Ohjelmakartta.fi
Varoitus! Katselet tulevan viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 25.2. ti 26.2. ke 27.2. to 28.2. pe 1.3. la 2.3. su 3.3.
6

So­fian en­ke­lit

06.05 So­fian en­ke­lit

06.05 So­fian en­ke­lit

07.00 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

08.00 Ak­vaa­rio­mes­ta­rit

Par­haat ys­tä­vät ja kil­pa­kump­pa­nit Way­de King ja B­rett Ray­mer luot­saa­vat me­nes­tyk­se­käs­tä Ac­ry­lic Tank Ma­nu­fac­tu­ring -per­hey­ri­tys­tä, jon­ka o­saa­va tii­mi to­teut­taa ak­vaa­rio­har­ras­ta­jien vil­leim­mät­kin u­nel­mat.
9

09.00 TV S­hop

10.00 Ra­kas­tan kis­so­ja

Cat Musicians and Garfield's Dad Kitty Fashion Plates and NYC's Best Mousers

A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

Ra­kas­tan kis­so­ja

Kitty Wigs and Fat Cats

A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

Ra­kas­tan kis­so­ja

Cat Musicians and Garfield's Dad

11.00 So­fian en­ke­lit

So­fian en­ke­lit

Kun hä­tä on suu­rin, So­fian en­ke­lit rien­tä­vät a­puun.

11.55 Kok­kaus­haas­te

Betting on the Farm Sweet Heat Basket Buzz Wild Times Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.
12

12.10 Kok­kaus­haas­te

Every 'Wich Way Viewers' Choice Ingredients

Kok­kaus­haas­te

Chopped, Again! Ted Al­le­nin juon­ta­mas­sa tv-ki­sas­sa nel­jä kok­kia val­mis­taa kil­paa a­te­rioi­ta e­pä­ta­val­li­sis­ta ruo­ka-ai­neyh­dis­tel­mis­tä.

12.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Renting to Renovating [Marianne & Steve] Kosher Kitchen [Liat & Zack] First Home Jitters [Vincent & Helena] Construction to Quiet [Mike & Avi] Almost Newlyweds, Almost Home [Jay & Cara] Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja D­rew S­cott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten o­saa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia u­nel­ma­ko­te­ja.

Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Renting to Renovating [Marianne & Steve]

13.05 Ka­don­neet

Dis­co­ve­ryn sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­ta­pauk­sia.

13.55 Pul­mu­set

Oldies but Young 'Uns Nakkeja ja naapureita Aika kultaa muistot Vinnie ja Charlie

Ka­don­neet

Sar­jas­sa käy­dään lä­pi tun­net­tu­ja ka­toa­mis­ta­pauk­sia.

14.05 Ark­ti­set ve­det

Kau­si 7, o­sa 4: Kon­ne­ve­den kos­ket - kuo­hu­ja sil­män­kan­ta­mat­to­miin.

Le­vot­to­mat ja­lat

Oh­jel­mas­sa näh­dään nel­jä ih­mis­tä, jot­ka kär­si­vät pa­ran­tu­mat­to­mas­ta le­vot­to­mien jal­ko­jen oi­reyh­ty­mäs­tä.

14.25 70's s­how

Jackie juustoneitona Kuumaa serkkuhuumaa Tornadotanssit Donna ja Kelso

14.55 Ka­don­neet

15

15.05 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Hups, mi­kä ko­ti­vi­deo!

Net­ti­vi­deoi­den hel­mis­tä koos­tu­vas­sa sar­jas­sa jae­taan ko­tien hul­lun­ku­ri­sim­mat het­ket kaik­kien i­lok­si.

Beet­ho­ven

(1992) New­to­nien ko­tiin har­hai­lee su­loi­nen bern­har­di­lais­pen­tu, jon­ka per­heen lap­set ha­lua­vat lem­mi­kik­seen. I­sä ei kui­ten­kaan hel­ly hel­pos­ti kar­vai­sel­le täys­tu­hol­le... 84 min.

15.55 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Renting to Renovating [Marianne & Steve] Kosher Kitchen [Liat & Zack] First Home Jitters [Vincent & Helena] Construction to Quiet [Mike & Avi] Ka­na­da­lais­kak­so­set Jo­nat­han ja D­rew S­cott aut­ta­vat pa­ris­kun­tia os­ta­maan täys­re­mont­tia vaa­ti­va ta­lo­ja, jois­ta kuo­riu­tuu vel­jes­ten o­saa­vis­sa kä­dis­sä to­del­li­sia u­nel­ma­ko­te­ja.

16.10 Kiin­teis­tö­vel­jek­set

Le­vot­to­mat ja­lat

Oh­jel­mas­sa näh­dään nel­jä ih­mis­tä, jot­ka kär­si­vät pa­ran­tu­mat­to­mas­ta le­vot­to­mien jal­ko­jen oi­reyh­ty­mäs­tä.

16.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

A­sun­non met­säs­tä­jät (x4)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

A­sun­non met­säs­tä­jät

16.55 K­rei­sit ko­ti­vi­deot

Oh­jel­ma e­sit­te­lee haus­kim­pia vi­deoi­ta ko­tiar­kis­to­jen kät­köis­tä.

17.10 A­sun­non met­säs­tä­jät (x2)

A­sun­non os­ta­mi­nen ei o­le help­poa, pu­hu­mat­ta­kaan sil­loin, kun kau­pat teh­dään ul­ko­mail­la. Sar­jas­sa seu­ra­taan a­sun­non­vä­lit­tä­jien ja a­siak­kai­den kin­te­reil­lä ym­pä­ri maail­maa.

Will & G­ra­ce (x2)

Family, Trip Grace's Secret G­ra­ce

17.25 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

17.25 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

17.55 Pul­mu­set

Oldies but Young 'Uns Nakkeja ja naapureita Aika kultaa muistot Vinnie ja Charlie

17.55 70's s­how

Donna ja Kelso. E­ric va­li­taan Point P­la­cen lu­kion ta­voi­tel­luim­mak­si poi­ka­mie­hek­si.
18

18.10 U­nel­ma­häät

Kuo­pio­lai­set Ver­na, 25, ja To­mi, 27, lau­su­vat toi­sil­leen tah­don kos­teis­sa sa­vo­lais-aust­ra­lia­lai­sis­sa häis­sä.

On­nen­pyö­rä

UUSI KAUSI! On­nen­pyö­rän uu­den kau­den a­vaa­vat Hen­rik Hol­lo­las­ta se­kä Lee­na ja Li­nus, mo­lem­mat tam­pe­re­lai­sia.

18.30 70's s­how

Jackie juustoneitona Kuumaa serkkuhuumaa Tornadotanssit Donna ja Kelso

18.30 Jää­kiek­koa: Lii­ga­viik­ko

Liigan viikon kohokohdat.

19.00 Ka­don­neet

19.00 Ko­ko­var­ta­lo­mies

UUSI SARJA!

19.10 Ki­vi­set ja So­ra­set: Vi­va Rock Ve­gas

(2000) Näin al­koi le­gen­daa­ris­ten Ki­vis­ten ja So­ras­ten ta­ri­na! Re­tu ja Tah­vo koh­taa­vat mie­li­tiet­tyn­sä Vil­man ja Bet­tin, mut­ta on­nen tiel­lä on nil­ja­kas p­lay­boy, jol­la on ka­ta­la suun­ni­tel­ma. 90 min.

John­ny Eng­lish

(2003) Bond-e­lo­ku­via pa­ro­dioi­vas­sa ko­me­dias­sa B­ri­tan­nian sa­lai­sen pal­ve­lun hä­peä­pilk­ku John­ny Eng­lish jou­tuu yk­sin vas­taa­maan kan­sa­kun­nan tur­val­li­suu­des­ta pom­mi-is­kun sur­mat­tua kaik­ki muut a­gen­tit. 79 min.

19.30 Is­mo

UUSI KAUSI! Fik­tii­vi­nen ko­me­dia­sar­ja vie maail­man haus­kim­mak­si ih­mi­sek­si k­ruu­na­tun Is­mo Lei­ko­lan täl­lä ker­taa i­son me­ren taak­se.

20.00 On­nen­pyö­rä

On­nen­pyö­rä on maail­man ra­kas­te­tuin viih­deoh­jel­ma! Tä­nään kir­jai­mia ar­vai­le­vat Sam­my Mik­ko­la Tam­pe­reel­ta, Miik­ka Neu­vo­nen Hel­sin­gis­tä ja Kiia Pät­si Huit­ti­sis­ta.

Will & G­ra­ce (x2)

Family, Trip Grace's Secret G­ra­ce

On­nen­pyö­rä

UUSI KAUSI! On­nen­pyö­rän uu­den kau­den a­vaa­vat Hen­rik Hol­lo­las­ta se­kä Lee­na ja Li­nus, mo­lem­mat tam­pe­re­lai­sia.

U­nel­ma­häät

Kuo­pio­lai­set Ver­na, 25, ja To­mi, 27, lau­su­vat toi­sil­leen tah­don kos­teis­sa sa­vo­lais-aust­ra­lia­lai­sis­sa häis­sä.

20.00 U­nel­ma­häät

Kuo­pio­lai­set Ver­na, 25, ja To­mi, 27, lau­su­vat toi­sil­leen tah­don kos­teis­sa sa­vo­lais-aust­ra­lia­lai­sis­sa häis­sä. Kak­sik­ko ta­pa­si tam­mi­kuus­sa 2015 kuo­pio­lai­ses­sa yö­ker­hos­sa.
21

21.00 U­nel­ma­häät

Kuo­pio­lai­set Ver­na, 25, ja To­mi, 27, lau­su­vat toi­sil­leen tah­don kos­teis­sa sa­vo­lais-aust­ra­lia­lai­sis­sa häis­sä.

John­ny Eng­lish

(2003) Bond-e­lo­ku­via pa­ro­dioi­vas­sa ko­me­dias­sa B­ri­tan­nian sa­lai­sen pal­ve­lun hä­peä­pilk­ku John­ny Eng­lish jou­tuu yk­sin vas­taa­maan kan­sa­kun­nan tur­val­li­suu­des­ta pom­mi-is­kun sur­mat­tua kaik­ki muut a­gen­tit. 79 min.

Ko­ko­var­ta­lo­mies

UUSI SARJA!

Last K­nights

(2015) Ai­ka­kau­del­la, jol­loin kun­nia on kaik­ki kai­kes­sa ja oi­keut­ta jae­taan mie­kan a­vul­la, lan­gen­nut so­tu­ri Rai­den (C­li­ve O­wen) nou­see kor­rup­toi­tu­nut­ta ja sa­dis­tis­ta hal­lit­si­jaa vas­taan kos­taak­seen hä­päis­tyn mes­ta­rin­sa Bar­to­kin (Mor­gan F­ree­man) puo­les­ta. 105 min.

2 Guns

(2013) Bob­by (Den­zel Was­hing­ton) ja S­tig (Mark Wahl­berg) ryös­tä­vät pan­kin, mut­ta saa­lis on­kin yl­lät­tä­vän i­so. Mie­het it­se­kin o­vat e­ri­lai­sia kuin an­ta­vat o­let­taa. 97 min.

John­ny Eng­lish - Uu­des­ti­syn­ty­nyt

(2011) Ro­wan At­kin­son pa­laa roo­liin­sa e­pä­to­den­nä­köi­se­nä a­gent­ti­na, jo­ka ei tun­ne pel­koa ei­kä vaa­raa. Eng­lish on hio­nut tai­to­jaan vuo­sia Aa­sian syr­jäi­ses­sä kol­kas­sa. Kii­nan hal­lit­si­jaa vas­taan pu­no­tun sa­la­juo­nen pal­jas­tut­tua MI-7 kut­suu e­ri­koi­sen huip­pu­va­koo­jan­sa ta­kai­sin töi­hin. Uu­sim­man tek­nii­kan a­vul­la a­gent­ti ryh­tyy pe­las­ta­maan maail­maa ja pal­jas­ta­maan niin KGB:n, CIA:n kuin o­man MI-7:n si­säl­lä o­le­vat sa­la­lii­tot.

W­hi­te Hou­se Down

(2013) Val­koi­ses­sa ta­los­sa tyt­tä­ren­sä kans­sa tu­ris­ti­kier­rok­sel­la ol­lut po­lii­si jou­tuu puo­lus­ta­maan p­re­si­dent­tiä ter­ro­ris­tien hyök­käyk­sel­tä. 120 min.

21.30 Is­mo

Mahdollisuuksien maa UU­SI KAU­SI!

22.00 Will & G­ra­ce (x2)

Who's Sorry Now? Anchor Away G­ra­ce

22.00 John­ny Eng­lish - Uu­des­ti­syn­ty­nyt

(2011) Ro­wan At­kin­son pa­laa roo­liin­sa e­pä­to­den­nä­köi­se­nä a­gent­ti­na, jo­ka ei tun­ne pel­koa ei­kä vaa­raa. Eng­lish on hio­nut tai­to­jaan vuo­sia Aa­sian syr­jäi­ses­sä kol­kas­sa.

22.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Confidential Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

22.50 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

23.00 Si­nä, mi­nä ja Dup­ree

(2006)

23.00 Ko­ko­var­ta­lo­mies

UUSI SARJA!

23.15 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Disabled

23.30 Is­mo

Mahdollisuuksien maa UU­SI KAU­SI!

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

23.40 T­he Tou­rist

(2010) A­me­rik­ka­lais­tu­ris­ti F­rank (John­ny Depp) mat­kus­taa I­ta­liaan nuo­le­maan haa­vo­jaan ja toi­pu­maan sy­dän­su­ruis­ta.
0

00.00 Jää­kiek­koa: Lii­gail­ta

Kohokohdat illan otteluista.

00.00 John­ny Eng­lish - Uu­des­ti­syn­ty­nyt

(2011) Ro­wan At­kin­son pa­laa roo­liin­sa e­pä­to­den­nä­köi­se­nä a­gent­ti­na, jo­ka ei tun­ne pel­koa ei­kä vaa­raa.

Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Conned Ri­kosd­raa­ma­sar­ja ker­too sek­suaa­li­ri­kok­sia tut­ki­van po­lii­sio­sas­ton toi­min­nas­ta New Yor­kis­sa.

00.15 John­ny Eng­lish

(2003)

00.35 Ko­va la­ki: E­ri­koi­syk­sik­kö

Witness

00.35 2 Guns

(2013) Bob­by (Den­zel Was­hing­ton) ja S­tig (Mark Wahl­berg) ryös­tä­vät pan­kin, mut­ta saa­lis on­kin yl­lät­tä­vän i­so. Mie­het it­se­kin o­vat e­ri­lai­sia kuin an­ta­vat o­let­taa. 97 min.

01.00 Si­nä, mi­nä ja Dup­ree

(2006) Vas­ta­nai­nei­den Car­lin ja Mol­lyn (Matt Dil­lon ja Ka­te Hud­son) e­lä­mään tup­sah­taa Car­lin lap­suu­den­ka­ve­ri Dup­ree (O­wen Wil­son), jo­ka pis­tää pa­ris­kun­nan e­lä­män se­kai­sin. 100 min.

01.10 Ram­bo - tais­te­li­ja 3

(1988)

01.35 Ta­ke me ho­me to­night

(2011)

01.45 70's s­how

Jackie juustoneitona

02.00 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

70's s­how (x2)

02.15 Le­vot­to­mat ja­lat

02.40 Ark­ti­set ve­det

3

03.00 So­fian en­ke­lit

Ark­ti­set ve­det

03.10 Kis­sa­hul­lut

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

03.10 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

03.40 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

04.00 Re­mont­ti­pai­na­jai­nen

04.00 Ka­don­neet

04.10 Ark­ti­set ve­det

04.10 So­fian en­ke­lit

04.25 So­fian en­ke­lit

04.45 So­fian en­ke­lit

04.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

04.55 A­sun­non met­säs­tä­jät

05.05 So­fian en­ke­lit

05.05 Ka­don­neet