Ohjelmakartta.fi
Huom! Katselet menneen viikon ohjelmatietoja. Tämän viikon kartan näet tästä.
ma 17.2. ti 18.2. ke 19.2. to 20.2. pe 21.2. la 22.2. su 23.2.
6 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x6) Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x2)
06.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla 06.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
06.55 Kiin­teis­töveljekset
07.50 Maail­man haus­kim­mat kotivideot Alas­to­mat selviytyjät Alas­to­mat selviytyjät
08.50 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
9 09.00 TV Shop
09.20 TV Shop
10.00 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla (x2)
10.20 Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla Asun­non met­säs­tä­jät maailmalla
10.50 Kiin­teis­töveljekset
11.00 Alas­to­mat selviytyjät Maa ai­ko­jen alus­sa 14: Roh­keiden matka (2016)
11.50 Alas­to­mat selviytyjät
12 12.00 Tohtori Paise
12.45 As­kar­telumestarit Sarja alkaa alusta uusintana. 12.45 Krei­sit kotivideot Kau­si 4, osa 2. Kak­ku­so­taa, kuok­ka­vie­rai­ta, kep­po­sia ja kakkahätä.
12.55 Tikissä
13.45 Maail­man haus­kim­mat kotivideot Maail­man haus­kim­mat kotivideot Maail­man haus­kim­mat kotivideot Alas­tomat treffit (x2) alkaa uusintana. Alas­tomat treffit (x3)
14.50 Tikissä Unelmahäät Tohtori Paise 14.50 Mestaritekijä Antin juhlapäivä!
15 15.00 Ric­hard Hammonds Big 15.00 Krei­sit kotivideot Kau­si 4, osa 2. Kak­ku­so­taa, kuok­ka­vie­rai­ta, kep­po­sia ja kakkahätä.
15.25 Maail­man haus­kim­mat häävideot
15.55 Alas­to­mat selviytyjät K-9: P.I. - Kyttäkaksikko (2002) (K-9: P.I., toi­min­ta, USA, 2002) Huu­me­po­lii­si Tho­mas Doo­ley on juu­ri jää­mäs­sä eläk­keel­le, kun hän jou­tuu to­dis­ta­maan aseel­lis­ta ryöstöä. Syn­ny­tä ja voita! alkaa uusintana.
16.25 Hul­vat­to­mat hautajaiset
16.55 Alas­tomat treffit (x10) alkaa uusintana. 16.55 Ric­hard Hammonds Big
18 18.00 Hen­gen­vaa­ral­li­sesti lihava Unelmahäät Tikissä
19.00 Maa ai­ko­jen alus­sa 14: Roh­keiden matka (2016) Tohtori Paise
20.00 Tohtori Paise Tikissä Mestaritekijä Antin juhlapäivä! FBI Kau­si 1, osa 6. Draa­ma­sar­jas­sa seu­ra­taan FBI:n New Yor­kin -toi­mis­ton si­säis­tä toimintaa. Ric­hard Hammonds Big 20.00 Mestaritekijä Antin juhlapäivä! Pait­si lah­ja­pa­ke­tit myös tun­nel­maa luo­vat va­lai­si­met ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa kol­man­te­na ki­sapäivänä.
20.50 Everest (2015) (Eve­rest, draa­ma, USA, 2015) To­si­ta­pah­tu­miin pe­rus­tu­va Eve­rest ker­too hät­käh­dyt­tä­vän ta­ri­nan maail­man kor­keim­man vuo­ren val­loi­tu­sy­ri­tyk­ses­tä, jon­ka ai­ka­na rai­vo­kas lu­mi­myrs­ky haas­taa kii­pei­li­jät äärirajoille.
21 21.00 Unelmahäät Sakaali (The Jac­kal, toi­min­ta, USA/Iso-Bri­tan­nia/Rans­ka/Sak­sa/Ja­pa­ni, 1997) Bru­ce Wil­li­sin ja Ric­hard Ge­ren täh­dit­tä­mäs­sä tril­le­ris­sä sa­la­pe­räi­nen palk­ka­mur­haa­ja vaa­nii kor­kea-ar­voista uhria. Raakalaiset (2012) (Sa­va­ges, ri­kosd­raa­ma, USA, 2012) Don Wins­lown ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa, Oli­ver Sto­nen piin­ko­vas­sa ri­kosd­raa­mas­sa kak­si nuor­ta pil­vi­pa­ro­nia jou­tuu na­pit vas­tak­kain mek­si­ko­lai­sen huu­me­kar­tel­lin kans­sa, jo­ka kaap­paa hei­dän yh­tei­sen tyt­töystävänsä. Mur­haa­jan profiili Koh­ta­lon valvojat (2011) (The Ad­just­ment Bu­reau, toi­min­ta/tril­le­ri, USA, 2011) Matt Da­mo­nin täh­dit­tä­mäs­sä elo­ku­vas­sa nuo­ri kong­res­sie­dus­ta­ja ajau­tuu ra­kas­tet­tun­sa kans­sa kes­kel­le ou­to­ja tapahtumia. 21.00 Jurassic Park (Ju­ras­sic Park, seik­kai­lu/sci-fi, USA, 1993) Syr­jäi­sel­le saa­rel­le di­no­sau­rus­tee­ma­puis­ton pe­rus­ta­nut mil­jo­nää­ri kut­suu ryh­män tie­de­mie­hiä tu­tus­tu­maan luomukseensa.
22.00 Une­ton Seattlessa (1993) (Sleep­less in Seatt­le, draa­ma, USA, 1993) Les­kek­si jää­nyt yk­sin­huol­ta­jai­sä Sam ei osaa jat­kaa elä­mään­sä vai­mon­sa kuo­le­man jäl­keen, jo­ten hä­nen 8-vuo­tias poi­kan­sa pyy­tää apua ra­dio-ohjelmasta. 22.00 Ot­to­man Lieutenant (2017) SUOMEN TV-ENSI-ILTA! Ame­rik­ka­lai­nen Lil­lie uh­maa van­hem­piaan ja läh­tee va­paaeh­tois­työ­hön sai­raa­laan Os­ma­nien val­ta­kun­taan eli ny­kyi­seen Turk­kiin, kes­kel­le en­sim­mäis­tä maailmansotaa.
23.05 Ex on the Beach Ruotsi (x8)
23.35 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö 23.35 Ex on the Beach Ruotsi (x4)
23.50 Me­du­san perintö (2012)
0
00.05 Ko­va la­ki: Eri­koisyksikkö 00.05 Jason Bourne (2016)
00.35 Hot Fuzz
01.00 Mur­haa­jan profiili
02.00 Erak­ko­per­he erämaassa
02.30 Sakaali
02.40 Alas­to­mat selviytyjät
3 03.00 Alas­to­mat selviytyjät 03.00 Alas­tomat treffit Alas­tomat treffit (x3)
03.30 FBI 03.30 Alas­tomat treffit (x3)
03.40 Maail­man haus­kim­mat kotivideot
04.00 Maail­man haus­kim­mat kotivideot