Day­light - pa­niik­ki tunnelissa
(Daylight, toiminta, USA, 1996)
23.20 elokuva: Land of the Lost
(Land of the Lost, komedia, USA, 2009)
23.20 elokuva: Rendel
(Rendel, fantasia, Suomi, 2017)
0
00.50 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
00.50 elokuva: Sa­lakuljettaja
Mallikansalaiseksi ryhtynyt mestaririkollinen
2012
00.45 elokuva: Ted 2
Maailman rääväsuisin nalle on jälleen täällä!
2015
01.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.00 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
01.15 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö
Kausi 12. Jaksot 12-13.
01.40 Ruo­kakaupparalli
01.55 Ruo­kakaupparalli
01.50 Maail­man ou­doimmat ruoat
02.05 Ismo
Kausi 2. Jaksot 3-6.
02.35 Maail­man ou­doimmat ruoat
02.45 Maail­man ou­doimmat ruoat
02.50 Kova laki
02.40 Kova laki
02.45 Bahama Life
3
03.00 Huo­not tref­fit, hy­vä aviomies
03.05 elokuva: Land of the Lost
(Land of the Lost, komedia, USA, 2009)
03.10 Kirpputorikisa
03.25 Koi­rat vastaan kissat
03.30 Maail­man ou­doimmat ruoat
03.40 Koi­rat vastaan kissat
03.55 Asun­non metsästäjät
04.05 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
04.20 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
04.30 Kirpputorikisa
Kausi 12. Jaksot 9-12.
04.30 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
04.20 Krei­sit kotivideot